YearTypeCommissionThousands ROLOrganizationCodeManagerProject
1995A13000UNIVERSITATEA BUCURESTI110ALEXANDRU HORIAMecanisme de crestere si proprietati ale cristalelor crescute din solutii
1995A15000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI8ANDRONESCU ECATERINAMateriale ceramice biocompatibile
1995A16000UNIVERSITATEA BUCURESTI290ANGELESCU EMILIANStudii asupra teoriei modificarii catalizatorilor zeolitici
1995A19500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA258ARDELEAN IOANPrepararea si studiul proprietatilor structurale, electrice, magnetice si optice ale unor noi materiale vitroase si vitroceramice pe baza de bi2o3, teo2, b2o3 si p2o5 continand ioni ai elementelor de tranzitie
1995A13000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI199AVRAM RADUProcese de oxidare catalizate de zeoliti sintetici
1995A16000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI30BADEA FLORINMecanisme de reactie alternative
1995A14000UNIVERSITATEA BUCURESTI78BAIULESCU GEORGE EMILControlul analitic al poluantilor mediului
1995A15000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI9BALTA PETRUBazicitatea oxizilor: dezvoltarea conceptului si aplicatii
1995A15500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI3BANCIU DESIDERIU MIRCEACompusi aromatici: formare in pirolize tip fulger si reactii enantioselective
1995A14000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI151BARBU VIORELAnaliza si controlul unor sisteme neliniare cu parametri distribuiti si cu frontiera libera
1995A13500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI267BEJANCU AURELSubvarietati degenerate ale varietatilor semi - riemanniene
1995A14000UNIVERSITATEA BUCURESTI246BESLIU CALINStudiul ciocnirilor nucleon - nucleon si nucleu - nucleu la energii intermediare si inalte cu implicatii in cunoasterea structurii materiei si evidentierea tranzitiilor de faza in materia nucleara; det; signaturii acestor tranzitii; implicatii in cosmologie
1995A13000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI179BILBA NICOLAESolide cristaline microporoase cu rol specific de adsorbent sau de catalizator
1995A18500UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA40BIRAU OCTAVIANSurse de raze x de mare stralucire; difractia razelor x si aplicatiile acesteia in observarea directa a imperfectiunilor de retea prin topografie in raze x si interferometrie in raze x
1995A16000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA292BRECKNER WOLFGANGCercetari in teoria aproximarii si a analizei convexe
1995A15000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI217BULACOVSCHI VICTORSinteza si transformarea compusilor macromoleculari in conditiile catalizei cu transfer interfazic
1995A15000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI165BURSUC ILIECercetari privind materiale magnetice noi sub forma de straturi subtiri simple si multiple
1995A110000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA277BURZO EMILStudiul proprietatilor fizice ale compusilor pamanturilor rare cu metale de tranzitie 3d; evaluarea performantelor acestora pentru realizarea de magneti permanenti
1995A11000UNIVERSITATEA CRAIOVA133BUSNEAG DUMITRUAplicatii ale teoriei categoriilor in algebra universala
1995A13000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI181CASCAVAL ALEXANDRUStudii in clasa derivatilor benzofuranici, benzoptranici si pirolidaonici
1995A12000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI144CAZACU COSTICAAplicatii ale logicii matematice in informatica; (analiza recursiva a unor probleme de complexitate a algoritmilor, semantica denotationala, baze de date, programare logica)
1995A12000UNIVERSITATEA BUCURESTI32CAZANESCU VIRGIL EMILMetode algebrice de modelare in informatica
1995A14000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI137CECAL ALEXANDRUValorificarea superioara a minereurilor uranifere cu imbunatatirea procesului de solubilizare a ionilor de uraniu
1995A14000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI158CECAL ALEXANDRUStudiul cineticii cresterii cristalelor in geluri cu ajutorul ionilor marcati
1995A15500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA257CHIFU EMILHidrodinamica fizico - chimica si chimia interfetelor lichide cu aplicatii in stiinta spatiala a lichidelor si modelarea biomembranelor
1995A12000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA296CHIOREAN IOAN DANMetode si instrumente case pentru analiza si proiectare orientata - obiect
1995A11500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI283CHIRITA STANEstimari de tip saint - venant si solutii saint - venant in mecanica mediilor continue
1995A13500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI305CHISLEAG RADUCercetari teoretice si experimentale privind utilizarea interferometriei holografice in studiile de chimie fizica si chimie analitica
1995A15000UNIVERSITATEA BUCURESTI253CIOBANU GHEORGHEEfecte cuantice in structuri semiconductoare nanometrice
1995A13000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI4CIOCEA NICOLAECeramica carborundica
1995A13000UNIVERSITATEA BUCURESTI11CIUCU ANTONBiosensori pentru determinarea unor compusi tiolici de importanta clinica si farmaceutica
1995A15500UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA311COCHECI VASILEStudii si cercetari in vederea eliminarii cesiului si strontiului radioactiv din condensatul circuitului secundar al reactoarelor nucleare si din apele de suprafata contaminate accidental
1995A15000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA312COCHECI VASILEStudii si cercetari asupra gradului de poluare a apelor de suprafata si a apelor reziduale din zona timisoara si impactul acestora asupra mediului ambiant
1995A11500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA278COLDEA SPERANTAStudiul efectelor poluarii cu impuritati asupra proprietatilor fizice ale ionosferei si atmosferei terestre
1995A11600UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA22CONSTANTIN GHEORGHEModelare stohastica: ecuatii operatoriale si puncte fixe aleatoare, aproximari stohastice; aplicatii la retele neuronale, in biostatistica, la studiul fenomenelor socio - economice si in teoria turbulentei
1995A13000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA268CORDOS EMILRealizarea si studiul analitic al unor surse spectrale cu plasma intretinuta in microunde
1995A12000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA276COSMA CONSTANTINDezvoltarea unor metode si tehnici de masurare si monitorare a radonului
1995A12000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA64COSMA IOANSenzor semiconductor pentru gaze de combustie
1995A15000UNIVERSITATEA BUCURESTI107COSTESCU ADRIANObtinerea de date pentru procesele radiative ale sistemelor atomice si dezvolltarea de metode exacte de calcul in procese de ciocnire elastica si inelastica
1995A19000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA313COZAR ONUCCercetari radioecologice in principalele bazine hidrografice din transilvania
1995A15000UNIVERSITATEA BUCURESTI190CRISTESCU NICOLAEModelarea matematica si implementarea numerica pentru diverse tipuri de legi constitutive cu aplicatii in industria miniera si petroliera
1995A11500UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI142CROITORU CORNELIUSOptimizare combinatorie: grafuri perfecte, algoritmi paraleli; utilizarea grafurilor in studiul retelelor de procesoare
1995A12000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI148CRUCIANU VASILEStudiul geometric si topologic al unor structuri pe varietati diferentiabile si topologice; extinderi si aplicatii in mecanica analitica, fizica teoretica si fizica matematica
1995A12000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA83CULEA EUGENStudiul proprietatilor spectroscopice si magnetice ale unor sticle cu ioni de uraniu
1995A12500UNIVERSITATEA BUCURESTI279DANET ANDREI FLORINMetode automate de analiza in flux cu aplicatii in controlul unor procese industriale si al poluarii mediului
1995A12500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA82DEMCO DAN-EUGENNoi metode de localizare spatiala in microscopia prin rezonanta magnetica nucleara
1995A16000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI198DIMONIE MIHAIPolimerizarea cu deschidere de inel a cicloolefinelor
1995A13000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA75DOCA NICOLAETransferul selectiv de energie intre faza gazoasa si cea solida: aplicatii la cataliza eterogena si incalzirea cu microunde
1995A12000UNIVERSITATEA BUCURESTI80DOLOCAN VOICUStudiul proprietatilor fizice ale materialelor (dielectrice, polimerice, magnetice, supraconductoare) prin tehnica reflexiei impulsurilor ultrascurte
1995A13700UNIVERSITATEA BUCURESTI191DRAGOS LAZARAplicarea metodei ecuatiilor integrale pe frontiera la studiul numeric al problemelor neliniare aparute in aerodinamica subsonica
1995A13000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI180DRUTA IOANCercetari in clasa dipiridililor
1995A13000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI233DUMITRIU EMILSinteza materialelor cristaline microporoase si aplicatiile lor in procesele catalitice si protectia mediului
1995A11000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV53DUMITRU SPIRIDONStudiul unor probleme privind teoria masuratorilor
1995A15000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1FILIPESCU LAURENTIUModelarea diagramelor de echilibru solid - lichid
1995A13000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI27FILIPESCU LAURENTIUPolimorfismul silicatilor de sodiu cristalizati
1995A12500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI281FILIPOIU ALEXANDRUCercetari in teoria localelor cu aplicatii in l - grupuri, l - inele, mv - algebre si informatica
1995A13000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI17FOCA NECULAIPrepararea unor oxizi micsti pe suport de v2o5, fe2o3 s; a; si testarea proprietatilor lor fizico - chimice de interes aplicativ
1995A16600UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA241FRENTIU MILITONStudiul elaborarii unei retele a universitatii
1995A19500UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA25GASPAR DUMITRUTeorie spectrala, algebre de operatori, operatori pe spatii de functii
1995A14000UNIVERSITATEA BUCURESTI20GEORGESCU LUCIANPolimeri cristale lichide; studiul proprietatilor fizice ale acestor materiale in vederea aplicarii lor in dispozitive opto - electronice
1995A12500UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI172GEORGESCU VIOLETACercetari privind obtinerea, structura si proprietatile magnetice ale unor filme metalice multistrat
1995A14000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI139GHIRVU CONSTANTINCercetari asupra dinamicii de reactie si a spectroscopiei moleculare
1995A13500UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI166GHIRVU CONSTANTINDinamica reactiilor compusilor din mediul ambiant
1995A12000UNIVERSITATEA BUCURESTI264GIOABA ALEXANDRUCercetari in chimia organica a telurului
1995A13000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA270GOCAN SIMIONElaborarea unor metode cromatografice in vederea caracterizarii componentilor activi din extractele unor plante medicinale indigene
1995A14000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI203GORDUZA VALERIA-MARTAColoranti fotocromici
1995A13000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI223GORDUZA VALERIA-MARTAPreparate pigmentare pentru conservarea si/sau restaurarea obiectelor din patrimoniu
1995A15000UNIVERSITATEA BUCURESTI44GRECU VOICU VLADDezvoltarea unor aplicatii ale spectrometriei de rezonanta electronica paramagnetica
1995A16000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA182HAIDUC IONELNoi polioxometalati cu fragmente structurale (organo)metalice
1995A16000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA183HAIDUC IONELStructuri moleculare si supramoleculare in compusi (organo)metalici cu liganzi fosfor - si arsenorganici
1995A11500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI250HALANAY ANDREIGeometria spatiilor banach, proprietatile topologice ale unor spatii de functii si studiul contractiilor in spatii hilbert folosind modele functionale
1995A12500UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA300HRIANCA IOANProcese de relaxare in materiale magnetice masive si granulare
1995A13000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI302HUBCA GHEORGESinteze de macromonomeri
1995A12000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI154IGNAT MARGARETADinamica neliniara si haos; modele de control al haosului
1995A14000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA295ILIESCU TRAIANInvestigarea proprietatilor optice si spectrale de volum si de suprafata ale unor materiale organice si anorganice: caracterizarea interfetei metal - molecule organice prin spectroscopie raman; propr; optice si struct; ale unor derivati noi de fenotiazina
1995A15500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA234ILONCA GHEORGHEStudiul proprietatilor electrice si magnetice ale supraconductorilor cu temperatura critica inalta, dopati cu ioni ai elementelor de tranzitie
1995A16500UNIVERSITATEA BUCURESTI121IOVA IANCUExcitari selective in izvoare spectrale si medii active laser cu gaze si vapori metalici cu emisie de radiatie in vizibil si ultraviolet
1995A11500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA87IVAN MIRCEAOperatori de aproximare si interpolare
1995A13000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI195JITARU IOANA PETRUTACombinatii anorganice (complecsi polinucleari, oxizi micsti, sulfuri mixte) cu proprietati magnetice, supraconductoare, catalitice
1995A13000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA272JITARU MARIAObtinerea si studiul electrochimic al unor compusi cu activitate biologica potentiala
1995A13000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA273JITARU MARIAContributii privind efectele electrocatalitice care se manifesta la electrosinteza unor compusi organici
1995A12000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI143JUCAN TOADERModele matematice pentru sisteme concurente
1995A13000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA274LITERAT LIVIUCercetari in sisteme oxidice in interes tehnic; corelatii procesare - evolutie chimica si structurala - proprietati pentru pigmenti, mase cu activitate catalitica si compozitii cu vocatie electrica
1995A15500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI26LUCA CONSTANTINProcese selective (reactionale si de transport) de interes analitic si preparativ, proiectate pe baza principiilor chimiei supramoleculare
1995A12500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA89LUPSA ILEANAProprietatile magnetice si structurale ale unor compusi pe baza de uraniu
1995A13500UNIVERSITATEA BUCURESTI79MAGEARU VASILEControlul analitic al proceselor de depoluare biochimica a apelor
1995A16000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA245MAGER SORINSinteza, stereochimia si reactivitatea unor noi compusi heterociclici hexaatomici saturati
1995A13000UNIVERSITATEA BUCURESTI116MANDRAVEL CRISTINAObtinerea si stocarea de date spectropolarimetrice si de spectroscopie in radiatie ir polarizata la compusi chirali
1995A13000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA91MARTA LIANAMateriale oxidice supraconductoare obtinute prin metode chimice
1995A15500UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA73MARUSTER STEFANSisteme inteligente pentru calculul stiintific
1995A11500UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA76MIHALCA IOANCercetarea proprietatilor magnetice ale aliajelor amorfe de tipul (fe - tm) - m (tm - ni, cr, mn), m(p, b, c;;;) si corelarea acestora cu structura in procesele de relaxare structurale si de cristalizare
1995A14000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA236MOCANU PETRUTeoria geometrica a functiilor de una sau mai multe variabile complexe
1995A13000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA244MOLDOVAN GRIGORElaborarea de modele si algoritmi performanti pentru prelucrari in sisteme distribuite cu aplicatii in clasificare si alte domenii
1995A14000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI280MOROSANU GHEORGHEStudiul calitativ al unor clase de sisteme cu derivate partiale si al unor probleme de control asociate acestora
1995A12500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI48MOTOC CORNELIAEfecte induse de campuri electrice si magnetice si fenomene de suprafata in dispozitive cu cristale lichide termotrope si polimerice
1995A14000UNIVERSITATEA BUCURESTI252MUNTEANU IONFenomene fizice in materiale si componente electronice noi
1995A13000UNIVERSITATEA BACAU98MUSINSCHIStudiul proprietatilor optice si fotoelectrice ale semiconductorilor binari si tripli
1995A11500UNIVERSITATEA BUCURESTI289MUTIHAC RADUImplementarea unui centru de conceptie a programelor de inteligenta artificiala cu aplicatii in invatamantul superior
1995A12000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA239NEMETH ALEXANDRUGeometrie si convexitate in spatii banach
1995A14000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA85NIAC GAVRILStudii termogravimetrice asupra unor ligniti indigeni in vederea stabilirii unor corelatii intre proprietatile lor caracteristice
1995A16500UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA41NICOARA IRINACercetari privind obtinerea si caracterizarea prin metode fizice a unor materiale laser de tipul fluorurilor dopate cu crom
1995A11500UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI213NICOLAESCU IONStudiul structurii cristaline si a frecarii interne in unele corpuri solide sub forma masiva si de strat subtire
1995A13500UNIVERSITATEA CRAIOVA132NICULESCU CONSTANTINMetode algebrice, topologice variationale si de ordine in studiul analizei si al analizei functionale
1995A16000UNIVERSITATEA BUCURESTI113OANCEA DUMITRUStudiul experimental si modelarea pe calculator a combustiilor explozive in gaze sub forma de deflagratii si detonatii, cu aplicatii in stabilirea factorilor de risc si a masurilor de protectie in activitatile in care sunt utilizate gaze combustibile
1995A13000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI140OFENBERG HARYActivarea chimica si fotochimica aunor heterocicluri cu oxigen, sulf, azot in vederea obtinerii unor substante fiziologic active
1995A13300UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI186OLARU ELEFTERIEGrafuri perfecte si probleme conexe
1995A13000UNIVERSITATEA BUCURESTI114POPFotoliza si termoliza unor medicamente si interactia acestora cu acizii nucleici
1995A15000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA259ONICIU LIVIUProcese electrocatalitice si tehnici complexe de investigare in regim nestationar; aplicatii la senzori electrochimici
1995A14000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA260ONICIU LIVIUAspecte fundamentale prezente la electrodepunerea metalelor
1995A15000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA261ONICIU LIVIUCercetari asupra proceselor de electrod din surse electrochimice de putere
1995A13000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI208ONU PETRUMateriale poroase zeolitice
1995A13000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI141PALMARUCompusi anorganici cu proprietati speciale din clasa compusilor oxidici si coordinativi
1995A13000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA269PANEA IOANNoi coloranti si compusi bioactivi organici
1995A13000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA23PAPUC DANStudiul unor clase de operatori pe varietati diferentiabile dotate cu anumite structuri geometrice; aplicatii in modelarea geometrica a unor fenomene si teorii fizice
1995A14000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI226PAPUSOI CONSTANTINStudiul proprietatilor magnetice ale sistemelor de particule feromagnetice fine si ultrafine cu interactiuni
1995A13000UNIVERSITATEA BUCURESTI129PATROESCU CONSTANTINReactii chimice in atmosfera
1995A13000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA308PETCA GHEORGHEStrategii in vederea protectiei mediului la actiunea agentilor chimici
1995A13000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI215PETROVAN SIMIONPolimeri si materiale compozite cu proprietati speciale
1995A15500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI216PETROVAN SIMIONMateriale si compozite polimerice, poliamidice si poliolefinice
1995A11500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI219PETROVAN SIMIONModelarea, simularea si proiectarea asistata de calculator in sinteza si prelucrarea polimerilor
1995A13000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI170PETROVANU MAGDACercetari privind obtinerea, structura si reactivitatea diaziniu - ilidelor
1995A11500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA242POP IOANMetode de aproximare analitica si numerica in hidrodinamica si transferul de caldura
1995A11500UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI162POP VALERStudiul, prin metode spectrale, a interactiunilor intermoleculare pentru substante in stari condensate
1995A13500UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI150POPA EUGENSpatii de functii si structuri de convergenta
1995A18000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI159POPA GHEORGHEStudii privind unele proprietati si fenomene de suprafata la interactia plasmei de temperatura joasa cu materiale masive, straturi subtiri sau pulberi; proprietati ale plasmei
1995A15500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI112POPESCU IONStudii teoretice si experimentale asupra proceselor fizice care au loc la interactia radiatiei laser - materie
1995A13000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA243PURDEA IOANVarietati de algebre universale
1995A19000UNIVERSITATEA BUCURESTI221RADU NICOLAEAlgebre si coalgebre cu aplicatii in geometrie, teoria numerelor si fizica
1995A15000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA21REGHIS MIRCEAComportari asimptotice ale solutiilor ecuatiilor diferentiale ordinare in spatii finit si infinit dimensionale
1995A14500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA235RUS IOANOperatori neliniari, ecuatii diferentiale si aplicatii
1995A17000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI202RUSU GHEORGHEProcese fizice in straturi subtiri si heterojonctiuni semiconductoare
1995A13500UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI176RUSU MIHAELAContributii la studiul proprietatilor electrice si optice ale unor compusi semiconductori binari in straturi subtiri
1995A11500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI218RUSU MIHAIMateriale compozite polimerice
1995A15500UNIVERSITATEA BUCURESTI117SAHINI VICTOR EMANUELStructura electronica si reactivitatea unor substante fiziologic active si interactiile lor cu biopolimerii
1995A13500UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI164SANDU DUMITRUInteractiunea microundelor cu materia; studiul proprietatilor fizice ale materiei prin metode de microunde
1995A18000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI156SANDULOVICIU MIRCEAStudiul mecanismului fizic aflat la originea auto - organizarii si a comportarii neliniare a unor structuri macroscopice formate in plasma
1995A12100UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA72SBURLAN SILVIU-FLORINMetode topologice si variationale pentru ecuatii cu derivate partiale
1995A15000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI29SCHIKETANZ IOSIFCompusi heterociclici micsti - sinteze si analize structurale
1995A15500UNIVERSITATEA BUCURESTI115SEGAL EUGENStabilitatea termica si cinetica neizoterma a transformarilor termice a unor compusi anorganici si organici solizi
1995A12000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA271SEVIANU VASILETraductor pentru masurarea fortelor foarte mici (contract 3010/94 tema 2c)
1995A15500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA184SILAGHI-DUMITRESCU IOANModelarea si descrierea structurilor chimice prin mecanica moleculara si indici topologici
1995A16000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA256SILVESTRU CRISTIAN SORINCompusi ai metalelor si semimetalelor cu activitate biologica potentiala
1995A19000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA93SIMON SIMIONSinteza si studiul caracteristicilor fizice ale unor materiale oxidice amorfe de interes pentru protectia mediului inconjurator
1995A16000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA74SIMON ZENOStudiul si modelarea structurii compusilor chimici in scopul stabilirii unor relatii cantitative structura - proprietati (fizice, chimice, biologice)
1995A13000UNIVERSITATEA BUCURESTI131SPANULESCU IONStudiul asistat de calculator al dispozitivelor electronice semiconductoare dopate modulat; analiza proprietatilor electrice ale diodelor organic - anorganic si aplicatiile lor in tehnicile nedistructive de diagnosticare a straturilor semiconductoare
1995A13000UNIVERSITATEA BUCURESTI105STANCIULESCU CONSTANTINModelarea, analza si aplicarea metodelor de spectroscopie optogalvanica in detectia urmelor de elemente si substante chimice
1995A14500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA294STANCU DIMITRIEConstruirea si studierea prin metode interpolatorice, probabilistice si de tip spline a unor noi procedee de aproximare
1995A13000UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA71STEFANESCU MIRELAAlgebra omologica; cohomologie pe algebre lie, grupuri; reprezentari de algebre si grupuri; grupuri cuantice
1995A13000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI197STOICA LIGIAMetode neconventionale de separare recuperativa si de depoluare in sisteme apoase; flotatie iono - moleculara si de adsorbtie coloidala
1995A13000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI161STRAT MITACHIObtinerea si studiul prin metode optice si spectrale a unor substante si materiale cu aplicatii in tehnologii neconventionale (cristale lichide polimere, medii active pentru laseri acordabili, materiale fotocromice, medii anizotrope dicroice)
1995A13000UNIVERSITATEA BUCURESTI130TANASE IONElectrochimie organica, bioelectrochimie si electroanaliza
1995A13000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI310TARABASANU CORNELIUColoranti cu utilizari neconventionale in biologie (agenti antifouling), tehnica laser si cristale lichide
1995A13000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI301TEODORESCU MIRCEACatalizatori de transfer interfazic pe baza de polietilenoxizi reticulati
1995A15500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI5TEOREANU IONCeramica dielectrica
1995A15500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI7TEOREANU IONCeramica termomecanica cu dioxid de zirconiu ( compozite dispersoide )
1995A13000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA28TOLEA FLORIANStudiul formarii si proprietatilor unor noi compusi coordinativi cu aplicatii in chimia uraniului si alte domenii
1995A12500UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI173TOMA MIHAIStudiul prin metode electrice si spectrale a unor fenomene neliniare in plasmele de temperatura joasa in prezenta unui camp manetic uniform
1995A14500UNIVERSITATEA BUCURESTI120TRUTIA ATHANASIESpectroscopia optica a complecsilor cu elemente de tranzitie
1995A12500UNIVERSITATEA BUCURESTI122TUDOR TIBERIUCercetari in transmiterea si prelucrarea optica a informatiei
1995A12000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI254UDRISTE CONSTANTINFunctii convexe si optimizari pe varietati diferentiabile; spatii simetrice, spatii finsler - lagrange - hamilton; geometria campurilor magnetice generate de circuite electrice filiforme; aplicatii in stiinte tehnice
1995A12700UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA240URECHE VASILEModele si metode in mecanica cereasca si teoria structurii si evolutiei stelare
1995A12500UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA299VANGHELI DORINAStudiul statistic al microstructurilor si proceselor microstructurale
1995A15000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI220VASILIU OPREA CLEOPATRAStudiul sistemelor macromoleculare de conversie a energiei si aplicatii ale acestora
1995A13500UNIVERSITATEA BUCURESTI251VILCU RODICAEnergetica unor procese fizico - chimice cu si fara reactii chimice - in medii condensate prin calorimetrie neizoterma
1995A14000UNIVERSITATEA BUCURESTI288VLADUCA GHEORGHITAModele si coduri de calcul pentru determinarea marimilor de interes in energetica nucleara si impactul lor asupra mediului
1995A12000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA86VORNICESCU NICOLAEMultifunctii, incluziuni, inegalitati diferentiale si integrale
1995A11500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI286ZET GHEORGHEModele fizice in variabile invariante la transformarile de etalon
1995A14000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA303COZAR ONUCObtinerea si studiul proprietatilor fizico - structurale ale unor materiale noi de interes biologic si ecologic
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA3NEDEVSCHI SERGIURecunoasterea bazata pe model a obiectelor industriale cu aplicatii in robotica
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA5IGNAT IOSIFStudii si cercetari privind sistemele de cunostinte in contextul sistemelor de calcul distribuit
1995A22300UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA6SALOMIE IOANModelarea orientata obiectual a datelor proiectelor ingineresti cu aplicatii in proiectarea asistata de calculator
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA7POP IOANSisteme speciale de protectie antiseismica
1995A23500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA8SOPORAN VASILECercetari privind modelarea fenomenelor si proceselor specifice turnarii aliajelor
1995A24000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA9ZIRBO GHEORGHEStudii si cercetari privind imbunatatirea proceselor tehnologice din turnatorii si a calitatii pieselor
1995A26000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA10DOMSA SERBANMateriale avansate (ma) via metalurgia pulberilor reclamate de tehnici de varf
1995A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA11VERMESAN GEORGECercetari privind obtinerea de straturi rezistente la uzura, oboseala si coroziune
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA12BIRIS IOANCercetari privind sisteme neconventionale de incalzire pentru agregate termice metalurgice
1995A24000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA13VIOREL IOAN-ADRIANElaborarea unor modele mixte circuit - camp pentru masinile electrice comandate cu calculator numeric
1995A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA14BUCUR ILDIKOStudiu privind reabilitarea recipientilor din beton armat
1995A24000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA15MARCU VASILEStudii, cercetari si programe pc pentru analiza sistemelor si a structurilor mecanice
1995A2900UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA16MARCU VASILEStudii si cercetari pentru aplicarea sistemului de inginerie simultana cu dfma (design for manufacture and assembly)
1995A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA17COMSA DANStudiu privind utilizarea vibratiilor controlate electronic in aplicatiile sonicitatii
1995A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA18BALAN HORIA-CORNELCercetarea proiectarea si realizarea de echipamente pentru diagnosticarea masinilor unelte
1995A23000UNIVERSITATEA PETRU MAIOR TARGU-MURES19PETRESCU ADRIANTranspunerea modelelor biologice in circuitele hidrodinamice; aplicatii practice in inginerie
1995A22000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU20BRINDASU PAUL DANContributii privind optimizare procesului tehnologic de fabricatie a implanturilor medicale pentru afectiuni ale aparatului locomotor
1995A23500UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU21BOLOGA OCTAVIANStudii si cercetari privind ambutisarea in conditii de solicitare neconventionala a materialului semifabricat
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA26KEREKES LADISLAUMonitorizarea, diagnoza si optimizarea asistata de calculator a proceselor de prelucrare pe masini unelte
1995A21000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA27OPRUTA DANIELACercetari privind proiectarea si simularea asistata de calculator a celulelor si sistemelor flexibile de fabricatie
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA30GYENGE CSABACercetari privind realizarea unor angrenaje cilindrice cu performante ridicate
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA31VERMESAN GEORGECercetari privind obtinerea straturilor de diamant prin depunere chimica din vapori
1995A23500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA32NASCU HOREA IUSTINMateriale ceramice biocompatibile
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA33CANTA TRAIANCercetari privind utilizarea matritelor elastice cu pretensionare variabila in presare pulberilor, matritare, extrudare si turnare sub presiune
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA34NISTOR LIVIUIngineria asistata de calculator in domeniul deformarilor plastice
1995A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI35HANTILA IOAN FLOREACalculul fortelor si rezolvarea ecuatiilor de echilibru dinamic in levitatia electromagnetica cu magneti supraconductori
1995A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI36HANTILA IOAN FLOREAParametrii unor structuri electromagnetice cu efect de camp
1995A25000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI37MANOLIU IACINTStudii privind comportarea pamanturilor saturate solicitate in regim static si dinamic
1995A26000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI38ROMANESCU CONSTANTINStudii privind diversificarea metodelor de investigatii de laborator a mixturilor bituminoase pentru caracterizarea complexa a comportarii lor sub trafic in diverse conditii climatice
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI39ILIESCU CONSTANTINCercetari privind elaborarea de senzori cu fibre optice si ultrasunete pentru marimi neelectrice si a metodelor de prelucrare digitala a semnalului de masurare
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI43BADEA TEODORAReactii redox pe electrozi de natura diferita
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI44IULIAN OLGAEchilibre intre faze si proprietati fizico - chimice ale amestecurilor multicomponente
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI45GEORGESCU MARIAStudiul realizarea si caracterizarea unor mase compozite, stabile la temperaturi ridicate pe baza de lianti nehidrauluici
1995A20UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI46BURGHELEA VIRGINIAMateriale bioceramice pentru stomatologie
1995A22500UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI47MODIGA MIRCEACercetari privind calculul optim al structurilor de rezistenta a corpului navelor
1995A21500UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI48IONITA IONEchipamente pentru protectia mediului acvatic
1995A23000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI51IONITA IONOptimizarea computerizata a proiectarii si functionarii instalatiilor termoenergetice
1995A22500UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI52IONITA IONOptimizarea computerizata a proiectarii si functionarii instalatiilor termoenergetice
1995A21500UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI53DUGAN OPAIT VIORELCercetari privind compatibilitatea electromagnetica a elementelor, sistemelor electroenergetice
1995A22500UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI54TEODORESCU REMUSStudiu asupra unui convertor pwm c;a; - c;c; regenerativ cu curenti absorbiti sinusoidali si functionare la factor de putere unitar
1995A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA56BOLDEA MARIANResurse lingvistice computationale
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI62FIERBINTEANU VIRGILCercetari teoretice si experimentale privind comportarea podurilor si constructiilor subterane pentru cai de comunicatie la actiunea seismica in vederea proiectarii si verificarii sigurantei structurale
1995A23000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI64ROSU MINA EMILSisteme de conducere optimala pentru regimurile dinamice ale actionarilor electrice
1995A25000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI65CEANGA EMILSisteme instruibile si tehnici de conducere neurale si fuzzy a proceselor
1995A22000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI70TOFAN IOANStudiu privind utilizarea tratamentelor fizice in tehnologiile frigorifice din industria alimentara
1995A23000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI71CHIRICA IONELStudii si cercetari privind proiectarea structurii unui nou tip de nava
1995A23000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI73CULACHE DOMNICAAplicarea electrofiltrarii la purificare solutiilor tehnice din industria zaharului
1995A23000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI74CULACHE DOMNICAObtinerea sorbitolului si manitolului din solutii de zahar
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI75PASCU ADRIANCercetari privind imbunatatirea performatelor unitatilor modulare de actionare si pozitionare mecano - electro - pneumohidraulice cu aplicatie la automatizarea proceselor industriale din domeniul mecanicii fine si microelectronicii
1995A23000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU78DUSE DAN MANIUInformatizarea conceptiei si fabricatiei transmisiilor cardanice
1995A21800UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI79JINESCU GHEORGHITAUscarea materialelor termolabile
1995A21800UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI80CONSTANTIN EMILModelarea proceselor si sistemelor tehnologice necoventionale de sudare cu arc electric
1995A23500UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI81PORNEALA SAVAValorificarea surselor termice reziduale cu ajutorul transformatoarelor de caldura cu absorbtie
1995A23000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI82CRUDU IOANStratul superficial al organelor de masini in procese tribologice si de oboseala
1995A21800UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI85EPUREANU ALEXANDRUElaborarea unei teorii unitare asupra fetelor cinematic conjugate cu aplicatii in domeniul generarii corpurilor solide
1995A22000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI86JISCANU MIHAIInfluenta caracteristicilor fizico - mecanice ale straturilor superficiale asupra rezistentei la uzare a tribosistemelor de rostogolire
1995A23000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI88MUSAT DUMITRU SORINCercetari privind o noua modelare cu elemente finite in mecanica barelor cu pereti subtiri
1995A23500UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI89MATULEA IORDACHEDinamica sistemelor pentru transferul hidrocarburilor din exploatarile marine
1995A23500UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI92NICOARA DUMITRUCercetari teoretice si experimentale asupra proceselor de deformare plastica l arece cu aplicare la ambutisare
1995A23500UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI93TEODORESCU MIHAIModelarea sistemelor tehnologice de deformare la rece pentru asigurarea calitatii fabricatiei
1995A22500UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI94TEODORESCU MIHAICercetari privind utilizarea modelarii numerice in studiul proceselor tehnologice
1995A23000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI96MITOSERIU OLGAAcoperiri de protectie cu aliaje zn - fe
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI97CONSTANTIN IOANCercetari privind sistemele adaptive dedicate optimizarii transmisiei in comunicatiile de date de mare viteza prin canale radio
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI99RAICU SERBANCercetari privind fundamentarea teoretica a strategiilor de restructurare si modernizare a infrastructurii transporturilor
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI100RAICU SERBANModele analitice si de simulare pe calculator pentru studiul in regimuri variate (tranzitoriu, stationar, perturbat) a sistemelor elementare cu cereri prioritare
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI101VASILIU MIHAILModuri proprii in difuzia campului electromagnetic
1995A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI102MORARU AUGUSTINModuri proprii la propagarea campului electromagnetic in bobinele transformatoarelor
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI104MAGUREANU RAZVANComanda optimal/adaptiva a sistemelor cu motoare asincrone utilizand procesoare digitale de semnal
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI106NEAGA CONSTANTINSistem expert pentru conducerea economica a generatoarelor de abur
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI107NEAGA CONSTANTINMetodologii de reducere a emisiilor poluante provenite din arderea combustibililor fosili
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI108BRATIANU CONSTANTINModelarea si simularea numerica a tensiunilor termice cu aplicatii la securitatea tehnologica a echipamentelor energetice clasice si nucleare
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA109PLITEA NICOLAENoi structuri de mecanimse paralele pentru roboti industriali (manipulatoare)
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA110BALAN BARBU-IOANCercetari privind miscarea materialelor si dinamica utilzajelor de vibrotransport
1995A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA111URSU FISHER NICOLAESistem expert modularizat pentru studiul vibratiilor s1stemelor mecanice si a rezultatelor cercetarilor experimentale
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA112DEACU LIVIUCercetarea aparaturii de control proportional al debitului hidrostatic
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA113HARDAU MIHAILCercetari privind caracteristicile mecanice ale unor oteluri tratate termochimic
1995A23500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI114MARIAN GHEORGHEModelarea matematica asistata de calculator a proceselor de prelucrarea a materialelor industriale
1995A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI115NEAGU CORNELIUCercetarea si dezvoltarea unor modele de programare si conducere a productiei
1995A20UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA116DOMSA SERBANIngineria procesarii prin laminare a materialelor pulverulente avansate
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA117CANTA TRAIANCercetari interdisciplinare privind optimizarea procedeelor de deformare plastica incrementala
1995A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA119MADARASAN TEODORStudii si cercetari privind utilizarea agentilor frigorifici nepoluanti in vederea inlocuirii freonilor clasici
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA120BIRIS IOANCercetari privind arderea ultrasonica a emulsiilor apa - combustibil
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA122MATEI GHEORGHECercetari fundamentale si tehnico - aplicative pentru obtinerea de pulberi magnetice moi cu structuri corespunzatoare utilizarii lor in producerea dielectromagnetilor si in procesele de developare magnetica
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA123MATEI GHEORGHECercetari fundamentale privind modificarea compozitiei si structurii suprafetelor metalice prin difuzie din mediul pulverulent sub presiune si in vid la presiune atmosferica in vederea conferirii acestora de rezistenta la uzura si coroziune
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA124MATEI GHEORGHEStudii si cercetari privind producerea de pulberi metalice prin pulverizarea centrifugala in mediu lichid a metalului topit in arc electric imersat
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA125MATEI GHEORGHEStudiul aliajelor cu memorie din sistemele ni - ti si cu - zn - al si elaborarea tehnologiei de producere a dispozitivelor cu aliaje cu memorie
1995A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA126MATEI GHEORGHECercetari fundamentale si tehnico - aplicative privind producerea de pulberi din oteluri bogat aliate si din superaliaje pe baza de ni si co pentru piese de masini de mare rezistenta la solicitari mecanice de uzura si coroziune
1995A23500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA127BICSAK EUGENCercetari privind obtinerea si caracterizarea unor straturi cu proprietati superioare de rezistenta la uzare, coroziune si temperaturi ridicate, realizate din aliaje compozite prin metalizare in vederea fabricarii si reconditionarii pieselor de masinio
1995A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA128ONET TRAIANMetode de calcul pentru betonul structural (beton armat precomprimat) la solicitari simple si compuse
1995A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA130ONET TRAIANElemente de constructii seismorezistente - stalpi scurti din beton armat
1995A25000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA134PACURAR VASILEElemente si dispozitive pentru absorbtia si disiparea energiei seismice la constructii metalice
1995A25000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA136CHISALITA ADRIANStudiul fenomenelor de haos determinist in raspunsul dinamic al structurilor
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA137COMSA EMILStudii teoretice si experimentale pentru solutii constructive de finisaje aplicate pe protectia termica suplimentara a cladirilor supuse reabilitarii hidrotermice
1995A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA138MOGA IOANCladiri de locuit partial independente termoenergetic cu aport solar
1995A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA140POP IOANReabilitarea structurala a constructiilor de zidarie
1995A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA141ROMAN MORAREchipamente si tehnologii de electroseparare
1995A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA142DASCALESCU LUCIANStudul teoretic si experimental al comportarii particulelor in camp electric intens
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA143CHINDRIS MIRCEAUrmarirea, analiza si compensarea regimului deformant in retelele electrice de joasa si medie tensiune
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA145LAZEA GHEORGHEArhitecturi si structuri de control pentru roboti mobili
1995A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA146KELEMEN ARPADImplementarea controlului vectorial al actionarilor electrice de curent alternativ pe proc; de semnal (dsp) in virgula fixa (tms320c50) si virgula mobila (tms320c30)
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA148MAIER VIRGILSistem de conducere cu calculatorul a procesului de topire, compensare si simetrizare la cuptoarele cu inductie cu creuzet alimentate la frecventa retelei
1995A24000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA149MUNTEANU RADUEditarea, tiparirea si difuzarea revistei de circulatie internationala electromotion
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA150HARDAU MIHAILOptimizarea proceselor de osteosinteza a fracturilor extremitatilor proximale a femurului
1995A23500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA151IMECS MARIAControlul inteligent distribuit pentru miniroboti seriali si paraleli utilizati in procesele de asamblare
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA152KOPENETZ LUDOVICStructuri usoare din lemn
1995A23500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI155PROFIRESCU MARCELProiectarea optimala a circuitelor integrate cu ajutorul unui sistem tcad
1995A24500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA156MORAR LIVIUCercetari privind realizarea elementelor componente ale unui sistem de comanda numerice destinat masinilor unelte si robotilor bazat pe integrarea tehnologiilor avansate
1995A24000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA157HANDRA-LUCA VIORELCercetari privind calculul numeric, modelarea pe calculator si tehnologia de executie a angrenajelor speciale
1995A23500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA158HANDRA-LUCA VIORELCercetari privind sistemele mecatronice cu aplicatii in robotica medicala si industriala
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA159BEJAN MIRCEAStudiul teoretic si experimental al tensiunilor si deformatiilor in batiurile utilajelor in vederea proiectarii, realizarii si exploatarii lor
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA160CANDEA DANManagementul sistemelor de productie; faza ii: managementul strategic al sistemelor de productie
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA164GLUGAN ELENAStudiul privind fiabilitatea instalatiilor pentru constructii
1995A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA165MORAR LIVIUCercetarea si proiectarea unui minicentru de prelucrare in 2 1/2 axe, comandat prin calculator personal
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA166VERMESAN GEORGEModelarea si simularea proceselor de transfer de masa si energie in domeniul tratamentelor termice si termochimice
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA169LETIA TIBERIU STEFANMetode de supervizare a sistemelor cu evenimente discrete
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA170BORZAN MARIANCercetari privind influenta sculei de ordinul 2 la prelucrarea melcilor riglati
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA171CATANA GHEORGHE ALEXANDRUStudiul comportamentului managerial in perioada tranzitiei de la economia centralizata la economia de piata; rezistenta managerilor la schimbare; studiu empiric
1995A24000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA172BERCE PETRUCercetari teoretice si experimentale privind implementarea in romania a unor noi tehnologii de fabricatie rapida a prototipurilor
1995A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA173FESTILA LELIABiblioteca de instrumente virtuale pentru laboratoare de electronica
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA174FESTILA LELIADezvoltarea mediului dedicat instruirii asistate de calculator mediac sub aspect pedagogic si functional
1995A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA176TRIFA VIORELCercetarea, proiectarea si executia unui echipament de pozitionare cu servomotor cu reluctanta autocomutat
1995A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA178PUSZTAI KALMANProiectarea si implementarea sistemelor digitale cu circuite fpga
1995A23500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA179PUSZTAI KALMANStudiu si proiect pentru realizare retelei metropolitane academice clujene rmac
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA181TATARU OVIDIUCercetari privind proiectarea tunurilor electronice pentru sudare cu fascicul de electroni
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA183TAPALAGA IOSIFCercetari privind dezvoltarea tehnologiilor neconventionale in constructia de masini
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA187BLEBEA IONSisteme de actionare cu amplificare electrohidraulica in regim, pas cu pas destinate robotilor industriali
1995A26000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA188DRAGOMIR NICOLAE DANMateriale ceramice pentru varistori cu caracteristice tensiune - curent neliniara
1995A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA189BLEBEA IONServosisteme tipizate de actionare electrohidraulica in regim pas - cu - pas
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA190DRAGOMIR NICOLAE DANMetode de proiectare optimala a traductoarelor capacitive si inductive; modele experimantale
1995A23500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA191OLARIU IOANEvaluarea indicilor de avarie in domeniul inelastic pentru structurile in cadre si/sau difragme din beton armat
1995A24000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA192OLARIU IOANProtectia antiseismica a constructiilor prin izolarea bazei cu penduli scurti inglobati in cauciuc
1995A23500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA193CATARIG ALEXANDRUAnaliza si sinteza structurilor metalice cu conexiuni semirigide si noduri de dimensiuni finite in domeniul elasto - plastic
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA195BORS IACOBMetode numerice performante in integrarea ecuatiilor diferentiale aplicate in determninarea raspunsului static si dinamic al structurilor
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA197BORS IACOBRaspunsul dinamic si seismic al structurilor modelate la sisteme mixte: mase continue si mase concentrate
1995A26000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA199IONESCU ANTONCentru mobil de diagnosticare statica si dinamica a structurilor din constructii
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA202GOBESZ FERDINANDDezvoltarea si adaptarea la ibm pc a unor programe de calcul al structurilor, etapa ii (1995) pachetul de programe cpf
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA203CANTA TRAIANCercetari privind dezvoltarea unor tehnologii neconventionale in procesele de deformare plastica a metalelor si aliajelor
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI205STANCIU GHEORGHEMicroscopie cu baleiaj laser; achizitie si procesare de imagini; studii si caracterizare asupra materialelor si dispozitivelor semiconductoare; cracterizari ale probelor biologice
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA208HANGANUT MARIUSModelarea si testarea logicii de test a componentelor conforme cu standardul ieee p1149;1
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA213GORGAN DORIANSincronizarea obiectelor in aplicatiile mutimedia
1995A23500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA214COSTIN MIRONDezvoltarea unor metode bazate pe logica fuzzy pentru aplicatii in testarea sistemelor electronice
1995A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA215TODEREAN GAVRILPrelucrarea digitala a semnalelor in telecomunicatii
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA217MOGA PETRUStudiu privind determinarea tensiunilor si deformatiilor din sudare si implicatiile asupra comportarii elementelor din otel
1995A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA218MOGA PETRUConsolidarea grinzilor metalice cu inima plina prin metoda pretensionarii termice
1995A23000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV220IOVANAS RADUCercetari privind extinderea procedeului de sudare prin frecare la realizarea unor piese cu configuratie complexa
1995A21500UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV224NICOLAIDE ANDREIStudiul sistemelor de actionare cu motoare de curent alternativ pentru electromobil
1995A22500UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV227BOBESCU GHEORGHEStudii si cercetari privind obtinerea motoarelor cu putere costanta pentru tractoare prin modernizarea proceselor schimbului de gaze
1995A22500UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV228DUTA-CAPRA ANCAStudii privind influenta modificarii cattalizatorului asupra sintezei acrilamidei
1995A22000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV229IVAN NICOLAE VALENTINProiectarea asistata de calculator a exploatarii sculelor aschietoare
1995A21500UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV230PAUNESCU TUDOROptimizarea prin simulare pe calculator a functionarii celulelor flexibile de prelucrare; faza ii: proiectarea unor produse program de optimizare a celulelor flexibile de prelucrare
1995A22000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV231VISA IONStudiul si proiectarea mesanismelor de ghidare a puntilor spate ale automobilelor
1995A22000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV232JULA AURELStudiul structural, cinematic si dinamic al mecanismelor de directie planetare utilizate in autovehicule pe senile
1995A21500UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV233RADULESCU CONSTANTIN DANProiectarea asistata de calculator a sistemelor mecanice
1995A21500UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV234TUREAC IONStudii si cercetari asupra starilor de tensiuni si deformatii ale batiului de tip deschis al preselor mecanice si hidraulice, in scopul dimensionarii optime a acestora
1995A22000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV236VELICU DORUStudiul si proiectarea diferentialelor autoblocabile destinate imbunatatirii performantelor autoturismelor de teren
1995A22000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV246IVAN NICOLAE VALENTINSisteme de achizitie - distributie date in ingineria tehnologica
1995A21000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV250SERBU ADRIANCercetari teoretice si experimentale privind proiectarea unor grinzi optime din lemn in vederea economisirii materiei prime lemnoase
1995A2350UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV253IONESCU EMILCercetarea si simularea pe calculator a elementelor si sistemelor pneumatice utilizate in automatizari
1995A2350UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV254OLARIU VIRGILAnaliza si modelarea biosistemelor (functia locomotorie)
1995A23000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV257CIOBANU IONCercetari privind retinerea incluziunilor in retelele de turnare
1995A22000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV261CIOBANU IONCercetari privind posibilitatea turnarii pieselor din fonta cenusie fara maselote
1995A21500UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV271SEITZ NICOLAECercetari privind posibilitatile de imbunatatire a sigurantei active si pasive a autovehiculelor
1995A21500UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV272IONESCU EMILStudiul asupra posibilitatilor de utilizare ale sistemelor pneumatice la comanda masinilor si instalatiilor automate
1995A21000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV273CONSTANTINESCU ALEXANDRUCercetari privind ameliorarea calitativa a bentonitelor in vederea imbunatatirii carcateristicilor amestecurilor de formare
1995A22000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV275TRIF IACOB NICOLAECercetari privind robotizarea tehnologiilor de sudare
1995A22000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV276TUREAC IONStudii privind stabilirea parametrilor cinematici si energetici optimi in vederea proiectarii masinilor unelte
1995A21500UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV281POPESCU IONCercetari privind fiabilitatea sistemelor tehnologice
1995A22000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV282VLASE SORINAnaliza cu elemente finite a sistemelor mecanice cu elemente elastice (cu aplicatii la roboti si manipulatori)
1995A22000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV288UNTARU MARINCercetari privind dinamicitatea si economicitatea autovehiculelor
1995A23500UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV290FETCU D. DUMITRUTehnologia tuburilor termice de temperaturi inalte, cercetari pentru aplicatii industriale
1995A22500UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV294DELIU GHEORGHEAsupra diferentialelor autoblocabile folosite pe autovehicule
1995A22000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV295DELIU GHEORGHEStudii teoretice si experimentale asupra dinamicii autovehiculelor cu vasco - cuplaj in transmisie
1995A22000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV296FATU SERGIUStudii si cercetari experimentale privind nitrurarea aliajelor de titan de tip ti - 6al - 4v
1995A22000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV300NICOLAIDE ANDREIStudiul convertoarelor electrice prin modelarea comportarii statice si dinamice a elementelor de comutatie
1995A21500UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV307NAGY TIBERIUModele de proiectare a fiabilitatii componentelor autovehiculelor
1995A22000UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU BUCURESTI309SMIGELSCHI MARIUSStudiu al acusticii salilor de auditie; program de simulare si baze de date, integrat proiectarii de arhitectura asistata de calculator
1995A22000UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU BUCURESTI312PETROVICI RADUStudiu de sinteza privind metodologia de analiza si decizie in recuperarea constructiilor existente, pe baza conceptului de performanta
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI313COJOC DANUT ADRIANRecunoasterea optima a formelor, cu invarianta la distorsiuni
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI314CRACIUNESCU AURELIANActionari electrice cu cost redus si performante dinamice superioare
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI315ZGURA GHEORGHECercetari teoretice si experimentale pentru obtinerea firelor ultrasubtiri din materiale metalice prin deformare plastica la rece
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI316SOLOMON GHEORGHECercetari privind sudabilitatea otelurilor slab aliate de inalta rezistenta
1995A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI317ZGURA GHEORGHEConducerea proceselor de sudare in sistem automatizat si robotizat cu aplicatii la sudarea in medii de gaze protectoare, utilizand surse si echipamente de productie autohtona
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI324GAVRILA HORIAStudii de fundamentare a proceselor de magnetizare in mediile de inregistrare magnetica a informatiei
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI325IEREMIA MIRCEADeterminarea gradului de asigurare seismica a constructiilor (analiza statica si dinamica), geometric si fizic neliniara, pana in stadiul ultim de cedare), prin proiectare asistata de calculator; masuri si sisteme constructive pentru imbunatatirea comport
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI326POSTELNICU TUDORStudiu pentru imbunatatirea sigurantei constructiilor la actiuni seismice intense
1995A22000UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIESTI327POSEA NICOLAECercetari privind dinamica structurilor in vederea optimizarii solutiilor constructive, maririi durabilitatii si sigurantei in exploatare
1995A22000UNIVERSITATEA PITESTI328DUMITRESCU VASILEImplicarea controlului curgerii prin traseele de admisie in compatibilizarea amestecurilor sarace cu procesul arderii la motoarele cu aprindere prin scanteie
1995A22500UNIVERSITATEA PITESTI329DUMITRESCU VASILEAdaptarea postului de conducere la autoturismele romanesti pentru persoane cu anumite infirmitati ale membrelor
1995A23500UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU330FLOREA VIORELStudii si cercetari privind solutii constructive si tehnologice noi pentru cresterea fiabilitatii si performantelor tehnice la sisteme flexibile de productie si echipamente de uz general
1995A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI335BORANGIU THEODORCercetari privind elaborarea unui sistem software distribuit orientat pe obiecte pentru comanda inteligenta a fabricatiei icamo
1995A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI336BALESCU CEZAR FLORENTCercetari privind dezvoltarea unor sisteme de conducere inteligenta a liniilor de procesare din metalurgia neferoasa
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI337POPESCU MIHAI OCTAVIANCercetari avansate privind convertoarele statice pwm - filtre active de putere inteligente
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI338TRUSCA VASILECercetari fundamentale in domeniul aparatelor electrice de comutatie si al sistemelor de protectie informatizate cu microprocesor
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI339HORTOPAN GHEORGHECercetari in domeniul compatibilitatii electromagnetice cu privire la incintele ecranate
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI340PASCOVICI D. MIRCEALubrificarea cu/in medii contaminate
1995A21500UNIVERSITATEA MARITIMA CONSTANTA342KUMBETLIAN GARABETStudiul numeric si experimental al motoarelor navale
1995A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI344LECA AURELIUPromovarea unor noi relatii furnizor - consumator de energie: managementul consumului de gaz metan in romania
1995A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI345LECA AURELIUCiclu de manuale ingineresti de eficienta energetica destinate producatorilor si utilizatorilor de energie electrica, caldura si combustibil; redactare si tiparire
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI346ISBASOIU EUGEN CONSTANTINAnaliza miscarii fluidului ideal sau vascos in canale cu sectiune variabila in prezenta unor sisteme de pale (fixe sau mobile) cu si fara transfer de energie cu aplicare la proiectarea hidrodinamica a turbomasinilor hidraulice axiale
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI347NISTREANU VALERIUDeterminarea caracteristicilor hidraulice ale aductiunilor si influenta poluarii apelor asupra acestor caracteristici
1995A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI348STOICA PETRETeorii si tehnici moderne de modelare, de identificarea sistemelor si prelucrarea numarica a semnalelor
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI349MICU CONSTANTIN ANTONCercetari in vederea elaborarii unor procedee de masurare si tehnologice bazate pe fenomene oscilatorii si vibratorii, mecanice si fluidice
1995A24000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI351POPA NICOLAEStudii teoretice si cercetari experimentale in vederea elaborarii proiectelor de standarde pentru poduri metalice avand la baza metoda starilor limita
1995A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI362NEGRUS EUGEN MIHAICercetari privind optimizarea constructiei pneurilor prin reducerea rezistentei la rulare, zgomotului la rulare si a imbunatatirii securitatii active a autovehiculelor
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI364ANDRONESCU ECATERINACeramica magnetica
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI365VASILESCU DAN SORINStudii privind optimizarea proceselor de obtinere a polimerilor
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI366LUPU ANGELATenside cationice si studiul relatiei structura - propietati de utilizare ca inhibitori de coroziune si ca aditivi;auxiliari pentru cosmetice
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI367GOLOVANOV CARMENCercetari privind solutii si metode moderne de masurare a indicatorilor de calitate, de control al compatibilitatii electromagnetice si de gestiune a energiei in sistemele electroenergetice
1995A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI368CEPISCA COSTINCercetari interdisciplinare privind calitatea masurarii temperaturii si elaborarea de sisteme conduse de calculator precum si defectoscopia nedistructiva a echipamentelor elctrotehnice
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI369MALANCIOIU OCTAVIANStudii privind procedeele si mijloacele de modelare ale proceselor de transfer de caldura
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI370PETRESCU STOIANMetoda directa de optimizare a ciclurilor termodinamice bazata pe principiul 1 al termodinamicii pentru procese cu viteza finita
1995A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI371SIMIONESCU IONCercetari teoretice si experimentale privind echilibrarea statica a mecanismelor de deplasare ale robotilor industriali, in scopul reducerii puterii de actionare
1995A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI373TEMPEA IOSIFMina mecanica antropomorfa pentru aplicatii protetice si industriale
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI374DONTU OCTAVIANStudii si cercetari privind punerea la punct a aparaturii cu ultrasunete si a procedeului de distrugere a calculilor renali si biliari cu ultrasunete
1995A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI375IOAN DANIELAnaliza si proiectarea asistata de calculator a microsistemelor
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI376POSTELNICESCU PAULAIdentificarea unor modele reale de circulatie pentru reactoare de polimerizare
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI379DOBRE MARIANTehnologii moderne in elaborarea sistemelor de operare
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI381RUSU ADRIANEvaluarea si experimentarea unui sistem de dialog om - masina in cadrul invatammintului asistat de calculator
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI382ALEXANDRESCU NICOLAEUnitati pneumatice de actionare cu inalta precizie de pozitionare
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI383FLORIAN EMIL NICOLAECercetari privind posibilitatile de sinteza a unor compusi stoechiometrici de interes opentru industriile de virf prin actiunea directa a mediilor care contin elementele componente(metode termochimice)
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI388CIOCARDIA CONSTANTINCercetari teoretice si experimentale privind dezvoltarea tehnologiilor specifice anumitor procese de prelucrare desfasurate in camp ultrasonic
1995A21500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI390COBIANU NICOLAESinteza si caracterizarea de noi compusi macromoleculari utilizati in optica nonlineara, electronica si mcroelectronica
1995A21600UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV392ABAITANCEI DANCercetari teoretice si experimentale privind aplicarea turbinei cu gaze folosind amestecuri pe baza de hidrogen la propulsia automobilului
1995A22500UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV395POPESCU IONCercetari privind implementarea sistemelor de asigurare a calitatii, in intreprinderile constructoare de masini
1995A21500UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV396ALEXANDRU PETREMecanisme moderne de ghidare a rotillor directoare ale autoturismelor
1995A22000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV397MOLDOVEANU GHEORGHECuplaje de siguranta utilizabile in transmisiile mecanice de putere
1995A22000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV402CHIRIACESCU SERGIUOptimizarea interna si externa a sistemelor dinamice; aplicatii la dinamica rotorilor
1995A22000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV403CURTU IOANStudii teoretice si experimentale privind optimizarea unor imbinari in lemn din structuri mecanice puternic solicitate
1995A21500UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV404CANDEA VIRGILCercetari privind realizarea panzelor de ferastraie pentru industria lemnului cu incarcarea prin sudare a partilor active ale dintilor cu carburi metalice
1995A22500UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV405DELIU GHEORGHEStudii teoretice asupra vasco - cuplajelor de tractiune utilizate pe autovehicule
1995A22500UNIVERSITATEA PITESTI408HARA VASILEMotor termic adaptiv
1995A22000UNIVERSITATEA PITESTI413HARA VASILECalculul si experimentarea sistemelor de reglare automata a proceselor la motorul termic adaptiv
1995A22500UNIVERSITATEA PITESTI414VUCU IOANCercetari privind procedee de prelucrare cu comanda numerica dupa maim ult de trei axe de coordonate si cu regim intensiv de lucru
1995A23000UNIVERSITATEA PITESTI417TABACU IONMetode si mijloace de incadrare a autoturismelor privind poluarea chimica, fonica si prin epave
1995A23000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI418FILIPESCU ADRIANSisteme adaptive si cu structura variabila vizand conducerea avansata a navelor si echipamentelor de bord
1995A24000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI419ROSU GABRIELACercetari privind posibilitatile de protejare a mediului prin valorificarea deseurilor in materiale de constructii in constructiile agrozootehnice
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI420DANCIU EMILSimularea in regim nestationar si conducerea optimala a reactoarelor de polimerizare
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI421DOBRE TANASEInfluenta instabilitatii interfaciale asupra dinamicii transferului interfazic de proprietate in procese industriale de contactare polifazica
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI422DANCIU EMILSchimbatoare de caldura compacte
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI423DANCIU EMILStudiul experimental al transferului termic la fierberea amestecurilor de lichide
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI424FLOAREA OCTAVIANProcedee de valorificare a minereurilor de sulf din calimani - faza iii
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI426BUNEA DANIELCercetari privind realizarea unui sistem integrat software - hardware destinat carcaterizarii structurii fine a materialelor mezomorfe (implicit policristaline) utilizand metode de modelare structurala si simulare a spectrelor de difractie cu radiatie x si
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI427BOJIN DIONEZIEStudiul structurii fine a materialelor folosind tehnici speciale de prelucrare computerizata a datelor si a imaginilor
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI428ZAMFIR SIMONAStudiul interactiunilor fizicochhimice care au loc in procesele care utilizeaza medii neconventionale (plasma, surse concentrate de energie laser, flux de electroni) aplicate in vederea maririi rezistentei la uzare si coroziune
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI429FLORIAN EMIL NICOLAECercetari privind modelarea matematica si simularea proceselor de cementare in atmosfere neconventionale cu generare in situ
1995A22500UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE430OPREA FLOREACercetari privind termodinamica si cinetica principalelor procese care au loc la elaborarea aliajelor multicomponente cu continut de elemente reactive
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI431PANAIT IOAN NICOLAEStudii si cercetari privind procesele de electrod din electrometalurgia metalelor usoare si impactul lor ecologic
1995A24500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI432IOAN DANIELTehnici avansate pentru analiza numerica a campului electromagnetic
1995A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI433CAZACU MIRCEA DIMITRIE- +
1995A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI434DANILA NICOLAECercetari avansate asupra modelarii proceselor dinamice din centralele nuclearo - electrice in scopul asigurarii nucleare
1995A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI435SEGARCEANU TUDORProcese la temperaturi si presiuni ridicate
1995A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI436IONESCU DUMITRU CEZARModelarea asistata de calculator a fiabilitatii si securitatii instalatiilor energetice
1995A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI437CONSTANTINESCU VIRGILIU NICULAECercetari de aerodinamica, mecanica zborului si dinamica structurilor
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI438PANAITESCU AURELIUCercetari teoretice si experimentale de electrodinamica a mediilor in miscare
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI439PANAITESCU AURELIUCercetari asupra fenomenelor magnetohidrodinamice din instalatiile industriale pentru producerea aluminiului pentru electroliza
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI440MOCANU CONSTANTINCercetari privind electrodinamica aplicata in inginerie; valorificare prin elaborarea unui tratat de electrodinamica aplicata
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI441MOREGA ALEXANDRU MIHAILRealizari actuale in racirea structurilor electronice (componente, circuite si dispozitive)
1995A22500UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE442DUMITRESCU CONSTANTINStudii si cercetari experimentale privind elaborarea de noi materiale metalice cu compatibilitate biologica
1995A22500UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE443DUMITRESCU CONSTANTINStudii si cercetari experimentale privind obtinerea de noi materiale cu memoria formei
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI444CRISTEA PAUL DANProbleme teoretice si practice ale retelelor neurale; aplicatii in prelucrarea semnalelor si in transmisiuini de mare viteza
1995A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI445ILIESCU SERGIU STELIANSisteme de protectie numerica in statii electrice
1995A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI446RADULESCU GHEORGHECercetari teoretice si experimentale referitoare la efectul rigiditatii materialelor asupra capacitatii portante si a nivelului vibroacustic al organelor de masini si metode de imbunatatire a acestora prin corectii topologice ale suprafetelor de contact
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI447DOBRE GEORGECercetari privind dezvoltarea si implementarea de medii inteligente pentru conceptia si proiectarea organelor de masini
1995A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI449BERBENTE CORNELIUStudii de termogazodinamica cu aplicatii la cresterea performantelor vehiculelor si sistemelor de propulsie aerospatiale
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI453GAFITANU MIHAICercetari teoretice si experimentale cu privire la optimizarea geometrica a structurilor cu contacte de rostogolire cu considerarea starii complexe de tensiuni
1995A25000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI457NECULAIASA VASILEStudii si cercetari privind marirea durabilitatii masinilor si instalatiilor agricole si pentru industri alimentara
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI458CARLAN STEFANCriterii de performanta pentru imbunatatirea managementului sigurantei si protectiei muncii (spm) in activitatea de constructii
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI460CIOCAN IONImplementarea unor programe de calcul pentru aplicarea modelarii fenomenelor organizatorice din constructii
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI461ANTOHIE EDUARDStudii privind optimizarea evaluarii cantitative si valorice a executiei lucrarilor de constructie
1995A21000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI462CARLAN STEFANStudii si cercetari pentru optimizarea unor procese de transport in activitatea de constructii
1995A21000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI463COTAE CONSTANTINTraductoare cu ferofluid
1995A21000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI464CALUGARU GHIORGHECercetari privind elaborarea unor tehnologii de obtinere a aliajelor cu memorie a formei de baza de cupru si aplicatii in automatizarea sistemelor hidraulice
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI467CIORNEI RADUEvaluarea sigurantei structurilor din diafragme pentru elaborarea unor metode de asigurare a stabilitatii si rezistentei normate
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI469JERCA STEFANPerfectionarea si adaptarea softului pentru proiectarea structurilor de calculatoare personale
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI471AMARIEI CONSTANTINPerfectionarea proiectarii structurilor de rezistenta pentru constructii din beton amat si metalice prin utilizarea analizei spatiale si luarea in considerare a rezervelor de capacitate portanta si de deformabilitate post elastica
1995A21600UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI472STEFAN DOINANoi metodologii de testare nedistructiva si de identificare a cladirilor in vederea aducerii lor la parametrii de siguranta normati
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI473UNGUREANU NICOLAEDezvoltarea unor metode de proiectare la actiuni statice, dinamice si seismice pentru sisteme structurale realizate din placi plane si curbe anizotrope sau stratificate
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI474BLIUC IRINAReabilitarea cladirilor pentru invatamant in vederea satisfacerii exigentelor de igiena, confort, economie de energie si protectia mediului
1995A23000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI475GAVRILAS IOANStudiu pentru reducerea consumului de energie in exploatare la caminele studentesti din panouri mari cu acoperis terasa; studiu de caz pentru caminele studentesti din complexul tudor vladimirescu iasi
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI477CIORNEI ALEXANDRUUn nou tip de plansee cu corpuri de umplutura din ipsos armat
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI478CIORNEI ALEXANDRUStudiu de noi tipuri de placari prefabricate interioare termoizolatoare eficiente
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI479MUSAT VASILEStudii si cercetari teoretice si experimentale privind noi solutii de fundatii de adancime
1995A24000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI480MIHAIL VOICUAplicatii ale inteligentei artificiale in conducerea sistemelor tehnice
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI486COSOSCHI BENONIALiant hidraulic din zgura granulata activata sulfatic si tehnologia de realizare a straturilor stabilizate
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI487SILION TUDORZonificarea si comportarea tipurilor de pamanturi de pe teritoriul moldovei (6 judete) in vederea proiectarii si executarii fundatiilor constructiilor ingineresti
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI488RAILEANU PAULICASolutii de fundare, cosolidare si asigurare a stabilitatii constructiilor pe terenuri dificile de fundare;metode de imbunatatire a terenului de fundare si asigurare a stabilitatii amplasamentelor
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI489COMISU CRISTIAN CLAUDIUCercetari teoretice si experimentale asupra caracteristicilor dinamice a tablierelor de poduri mixte otel - beton
1995A23500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI490IONESCU TRAIANAlgoritmi si arhitecturi de conducere in timp real ingloband inteligenta artificiala
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI491IONESCU TRAIANInformatica medicala; implementarea unor tehnici moderne de diagnoza si terapie
1995A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI492CHISACOV ALEXANDRUIntensificarea proceselor de transfer de caldura si masa la curgerea fluidelor bifazice in spatii limitate
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI493STIURCA DANCircuite integrate analogice cu modul de lucru in curent; genratoare si procesoare de semnal
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI494GHEORGHE MAXIMSimularea asistata de calculator a circuitelor electronice de putere
1995A24000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI495ATANASIU GABRIELA MARIACercetare privind diagnoza complexa de eveluare dinamica si seismica a unor tipuri de structuri de constructii din romania
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI497BOTAN CORNELIUConducerea sistemelor de tip descriptor
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI498ALEXANDRESCU OVIDIURelatii apa - productie in conditiile irigatiei complementare
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI499CISMARU CORNELIUStudiul cerintelor de apa pentru irigatii pe baza unor modele deterministe complexe cu aplicatii la amenajarea tabara - trifesti - sculeni
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI500LUCA MIHAILSolutii tehnico - sanitare privind alimentarea cu apa si canalizarea gospodariilor si microfermelor rurale, cu valorificarea dejectiilor in scopul imbunatatirii echilibrului ecologic
1995A23000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI501GIURMA IONContributii si conceptii privind sistemul informational decizional in gospodarirea apelor si protectia mediului in tara noastra cu exemplificare pe bazine hidrografice
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI502GIURMA IONContributii privind imbunatatirea exploatarii unor lacuri de acumulare din moldova in conditiile actuale
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI503BARSAN EMANOILOptimizarea si controlul sistemelor de alimentare cu apa a centrelor poluate si industriilor
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI504PATRAS MARCELStudii cercetari si solutii tehnice privind siguranta si durabilitatea constructiilor hidrotehnice in exploatare
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI510GAFITANU MIHAIStrategii si programe pentru cresterea fiabilitatii si diagnoza sistemelor mecanice critice (medii contaminate, lubrificatie si constructii pentru turatii inalte si temperaturi ridicate)
1995A24000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI513BARTHA IOSIFModernizarea si eficientizarea amenajarilor hidroameliorative in noile conditii social economice din romania
1995A25000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI514NITESCU EFTIMIECercetari privind imbunatatirea calitatii apei in sistemele de alimentare rurala
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI517DIMITRIE ALEXAConvertoare moderne de putere cu circuite rezonante pentru reducereas pierderilor de comutatie si a poluarii electromagnetice a mediului inconjurator
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI518POPPEL EMANUELCercetari privind aditivii si metodele de aditivare in chimia si tehnologia hartiei
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI519TESU CONSTANTIN IONModelarea si simularea sistemelor electronice complexe cu aplicatii in analiza performantelor structurilor vlsi
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI520BOGDAN IONAlgoritmi de simulare a distributiei campului electromagnetic in retelele de radiocomunicatii mobile celulare
1995A21000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI521POPPEL EMANUELCercetari in domeniul reologiei structurilor fibroase
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI522ASANDEI NICOLAECercetari in domeniul derivatilor celulozici avand aplicatii in medicina si farmacie si in tratamentele de conservare - restaurare ale patrimoniului cultural
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI523POPA VALENTINBioregulator de crestere si suporturi pentru agenti bioactivi pe baza de produse polifenolice si lignine modificate
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI524OBROCEA PAULCercetari privind obtinerea celulozei in conditii compatibile cu mediul ambiant
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI526ASANDEI NICOLAEStudiul compatibilitatii celulozei cu polimeri sintetici
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI527GAVRILAS NICOLAEModelarea si identificarea structurii si dinamicii starilor pentru cresterea performantelor instalatiilor energetice
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI528SIMION ALEXANDRUCercetari privind cresterea performantelor tehnice si economice ale masinilor si transformatoarelor electrice si ale sistemelor de comanda aferente
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI530SIMIONESCU CRISTOFORSinteza si caracterizarea unor polimeri noi
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI531NACU ALEXANDRUElaborarea unor metode de analiza si control cu performante superioare
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI532BOTAN CORNELIUAlgoritmi pentru conducerea optimala a sistemelor de actionare electrica
1995A23000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI533VOICU MIHAILModele si metode de recunoastere si localizare a obiectelor 3 - d utilizand imagini bidimensionale cu nivele de gri
1995A23000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI534VASILIU OPREA CLEOPATRATehnopolimeri de tip poliamidic obtinuti prin copolimerizarea in solventi a caprolactamei cu monomerfoligomeri functionalizati
1995A21000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI537VULPE ADRIANMetode de simulare eficienta pentru evaluarea reliabilitatii structurilor cu stari limita independente si dependente de timp
1995A21000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI539RUSU ILIECercetari asupra unor solutii de realizare a unor turbine eoliene de mica putere cu ax orizontal cu utilizari multiple
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI540MATEI PAULCercetari asupra unor solutii aerodinamice noi in constructia ventilatoarelor axiale
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI541ZAHARIEA DANUTCercetari privind lagarele pneumatice axiale cu flux rotational
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI542MATEI PAULCercetari privind realizarea de ventilatoare axiale performante cu rotoare contrarotative
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI543BARSANESCU PAUL DORUCercetari teoretice si experimentale privind tensiunile remanente in materiale plastice
1995A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI551IONESCU GABRIELAchizitia si prelucrarea semnalelor de la sisteme senzoriale
1995A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI552TUGULEA ANDREIMetoda si sistem de achizitie si de prelucrare numerica a datelor pentru diagnosticarea calitatii energiei electrice in sistemele electroenergetice mari, cu estimarea impactului biologic si ecologic al acestora
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI554OPREAN AURELCercetari privind reducerea consumului energetic (cresterea randamentului la sistemele hidrostatice de actionare)
1995A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI556OPREAN AURELProiectarea asistata si optimizarea comportarii dinamice a pompelor (motoarelor) rotative
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI559NICOLAE AVRAMMarirea durabilitatii componentelor constructive ale instalatiilor industriale in interactie cu agenti metalurgici distructivi
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI560DINA VASILICAIntensificarea proceselor termogazodinamice din instalatiile termice metalurgice prin tehnici si tehnologii neconventionale
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI561OPRESCU IULIANModelarea matematica si conducerea cu calculator a cuptoarelor de incalzire dotate cu arzatoare regenerative
1995A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI564ROBESCU DAN NICULAEStudiul transferului de masa a oxigenului in apa in procese de convectie fortata cu aplicatie la epurarea biologica a apelor uzate
1995A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI565DOBRESCU RADUStructuri specializate si proceduri de prelucrare a masivelor de date cu aplicatii in videodiagnoza
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI568IENCIU MOISEStudii si cercetari privind mecanismul, cinetica si termodinamica alierii (microalierii) si tratarii in faza lichida a metalelor si aliajelor neferoase destinate elaborarii de noi materiale cu caracteristici superioare
1995A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI569SCHIOPU PAULSenzori optoelectronici
1995A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI570MARINESCU MIRCEACriterii termodinamice de optimizare a sistemelor energetice
1995A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI571MARINESCU MIRCEAIntensificarea proceselor de ardere si reducerea poluarii prin ionizarea chimica suplimentara a flacarilor
1995A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI572CRISTESCU DORINCercetari privind fundamentarea realizarii unor baze de cercetare pentru utilizatori multipli in domeniul asigurarii compatibilitatii electromagnetice a sistemelor electroenergetice
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI573CHIRA IONModernizarea si fiabilizarea utilajelor miniere de subteran si pentru repararea minereurilor; piese de schimb bimetalice, cu strat de uzura
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI574CHIRA IONAlinierea sitemelor calitatii in industrie la standardele international iso si la normele uniunii europene; tipizarea fabricatiei pieselor turnate
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI575SOFRONI LAURENTIUNoi materiale metalice obtinute prin inginerie tehnologica; metode neconventionale de rafinare avansata si modificare a topiturilor metalice
1995A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI577BORANGIU THEODORCercetari privind noi metode si structuri de control inteligent bazat pe evenimente, cu aplicatii in producerea si testarea materialelor
1995A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI578BABICIU PAVELRealizarea unor pachete de programe pentru simularea si proiectarea pe calculator a masinilor agricole pentru lucrat solul, semanat si intretinerea culturilor
1995A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI579DUMITRACHE IONSisteme autonome de conducere a proceselor complexe
1995A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI580GEORGESCU NICOLAEOptimizarea functionarii instalatiilor de pompare
1995A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI581IONESCU VLADProceduri de conducere optimala si de sinteza robusta a sistemelor
1995A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI582ZGURA GHEORGHECercetari privind dirijarea structurii si testarea proprietatilor materialelor compozite cu matrice metalica obtinute prin depunere plasma - mig
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI583TRAUSAN-MATU STEFANInstrumente matematice cognitive pentru asistarea cu calculatorul a procesului de invatamant
1995A22000UNIVERSITATEA BACAU585ZICHIL VALENTINCercetari privind marirea puterii electrice si a cuplului maxim concomitent cu scaderea emisiilor nocive la motorul d110
1995A22000UNIVERSITATEA BACAU586CIOBANU DOMNICACercetari privind tehnologia si utilizarea compozitelor celulozice pentru industria electrotehnica
1995A22500UNIVERSITATEA PETROSANI589MARIAN IONStudiul comportarii la taiere mecanica a rocilor
1995A22500UNIVERSITATEA CRAIOVA592MIRCEA IONStudiul posibilitatilor de optimizare a constructiei si functionarii electrofiltrelor din centralele termoelectrice
1995A23000UNIVERSITATEA CRAIOVA599BITOLEANU ALEXANDRUConvertoare statice cu comutatie soft destinate sistemelor de actionare electrica
1995A22000UNIVERSITATEA CRAIOVA600SONTEA SEVERCercetari pentru realizarea pieselor din pulberi (altele decat cele din profilul s;c; sinterom cluj - napoca)
1995A22000UNIVERSITATEA CRAIOVA603MARIAN GHEORGHEInterfata in limbaj natural pentru bazele de date relationale
1995A22500UNIVERSITATEA CRAIOVA610FETITA IOANDeterminarea parametrilor electromagnetici ai cailor de curent
1995A22500UNIVERSITATEA CRAIOVA614IVANESCU MIRCEAAlgoritmi de conducere a robotilor
1995A24000UNIVERSITATEA CRAIOVA615CERNIAN OLEGCrearea unui sistem informational unitar la nivelul centrului universitar craiova si integrarea acestuia intr - o retea nationala academica de transmitere si prelucrare a datelor precum si in sistemul international al retelelor de date pentru invatamant
1995A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI616GIUMALE CRISTIAN ANTONModelare informationala cu aplicatie in proiectarea asistata de calculator in electronica
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI617PETRESCU MARIACompetitie structurala, finisare morfologica si extensie de solubilitate in creerea de noi aliaje amorfe, nanocristaline si microcristaline prin solidificare ultrarapida
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI620CARABULEA ANATOLIngineria economica a sistemelor energetice informationale
1995A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI621CARABULEA ANATOLManagementul resurselor umane
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI624AMZA GHEORGHECercetari privind realizarea unui echipament chirurgical si de tratament cu ultrasunete
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI626IORDACHE MIHAIAnaliza si proiectarea pe calculator a circuitelor electrice neliniare de mari dimensiuni
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI627CONSTANTINESCU FLORINMetode simbolice pentru analiza si proiectarea circuitelor analogice
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI628RIPOSAN IULIANMateriale compozite cu matrice feroasa procesata prin turnare
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI629CHISAMERA MIHAIFonte cu grafit coral
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI630RIPOSAN IULIANFonte bainitice (ausferitice) aliate economic sub influenta morfologiei grafitului si in conditiile ridicarii nivelului de prelucrabilitate
1995A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI631ISPAS CONSTANTINCercetari multidisciplinare privind modele, tehnici si instrumente logistie si informatice pentru implementarea gradata a sistemelor de productie integrate cu calculatorul (sisteme cim in industria constructoare de masini din romania)
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI632PETRESCU NICOLAEStudii si cercetari privind conditiile si mecanismele proceselor de exstractie a uraniului cu noi solventi organici complecsi
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI633NOTINGHER PETRUDifuzia apei in polimeri in prezenta campului electric; estimarea rezistentei la arborescenta de apa a polimerilor utilizati in izolarea echipamentelor electrice
1995A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI634IONESCU SORIN MIHAILStudii si cercetari privind tehnologiile de fabricatie generative prin stereolitografie
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI635CALEA GHEORGHECercetari in vederea realizarii de roti dintate cilindrice de precizie obtinute oprin procedeul grob de rulare la cald
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI636RADCENCO VSEVOLODTermo - fluido - dinamica in timp finit
1995A23000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI638TURCANU CONSTANTINCresterea performanbtelor mijloacelor de transport
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI640TEODORESCU HORIA NICOLAISisteme neuro - fuzzy haotice cu aplicatii in sinteza semnalelor si in comunicatii
1995A21500UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA643DIACONESCU EMANUELModelarea filmelor lubrifiante in contacte concentrate cu aplicatie in tehnica
1995A22000UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA644DIACONESCU EMANUELImplicatii ale fenomenului ehd in calculul, proiectarea si optimizarea variatoarelor de turatii si a regimului de ungere la roti dintate
1995A22000UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA648DIACONESCU EMANUELStudii si cercetari privind mecanica si deteriorarile contactelor nehertiene
1995A23000UNIVERSITATEA PETRU MAIOR TARGU-MURES653POZDIRCA ALEXANDRUSistem pentru proiectarea si fabricatia asistata de calculator a angrenajelor melcate
1995A21500UNIVERSITATEA PETRU MAIOR TARGU-MURES658BRATU GHEORGHEUtilizarea rezultatelor fenomenelor aeroelastice dinamice la peretii circuitelor biologice
1995A22000UNIVERSITATEA PETRU MAIOR TARGU-MURES659SARCHIZ DORINModelarea conducerii operative optime a unui sistem electroenergetic
1995A22000UNIVERSITATEA PETRU MAIOR TARGU-MURES660SARCHIZ DORINSistem expert pentru comanda instalatiilor de prelucrare cu fascicol de electroni
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI662DIACONESCU MIRCEA PAULCercetari privind noi posibilitati de comanda cu si fara traductor incremental (de pozitie) pentru motoarele pas cu pas
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI666POPA MARCEL IOANTermodinamica si cinetica produselor fiziologic active
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI668AELENEI NECULAIAparate si metode pentru obtinerea de date termodinamice, cinetice si electrochimice
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI669TUDOSE RADUStudiul proceselor de transfer la curgerea lichidelor in filme subtiri
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI670TUDOSE RADUStudiul uscarii materialelor solide
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI672TUDOSE RADUStudii de extractie lichid - lichid
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI674ROSCA IOANSinteza si studiul combinatiilor complexe cu liganzi organici care contin in sfera de coorinare atomi de oxigen si sulf cu structuri care determina proprietati paramagnetice, catalitice, semiconductoare, de protectie anticoroziva, birefringenta si de imbu
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI675MACOVEANU MATEITehnologii neconventionale; metode electrochimice de sinteza si degradare a unor compusi chimici
1995A22500UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIESTI676SAVULESCU PETRECercetari teoretice si experimentale privind utilizarea motoarelor hidraulice liniare la actionarea pompelor de adancime folosite la extractia petrolului
1995A22500UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIESTI681POPA CONSTANTINCercetari privind optimizarea exploatarii zacamintelor prin sonde orizontale
1995A22500UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIESTI683COLOJA PASCU MIHAIStudiu privind alegerea sistemului optim de extractie si proiectarea regimului tehnologic de functionare la sondele de extractie a petrolului in scopul cresterii debitului si diminuarii consmului de energie
1995A22000UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIESTI684MALUREANU IONEvaluarea cantitativa a colectoarelor de hidrocarburi prin metode geofizice de sonda
1995A21500UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIESTI686ANTONESCU NICULAE NAPOLEONStudii si incercari privind imbunatatirea structurii si caracteristicilor fizico - mecanice ale otelurilor la executia aparatelor de inalta presiune
1995A22000UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIESTI687ULMANU VLADStudii privind imbunatatirea caracteristicilor de stabilitate a tevilor pentru conductele submarine
1995A23000UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIESTI690ISPAS DORINATransmisie mecanica cu elemente solicitate la compresiune
1995A23000UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIESTI695GRIGORE RUXANDRASinteza si caracterizarea formatiunilur tip cluster cu aplicatii in procese catalitice si in fizica starii condensate
1995A22500UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIESTI696PREDA IONCercetari privind cresterea performantelor functionale ale unor utilzaje pentru forajul sondelor, extractia si transportul petrolului
1995A23000UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIESTI706CUIBAN FLAVIANDescompunerea termica a substantelor organice simple
1995A23000UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIESTI708MOSESCU NICOLAEEfectul substituentilor asupra pozitiei si intensitatii spectrelor electronice a unor compusi aromatici
1995A22500UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIESTI709IONESCU CONSTANTINModernizarea proceselor catalitice din prelucrarea petrolului
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA715LETIA IOAN ALFREDGramatica experimentala pentru limba romana
1995A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA716BUCUR ILDIKOReabilitarea constructiilor din beton armat
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI718ALEXANDRESCU CORNELIU MIHAILRetea de microcalculatoare specializata pentru controlul proceselor tehnice cu mare raspundere functionala
1995A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI719PLESU VALENTINSisteme educationale in simularea si integrarea proceselor
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI720ATHANASIU IRINAStudiu asupra tehnicilor de compilare pentru limbaje functionale si arhitecturi evoluate de calcul
1995A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI721BADEA ADRIAN ALEXANDRUCercetari avansate asupra transferului de caldura si a aparatelor schimbatoare de caldura
1995A21000UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA722GUTT GHEORGHEStudii si cercetari asupra tehnologiilor de prelucrare si asupra mijloacelor de imbunatatire a proprietatilor stratului superficial faza 1995 - contributii la proiectarea si executia de aparatura specifica pentru investigarea stratului superficial
1995A22000UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA724CIOBANU MIRCEAOptimizarea parametrilor de calitate a suprafetelor obtinuti prin procedee de prelucrare mecanica
1995A22000UNIVERSITATEA CRAIOVA729CIVIDJIAN GRIGOREStudiul comutatiei in vid si sf6
1995A21500UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA734BREABAN VIRGILModele de simulare numerice pentru protectia coastelor marine
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA738KOHN DESIDERIUIntensificarea, automatizarea si optmizarea proceselor de transfer in industria chimica
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI739BRAHA VASILECercetari teoretice si experimentale privind stabilirea tehnologiei de fabricatie prin deformare plastica la rece a arcurilor spirale plane de tip fir de par
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI744DUMITRU EMILValorificarea toluenului prin procese catalitice eterogene
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI745OPREA SPIRIDONAromatizarea catalitica a olefinelor inferioare
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI747BARAN GHEORGHEHidrodinamica suspensiilor in rezervoare de omogenizare
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI752SIMINICEANU ILIETehnologii de ciclu inchis
1995A21000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI760CIOBANU LUCIANProiectarea, constructia si experimentarea motoarelor de inductie cu circuit magnetic deschis (rotative si liniare)
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI761BRAIER ALFREDStudiul vibratiilor sistemelor mecanice cu aplicatii in constructia de masini
1995A23000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI762ZUGRAVEL MIRCEASistem de propulsie si comanda integrata pentru un automobil electric sau hibrid
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI763POTERASU VICTOR FLORINMetode algebrice si numerice in studiul structurilor dinamice
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI764POPESCU DIMITRIEModelarea sistemelor mecanice si probleme de optimizare
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI765POTERASU VICTOR FLORINMetode numerice de identificare si optimizare in studiul sistemelor dinamice
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI766COJOCARU FILIPIUC VASILEImbunatatirea caracteristiilor si tehnologiilor de obtinere a materialelor caracterizate prin prezenta grafitului intr - o matrice metalica
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI769DIMA ADRIANStudiu si cercetari privind dimensionarea constructiv - functionala si proiectarea tehnologiilor asistate de calculator a utilajelor de incalzire si topire utilizate in metalurgia secundara pentru obtinerea de noi materiale
1995A23000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI772GRIGORAS DANNucleu de sistem de operare distribuit pentru platforme client - server dik (distributed kernels)
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI776BARSAN CORNELIUProiect pentru reteaua academica de calculatoare a universitatii tehnice gh; asachi din iasi
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI777BARSAN CORNELIUModele si algoritmi pentru executia paralela a programelor logice
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI779CRETU SPIRIDONCercetari privind dinamica contactelor cu rostogolire aflate in conditii de ungere ehd, cu aplicatii la optimizarea geometriei interne a rulmentilor cu role cilindrice si conice, pentru sarcini combinate si turatii ridicate
1995A24500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI786RECEANU DANCercetari privind optimizarea protezarii aparatului locomotor uman pe baza modelarii biomecanismelor
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI788CRETU SPIRIDONPosibilitati teoretice si numerice de analiza a solicitarii de contact nehertian cu aplicatii la optimizarea geometriei rulmentilor cu role
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI789CIOCOIU MIHAIStudii privind caracteristicile fizico - mecanice si de structura ale fibrelor de lana rupta: influenta asupra proceselor tehnologice de prelucrare
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI791CASCAVAL DOINACercetari privind optimizarea procesului de tesere in conditiile utilizarii unui sistem de supraveghere si conducere cu microcalculator
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI796CIOCOIU MIHAIProiectarea tehnologica asistata de calculator in tesatorie
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI798CHINCIU DANIELMetode, algoritmi si program pentru proiectarea asistata de calculator a legaturilor de tip jacquard
1995A2800UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI800NECULAIASA MARIANACercetari privind posibilitatea de obtinere de noi structuri din fire filamentare si fibre de lana cu stabilirea domeniilor de utilizare ale acestora
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI801BORDEIANU DEMETRA LACRAMIOARACercetari privind optimizarea procesului de filare neconventionala a amestecurilor fibroase tip bumbac
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI804VITAN FLORINOptimizarea consumului de energie termica in uscatoarele tunel din industria de pielarie
1995A22000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI805COSTAS DOINA IRIDENTASistematizarea si elaborarea de tehnologii de prelucrare a pieilor in operatiile preliminare si de tabacire cu grad redus de agresivitate asupra mediului
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI806DUMITRASCU GHEORGHEMetode moderne de intensificare a transferului de caldura
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI807COZMINCA MIRCEACercetari privind imbunatatirea performantelor aschierii semifabricatelor greu prelucrabile
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI808PLAHTEANU BORISSistem expert pentru conducerea proceselor de prelucrare electrochimica abraziva
1995A24000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI809ZETU DUMITRUCercetari teoretice si experimentale privind aplicarea proiectarii si cercetarii asistate de calculator in realizarea si incercarea echipamentelor hidraulice de presiuni ridicate
1995A24000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI814MURESAN AUGUSTINCercetari privitoare la imbunatatirea capacitatii tinctoriale si a rezistentelor vopsirilor pe fibre celulozice
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI815ILIESCU ELENACercetari privind mercerizarea tricoturilor din bumbac si influenta acestora asupra operatiilor ulterioare de finisare
1995A22500UNIVERSITATEA PETROSANI826MANDRESCU CORNELIUAutomatizarea complexa a abatajelor mecanizate
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI829FIRETEANU VIRGILIUProcesarea electromagnetica a materialelor; studiul interactiunilor camp - substanta, modelare numerica, cercetari experimentale, studii de fezabilitate
1995A23000UNIVERSITATEA DE NORD BAIA-MARE834MICU EMILComanda si reglarea cu calculatorul a actionarilor electrice cu masini de curent alternativ
1995A22000UNIVERSITATEA DE NORD BAIA-MARE835PAY EUGENCercetari teoretice si experimentale privind corelatia intre precizie si factorii tribologici la finisarea rotilor dintate
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA837ICLAZAN TUDORCercetarea activarii cu ultrasunete a proceselor de omogenizare si sterilizare in medii lichide si vascoase
1995A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA838PREITL STEFANDezvoltarea unor strategii si structuri de conducere si de regulatoare cu aplicatii in conducerea hidrogeneratoarelor
1995A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA839ELES PETRUSinteza automata a circuitelor digitale pornind de la specificari la nivel de sistem formulate in limbaje pentru descrierea structurilor hardware (sadig)
1995A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA840PALEA ROMULUSStudii pentru obtinerea de noi derivati cu aplicatii in industria organica de sinteza fina (coloranti, medicamente, pesticide)
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA841MANOVICIU IONELTehnologii pentru noi tipuri de materiale compozite cu proprietati speciale
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA842MANOVICIU IONELPolimeri si oligomeri functionalizati cu caracteristici de prelucrare economic avatajoase si proprietati fizico - mecanice finale ridicate
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA843TIPONUT VIRGILCercetari privind prelucrarea cu retele neuronale a semnalelor senzoriale in vederea optimizarii conducerii adaptive pe rost a robotilor de sudare
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA845ICLAZAN TUDORStudiul activarii cu ultrasunete a materialelor polimerice in procesele de transformare
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA846POPOVICIU MIRCEA OCTAVIANConducerea automatizata si comportarea in exploatare a sistemelor hidraulice de actionare si de forta
1995A21500UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA847CIOARA GHEORGHE TITUSStudii teoretice si cercetari experimentale in domeniul vibratiilor structurilor mecanice utilizand metode si tehnici de analiza modala
1995A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA848NEGREA VIRGILIU DANCercetari privind perfectionarea constructiv functionala a motoarelor cu ardere interna in 4 si 2 timpi prin controlul proceselor termo - gazo - dinamice si rationalizarea unor solutii constructive
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA849NEGRU LIVIU DANCercetari privind intensificarea transferului de caldura si masa la masini si instalatii termice prin metode neconventionale de inalta eficienta
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA850BABEU TIBERIU DIMITRIECercetari privind estimarea fiabilitatii unor elemente si structuri de rezistenta
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA852LAZAU IOANSinteze ale unor materiale oxidice prin intermediul precursorilor hidrosilicatici
1995A21500UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA853ICLAZAN TUDORTehnologie si echipament pentru prelucrarea materialelor metalice dure prin electroeroziune cu electrod filiform activat cu ultrasunete
1995A21500UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA854FURDUI CORNELComportarea elementelor structurale ale constructiilor la actiunea focului
1995A22300UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA855BOB CORNELIUUtilizarea cenusei de termocentrala la fabricarea unor noi tipuri de materiale de constructii
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA856DUBINA DANBaza de date si sistem expert pentru verificarea comportarii la stabilitate a elementelor structurale din otel formate la rece
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA858JULEAN ILIEObtinerea unor compusi anorganici cu utilizari industriale si analitice
1995A23500UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA859BOLDEA IONContributii la reglajul inteligent al miscarii (rim)
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA861TITIHAZAN VIORELOptimizarea functionarii generatoarelor de impuls, aspecte privind compatibilitatea electromagnetica a generatoarelor de impuls pentru incercari si a instalatiilor de tiristoare pentru studiul proceselor tranzitorii din sistemul electroenergetic pe modeel
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA864TODINICA TEODORReactii gaz - lichid in coloane cu umplutura: intensificare, modelare, simulare, transpunere la scara
1995A23500UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA865SCHEIN TADEUSStudii cercetari si solutii privind asigurarea stabilitatii versantilor potential instabil adiacent cailor de comunicatii terestre
1995A23500UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA866COSTESCU IONStudii si cercetari privind imbunatatirea starii de viabilitate a drumurilor din zona banatului
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA867STOIAN VALERIUAspecte actuale privind sporirea eficientei structurilor din beton armat si beton precomprimat
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA868WEHRY ANDREISolutii de automatizare a sistemelor de irigatii existente in banat
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA869LAZAR GHEORGHESimularea numerica a miscarii apei geotermale spre sonde de extractie sau injectare, regim stationar hidraulic si termic cuplat, zona perimetrelor localitatilor sinnicolau mare, tomnatic si lovrin
1995A21500UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA870DAVID IOANImpactul surselor de poluare asupra resurselor de apa subterana; modele de simulare numerica, metode si solutii de limitare si asanare
1995A21500UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA871WEHRY ANDREIRandamentul sistemelor de irigatii in actualele conditii de proprietate asupra pamantului, in banat
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA872MAN TEODOR EUGENStudii de drenaj cu propuneri de tuburi de drenaj, materiale filtrante si solutii de drenaj pentru zone cu exces de umiditate din vestul tarii
1995A23500UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA874CRISAN SEVERCercetari privind realizarea de senzori si arii de senzori bazati pe cristale electrooptice si piezoelectrice
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA875POP EUGENAnaliza spectrala si sinteza semnalelor cu aplicatie la etalonarea sistemelor de masurare numerica
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA876CIUGUDEAN MIRCEAConceptia, proiectarea si realizarea de circuite orientate pe aplicatie asic, mixte, numerice si analogice
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA877GYULAI FRANCISCCercetari aerodinamice pentru optimizarea constructiei turbinelor eoliene cu ax orizontal
1995A22300UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA878ROSINGER STEFANLinie automata de presare la rece a semifabricatelor continue subtiri (benzi)
1995A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA879GIONCU VICTORMetode biografice pentru studiul comportarii neliniare, inelastice a structurilor metalice la actiuni seismice
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA880MARIN IVANCalculul neliniar al constructiilor metalice
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA881NEAMTU MIRCEAStudii si cercetari privind perfectionarea tehnologiilor de realizare a cadastrului tehnic si juridic in romania, utilizand sistemele globale de pozitionare si statiile geodezice electronice totale
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA883SABIN IONELLocalizarea defectelor, testarea profilactica si optmizarea performantelor sistemelor prin prelucrarea statistica a semnalelor
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA884TANASE MIHAIL EUGENCercetari privind obtinerea si prelucrarea semnalelor doppler pentru aplicatii directe sau in corelatie cu semnalelor ultrasonore
1995A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA885NAFORNITA IOANStudiul reprezentarilor timp - frecventa si timp - factor de scala ale semnalelor mono - si bidimensionale, cu aplicatii in elaborarea unor algoritmi de analiza multirezolutie
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA886MURESAN TIBERIUConvertoare electronice de energie cu poluare redusa a retelei si factor de putere unitar
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA888JURCA IOANSpecificarea si proiectarea aplicatiilor distribuite in retele de calculatoare
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA890CRETU VLADIMIRProdus program pentru inregistrarea si prelucrarea informatiilor obtinute din regimurile tranzitorii ale masinilor electrice
1995A21500UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA891DRAGULESCU DOINAPlanificarea si generarea miscarii la roboti
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA892DRAGULESCU DOINAElaborare de materiale compozite cu matrice metalica; tehnologii de imbinare prin sudare
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA893MITELEA IONProcedee si criterii de selectie a materialelor in constructia de masini; optimizarea selectiei materialelor si a conceptiei elementelor de constructie in activitatea inginereasca
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA895NICA MIHAI CRACIUNCercetarea, conceptia si realizarea unor sisteme experimentale pentru studiul procedeelor de prelucrare prin eroziune electrica, electrochimica, rupere de contact electric, eroziune complexa cu ultrasunete
1995A23000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV896TOPA IULIANCercetari privind reglarea adaptiva a motorului sincron cu magneti permanenti
1995A22500UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV900PREDA IONCercetarea regimurilor nestationare de functionare a autovehiculalor in scopul imbunatatirii performantelor globale
1995A22500UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV901MARGINEANU IOANElemente de masura pentru protectia de istanta a liniilor electrice
1995A23500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI903DEMIAN TRAIANGhidaje de translatie cu role si benzi, noi aplicatii in mecatronica si mecanica fina, utilizarea elementelor bimetalice in constructia de aparate
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI904DEMIAN TRAIANNoi solutii de sprijinire a microsistemelor utilizand frecarea la limita si mixta la limita
1995A22500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI905STEFANESCU FLORINRafinarea aliajelor prin procedee moderne de tratare in stare lichida
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI908DRAGOMIR IOANCercetari fundamentale si experimentale privind structura si proprietatile topiturilor metalice si oxidice metalurgice si participarea acestora la procedeele de obtinere a aliajelor feroase cu performante tehnice si economice ridicate
1995A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI909ISPAS CONSTANTINCercetari privind tehnologia si managementul stabilitatii materialelor si sitemelor ingineresti asistate de mediu
1995A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI910MOHORA CRISTINACercetari privind optimizarea sistemului masina - unelata - fundatie in vederea imbunatatirii criteriilor de performanta
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI912DOGARIU CONSTANTINCercetari privind proiectarea asistata a ansamblurilor masinilor unelte in vederea diminuarii rportului cost - calitate
1995A21500UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA915MILOS LIVIUSTehnologii specifice de sudare in mediu de gaze protectoare
1995A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA917KOVACS FRANCISCSisteme de productie inteligente pilot pentru industria constructoare de masini
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA918DUMITRESCU CONSTANTINInformatizarea si managementul calitatii in constructia de masini si aparate, studiu privind perfectionarea fluxurilor informationale in domeniul calitatii si managementului calitatii pentru sisteme de productie mici si mijloci
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA919NANU AUREL CAROLStudiul influentei factorilor tehnologici asupra caracteristicilor tehnicoeconomici ai procesului tehnologic de fabricare a tuburilor metalice flexibile in vederea intocmirii unui ansamblu de masuri pentru optimizarea acestuia
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA920NANU AUREL CAROLStudiul posibilitatilor de optimizare a utilizarii materialelor piezoceramica in constructia traductoarelor de forta si moment
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA924SILAS GHEORGHEMetode de studiu a vibratiilor sistemelor mecanice cu aplicatii in inginerie
1995A21500UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA925BRINDEU LIVIUCercetari privind sistemele dinamice vibropercutante cu aplicatii in constructia de masini
1995A22000UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE927ATANASIU LUCILIU MIHAILCercetari privind comportarea in regim dinamic a armaturilor industriale destinate instalatiilor care necesita siguranta deosebita in functionare (chimie, petrochimie, apa grea, cne)
1995A23000UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE928OPREA FLOREACercetari privind echilibrul chimic, termodinamica si cinetica transferului de masa si energie in procesele de obtinere a unor materiale cu destinatie speciala
1995A23000UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE930OPREA FLOREACercetari privind termodinamica si cinetica principalelor procese care au loc la elaborarea aliajelor, cu continut de elemente active cu baza de metale grele
1995A22000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI932HANCU SIMIONPierderi de sarcina hidraulica in albiile cursurilor de apa cu pat mobil si cu transport de aluviuni
1995A22000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI934MOROSANU GHEORGHETratarea neconventionala a structurilor numerice; contributii la analiza si sinteza sistemelor de conversia a datelor
1995A22000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA935JIANU IONELGlime si oligoglime, sinteza, purificare, caracterizare chimica si fizicochimica
1995A22000UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA936ROSU LUCICADimensionarea canalelor de irigatii cu functionara automata prin metode analitice de calcul
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI938MURGAN ADRIAN TRAIANProcesarea si transmisiunea informatiei prin metode neurale si fuzzy
1995A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI940RADOI CONSTANTINModelarea asistata de calculator a sistemelor si circuitelor electronice pentru conversia circuitelor electrice
1995A22500UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI952GHEORGHE DUMITRUDiagnosticarea vibroacustica a instalatiilor de propulsie navale cu motoare cu aprindere prin comprimare
1995A21000UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA955PENTIUC STEFANCercetari privind supravegherea centralizata si conducerea proceselor prin metode si tehnici specifice inteligentei artificiale
1995A21000UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA958GRAUR ADRIANStudii si cercetari privind analiza asistata de computer a fenomenelor electromagnetice
1995A21000UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA959GRAUR ADRIANCercetari privind proiectarea si realizarea de aparatura optoelectronica portabila necesara in metrologia suprafetelor
1995A22000UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA962CERNOMAZU DORELCercetari privind motoarele asincrone liniare de constructie speciala; contributii la perfectionarea lor
1995A21500UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA963CERNOMAZU DORELCercetari privind metodele pentru verificarea indicelui orar al grupelor de conexiuni; contributii la perfectionarea lor
1995A21500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA965VODNAR IOANConstruirea, caracterizarea hidrodinamica, modelarea matematica si utilizarea unor aparate de contactare gaz - lichid de tip vodnar, cu amestecare autoindusa, la efectuarea unor reactii chimice si absorbtii fizice si chimice
1995A22000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV966NOVAC GHEORGHECercetari si experimentari privind sudarea otelurilor rezistente la temperaturi joase
1995A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI967COSMELEATA GEORGETAStudii privind posibilitatea de reducere a contaminarii mediului de catre agentii petrolieri prin valorificarea materialelor metalice de inalta rezistenta
1995A22500UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI968SANDU IONProtejarea, conservarea si restaurarea iconografiei, frescei si cartilor vechi patrimoniale din spatiile eclesiastice ortodoxe
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA969KOLLO GAVRILStudii asupra unor grinzi si dale avand sectiunea compozita otel - beton utilizabile la poduri
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI971MACOVEANU MATEICercetari privind marirea gradului de epurare al apelor uzate concomitent cu viteza de trecere a apei prin decantoare
1995A22500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI973COTAE CONSTANTINMetode si tehnici noi de masura utilizand lichidele magnetice
1995A21500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI974BADEA NICOLAERentabilizarea si ecologizarea tehnologiilor de prelucrare a pieilor si blanurilor
1995A21500UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA975PETCULESCU PETRETehnologii moderne de examinare nedistructiva a materialelor
1995A33000ACADEMIA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT BUCURESTI21DRAGNEA ADRIAN CONSTANTINDinamica dezvoltarii morfologice, functionale si motrice a copiilor si adolescentilor (6 - 18 ani) din romania
1995A310000UNIVERSITATEA CRAIOVA23BOLOGAN GHEORGHEDictionarul antroponimic al romaniei
1995A316000UNIVERSITATEA CRAIOVA24BOLOGAN GHEORGHEDictionar toponimic al romaniei
1995A36000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU27TUTUREA MOISECercetari privind evaluarea cererii si ofertei pentru invatamantul universitar
1995A31000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA30SARBU RICHARDCercetarea starii actuale a dialectului istro - roman (vocabular si morfosintaxa)
1995A3433UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI31TURLAN VALENTIN VALERIUTezaurul toponimic al moldovei si bucovinei - bazinul prutului inferior
1995A320000UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA-IULIA55PAUL IULIUPre - si protoistoria bazinului mijlociu al vaii muresului
1995A36000ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI59BARON TUDORManagementul calitatii totale in sectorul de produse si servicii informatice
1995A36000ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI61ALTAR MOISASistem de modele pentru analiza influentelor ajustarilor structurale asupra evolutiei indicatorilor macroeconomici in perioada de tranzitie
1995A36000ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI63ROSCA GH. IONSisteme inteligente de instruire
1995A34500ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI68STROE RADUSimularea comportamentului sectoarelor public si privat in functie de evolutia sistemului financiar - bancar
1995A33800UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA71O. BOGATHY ZOLTANCercetarea aspectelor psihopedagogice si organizationale ale pregatirii si perfectionarii managerilor; optimizarea evaluarii, aprecierii si selectionarii managerilor
1995A311000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA80GYÉMÁNT LADISLAUIstoria si cultura evreilor din romania; istoria si cultura evreilor din transilvania in secolele xviii - xix
1995A33000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA81MAGYARI-VINCZE ENIKOClujul in perioada tranzitiei; cercetare de antropologie umana
1995A37000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA82ROTARIU TRAIANBaza de date sociodemografice asupra localitatilor din transilvania
1995A35000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA83CATINEANU TUDORTratat despre declinatie
1995A32800UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI88FILIMON AURELRelatiile romano - belgiene (secolele xix - xx)
1995A39000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI89ANDRIESCU ALEXANDRUMonumenta linguae daco - romanorum; biblia 1688
1995A32800UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI91IRIMIA DUMITRUDictionarul limbajului poetic eminescian
1995A32000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA94POP IONDictionar analitic de opere literare romanesti
1995A310000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI95CUCOS CONSTANTINFormarea personalului didactic specializat pentru integrarea copiilor de tigani in invatamantul primar si secundar
1995A38000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI99COZMA TEODORStrategia de formare si consiliere a cadrelor didactice in domeniul asistentei psihopedagogice a copiilor si tinerilor cu aptitudini inalte in arii academice, artistice si leadership
1995A36000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI102NECULAU ADRIANStatut si prestigiu academic in campul universitar
1995A38000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI104COSMOVICI ANDREIIndici de normalitate psihica la doua populatii distantate geografic si cultural (din romania si statele unite ale americii)
1995A36000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI105CARPOV MARIASemiologie si comunicare interculturala
1995A312300UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA109RADU IOANDepistarea timpurie si urmarirea supradotarii
1995A33600UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA110PAPAHAGI MARIANEnciclopedia relatiilor culturale romano - italiene
1995A320000UNIVERSITATEA BUCURESTI113ZAMFIR ELENACrearea unei noi profesii si dezvoltarea serviciilor sociale; asistenta sociala in romania: prezent si perspective (1995/1997)
1995A348000UNIVERSITATEA BUCURESTI114SANDU DUMITRUAlegeri sociale in tranzitia postcomunista din romania
1995A32000UNIVERSITATEA BUCURESTI115BARNEA ALEXANDRUAdamclisi: asezare romana si romano - bizantina; (sec; ii - vi d; chr;)
1995A33000UNIVERSITATEA BUCURESTI116BARZU LIGIACimitirul din secolele vi - vii e;n; de la bratei, judetul sibiu
1995A33000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI125STEFAN GHEORGHELaborator interdisciplinar pentru simularea sistemelor cu autoorganizare
1995A35000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI127POPA CORNELProgramarea logica si activitatile umane
1995A316000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA128MICLEA MIRCEAProcesari inconstiente ale informatiei
1995A37000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA129RADUTIU AURELRepertoriul izvoarelor statistice privind transilvania 1690 - 1848
1995A310000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA130PAPAHAGI MARIANRealizarea pe calculator a concordantelor limbii poetice romanesti
1995A35000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA131PREDA VASILE LIVIUModele si strategii de aplicare a conceptiei integrationiste in educarea si recuperarea copiilor cu cerinte speciale
1995A35000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA133IONESCU MIRONProiectarea pedagogica si programe - computer pentru instruirea asistata de calculator
1995A39000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA134TEODOR POMPILIURomanii si europa centrala; interferente istorice (evul mediu - epoca contemporana)
1995A38000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA135PITARIU HORIAStresul profesional si sanatatea; teorii, metode de diagnosticare si control
1995A32500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI977STEFAN GHEORGHELaborator interdisciplinar pentru simularea sistemelor cu autoorganizare
1995A326919UNIVERSITATEA BUCURESTI148ZAMFIR CĂTĂLINCercetarea stiintifica universitara in romania
1995A47000UNIVERSITATEA CRAIOVA1CORNEANU GABRIELEfectul suplimentarii mediului de cultura cu diferite tipuri de ferite (lichide magnetice) la cultura in vitro a celulelor bacteriene si extraplantelor vegetale, in conditii experimentale diferite de cele terestre
1995A430500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA11MAC IOANOrganizarea spatiului geografic - campul de investigatie - depresiunea transilvaniei
1995A41000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA14POPA AUGUSTINCercetari si studii privind alunecarile de teren cu sistematizarea cauzelor si solutii de remediere pentru zona transilvaniei
1995A410500UNIVERSITATEA BUCURESTI15SCRADEANU DANIELSistem informatic pentru selectarea, validarea si stocarea a informatiilor geologice
1995A434000UNIVERSITATEA BUCURESTI17POSEA GRIGOREEvaluarea mediului natiural pentru sistematizarea teritoriului in spatiul deluros si de campie subcarpato - danubian (geografie, sistematizare, dezvoltare, conservare)
1995A44000UNIVERSITATEA BUCURESTI18POPESCU NICOLAEDegradarea terenurilor in regiunile carpatice, subcarpatice si de podis; raportul dintre reliefosfera si antroposfera
1995A43500UNIVERSITATEA BUCURESTI21CIOFLICA GRATIANModele ale zacamintelor de minereuri din romania
1995A44000UNIVERSITATEA BUCURESTI22CONSTANTINESCU EMILCristale scheletice si agregate dendritice; modele de crestere, studiu fractal
1995A434500UNIVERSITATEA BUCURESTI23ANASTASIU NICOLAEStudii privind fundamentul si cuvertura bazinelor sedimentare din orogenul carpatic si foreland - ul sau
1995A435000UNIVERSITATEA BUCURESTI24VADINEANU ANGHELUTAIdentificarea factorilor de comanda a mecanismelor dinamicii biodiversitatii si a rolului sau in functionarea ecosistemului din romania
1995A48000UNIVERSITATEA BUCURESTI26IGNAT GHEORGHECaracterizarea circiutelor biogeochimice ale principalilor nutrienti (azot, fosfor) metale grele si pesticide in dunare si ecosistemele acvatice ale deltei dunarii
1995A43300UNIVERSITATEA BUCURESTI27CIUBUC CONSTANTINImpactul activitatilor umane asupra ecosistemelor din raul prahova
1995A42300UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA29BRANDUS COSTICAStudiul monografic istorico - geografic al municipiului suceava
1995A46000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA33GHERGAR LUCRETIA MARIAStudii mineralogice complexe asupra ocurentelor si zacamintelor de roci argiloase si zeolitifere din bazinul transilvaniei si zonele limitrofe; in vederea identificarii de izolatori si depoluanti minerali necesari amenajarilor ecologice in perimetrele de
1995A46000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA34GHERGAR LUCRETIA MARIAStudii morfogenetice microstructurale si compozitionale asupra unor asociatii de minerale naturale, produse sintetice si organisme fosile prin microscopie electronica (tem si sem)
1995A43500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA35PETRESCU IUSTINIANMacro si microflora oligocena de la aghiresi judetuul cluj
1995A42500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA36PETRESCU IUSTINIANEvolutia paleoclimatelor din romania in timpul tertiarului
1995A45000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI38MITITIUC MIHAIStudii de conservare a genofondului de plante rare si ocrotite din romania, introducerea si aclimatizarea lor in gradina botanica iasi
1995A420000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI40CHIFU TOADERCercetari poentru cunoasterea biodiversitatii din bazinul raului prut
1995A410000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI41IORDACHE IONStudiul complex al ariilor protejate din moldova si a situatiei lor actuale
1995A42000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI42ARTENIE VLADStudii de biotehnologie enzimatica privind imobilizarea unor enzime si celule microbiene pe diferite suporturi, in verderea obtinerii de biocatalizatori heterogeni cu implicatii practice
1995A410000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI48TOMA CONSTANTINCercetari morfoanatomice, fiziologice si biochimice la plante spontane si cultivate in conditii normale si modificate sub efectul unor factori biotici si abiotici (poluanti, ingrasaminte, pesticide, radiatii, retardanti)
1995A42400UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA51COSTE IOANStabilirea si caracterizarea unitatilor de vegetatie si a tipurilor de biotop din sud - vestul romaniei
1995A47000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA54RAKOSY LENUTAStudii privind transferul unor caractere de rezistenta la boli si daunatori, de la specii spontane la plante cultivate, prin experimente de hibridare somatica simetrica si asimetrica
1995A415000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA56TARBA CORNELIUInterrelatii structural - functionale, la nivel celular, in proliferarea peroxisomala indusa de fibrati
1995A410000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA57MARZA IOANPetrologia si metalogenia magmatitelor din muntii apuseni si banat
1995A41500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA58BUCUR IOANStudiul microflorei cretacice din carpatii meridionali si muntii apuseni; importanta biostratigrafica si paleoecologica
1995A41000UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA61GOMOIU MARIAN TRAIANEvaluarea diversitatii ecologice de la litoralul romanesc al marii negre, inclusiv lacurile paramarine in vederea stabiliriii unei strategii manageriale pentru o dezvoltare durabila
1995A41000UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA63MIHAILESCU ION FLORINStudiul secetelor din zona dobrogei: cauze, implicatii ecologice si economice
1995A42500UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA72BENGA GHEORGHEBazele moleculare si semnificatia fiziologica a permeabilitatii pentru apa a membranei eritrocitelor de la diferite specii animale
1995A415000UNIVERSITATEA BUCURESTI75FLONTA LUIZAStudiul modului de actiune al unor agenti medicamentosi (anestezice locale, antibiotice, antivirale) asupra transportului ionic prin membrane biologice naturale si reconstituite
1995A412000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI79LUPASCU GHEORGHECercetari privind stadiul degradarii invelisului de sol in regiunea pericarpatica a moldovei (intre carpatii orientali si valea siretului)
1995A49000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI82DONISA IOANAtlasul geografic informatizat al moldovei partea aii - a (judetele)
1995A410000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI83DONISA IOANAtlasul geografic informatizat al moldovei
1995A47000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI85ISAC MIHAILTransformari experimentale adaptive ale musculaturii scheletice; mioplastii si cardiomioplastii
1995A410000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI87MUSTATA GHEORGHEIdentificarea metalelor grele care polueaza apele de pe litoralul romanesc al marii negre si influentelor negative pe care acestea le exercita asupra diversitatii faunei si a biocenozelor marine
1995A436000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI89GANDRABURA EMANOIL IONAtlasul geochimic al municipiului iasi si al imprejurimilor (scara 1:50000)
1995A47000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI91SABLIOVSCHI VICTORGeochimia si metalogenia formatiunilor cristalofiliene din carpatii orientali; i formatiuni precambriene; grupurile de haghimas - rarau - bretila si de rebra - barnar
1995A410000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI92MIRON IONELCercetari asupra comportamentului lostritei, bibanului si racului in ecosisteme naturale si dirijate prin observatii si experimentari subacvatice
1995A43000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI94VARVARA MIRCEACunoasterea complexului de entomofagi care contribuie la limitarea daunatorilor in vederea combaterii
1995A410000UNIVERSITATEA BUCURESTI102TESIO CALIN DUMITRUCercetari asupra biologiei speciilor animale, vegetale si microbiene din campia munteniei de est si centrale
1995A418000UNIVERSITATEA BUCURESTI104IORDACHESCU DANACercetari de biochimie si de biologie celulara privind modificarile metabolice induse de diabetul experimental si de tratamentul cu saruri ale metalelor tranzitionale
1995A412000UNIVERSITATEA BUCURESTI106VASSU DIMOV TATIANAStudiul genotoxicitatii poluantilor quinoliunici si al biodegradarii lor de catre microorganisme
1995A41600UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA108VALACZKAI TIBERIUModel depozitional al formatiunii cu gaze (miocen) din regiunea miercurea niraj - ghindari (bazinul transilvaniei), in termenii stratigrafiei genetice
1995A414000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA109BALINTONI IOAN-CORIOLANStudiul deformational al tectonitelor carpatice si din orogenul nord - dobrogean; in corelatie cu paragenezele minerale si litostratigrafia acestora
1995A42400UNIVERSITATEA BUCURESTI110STRUGARU CARMEN ADRIANAAutogrooming si allogrooming - aspecte etologice si psihofiziologicestiinteȘe
1995A43000UNIVERSITATEA BUCURESTI111ANGHEL IONStudiul complex biochimic si genetic al drojdiilor de laborator si industriale
1995A410000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA113TRIFU M.Cercetari fitofiziologice microbiologice si entomologice privind ecosistemele dezvoltate pe holde de steril
1995A420000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA114TOMESCU NICOLAEStudii biogeocenologice in unele spatii protejate si propuse pentru protejare in transilvania
1995A417000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA115TUDORANCEA C.Impactul ecologic si genetic asupra structurii si functionarii ecosistemelor acvatice din transilvania
1995A415000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA117COMAN NICOLAEStudii complexe, geometrice si ultra structurale pentru evaluarea efectelor citotoxice si mutagene induse de compusi
1995A48500UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE120CUCU VASILERomania in structurile etnografice ale europei
1995A51500UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV3LEAHU IOSIFCercetari privind modelarea biometrica a structurii, cresterii si productiei biocenozelor amestecate de rasinoase cu fag in raport cu sistemul lor de conducere structural functionala
1995A54000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI1RUNCEANU GH. LIVIUCercetari privind biotehnologia transferului embrionar (et), modalitatile chirurgicale si nechirurgicale de realizare, optimizarea unor formule medicamentoase de sincronizare si superovulatie, studii asupra lichidelor de transfer
1995A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI2POPESCU-MICLOSANU ELENAPerfectionarea reproductiei la palmipede crescute pentru carne sau ficat gras
1995A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI3MARINESCU MARINCercetari de ecotoxicologie si toxicovigilenta veterinara
1995A53000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI4COTEA CORNELIUCercetari histologice si histochimice privind glandele endocrine implicate in cresterea prolificitatii la suinele femele
1995A54000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI6PALADE LAURENTIUEfectul diferitelor tratamente cu radiatii si diversi stimulatori asupra speciilor dendro - floricole
1995A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI7POP IOAN MIRCEACercetari cu privire la utilizarea in alimentatia animala a unor produse biotehnologice (enzime) ca biostimulatori naturali, in scopul cresterii eficientei utilizarii energiei si substantelor nutritive din hrana si reducerea potentialului poluant al dejec
1995A57000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA9SAVATTI C. MIRCEAAmeliorarea unor specii furajere anuale si perene
1995A53000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA10BOTEZ CONSTANTINCercetari privind obtinerea unor forme de tip amfidiploid la secara sub actiunea razelor gamma
1995A53500UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA13BUDIU VIORELCercetari cu privire la tehnologia, regimul de irigare si consumul de apa la trifoiul rosu comparativ cu lucerna si graminee perene
1995A57000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA16SALONTAI ALEXANDRUCercetari privind evolutia insusirilor fizice, chimice si biologice ale solului sub influenta asolamentelor
1995A53500UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA17NEAMTU GAVRILCercetari biochimice de evaluare si valorificare superioara a unor plante si a unor surse vegetale cu continut ridicat de carotenoide;universitatea de stiinte agricole cluj napoca
1995A53000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA18SOCACIU CARMENEvaluarea potentialului citotoxic/mutagen/carcinogen al unor medicamente de uz veterinar si uman prin tehnici de biologie celulara si moleculara;universitatea de stiinte agricole cluj napoca
1995A54000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA19BOBES IOANProtectia ecologica impotriva bolilor a principalelor agroecosisteme si intregirea herbarului fitopatologic al transilvaniei
1995A51000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA20GOIA VASILECercetari privind influenta indicilor energetici si de exploatare a agregatelor agricole asupra factorilor care influenteaza pretul de cost al lucrarii
1995A58500UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA21MUNTEAN LEON SORINCercetari privind largirea sortimentului de plante medicinale si aromatice cultivate in romania
1995A58330UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI23BUDOI GHEORGHEFundamentarea si elaborarea sistemului de agricultura durabila (sustainable) pentru zona solului brun - roscat din sudul tarii
1995A517000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI24NICOLAESCU IONCercetari pentru fundamentarea solutiilor de reabilitare modernizare a sistemelor de irigatii si stabilirea limitelor de exploatare eficienta a acestora
1995A59000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI27STEFAN VASILEStudiul proceselor de eroziune si alunecari de teren, impctul acestora supra ecosistemelor agricole in zona colinara buzau
1995A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI28DAVIDESCU VELICICATehnologii si biotehnologii agricole alternative durabile si performante cu consum redus de energie in contextul protectiei mediului inconjurator
1995A56000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA29VINTILA IOANTransferul de nuclee emnbrionare in ovule nefecundate in vederea clonarii embrionilor de mamifere
1995A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA30DRAGANESCU EMILIdentificarea si valorificarea superioara a germoplasmei locale si a soiurilor noi de plante horticole in conditiile ecologice din sud - vestul romaniei
1995A54000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA31OTIMAN IOAN PAUNOptimizarea structurilor agrare ale romaniei cu privire speciala la zona de vest a tarii
1995A52000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA32FRUJA IOANFormarea preturilor la unele produse agricole in conditiile economiei de piata
1995A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA33TABARA VALERIUCuantificarea participarii la relizarea productiei principale si secundare a unor elemente de productivitate la principalele plante cultivate sub influenta conditiilor de mediu si a unor elemente de tehnologie
1995A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA34MOISIUC ALEXANDRUConstituirea, evaluarea, conservarea si valorificarea resurselor de germoplasma la unele specii furajere
1995A53000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA35POP ADELINACercetari privind intensitatea indicilor fiziologici implicati in realizarea recoltei, in conditii normale si in conditii de stres la specii de plante cultivate
1995A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA39BORCEAN IOANElaborarea tehnologiilor nepoluante, eficiente economic la culturile de grau si porumb pentru sud - vestul banatului
1995A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA40NEDELEA GABRIELUtilizarea metodelor de biotehnologii in vederea crearii de genotipuri superioare la ovaz (avena sativa) rezistente la factorii nefavorabili de mediu
1995A52500UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA42ARDELEAN MARINSelectia clonala la mar, visin si arbusti fructiferi in vederea crearii de cultivare adaptate conditiilor pedoclimatice din zonele premontana si montana ale muntilor apuseni
1995A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA43INDREA DUMITRUCercetari privind tehnologia culturilor de tomate si castraveti in sere pe substrat organic (fara sol)
1995A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA44NAGY ZOLTANPerfectionarea metodologiei de prognoza si avertizare a aplicarii udarilor la culturile de camp in transilvania
1995A53000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA46SUCIU IOANSelectia recurenta a patru linii parentale si producerea hibrizilor simpli pentru broiler prin incrucisarea celor mai bune structuri familiale; inmultirea structurilor familiale valoroase
1995A57670UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI48CONSTANTIN NICOLAECercetari privind activitatea amilazei, lipazei si proteazelor digestive in functie de compozitia receptarii furajere la iepurele domestic
1995A53000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA51ROTAR IOANCercetari privind structura trofica si productivitatea fitogenozelor praticole - functie de genotipuri si de tehnologii de cultura
1995A56500UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA52SANDRU AFTANASIEOptimizarea constructiei si exploatarii utilajelor agricole
1995A56000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA53HALMAGEAN PETRUAsigurarea materialului biologic cu valoare ridicata
1995A525000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA54DRINCEANU DANTehnologii agricole, fiziologia nutritiei si productiilor de animale
1995A56000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA55BOLTE SIMIONCercetari hemodinamice si hemoreologice sub anestezie la animale
1995A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA56POP PAVELStudiul metabolismului normal si patologic al unor nutrienti organici si anorganici la mamifere si pasari
1995A52500UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA58MOGA MANZAT RADUCercetari curativo - profilactice in tetanos
1995A56000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA59DECUN MIHAIImunitatea in tricofitia taurinelor
1995A54000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA60COSOROABA IUSTINProtejarea sanatatii plantelor si animalelor
1995A51000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA62GHERDAN AURELRealizarea unor noi preparate de uz veterinar cu actiune antimicrobiana
1995A53000UNIVERSITATEA CRAIOVA64VASILE DUMITRUStudii si cercetari privin devolutia solului brun - roscat di zona centrala a olteniei sub influenta activitatilor economico - sociale
1995A52000UNIVERSITATEA CRAIOVA65MOCANU ROMULUSPoluarea mediului agricol prin chimizarea agriculturii in judetul dolj
1995A59500UNIVERSITATEA CRAIOVA66IONESCU IOANIDValorificarea superioara a pajistilor din zona colinara si montana
1995A59500UNIVERSITATEA CRAIOVA67POPESCU IONStabilirea metodelor de cultivare a terenurilor acoperite cu cenusa de termocentrala in vederea valorificarii eficient economice a acestora concomitent cu anihilarea poluarii mediului
1995A518500UNIVERSITATEA CRAIOVA68GINGIOVEANU IONValorificarea intensiva a terenurilor nisipoase nivelate si nenivelate
1995A512500UNIVERSITATEA CRAIOVA69POPA AURELCercetari privind valorificarea convenienta a productiei de la unele specii de plante horticole cultivate in arealele favorabile ale agroecosistemului din oltenia
1995A514000UNIVERSITATEA CRAIOVA70OLTEANU IONCercetari privind alegerea arealelor favorabile de cultura si imbunatatirea biotehnologiilor la unele specii de plante horticole in conditiile agroecosistemelor din oltenia
1995A56500UNIVERSITATEA CRAIOVA71CHILON PELAGHIAOptimizarea structurii culturilor horticole (legumicole si floricole) in functie de potentialul natural al solului si biologic al plantelor
1995A512500UNIVERSITATEA CRAIOVA72GODEANU IOANCrearea si omologarea de noi soiuri si portaltoi pentru cultura intensiva a nucului
1995A56500UNIVERSITATEA CRAIOVA73CORNEANU GABRIELEfectul lichidelor magnetice si al campurilor magnetice asupra culturii in vitro a plantelor
1995A53000UNIVERSITATEA CRAIOVA75GLODEANU CONSTANTINCercetari privind micoflora si entomofauna din oltenia in agroecosisteme diferite si efectele secundare ale utilizarii pesticidelor
1995A59000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI76COMAN IOANCercetari privind incidenta si gradul contaminarii cu miceti si micotoxine a unor substraturi vegetale folosite in hrana animalelor si elaborarea unor tehnologii de conservare a boabelor de cereale cu umiditate excesiva folosind reagenti chimici volatili
1995A51600UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI77POPESCU OVIDIUCercetari biochimice si histochimice privind efectul compusilor anorganici solubili cu siliciu asupra procesului ateromatos la animale
1995A540000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI78COTEA VALERIUStudiul diferitelor grupe de compusi fenolici (antociani, catechine, procianidoli etc) din diferite produse horti - viticole si transformarile pe care le sufera in procesele de pastrare, conditionare si industrializare
1995A54000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI80COTOFAN OTILIAStudiul reactivitatii morfologice si umorale in dermatitele umorale
1995A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI81COTOFAN VASILEAnatomia animalelor pentru blana
1995A52500UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI82PERIANU TUDORCercetari privind imbunatatirea metodologiei de diagnostic, profilaxie si combatere in gastroenterita hemoragica cu parvovirus a carnasierelor
1995A51500UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI83COTRUT MIHAIInvestigatii privind corelatiile dintre indicii de productie, cei de reproductie si principalii indici de profil metabolic inclusiv profilul de coagulare
1995A528000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI85JINGA IONELValorificarea dejectiilor animaliere in agricultura in conditiile protectiei mediului ambiant
1995A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI86CURCA DUMITRUAcidul ascorbic si reactivitatea organismului animal
1995A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI87RISTEA PAUNStudiul principalilor indici citologici si biochimici ai materialului seminal de vier si influenta acestora asupra fertilitatii femelelor insamantate in scopul ridicarii prolificitatii, natalitatii, imbnunatatirii activitatii de ameeliorare, sporirii prod
1995A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI89TAMBA-BEREHOIU RADIANA-MARIAOptimizarea indicilor citologici si biochimici ai spermei de taur pentru imbunatatirea capacitatii de congelare a materialului seminal la insamantari artificiale in scopul cresterii fertilitatii si natalitatii
1995A51500UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI90ROSU ANAContributii la utilizare abiotehnologiilor in vitro in diversificarea, propagarea si ameliorarea unor specii horticole tolerante la soluri saraturate
1995A58000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI94NICOLAE IONApiren
1995A58000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI98DRAGHICI MANEAIntocmirea de produse program cu aplicativitate la nivelul exploatatiei
1995A51000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI99STANESCU DOINAContributii la rationalizarea aplicarii tehnologiei de cultura a unor soiuri de struguri pentru masa
1995A514000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI100DEJEU LIVIUStudiul potentialului cantitativ si calitativ al viticulturii din diferite centre situate in regiunea viticola a nisipurilor si altor terenuri favorabile din sudul tarii (in lumina reglementarilor uniunii europene)
1995A52500UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI101OPREA AURELIANFolosirea embrioculturii experimentale pentru invingerea incompatibilitatii sexuale la vita de vie cu scopul obtinerii de noi soiuri apirene
1995A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA103MARCU NICOLAEStabilirea parametrilor fenotipici si genetici ai principalilor indici sanguini si a raporturilor cauzale ale acestora la rasele de cabaline din transilvania
1995A51000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA104OSIANU DOINACercetari asupra sistemelor antioxidante din organismele animale cat si in directia identificarii de produse naturale animale si vegetale cu proprietati antioxidante
1995A56000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA105SALAJEAN GHEORGHEUnele mecanisme prin care potasiul intervine in metabolismul proteic la tineretul porcin de carne
1995A53000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA106BALTAN GHEORGHEOmologarea liniilor autosex rosu de cluj si alb de cluj si producerea si verificarea hibrizilor pentru oua consum cu coaja pigmentata
1995A52500UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA108MICLEA VASILEStudii asupra noilor metode si procedee biotehnologice pentru intensificarea reproductiei la animalele de ferma
1995A53000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA109MICLEA VASILECercetari radiobiologice asupra indicilor de reproductie si productie la speciile de animale domestice ierbivore din anumite agrosisteme ale transilvaniei
1995A57500UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA110POP AUGUSTINPerfectionarea rasei de ovine merinos de cluj prin structurarea genetica pe linii si familii
1995A58500UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA111MIRESEAN EUGENOptimizarea tehnologiei de ingrasare a tineretului ovin
1995A58000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA112VELEA CONSTANTINProiect asupra imbunatatirii programelor de ameliorare a raselor de taurine crescute in centrul si nord - vestul tarii, aplicarea si urmarirea modului de realizare a acestora in teritoriu
1995A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA114SUTEU ERONIMInvestigatii de profil imunologic citogenetic si ecoparazitologic in cadrul procesului de aclimatizare al caprelor de angora importate din franta la conditiile din nv romaniei
1995A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA115VASIU CONSTANTINProfilul imunofiziologic la specii de animale implicate in cicluri epidemiologice; metode de screening, preventie si terapie a disfunctiilor imune
1995A54500UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI117AXINTE MIHAILCercetari privind sporirea productivitatii unor leguminoase pentru boabe (fasole, soia, lupin) prin stimulare aprocesului de fructificare
1995A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI118CRETU ADRIANCrearea de genotipuri vegetale specializate prin metode conventionale si de inginerie genetica
1995A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI119MILICA CONSTANTINValorificarea complexa a substantelor naturale nepoluate din flora aromatica, medicinala si tinctoriala prin crearea de noi produse alimentare, farmaceutice, cosmetice si de parfumerie
1995A53500UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI120ONISIE TEODORImpactul tehnologiilor agricole asuopra calitatii si conservarii mediului in conditiile agroecosistemelor din moldova
1995A56000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI121JITAREANU GERALDCompactarea solurilor din moldova ca urmare a activitatilor antropice si metode de ameliorare a acestora
1995A53000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI122DUMITRESCU NICOLAERolul factorilor tehnologici asupra gradului de convertire a energiei solare in biomasa acumulata in conditiile pastrarii echilibrului ecologic
1995A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI123NEAGU TRAIANCercetari privind modificarea proprietatilor fizic0 - mecanice ale solului prin folosirea mecanizarii
1995A56400UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI124TIRDEA CONSTANTINCercetari biologice, ecologice si tehnologice in ecosistemele viticole din podgoriile moldovei
1995A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI125CIREASA VICTORCercetari privind actiunea mediogena a arbustilor fructiferi
1995A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI126HATMAN MIRCEACercetari de biologie si ecologie a unor agenti patogeni si daunatori ai culturilor agricole si a masurilor de prevenire si combatere in special prin metode neconventionale
1995A54000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI127STAN NISTOREvaluarea principalilor factori de risc si stabilirea masurilor de diminuare a efectelor acestora in tehnologiile nepoluante de cultivare a unor plante legumicole
1995A53000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI128MOCA VALERIUUrmarirea comportarii in exploatare a lucrarilor de drenaj subteran si a calitatii solurilor drenate in conditiile campurilor experimentale pilot de drenaje agricole amenajate pe solurile cu exces de umiditate cu caracter temporar cauzat de precipitatii d
1995A52000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI129BERCEANU DUMITRUStudiul radioactivitatii izotopului de 40k din mediu si din plantele horticole, in raport cu continutul total de potasiu
1995A53000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI130COJOCARU NICOLAEStudiul proprietatilor electrice pasive in curent alternativ la produse horticole din zona iasi
1995A52500UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA131RUSU MIHAICuantificarea proceselor de desorbtie din sol si difuzie a fosforului in relatie cu reactia si aprovizionarea cu fosfor si alti indicatori agrochimici
1995A54000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA133ZAHARIA DUMITRUCrearea de hibrizi si soiuri pentru camp si sera la plantele dendrofloricole
1995A57000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA134BOITOR IOANCercetari privind cresterea fecunditatii la bovine prin profilaxia mortalitatii embrionare si evaluarea unor parametri metabolici corelati cu stimulare aputerii defensive a ugerului si uterului
1995A54000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA135BOITOR IOANCercetari pentru utilizarea ecografiei in patologia reproductiei la bovine si cabaline
1995A52500UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA137MORAR ROMANCercetari privind folosirea unor produse fitoterapeutice originale ca suplimente in hrana animalelor
1995A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA141SUTEU ERONIMCercetari privind imbunatatirea metodelor de diagnostic si a mijloacelor profilactico - terapeutice in parazitozele musculare si sistemice la rumegatoare si suine
1995A51500UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA143POPOVICI IOANCercetari anatomica privind particularitatile irigarii sanguine a glandei mamare la rumegatoarele mari si rumegatoarele mici
1995A58000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI144SANDU GHEORGHEOptimizarea structurii de varsta in populatii de ovine cu exploatare mixta
1995A55000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI146POPA CORNELIUStudii privind procesarea minima in industria alimentare utilizand tehnici intensive
1995A510000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI147COSTIN GHEORGHE MIRONCercetari privind utilizarea separarii prin membrane (ultrafiltrarea si osmoza inversa) in sisteme si procese biotehnologice din industria alimentara
1995A55000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI149DAN VALENTINABiotehnologii de obtinere a enzimelor microbiene
1995A51500UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV151CIUBOTARU ARCADIECercetari privind implicatiile ecologice ale folosirii unor mijloace de colectere
1995A51250UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV152LEAHU IOSIFCercetari privind modelarea biometrica a structurii, cresterii si productiei biocenozelor amestecate de rasinoase cu fag in raport cu sistemul lor de conducere structural functionala
1995A53500UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV153FLORESCU IONFundamente ecologice si economice privind regenerarea si conducerea arboretelor cu functii multiple din zona montana
1995A520000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI154RAUTA MIRCEAStudii privind fundamentarea planului de management a resurselor acvatice vii din apele continentale ale romaniei
1995A58000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA157GOIAN MIRCEAFolosirea de resurse minerale si organice reciclate in vederea sporirii productiei agricole a fertilitatii solului si protectiei mediului inconjurator
1995A52000UNIVERSITATEA CRAIOVA158ROSCA DANIELACercetari privind realizarea unor echipamente de lucru pentru semanat si intretinerea culturilor agricole in vederea conservarii stratului arabil de la suprafata solului
1995A65000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES TIMISOARA2SCHNEIDER FRANCISCFiziologia musculaturii traheo - bronsice studii experimentale si clinice
1995A64000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES TIMISOARA3MIHALAS GHEORGHE IOANUtilizarea calculatoarelor electronice pentru modernizarea invatamantului medical
1995A65000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES TIMISOARA4SCHNEIDER FRANCISCModificari imunologice declansate de actul chirurgical si implicatia lor in vindecarea plagilor atone si a fracturilor
1995A64000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA IASI9SERBAN DRAGOMIR NICOLAEActivitatea contractila in vitro a arterelor de rezistenta din diverse teritorii vasculare la om si alte mamifere
1995A632000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA IASI10DIMITRIE BRANISTEANUEfecte biologice ale interactiunii liposomilor ca drug delivery system cu membrane fosfolipidice naturale
1995A610000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA IASI11HAULICA IONStudiul prezentei, distributiei si implicatiilor functionale ale monoxidului de azot (no) la nivel cerebro - spinal
1995A610000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA IASI12BRAILOIU EUGENEfecte biologice ale interactiunii dintre dinamica citscheletului si dinamica intracelulara a calciului - relevanta la nivel sinaptic si muscular
1995A630000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA IASI13CARASEVICI EUGENCorelatia dintre raportul functional th1/th2 si mecanismele de proliferare din limfoamele b maligne umane
1995A69000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA IASI14COSTULEANU MARCELStudii de dezvoltare a aplicabilitatii biotehnologiei in terapeutica aparatuluirespirator
1995A652000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA IASI15DANILA GHEORGHENoi derivati metilxantinici: sinteza, efecte biologice, mecanisme de actiune
1995A62500UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA18JEBELEANU GHEORGHEMutatii in fenilcetonurie si in deficienta de alfa - 1 - antitrixina caracteristice pentru romania
1995A6100000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA24BENGA GHEORGHECaracterizarea moleculara a fractiunilor subcelulare izolate din ficatul uman in conditii normale si patologice
1995A610000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE TARGU-MURES25PASCU IONReglarea hemodinamica a activitatii organelor; modelarea circuitului sanguin la om
1995A612000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI31CALARASU ROMEOPatologia bontului laringian
1995A67000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI36PASLARU LILIANAStudiul proteinelor de stres in conditii normale si patologice
1995A614000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA37BOLOSIU HORATIUMediatori ai inflamatiei in boli cu mecanism imun - implicatii terapeutice
1995A612000UNIVERSITATEA CRAIOVA42VOICULESCU CONSTANTINImunomonitorizarea prin citometrie de flux a imunodeficientelor secundare (infectia cu virus hiv cancer)
1995A620000UNIVERSITATEA CRAIOVA44MIHAILESCU LUCIAN-STEFANStudiul efectelor edemului miocardic asupra presiunii tisulare interstitiale, circulatiei coronariene si performantei cardiace
1995A65000UNIVERSITATEA CRAIOVA45NESTIANU VALERIUInfluente ale neurohormonilor asupra potentialelor evocate in conditii experimentale
1995A61500UNIVERSITATEA CRAIOVA46MIHAILESCU-STEFANStudiul efectelor blocarii receptorilor pentru angiotensina ii si a enzimei de conversie asupra actiunilor cardiace si vasculare ale angiotensinelor
1995A61500UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA IASI55NECHIFOR MIHAICercetari farmacologice asupra unor icosanoizi de sinteza
1995A627000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI58DINU ALEXANDRUInvestigatii privind mesanismele moleculare ale actiunii campurilor electromagnbetice asupra structurii si functiilor membranelor biologice si asupra unor componente proteice functionale
1996A13200UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI230BARBU ViorelAnaliza si controlul unor sisteme neliniare cu parametrii distribuiti si frontiera libera
1996A112000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI740POPA GheorgheStudii privind unele proprietati si fenomene de suprafata la interactia plasmei de temperatura joasa cu materiale masive, straturi subtiri sau pulberi, proprietati ale plasmei
1996A16400UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI229MOROSANU GheorgheStudiul calitativ al unor clase de sisteme cu derivate partiale si al unor probleme de control asociate acestora
1996A112000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI218RUSU GheorgheProcese fizice in straturi subtiri si heterojonctiuni semiconductoare
1996A15600UNIVERSITATEA BUCURESTI677DRAGOS LazarAplicarea metodei ecuatiilor integrale pe frontiera la studiul numeric al problemelor neliniare aparute in aerodinamica subsonica
1996A19000UNIVERSITATEA BUCURESTI678CRISTESCU NicolaeModelarea matematica si implementarea numerica pentru diverse tipuri de legi constitutive cu aplicatii in industria miniera si petroliera
1996A114000UNIVERSITATEA BUCURESTI405RADU NicolaeAlgebre si coalgebre cu aplicatii in geometrie, teoria numerelor si fizica
1996A113000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA672BIRAU OctavianSurse de raze x de mare stralucire; difractia razelor x si aplicati observarea directa a imperfectiunilor de retea prin topografie in raze interferometrie de raze x
1996A113000UNIVERSITATEA BUCURESTI1318GRECU Voicu VladDezvoltarea unor aplicatii ale spectrometriei de rezonanta electro paramagnetica
1996A11600UNIVERSITATEA BUCURESTI1258CUCULESCU IoanProcese de difuzie si aplicatii in economie
1996A126000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA1054GASPAR DumitruTeorie spectrala, algebre de operatori, operatori pe spatii de functii
1996A113000UNIVERSITATEA BUCURESTI1300IOVA IancuExcitari selective in izvoare spectrale si medii active laser cu gaze si vapori metalici cu emisie de radiatie in vizibil si uv
1996A114000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA955ARDELEAN IoanPrepararea si studiul proprietatilor structurale, electrice, magnetice si optice ale unor noi materiale vitroase si ioni ai elementelor de tranzitie
1996A115000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA961BURZO EmilStudiul proprietatilor fizice ale compusilor pamanturilor rare cu metale de tranzitie 3d; evaluarea performantelor acestora pentru realizarea de magneti permanenti
1996A19600UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA952BRECKNER WolfgangCercetari in teoria aproximarii si a analizei convexe
1996A14000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA950MOCANU PetruTeoria geometrica a functiilor de una sau mai multe variabile complexe; faza 1996 :aplicatii ale subordonarilor diferentiale si alte metode recente in studiul unor operatori integrali
1996A19600UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA948RUS IoanOperatori nelineari, ecuatii diferentiale si aplicatii
1996A15600UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA946STANCU DimitrieConstruirea si studierea prin metode interpolatorice, probabilistice si de tip spline a unor noi procedee de aproximare
1996A14000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA945POP IoanMetode de aproximare analitica si numerica Œn hidrodinamica si transferul de caldura faza 1996 :studiul matematic al problemei girostatului, determinarea miscarii lui, existenta solutiei miscarii lui, existenta
1996A18000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA959BARBUR IoanProprietati structurale, electrice si magnetice ale unor compusi oxidici complecsi de tipul a2bbo6
1996A114000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA964SIMON SimionSinteza si studiul caracteristicilor fizice ale unor materiale oxidice amorfe de interes pentru protectia mediului inconjurator
1996A19000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA1420CRISAN MirceaMetode ale teoriei cuantice a campurilor aplicate in fizica statistica si particule elementare:aplicatii in teoria supraconductibilitatii si teoria simetriilor locale ale particolelor elementare(brst);,
1996A17250UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA1231PAPUC DanStudiul unor clase de operatori pe varietati diferentiabile dotate cu anumite structuir geometrice
1996A112000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA954COZAR OnucObtinerea si studiul proprietatilor fizico - structurale ale unor materiale noi de interes biologic si ecologic
1996A16500UNIVERSITATEA BUCURESTI1249COSTESCU AdrianObtinerea de date pentru procesele radiative ale sisitemelor atomice si dezvoltarea de metode exacte in procesele de ciocnire elastica si inelastica in fizica atomica si nucleara
1996A16000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI608BEJANCU AurelSubvarietati degenerate ale varietatilor semi - riemanniene
1996A16400UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA1425REGHIS MirceaStabilitate control si probleme de existenta pentru ecuatii diferentiale
1996A110000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI224SANDULOVICIU MirceaStudiul mecanismelor care conduc la formarea unor sisteme auto - organizate
1996A19500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA973MAGER SorinSinteza, stereochimia si reactivitatea unor bromo 1, 3 - dioxani; obtinerea unor sisteme cu proprietati supramoleculare de tip host - guest
1996A111500UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA732NICOARA IrinaCercetari privind obtinerea si caracterizarea prin metode fizice a unor materiale laser de tipul fluorurilor dopate cu crom sau cesiu
1996A19500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI721BALABAN AlexandruDescriptori ai structurii moleculare din generatia a treia
1996A14200UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI234MIRON RaduStructuri geometrice pe fibrate vectoriale; aplicatii in mecanica, fizica teoretica si biologie
1996A14900UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA417SBURLAN Silviu FlorinMetode topologice si variationale pentru ecuatii cu derivate partiale
1996A12100UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI228OPROIU VasileInvarianti asociati unor structuri geometrice remarcabile; aplicatii
1996A12100UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI208HOMENTCOVSCHI DorelDezvoltari teoretice si aplicative ale metodei elementelor de frontiera
1996A19500UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA186SIMON Zeno Virgil GheorgheCercetari in domeniul relatiilor cantitative structura - proprietati utilizand metode ale chimiei computationale; modele matematice cu valoare predictiva pentru serii de compusi cu activitate biologica
1996A19500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA968HAIDUC IonelNoi polioxometalati cu fragmente structurale organometalice
1996A13000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI233VRABIE IonViabilitate si invarianta pentru incluziuni diferentiale
1996A15000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI219RUSU MihaelaContributii la studiul proprietatilor electrice si optice ale unor compusi semiconductori binari in straturi subtiri
1996A17000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1102POPESCU IonStudii teoretice si experimentale asupra proceselor fizice care au loc in interactia radiatiei laser - materie
1996A14800UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA416STEFANESCU MirelaMetode omologice in algebra;reprezentari de grupuri si algebre
1996A17500UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA731AVRAM NicolaeCercetari privind obtinerea si caracterizarea cristalelor baf2 dopate cu pamanturi rare
1996A19500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA974MAGER SorinSinteza, stereochimia si reactivitatea unor noi compusi heterocicl hexaatomici saturati
1996A17200UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA1115CHIOREAN Ioan DanMetode si instruente case pentru analiza si proiectare orientata - obiect
1996A19500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA967HAIDUC IonelStructuri moleculare si supramoleculare in compusi (organo)metalici cu liganzi fosfor - si arsenorganici
1996A15000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA956ILONCA GheorgheStudiul proprietatilor electrice si magnetice ale supraconductorilor cu temperatura critica inalta dopati cu ioni ai elementelor de tranzitie
1996A19500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI698GEANA Dan PetreEcuatii de stare in modelarea fluidelorpure si amestecurilor
1996A13300UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI232POPA EugenConvexitate si optimizare
1996A15000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI226SANDU DumitruInteractiunea microundelor cu materia; studiul proprietatilor fizice ale materiei prin metode de microunde; faza 1996 - studiul interactiunii microundelor cu materiale dielectrice si unele forme de materie vie
1996A17500UNIVERSITATEA BUCURESTI402ANGELESCU EmilianStudii asupra teoriei modificarii catalizatorilor zeolitici
1996A17500UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES TIMISOARA183SIMON Zeno Virgil GheorgheCercetari structura chimica - activitate biologica (proprietati); dezvoltarea metodei qsar mtd (minimal topological difference); des - criptori topologici si de similaritate - disimilaritate
1996A17500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA978SILVESTRU Cristian SorinCompusi ai metalelor si semimetalelor cu activitate biologica potentiala
1996A17500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI722BANCIU MirceaCompusi aromatici: formare Œn pirolize de tip fulger si reactii enantioselective
1996A17500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA969SILAGHI-DUMITRESCU IoanModelarea si descrierea structurilor chimice prin mecanica moleculara si indici topologici
1996A12750UNIVERSITATEA CRAIOVA447NICULESCU ConstantinAplicatii ale metodelor topologice si variationale in studiul problemelor fizicii matematice
1996A15500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA135IVAN Dumitru-mirceaInterpolarea si aproximarea unor clase de functii
1996A14400UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA942PURDEA IoanVarietati de algebre universale
1996A14000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA1419CRISAN VasileCalculul benzilor de energie si modelarea proprietatilor magnetice pemntru sisteme metalice
1996A18250UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA943MOLDOVAN GrigorElaboraea de modele si algoritmi performanti pentru prelucrari in sisteme distribuite cu aplicatii in clasificare si alte domenii; etapa 1996: modele si algoritmi pentru prelucrari paralele, concurente si distr
1996A18250UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA655MARUSTER StefanSisteme inteligente pentru calcul stiintific
1996A12750UNIVERSITATEA CRAIOVA-449TANDAREANU NicolaeMetode matematice pentru reprezentarea si procesarea cunostintelor
1996A15000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI217BURSUC IlieCercetari privind materiale magnetice noi sub forma de straturi subtiri simple si multiple
1996A15000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI222PAPUSOI ConstantinStudiul proprietatilor magnetice ale sistemelor de particule feromagnetice fine si ultrafine cu interactiuni
1996A17500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI723LUCA ConstantinProcese selective (reactionale si de transport) de interes analiti
1996A17500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI586HURDUC NicolaeSinteza si caracterizarea unor polimeri cu proprietati de cristal lichid
1996A14000UNIVERSITATEA BUCURESTI432VLADUCA GheorghitaModele si coduri de calcul pentru determinarea marimilor de interes in energetica nucleara si impactul lor asupra mediului
1996A14000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA958ILIESCU TraianInvestigarea proprietatilor optice si spectrale de volum si de suprafata a unor materiale organice: 1;1;caracterizarea interfetei metal - molecule organice prin spectre raman 1;2;proprietati optice si structur
1996A11500UNIVERSITATEA BUCURESTI1259PREDA VasileOptimizare si tehnici monte carlo
1996A17500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA460ONICIU LiviuProcese electrocatalitice si tehnici complexe de investi - gare in regim nestationar; aplicatii la senzori electro - chimici
1996A17500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI720BADEA FlorinMecanisme de reactie alternate
1996A16000UNIVERSITATEA BUCURESTI1029MUNTEANU IonFemomene fizice in materiale si componente electronice noi
1996A13500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA133VORNICESCU NicolaieMultifunctii, incluziuni si inegalitati diferntiale; aspecte calitative
1996A12500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA947URECHE VasileModele si metode in mecanica cereasca si teoria structurii si evolutiei stelare
1996A17500UNIVERSITATEA BUCURESTI1104LECA MinodoraInteractiuni in dispersii polimerice cu mediu apos (solutii, geluri
1996A17500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI584VASILIU-OPREA CleopatraPoliamide cu morfologie prestabilita si proprietati performante, obtinute prin polimerizarea anionica in solventi a unor lactame
1996A16000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI238CECAL AlexandruStudiul cineticii cresterii in geluri cu ajutorul atomilor marcati
1996A13500UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI221NICOLAESCU IonStudiul structurii cristaline si a frecarii interne in unele corpuri solide sub forma masiva si de straturi subtiri
1996A14000UNIVERSITATEA BUCURESTI1101ALEXANDRU HoriaMecanisme de crestere si proprietati ale cristalelor crescute din s
1996A12250UNIVERSITATEA BUCURESTI1053ATANASIU AdrianLaborator interdisciplinar de prelucrare a limbajului natural
1996A17500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI704ANDRONESCU EcaterinaSinteza unor materiale ceramice prin reactii autopropagate
1996A17500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI706ANDRONESCU EcaterinaMateriale ceramice biocompatibile
1996A12250UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA480LETIA Ioan AlfredRationamente terminologice Œn bazele de date obiectuale
1996A17500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI714DIMONIE MihaiPolimerizari cu deschidere de inel a cicloolefinelor
1996A17500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA457RUS MariaCercetari asupra proceselor de electrod din surse electrochimice de putere
1996A17500UNIVERSITATEA BUCURESTI1106SEGAL EugenStabilitatea termica si cinetica neizoterma a transformarilor termice a unor compusi anorganici si organici solizi
1996A17500UNIVERSITATEA BUCURESTI1105SAHINI Victor EmanuelStudiul interactiei moleculare acid nucleic - antibiotic antranilic si acid nucleic - colorant
1996A13000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI509ZET GheorgheModele fizice in variabile invariantela transformarile de etalon etapa 2/1996 determinarea unor potentiale care genereaza acelasi cimp magnetic
1996A19000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA944FRENTIU MilitonStudiul elaborarii unei retele a universitatii: elaborarea de algoritmi pentru diverse probleme si implementarea lor
1996A13000UNIVERSITATEA BUCURESTI671ANGELESCU TatianaElectroproducere de particule stranii
1996A13150UNIVERSITATEA BUCURESTI409CAZANESCU Virgil-emilMetode algebrice de modelare in informatica
1996A13000UNIVERSITATEA BUCURESTI1293SPANULESCU IonStudiul asistat de calculator al dispozitivelor electronice semicon
1996A17500UNIVERSITATEA BUCURESTI407PARVULESCU VasileSinteze de compusi optic activi prin hidrogenare si hidrogenoliza stereo selectiva
1996A13600UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA733CONSTANTIN GheorgheEcuatii operatoriale si puncte fixe aleat, aprox;stocas;, aplicatii la probl;; de turbulenta, la fen; stoc; econ; in biostat; si la retele neuronale
1996A15000UNIVERSITATEA BUCURESTI760GHEORGHE VictorStudii biofizice experimentale si simularea pe calculator a structurilor si functiilor unor molecule biologic active
1996A13150UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA951ANDRICA DorinCercetari de topologia si geometria varietatilor diferentiabile: metode si aplicatii
1996A17500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI699TEOREANU IonCeramica dielectrica
1996A11800UNIVERSITATEA CRAIOVA914BUSNEAG DumitruAplicatii ale teoriei categoriilor in algebra universala
1996A14000UNIVERSITATEA BUCURESTI1253TRUTIA AthanasieSpectroscopia optica a complexilor cu elemente de tranzitie
1996A1900UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI609CHIRITA StanEstimari de tip saint - venant si solutii saint - venant in macenica mediilor continue
1996A13500UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI215TOMA MihaiStudiul prin metode electrice si spectrale a unor fenomene neliniare din plasmele de temperatura joasa in prezenta unui camp magnetic
1996A17000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI566OPREA SpiridonValorificarea materialelor oxidic indigene prin intercalare in vederea obtinerii de noi catalizatori eterogeni
1996A13000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA29DEMCO Dan EugenMetode de localizare spatiala in microscopia prin rezonanta magnetica nucleara; localizare spatiala prin intermediul transferului de polarizare dublu - cuantic
1996A17000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA33MARTA LianaMateriale oxidice supraconductoare obtinute prin metode chimice
1996A17500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI574OBROCEA PaulCercetari privind obtinerea celulozei in conditii compatibile cu mediul ambiant
1996A13500UNIVERSITATEA BUCURESTI305BESLIU CalinStudiul ciocnirilor nucleon - nucleon si nucleu - nucleu la energii intermediare si Œnalte cu implicatii Œn cunoasterea structurii materiei si evidentierea tranzitiilor de faza Œn materia nucleara; deter
1996A13500UNIVERSITATEA BUCURESTI1030DOLOCAN VoicuStudiul proprietatilor fizice ale materialelor prin metoda reflexie impulsurilor ultrascurte
1996A14000UNIVERSITATEA BUCURESTI1031CIOBANU GheorgheEfecte cuantice in structuri semiconductoare nanometrice
1996A17500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI710IOVU HoriaPolidiene de inalta puritate sterica obtinute cu noi sisteme catal
1996A13500UNIVERSITATEA BUCURESTI776GEORGESCU LucianPolimeri cristale lichide: studiul proprietatilor fizice ale acestor materiale in vederea aplicarii in dispozitive opto - electronice
1996A17500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA979DIUDEA MirceaModelarea proprietatilor fizico - chimice si biologice ale unor clase
1996A17500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA972CHIFU EmilHidrodinamica fizico - chimica si chimia interfetelor lichide cu aplicatii in stiinta spatiala a lichidelor si modelarea biomembra - nelor
1996A13500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA962COSMA ConstantinCercetari teoretice si experimentale privind sursele, migrarea si acumularea radonului in diferiti factori de mediu
1996A17500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA461BOBOS Liviu-dorelCinetica intercalarii litiului in electrozi pe baza de carbon
1996A13000UNIVERSITATEA BUCURESTI1321VLAD ValentinPrelucrarea imaginilor laser bi - si tri - dimensionale (holografice); aplicatii in diagnosticarea transferului de caldura in noi reactori d fisiune, fuziune si generatoare solare, cu mare siguranta in function
1996A17500UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI1395IOVU MirceaEvaluarea comparativa a compozitiei chimice a uleiurilor volatile e
1996A12400UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI421HALANAY AndreiStudiul structurii contractiilor in spatii hilbert, operatori pe spatii de functii si teoreme de prelungire in spatii liniare ordonate
1996A17500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI703UNGUREANU Eleonora-mihaelaInvestigarea comportarii electrochimice a unor electrozi modificati cu filme de polipirol
1996A13000UNIVERSITATEA BUCURESTI1134TUDOR TiberiuCercetari in transmiterea si prelucrarea optica a informatiei:unde de polarizatie in campurile optice multifrecventa de modulatie
1996A17500UNIVERSITATEA BUCURESTI1026BREZEANU MariaMetode neconventionale de obtinere a hexaferitelor
1996A17500UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA366CSUNDERLIK CarolSinteze si studii de reactivitate in clasa derivatilor functionari ai acidului carbonic
1996A14400UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI303UDRISTE ConstantinFunctii convaxe si optimizari pe varietati diferentiabile; spatii finsler - lagrange - hamilton; geometria campurilor magnetice generate de circuite electrice
1996A16000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI237CECAL AlexandruValorificarea superioara a minereurilor uranifere cu imbunatatirea procesului de solubilizare a uraniului (vi)
1996A12450UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI735CAZACU CosticaAplicatii ale logicii matematice in informatica (analiza recursiva a unor probleme de complexitate a algoritmilor, semantica denotationala, baze de date, programare logica)
1996A15000UNIVERSITATEA BUCURESTI8FLORESCU VioricaProcese radiative in sisteme atomice simple
1996A12500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA28LUPSA IleanaMagnetizare, susceptibilitate magnetica, temperatura curie, moment magnetic, fluctuatii de spin
1996A16750UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA32NIAC GavrilStudii ermogravimetrice asupra unor ligniti indigeni in vederea stabilirii unor corelatii intre proprietatile lor caracteristice
1996A16750UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI576POPPEL EmanuelCercetari privind aditivii si metodele de aditivare in chimia si tehnologia hartiei
1996A13000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI925MOTOC CorneliaEfecte induse de campuri electrice si magnetice si fenomene de supr
1996A17500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI708TEODORESCU MirceaCatalizatori de transfer interfazic pe baza de polietilenoxizi reti
1996A14000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA319MIHALCA IoanCercetarea proprietăților magnetice ale aliajelor amorfe de tipul cu structura în procesele de relaxare și de cristalizare
1996A16750UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI719SCHIKETANZ IosifCompusi heterociclici micsti - sinteze si analize structurale
1996A12450UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI1196OLARU ElefterieGrafuri perfecte si probleme conexe
1996A16750UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI580PETROVAN SimionMateriale si compozite polimerice poliamidice si poliolefinice
1996A13000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA960COLDEA SperantaStudiul efectelor popuarii cu impuritati asupra proprietatilor fizice ale ionosferei si atmosferei terestre
1996A16750UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI565DUMITRIU EmilSinteza materialelor cristaline microporoase si aplicatiile lor in procesele catalitice si protectia mediului
1996A11750UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI899FILIPOIU AlexandruCercetatri in teoria localelor cu aplicatii in l - grupuri, l - inele, mv - algebre si informatica
1996A16750UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA361DALEA VioricaStudii si cercetari in vederea eliminarii cesiului si strontiului radioactiv din condensatul circuitului secundar al reactoarelor nucleare si din apele de suprafata contaminate accidental
1996A16000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI241PETROVANU MagdalenaCercetari privind obtinerea, structura si reactivitatea diaziniu - ilidelor
1996A16750UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI244PALAMARU Mircea NicolaeCompusi de coordinatie ai biometalelor cu liganzi polidentati biomimetizare si modelare in bianorganica
1996A14200UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI243PALAMARU Mircea NicolaeCompusi anorgani cu proprietati speciale din clasa compusilor oxidici si coordinativi
1996A16750UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI236GHIRVU ConstantinDinamica reactiilor compusilor din mediul ambiant
1996A16750UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI568GORDUZA Valeria MariaFotocromism; fototautomerie; fotoizomerizare trans - cis; fotoheteroliza; coloranti azoici; coloranti azometinici; formazani; spiropirani - merocianine; polimeri fotocromici; memorii optice; membrane fotosensibile
1996A12500UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI216GROSU IoanDinamica neliniara a unor sisteme de interfata cu auto organizare si a unor biosisteme
1996A12500UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI213STANCU AlexandruStudiul corelatiilor dintre proprietatile magnetice macroscopice ale ansamblurilor de particule feromagnetice si proprietatile lor micromagnetice
1996A16750UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA980CORDOS Emil AlexandruRealizarea si studiul analitic al unor surse spectrale cu plasma intretinuta in microunde
1996A13500UNIVERSITATEA BACAU146MUSINSCHI ValerianStudiul proprietatilor optice si fotoelectrice ale semiconductorilor binari si ternari
1996A16750UNIVERSITATEA BUCURESTI1107VILCU RodicaEnergetica unor procese fizico - chimice cu si fara reactii chimice, in medii condensate, prin calorimetrie neizoterma (dsc), cu aplicatii in industria medicamentelor
1996A16750UNIVERSITATEA BUCURESTI753RADU CornelAparatura pentru analiza chimica prin metode electrochimice
1996A16750UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI713SEBE IonStudii privind sinteza si caracterizarea unor coloranti cu utilizari in laserul color
1996A16750UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA187DOCA NicolaeTransferul selectiv de energie intre faza gazoasa si cea solida: aplicatii la cataliza eterogena si incalzirea cu microunde
1996A16750UNIVERSITATEA BUCURESTI781MAGEARU VasileContolul analitic al proceselor de depoluare biochimica a apelor
1996A16750UNIVERSITATEA BUCURESTI646OANCEA DumitruStudiul experimental si modelarea combustiilor explozive in gaze
1996A1900UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA949NEMETH AlexandruGeometria spatiilor banach si problrmele geometrico - topologice instudiul functiilorvectoriale
1996A1600UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA1232SCHWAB EmilStudiul unor morfisme particulare in grupuri si categorii speciale
1996A12000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI738POP ValerStudiul prin metode spectrale a interactiunilor intermoleculare pentru substante aflate in stari condensate
1996A12000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI212STRAT MitachiObtinerea si studiul prin metode optice si spectrale a unor substante si materiale cu aplicatii in thnologii neconventionale (cristale lichide polimere, medii active pentru laseri acordabili, materiale fotocrom
1996A110000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI578ASANDEI NicolaeCercetari in domeniul derivatilor celulozici avind aplicatii in
1996A13160UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI-1296MITITELU StefanContributii la dualizarea si optimizarea programelor multiobiective neliniare
1996A15000UNIVERSITATEA BUCURESTI763UDREA IonCercetari privind hidrogenarea catalitica a oxizilor de carbon
1996A13000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI736GEORGESCU VioletaCercetari privin obtinerea, structura si proprietatile magnetice ale unor filme metalice multistrat
1996A13000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA1247HRIANCA IoanProcese de relazxare in materialele magnetice masive si granulare - faza 1996 - mecanisme disipative de natura magneto - elastica in domeniul infraacustic, la aliaje feromagnetice amorfe
1996A12500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA963COZAR OnucCercetari radio ecologice in principalele bazine hidrografice din transilvania
1996A110000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI577POPPEL EmanuelCercetari in domeniul reologiei structurilor fibroase
1996A12000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI737DOROHOI Dana OrtansaStudiul spectral a l solutiilor cu continutcontrolat in elemente cu caracter amfoter; proprietatile lichidelor cu efecte farmaceutice
1996A12000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI1306VLAHOVICI AlexandruStudiul sintezei si a proprietatilor fotoluminiscente ai unor compusi heterociclici cu oxigen si azot aplicabil intehnologii neconventionale si bilogie
1996A12000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI739SINGUREL GhitaInstalatie pentru inregistrarea specterlor raman si de florescenta
1996A13000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI214IGNAT MargaretaDinamica neliniara si haos; metode de control a haosului
1996A12000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI220SULITANU NeculaiStudiul proprietatilor magnetice a unor materiale amorfe noi
1996A12000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA30COSMA IoanSenzor semiconductor pentru gaze de combustie
1996A12000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA35CULEA EugenStudiul unor sisteme vitroase borate cu ioni de pamanturi rare utilizand masuratori spectroscopice si magnetice
1996A12500UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA673VANGHELII DorinaStudiul statistic al microstructurilor si proceselor microstructurale
1996A12000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI917RALEA Mihai”investigarea prin interferometrie holografica laser in timp real a
1996A12000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI511NEAGU EugenCaracterizarea proprietatilor electrice ale materialelor dielectri
1996A12000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI510CIUBOTARIU CorneliuTeorii relativiste si gauge ale corpurilor cuantice macroscopice
1996A12000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA957CRISTEA GheorgheStudiul proprietatilor electrice, optice si de transport ale unor m (de tipul a2b6, a3b6 sau a4b6, unde a2 = zn, cd, hg; a3 =al, ga, i b6 = s, se, te), cu aplicatii in tehnologiile avansate
1996A12000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1338DUMITRU SpiridonStudiul unor probleme privind teoria masuratorilor (modele pentru descrierea unor masuratori imperfecte)
1996A12000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA953POP IuliuStudiul aliajelor si compusilor intermetalici care prezinta feromagnetism de banda si antiferomagnetism
1996A12000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI553VOICU MihailModele si metode de recunoastere a obiectelor 3d utilizand imagini bidimensionale cu nivele de gri
1996A12000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI1392KATONA EvaStudiul comparativ al efectelor radiatiilor vizibile coerenta si necoerente din domeniul optic asupra unor mecanisme fundamentale implicate in etapele initiale ale traducerii de semnal in celule
1996A12000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1431STEFANESCU EliadeInteractii fundamentale in sisteme cuantice disipative
1996A15000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI235GHIRVU ConstantinCercetari asupra dinamicii si mecanismului de reactie
1996A29000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA41ZIRBO GheorgheStudii si cercetari privind imbunatatirea proceselor tehnologice din turnatorii si a calitatii pieselor turnate
1996A25000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA16CANTA TraianCercetari interdisciplinare privind optimizarea procedeelor de deformare plastica incrementala
1996A24000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA18CANTA TraianCercetari privind dezvoltarea unor tehnologii necoventionale in procesele de deformare plastica a metalelor si aliajelor
1996A25000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA22MATEI GheorgheCercetari fundamentale privind modificarea compozitiei si structurii suprafetelor metalice prin difuzie din mediul pulverulent sub presiune si in vid la presiune atmosferica in vederea coferirii acestora de rez
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA26ORBAN RaduCercetari asupra moduluide coportare la solicitari variabile ( oboseala ) a materialelor din pulberi metalice sinterizate
1996A24000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA37VERMESAN GeorgeCercetari privind obtinerea de staturi rezistente la uzura, oboseala si coroziune
1996A25000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA69HARDAU MihailOptimizarea proceselor de osteosinteza a fracturilor extremitatii proximale a femurului
1996A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1050NEAGA ConstantinModelarea si simularea numerică a temeperaturilor si tensiunilor te securitatea tehnologică a echipamentelor energetice clasice si nuclear
1996A212000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1035ATHANASIU IrinaStudiul tehnicilor de generare de cod optimizat pentru limbaje functionale
1996A218000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1034GIUMALE Cristian AntonMetode formale de specificare cu aplicatie in cad
1996A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA398TOADER StefanCercetari asupra rezistentei la oboseala termica a cilindrilor de laminare la cald
1996A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1197IONESCU VladAnaliza si sinteza robusta si optimala a sistemelor descriptor folo
1996A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI761MURGAN Adrian-traianAplicatii neconventionale ale retelelor neurale si sistemelor cu l
1996A29000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1230MAGUREANU RazvanComanda optimal / adaptiva a sistemelor cu motoare asincrone utili
1996A212000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA20DOMSA SerbanMateriale avansate (ma) via metalurgia pulberilor reclamate de tehn
1996A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA332IVAN MarinCalculul neliniar al constructtiilor metalice
1996A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA333GIONCU VictorMetoda biografica pentru studiul comportarii neliniare, inelastice a structurilor metalice la actiuni seismice
1996A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA339HAIDA VirgilCercetari privind solutii de protectie si izolarea constructiilor impotriva vibratiilor transmise prin terenul de fundare
1996A211000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA341COSTESCU IonStudii si cercetari privind imbunatatirea starii de viabilitate a drumurilor din zona banatului
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI590TUDOSE RaduStudii de extractie lichid - lichid
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI524OLARU DumitruOptimizarea proceselor tribologice din articulatiile sistemelor de protezare ale aparatului locomotor uman
1996A212000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1037BORANGIU TheodorCercetari privind noi metode si structuri de control inteligent baz
1996A27000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI523GAFITANU MihaiStrategii si programe pentru cresterea fiabilitatii si diag - noza sistemelor mecanice critice (medii contaminate, lubrificate, si constructii pentru turatii inalte si temperaturi ridicate)
1996A210000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA770IONESCU AntonStructuri din beton armat cu posibilitati de demontabilitatea si reutilizare a elementelor
1996A24000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI500POTERASU Victor FlorinModele numerice si de simulare pentru sisteme dinamice cu mai multe corpuri
1996A29000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI541RAILEANU PaulicaSolutii de fundare, consolidare si asigurare a stabilitatii constructiilor pe terenuri dificile de fundare; metode de imbunatatire a terenurilor de fundare si asigurare a stabilitatii amplasamentelor
1996A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1218DUMITRACHE IonSisteme autonome de conducere a proceselor complexe
1996A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1199RUSU AdrianEvaluarea si experimentarea unui sistem de dialog om - masina in cadrul invatamantului asistat de calculator
1996A24000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1387CONSTANTINESCU AlexandruCercetari privind ameliorarea calitativa a bentonitelor in vederea imbunatatirii caracteristicilor amestecurilor de formare
1996A29000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA380NEGREA Virgiliu DanCercetari privind perfectionarea constructiv functionala a m;a;i; in 4 si 2 timpi prin controlul proceselor termogazodinamice si rationalizarea unor solutii constructive
1996A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI297PRISECARU Ilie ConstantinCercetari avansate asupra modelarii proceselor dinamice din centralele nuclearo - electrice in scopul asigurarii securitatii nucleare; faza ii; realizarea de modele modulare pentru simularea componentelor princip
1996A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1283BRAGARU AurelSefarom - sistem expert pentru proiectarea dispozitive;or de orientare si fixare la prelucrarea pe masini unelte
1996A25000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA13MATEI GheorgheStudii si cercetari privind producerea de pulberi metalice prin pulverizarea centrifugala in mediu lichid a metalului topit in arc electric imersat
1996A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI920AMZA GheorgheCercet`ri privind proiectarea ]i realizarea unui echipament chirurg
1996A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI762RADCENCO VsevolodTermo - fluido - dinamica in timp finit
1996A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1047IONESCU TraianAlgoritmi si arhitecturi de conducere in timp real inglobind inteligenta artificiala
1996A212000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI912MANOLIU IacintStudii privind comportarea pamanturilor saturate solicitate in regim static si dinamic
1996A24000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA14DOMSA SerbanIngineria procesarii prin laminare a materialelor pulverulente avansate
1996A25000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA23MATEI GheorgheStudiul aliajelor cu memorie din sistemele ni - ti si cu - zn - al si elaborarea tehnologiei de producere a dispozitevelor cu aliaje cu memorie
1996A24000UNIVERSITATEA CRAIOVA463SONTEA SeverMateriale si tehnologii noi la formarea pieselor din pulberi
1996A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1100BERBENTE CorneliuStudiul miscarilor multifazice cu aplicatii la cresterea randamentului transferului de caldura si a fiabilitatii instalatiilor energetice
1996A29000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI773IONESCU GabrielAchizitia si prelucrarea semnalelor de la sisteme senzoriale
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI278RADULESCU GheorgheCercetari teoretice si experimentale referitoare la efectul rigiditatii materialelor asupra capacitatii portante si a nivelului vibroacustic al organelor de masini si metode de imbunatatire a acestora prin
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI502PRUTEANU Octavian-vasileCresterea productivitatii si preciziei la prelucrarea angrenajelor melcate si filetelor prin frezarea de invaluire a suprafetelor
1996A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1113LECA AureliuCiclul de manuale ingineresti eficienta energetica; redactare si tiparire
1996A27000UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE1324OPREA FloreaStabilirea parametrilor tehnologici necesari pentru elaborarea aliajelor multicomponente cu continut de elemente reactive in conditii de securitate si protectie a mediului inconjurator
1996A27000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA15BICSAK EugenCercetari privind obtinerea si caracterizarea unor straturi cu proprietati superioare de rezistenta la uzare, coroziune si temperaturi ridicate realizate din aliaje compozite prin metalizare in vederea fabricar
1996A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA25ORBAN RaduStudii si cercetari privind obtinerea si caracterizarea materialelor din fibre metalice sinterizate
1996A26000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA38BIRIS IoanCercetari privind sisteme neconventionale de incalzire pentru agregate termice metalurgice
1996A210000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI491BARTHA IosifModernizarea si eficientizarea amenajarilor hidroameliorative in noile conditii social - economice din romania
1996A22000UNIVERSITATEA PETRU MAIOR TARGU-MURES1307BOLOS VasileCercetari privind portanta angrenajelor melcate spiroide
1996A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI981NITU CosticaNoi tehnologii pentru masurari complexe si monitorizare a ecosiste
1996A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1262CRISTEA ValentinMetode de specificare formala si dezvoltare a protocoalelor retelelor de calculatoare
1996A27000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI486NITESCU EftimieCercetari privind imbunatatirea calitatii apei in sistemele de alimentare rurala
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI494COZMINCA MirceaCercetari privind imbunatatirea performantelor aschierii semifabric
1996A24000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1361BOBESCU GheorgheStudii si cercetari privind obtinerea motoarelor cu putere constant
1996A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1198POPESCU DumitruCercetari privind elaborarea unui sistem de conducere pentru aplic
1996A23000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI1168CONSTANTIN VioricaAsamblari cu strangere directa realizate hidrostatic
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA351PRECUP Radu-emilCercetari privind implementarea unor algoritmi de conducere fuzzy destinati servosistemelor electrohidraulice si electromecanice
1996A29000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA42SOPORAN VasileCercetari privind modelarea fenomenelor si proceselor specifice tur
1996A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1254DOBRE MarianTehnologii moderne in elaborarea sistemelor de operare
1996A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1301TAPUS NicolaeStudiul retelelor cu statii mobile
1996A24000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI520CRETU SpiridonCercetari privind dinamica contactelor cu rostogolire aflate in conditii de ungere ehd, cu aplicatii la optimizarea geometriei interne a rulmentilor cu role cilindrice si conice, pentru sarcini combinate
1996A24000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI521CRETU SpiridonPosibilitati teoretice si numerice de analiza a solicitarii de contact nehertzian, cu aplicatii la optimizarea geometriei rulmentilor cu role
1996A26000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI556BARSAN CorneliuReteaua academica de calculatoare a universitatii tehnice gh; asac
1996A25000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI1173MATULEA IordanStabilitatea miscarii obiectelor marine tractate cu si fara autoguvernare
1996A25000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI1174MATULEA IordanDinamica sistemelor pentru transferul hidrocarburilor din exploatarile marine
1996A25000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA109KELEMEN ArpadImplementarea controlului vectorial al actionariloe electrice de c
1996A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI635PASCOVICI Mircea DumitruAnaliza efectului cuplului de materiale asupra regimului terrmic din inelele etansarilor frontale cu frecare fluida
1996A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA392SILAS GheorgheMetode de studiu a vibratiilor sistemelor mecanice cu aplicatii in inginerie
1996A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1048IONESCU TraianInformatica medicala, implementarea unor tehnici moderna de diagnoza si terapie
1996A212000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1111LECA AureliuPromovarea unor noi relatii furnizor - consumator de energie: managementul consumului de gaz metan in ronania
1996A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA371POPOVICIU Mircea OctavianConducerea automatizata si comportarea in exploatare a sistemelor hidraulice de actionare si forta
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA367KOHN DesideriuIntensificarea, automatizarea si optimizarea proceselor de transfer in industria chimica
1996A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA375KOVACS FranciscSisteme de fabricatie inteligente pilot pentru industria constuctoare de masini
1996A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA321WEHRY AndreiRandamentul sistemelor deirigatii in actualele conditii de proprietate asupra pamantului in banat
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1312GHEORGHE MarianProiectarea asistata de calculator a structurii si programarii proceselor si sistemelor tehnologice
1996A29000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1290STANESCU Aurelian MihaiStimulatori inteligent pentru evaluarea scenariilor de dezvoltare in intreprinderi mici si mijlocii
1996A27000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA47MORAR LiviuCercetari privind realizarea elementelor componente ale unui sistem de comanda numerica, destinat masinilor - unelte si robotilor, bazat pe integrarea tehnologiilor avansate
1996A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA347MURESAN IoanStudii de diagnoza cardiaca asistata de calculator, bazate pe analiza semnalelor ecg prin compresia datelor, utilizind tehnica de mapping si metode statistice
1996A210000UNIVERSITATEA CRAIOVA470RASVAN VladimirAplicatii de proces ale conducerii adaptive si robuste
1996A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA334DUBINA DanBaza de date si sistem expert pentru pentru verificarea comportarii la stabilitate a elementelor structurale din otel formate la rece
1996A26000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1371ALEXANDRU PetreMecanisme de ghidare a rotilor directoare ale autoturismelor
1996A210000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI478POPA NicolaeStudii teoretice si cercetari experimentale in vederea elaborarii proiectelor de standarde pentru poduri metalice avind la baza metoda starilor limita
1996A29000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1049CARSTOIU DorinCercetari privind utilizarea structurilor dsp si transputere in prelucrarea semnalelor
1996A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1203ZGURA GheorgheCerc; privind alierea in arcul electric a mat; metalice
1996A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI651TEMPEA IosifCercetari asupra robotilor pasitori deplasabili pe baza unor principii biologice
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI650TEMPEA IosifMaini mecanice cu apilcatii industriale si protetice
1996A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1094CAZACU Mircea DimitrieCresterea fiabilitatii si a performantelor tehnice a etensarilor mecanice frontale
1996A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1159ILIESCU Stelian SergiuSisteme de protectie numerica in statii electrice
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA364MANOVICIU IonelPolimeri si oligomeri functoinalizati cu caracteristici de prelucrare economic avantajoase si proprietati fizico - mecanice finale ridica; etapa 1996 - valorificarea oligomerilor disfunctionali obtinuti in proces
1996A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA373ICLANZAN TudorCercetarea activitatii cu ultrasunete a proceselor de omogenizare si steriizare in medii lichide si vascoase
1996A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA322WEHRY AndreiSolutii de automatizare a sistemelor de irigatii existente in banat
1996A29000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1242DOBRE GeorgeCercetari privind dezvoltatrea si implementarea de medii inteligente pentru conceptia si proiectarea organelor de masini
1996A213000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI295IONESCU Dumitru CezarModelarea asistata de calculator a fiabilitatii si securitatii instalatiilor energetice
1996A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI273PASCOVICI Mircea DumitruStudiul teoretic si experimental al cuplajelor automate intermitente cu frecare fluida
1996A24000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA17CANTA TraianCercetari privind utilizarea matritelor elastice cu pretensionare variabila in presarea pulberilor, matritare, extrudare si turnare subpresiune
1996A24000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA19NISTOR LiviuIngineria asistata de calculator in domeniul deformarilor plastice
1996A24000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA24CHICINAS IonelCercetari fundamentale si tehnico - aplicative privind producerea de pulberi magnetice moi racite rapid destinate utilizarii lor in producerea materialelor compozite magnetice moi
1996A27000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA36VERMESAN GeorgeCercetari privind depunerea de straturi de diamant sub forma de straturi subtiri prin depunere chimica din vapori
1996A23890.09UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA63BLEBEA IoanServosisteme, actionare, electro - hidraulica, regim pas cu pas
1996A210000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI406IEREMIA Mircea ConstantinSimularea prin modelare numerica a actiunilor si a raspunsului structurilor de rezistenta in vederea optimizarii proiectarii si consolidarii componentelor avariate
1996A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI921AMZA GheorgheCercet`ri teoretice ]i experimentale privind calculul, proiectarea
1996A28000UNIVERSITATEA CRAIOVA468IVANESCU MirceaConducerea robotilor bazata pe vedere si inteligenta artificiale
1996A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA397ILCA IoanCercetari privind utilizarea unor produse secundare si a unor deseuri cu continut ridicat de fier si elemente de aliere si valorificarea superioara a unor produse din otel
1996A215000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI1129FIERBINTEANU VirgilCercetari teoretice si experimentale privind comportarea poduri
1996A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI774SGARCIU ValentinElaborarea unor solutii moderne de prelucrare distribuita in cadrul conceptului de cladiri inteligente
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA132LETIA Tiberiu StefanSupervizarea distribuita a sistemelor flexibile de fabricatie
1996A210000UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE1268DUMITRESCU ConstantinStudii si cercetari experimentale privind elaborarea de noi materia
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA108IMECS MariaControlul inteligent distribuit pentru miniroboti seriali si parale
1996A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI274ILIESCU Sergiu StelianStrategii de conducere a proceselor termice
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI498POTERASU Victor FlorinMetode numerice de identificare si optimizare in studiul sistemelor dinamice
1996A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA374ICLANZAN TudorStudiul activarii cu ultrasunete a materialelor polimerice in procesele de transformare
1996A27000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI410MARCU AnatolieModerniaarea metodelor pentru determinarea in laborator a caracteristicilor geotehnice; corelarea cu normele europene
1996A26000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI488GIURMA IonCercetari privind atenuarea colmatarii lacurilor de acumul, are
1996A29000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1310GHEORGHE MarianModelarea matematica asistata de calculator a proceselor de prelucrare a materialelor industriale
1996A29000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI489GIURMA IonContributii si conceptii privind sistemul infomational - decizional in gospodarirea apelor si protectia mediului in tara noastra cu exemplificare pe bazine hidrografice
1996A25000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA65HANDRA-LUCA ViorelCercetari privind sistemele mecatronice cu aplicatii in robotica medicala si industriala
1996A25000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI485ALEXANDRESCU OvidiuRelatii apa - productie in conditiile irigatiei complementare
1996A28000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA143FESTILA LeliaCercetÀ[Àri privind proiectarea ÀłÀi implementarea unor circuite integrate analogice
1996A27000UNIVERSITATEA PITESTI727SOFRON EmilModelarea, simularea, si implementarea de microsisteme pentru procesarea determinista si neuro - fuzzy a semnalelor; aplicatii in comunicatii si controlere de proces
1996A26000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA122PUSZTAI KalmanProiectul realizarii retelei metropolitane academice clujene
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA123PUSZTAI KalmanSistem cadru pentru simularea neuromorfica a sistemului vizual
1996A27000UNIVERSITATEA CRAIOVA467IVANESCU MirceaArhitecturi si algoritmi neconventionali pentru conducerea robotilo
1996A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI534FLORIAN Emil NicolaeCercetari privind posibilitatile de sinteza a unor compusi stoechiometrici de interes pentru industriile de varf, prin actiunea directa a mediilor care contin elementele componente
1996A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA324NAFORNITA IoanStudiul constructiei operatorilor morfologiei matematice statistice prin procese aleatoare ierarhizate cu aplicatii in prelucrarea numerica a semnalelor mono si bidimensionale
1996A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA331POP EugenAnaliza spectrala si sinteza semnalelor cu aplicatie la etalonarea sistemelor de masurare numerica
1996A24000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI1157IONITA IonEchipamente pentru protectia mediului acvatic
1996A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA344CRETU VladimirProdus program pentru inregistrarea si prelucrarea informatiilor obtinute din regimurile tranzitorii ale masinilor
1996A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA349VLADUțIU Mirceațmbunțtțțirea fiabilitțții, disponibilitțții si testabilitțții sistemelor de calcul prin utilizarea unui procesor watch - dog in scopul eficientizțrii autocontrolului
1996A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI290OPREAN AurelCercetari privind reducerea consumului energetic la sistemele hidrostatice de actionare
1996A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1265HOSSU AndreiElaborarea unui nucleu cu arhitectura deschisa pentru sisteme de prelucrarea distribuita a informatiilor de tip imagine
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA340NEAMTU MirceaStudii si cercetari privind perfectionarea tehnologiilor de realiza cadastrului tehnic si juridic Œn romƒnia utilizƒnd sistemele globale d pozitionare si statiile geodezice electronice totale
1996A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA342SCHEIN TadeusStudii cercetari si solutii privind asigurarea stabilitatii versantilor potential instabili adiacent cailor de comunicatii terestre
1996A27000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI636DROBOT Radu VictorAnaliza vulnerabilitćĄii acviferelor utilizînd tehnologia sistemelo geografice informaĄionale
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI592TUDOSE RaduStudiul proceselor de transfer la curgerea lichidelor in filme subtiri
1996A26000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI557BARSAN CorneliuMedii de calcul distribuit
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA130SALOMIE IoanModelarea orientata obiectual a datelor proiectelor ingineresti cu aplicatii in proiectarea asistata de calculator
1996A210000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU1082BOLOGA OctavianStudii si cercetari privind ambutisarea in conditii de solicitare neconventionala a materialului semifabricatului
1996A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA394NANU Aurel CarolStudiul posibilitatilor de optimizare a utilizarii materialelor pie de forta si moment
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA1421GYENGE CsabaCercetari privind realizarea unor angrenaje cilindrice cu performante ridicate
1996A27000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI595GAVRILAS NicolaeModelarea si identificarea structurii si dinamicii starilor pentru cresterea performantelor in stalatiilor energetice
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI546DUMITRAS AlexandruMetode de analiza a starilor de eforturi si deformatii la unele tipuri de structuri spatiale alcatuite din bare, in domeniul elastic si postelastic; probleme de optimizare, capacitate portanta ductilitate
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI545VULPE AdrianMetode de simulare eficienta pentru evaluarea relibilitatii structurilor cu stari limita independente si dependente de timp
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI544UNGUREANU NicolaeDezvoltarea unor metode de proiectare la actiuni statice, dinamice si seismice pentru sisteme structurale realizate din placi plane si curbe anizotrope sau stratificate
1996A28000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI542ATANASIU Gabriela MariaCercetare privind diagnoza complexa de evluare dinamica si seismica a mstructurilor de constructii
1996A25000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI528GROLL LiviuSolutii eficiente de izolatii termice pentru spatii cu temperatuir scazute
1996A24000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI558GRIGORAS DanAccelerator de calcul cu tansputere accesibil in sisteme de calculatoare
1996A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA369TODINCA TeodorReactii gaz - lichid, in coloane cu umplutura: intensificare, modelare, simulare, transpunere la scara
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA107TRIFA ViorelCercetarea, proiectarea si executia unui echipament de pozitionare cu servomotor cu reluctanta autocomutat
1996A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI756SEGARCEANU TeodorProcese la temperaturi si presiuni ridicate
1996A24000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1389VARGA BelaTehnologii si instalatii ce pot contribui la promovarea siluminurilor secundare in industria constructoare de masini
1996A23000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1388CIOBANU IoanCercetari privind posibilitatea turnarii pieselor din fonta cenusie fara maselote
1996A24000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1386CIOBANU IoanCercetari privind retinerea incluziunilor in retelele de turnare
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA363LAZAU IoanSinteze ale unor materiale oxidice prin intermediul precursorilor hidrosilicatici
1996A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA336STOIAN ValeriuAspecte actuale privind sporirea eficientei structurilor din beton armat si beton precomprimat
1996A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA376CIOARA Titus-gheorgheStudii teoretice si cercetari experimentale in domeniul vibratiilor structurilor mecanice utilizand metode si tehnici de analiza modala
1996A28000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA293DRAGOMIR Nicolae DanMetode de proiectare optimala a traductoarelor capacitive si inductive; modele experimentale
1996A26000UNIVERSITATEA PETRU MAIOR TARGU-MURES664SARCHIZ DorinSistem expert pentru comanda instalatiilor de prelucrare cu fascicul de electroni
1996A25000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA49ACHIMAS GheorgheProiectarea asistata de calculator a tehnologiilor de deformare plastica a tablelor subtiri
1996A22500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA68HARDAU MihailStabilirea dependentei rezistentei la oboseala a unor oteluri aliate cu cr - mo si cr - al - mo de parametrii principali ai nitrurarii ionice
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI563CARCEA IoanCercetari privind comportarea la solicitari mecanice a unor compozite cu matrice metalica armate cu particule
1996A25000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI1189CONSTANTIN EmilModelarea proceselor si sistemelor tehnologice neconventionale de sudare cu arc electric
1996A22000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1343CHIRIACESCU SergiuOptimizarea interna si externa a sistemelor dinamice; aplicatii la
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA345PREITL StefanCercetari privind dezvoltarea unor strategii de conducere a generatoarelor sincrone bazate pe teoria multimilor vagi
1996A25000UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU BUCURESTI1028SMIGELSCHI MariusStudiu al acusticii salilor de auditie - program de simulare si baza de date, integrat proiectarii de arhitectura asistate de calculator
1996A23000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1366RADULESCU Constatin-danProiectarea asistata de calculator a sistemelor mecanice
1996A23000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1370ION VisaStudiul si proiectarea mecanismelor de ghidare a puntilor spate ale automobilelor
1996A22000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1337MOLDOVEAN GheorgheCuplaje de siguranta, functionare complet cuplat, decuplare, cuplare, proiectare, optimizare
1996A23000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI1183DUMITRU GheorgheProiectarea instalatiei de diagnosticare vibroacustica a instalatiilor de propulsie navale cu motoare cu aprin - dere prin comprimare
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI404OPRESCU IulianConducerea cu calculator a cuptoarelor de incalzire cu arzatoare re
1996A26000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI493ZETU DumitruCercetari teoretice si experimentale privind aplicarea proiectarii si incercarea echipamentelor hidraulice de presiuni ridicate (700 - 1000
1996A24000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA115VIOREL Ioan AdrianElaborarea structurii unui controler numeric si a algoritmilor de control pentru o actionare cu masina de inductie pe baza unui model mixt circuit - camp
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA116VIOREL Ioan AdrianSisteme de evaluare si imbunatatire a performantelor dinamice a motoareleor cu reductanta variabila comutate electronic
1996A28000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI561DIMA AdrianCercetari privind tehnologia de obtinere a unor noi materiale aliaje cu memoria formei pe baza de cu pentru elemente active in disp; de actionare
1996A24000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI549BLIUC IrinaReabilitarea cladirilor pentru invatamant in vederea satisfacerii exigentelor de igiene, confort economie de energie si protectia mediului
1996A24000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI490PATRAS MarcelStudii cercetari si solutii tehnice privind siguranta si duraqbilitatea constructiilor hidrotehice in exploatare
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI929PETRESCU MariaCompetitie structurala, finisare morfologica si extensie de solubilitate in crearea de noi aliaje amorfe, nanocristaline si microcristaline prin solidificare ultrarapida
1996A23000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1346IVAN Mircea-dumitruProiectarea pe calculator a tehnologiilor neconventionale si a electrozilor pentru prelucrarea si debavurarea prin eroziune elactrochimica
1996A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA377DRAGULESCU DoinaPlanificarea si generarea miscarii la roboti
1996A26000UNIVERSITATEA DE NORD BAIA-MARE279PAY EugenCercetari teoretice si experimentale privind corelatia inter precizie si factorii tribologici la finisarea rotilor dintate
1996A26000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI492ZETU DumitruCercetari privind aplicarea retelelor neuronale in supravegherea, comanda si controlul sistemelor inteligente de prelucrare
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA39BIRIS IoanCercetari privind arderea ultrasonica a emulsiilor apa - combustibil
1996A27000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA51BERCE PetruCercetari teoretice si experimentale privind implementarea in romania a unor noi tehnologii de fabricatie rapida a prototipurilor ( rapid prototyping )
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA54BALAN Barbu IoanCercetarea si dezvoltarea unor noi utilaje de transport prin vibratii mecanice
1996A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA55PLITEA NicolaeNoi structuri si mecanisme paralele pentru roboti industriali
1996A24000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA66HANDRA-LUCA ViorelCercetari privind caculul numeric, modelarea pe calculator si tehnologia de executie a angrenajelor speciale
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI965PANAITESCU AureliuCercetari teoretice si experimentale de electrodinamica a mediilor in miscare
1996A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI662MARINESCU MirceaIntensificarea proceselor de ardere si reducerea poluarii prin ionizarea chimica suplimentara a flacarilor
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI508ZAHARIEA DanutCercetari privind lagarele pneumatice axiale cu flux rotational
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI286MINCIU ConstantinSisteme de urmarire si diagnosticare a starii de functionare a unor masini, echipamente si utilaje din industria constructiei de masini
1996A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA323NAFORNITA IoanStudiul reprezentarilor timp - frecventa si timp - factor de scala ale semnalelor mono si bidimensionale cu aplicatii la elaborarea unor algoritimi de analiza multirezolutie
1996A22000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI504GRAMESCU TraianElaborarea unui pachet de programe de simulare pe calculator a proceselor de prelucrare a danturii rotilor din angrenajele conice cu dinti curbi si cele hipoide
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI676BALESCU CezarCercetari privind dezvoltarea unor sisteme de conducere inteligent
1996A212000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1222ISPAS ConstantinCercetari privind tehnologia si managementul stabilitatii materialelor si sistemelor ingineresti asist
1996A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI289OPREAN AurelProiectarea asistata si optimizarea comportarii dinamice a pompelor(motoarelor) rotative
1996A22000UNIVERSITATEA CRAIOVA465CERNAIANU EmilCercetari privind calculul structurilor mecanice si biomecanice cu ajutorul metodelor numerice si experimentale
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1096BODEA Mircea ConstantinMediu grafic interactiv pentru procesarea performanta a schemelor electronice
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI593UNGUREANU StefanAnaliza de sensibilitate a sistemelor de reglare automataț
1996A24000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1367GOGU GrigoreOptimizarea mecanismelor multiplanetare utilizabile in transmisiile robotilor industriali
1996A210000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA120LAZEA GheorgheArhitecturi si structuri de control pentru roboti mobili
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA129NEDEVSCHI SergiuRecunoasterea bazata pe model a obiectelor cu aplicatii in robotica
1996A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI656HANTILA Ioan-floreaParametrii unor structuri electromagnetice cu efect de camp
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI660NISTREANU ValeriuDeterminarea caracteristicilor hidraulice ale aductiunilor si influ faza a ii - a; „masuratori privind elementele hidraulice si chimice nece
1996A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI754PETRESCU Stoian-anghel-timocMetoda directa de optimizarea ciclurilor termodinamice bazate p principiul i al termodinamicii pentru procese cu viteza finita
1996A29000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1202ZGURA GheorgheCercetari teoretice si exp; pt; obtinerea fibrelor subtiri din mat; met; neferoase prin def; plastica la rece
1996A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1240MOLDOVAN PetruAmeliorarea tehnologiilor de elaborare a materialelor metalice polifazice pe baza de aliaje usoare prin utilizarea tehnicilor moderne de aliere si modificare controlata cu prealiaje de tip multiplex
1996A26000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU1074DUSE Dan-maniuInformatizarea conceptiei si fabricatiei transmisiei cardanice
1996A28000UNIVERSITATEA CRAIOVA471VINATORU MateiConducerea in conditii de avarie a instsalatiei pentru producerea amoniacului de la doljchim s;a; craiova
1996A23000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1380ABAITANCEI DanCercetari teoretice si experimentale privind aplicarea turbinei cu gaze folosind amestecuri pe baza de hidrogen la propulsia automobilului
1996A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA396DUMITRESCU ConstantinInformatizarea si managementul calitatii in constructia de masini si aparate; studiu privind perfectionarea fluxurilor informatice in domeniul calitatii pentru sisteme de productie mici si mijlogii
1996A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI302PASCOVICI Mircea DumitruLubrificatia cu/in medii contaminate
1996A27000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA11MOLDOVAN Emilia LucretiaMateriale metalice sinterizate durificate prin dispersie de oxizi
1996A24500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI299DINA VasilicaIntensificarea proceselor termo - gazodinamice din instalatiile termice metalurgoice prin tehnici si tehnologii neconventionale
1996A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA1414OLTEANU RemusCercetare - experimentare sisteme de comanda cu pas reglabil si variabil
1996A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA53KEREKES LadislauMonitorizarea si diagnoza procesului de rectificare
1996A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI282AURITE TraianCresterea performantelor structurilor electromecanice din componenta sistemelor electrofizice de prelucrare (masini de lucru neconventionale)
1996A22000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI610BOGDAN IonModelarea si simularea sistemelor electronice complexe, cu aplicatii in analiza performantelor structurilor vlsi
1996A24000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI1162CHIRICA IonelStudii si cercetari privind proiectarea structurii unui nou tip de nava
1996A28000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA110CHINDRIS Mircea DorinUrmarirea, analiza si compensarea regimului deformant in retelele electrice de joasa si medie tensiune
1996A28000UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE1276ATANASIU Mihail LuciliuCercetari privind comportarea in regim dinamic a armaturilor indust destinate instalatiilor care necesita siguranta deosebita in functiona (chimie, petrochimie, apa grea, c;n;e;)
1996A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA318TITIHAZAN ViorelGeneratoare de impulsuri pentru incercari, perfectionarea generatoarelor de impuls, modelari numerice, supratensiuni si protectia componentelor semiconductoare de putere impotriva supratensiunilor
1996A28000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA144MIRON CostinDezvoltarea unor metode bazate pe logica fuzzy pentru aplicații țn testarea sistemelor electronice
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA127FESTILA ClementSisteme numerice dedicate cu fiabilitate ridicata pentru procese industriale
1996A26000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI1182MITOSERIU OlgaAcoperiri de protectie cu aliaje zn©fe
1996A27000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI1167CRUDU IonStratul superficial al organelor de masini in proceseÁĐ Đ fÁ tribologice si de oboseala
1996A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA91GOBESZ FerdinandDezvoltarea si adaptarea la ibm - pc a unor programe de calcul al structurilor;programul efex;(pe 1996);pachetul de programe start(1997)
1996A24000UNIVERSITATEA MARITIMA CONSTANTA1063KUMBETLIAN GarabetStudiul numeric si experimental al motoarelor navale
1996A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1148PROFIRESCU MarcelProiectarea optimala a circuitelor integrate folosind un mediu tcad
1996A25000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI1317COLDA IolandaSimularea cuplata a transferului de caldura si a miscarii aerului in cladiri
1996A25000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI525RECEANU DanCercetari privind optimizarea protezarii aparatului locomotor uman pe baza modelarii biomecansimelor
1996A24000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA984VODNAR IoanConstruirea, caracterizarea hidrodinamicÀ[À, modelarea matematicÀ[ ÀłÀi utilizarea unor aparate de contactare gaz©lichid de tip vodnÀÀ cu amestecare autoindusÀ[À, la efectuarea unor reacÀčÀii chimice Àł
1996A23000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI1171PALAGHIAN LiviuCercetari privind evolutia distrugerilor in straturile superficiale ale otelurilor supuse proceselor de oboseala
1996A23000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI1172STEFANESCU IoanStudii si cercetari privind comportarea materialelor ceramice, metaloceramice si compozite in contactele hertziene cu rostogolire sau rostogolire cu alunecare (rulmenti, roti dintate, came etc;)
1996A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1216STEFAN GheorgheMemorii specializate pentru procesarea paralela
1996A26000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI1180BIVOL IonTehnici neuro - fuzzy in conducerea proceselor de laminare
1996A23000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1330TANE NicolaeStudii si cercetari privind proiectarea si realizarea unui sistem d priza de putere a masinilor agricole purtate in fata tractoarelor
1996A26000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI788BIANCHI CornelCercetare privind ambientul luminos confortabil, functional variabil, estetic arhitectural si protectia sa impotriva poluarii luminoase
1996A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1417PLESU ValentinSisteme educationale in simularea si integrarea proceselor
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA140LUNGU SerbanCercetari privind aplicarea conversiei a/n sigma - delta cu supraesantionare in procesarea digitala a semnalelor
1996A25000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA772BUCUR IldikoReabilitarea constructiilor din beton armat
1996A25000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA771BUCUR IldikoStudiu privind reabilitarea recipientilor din beton armat
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI562COJOCARU FILIPIUC VasileImbunatatirea caracteristicilor si tehnologiilor de obtinere a matrialelor caracterizate prin prezenta grafitului intr - o matrice metalica
1996A24000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI547AANICAI CezarTehnici de calcul postelastic bazate pe criterii de curgere multiparametrice si procedee de condensare a gradelor de libertate in analiza statica si dinamica a structurilor
1996A24000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI559GRIGORAS DanNucleu de sistem de operare distribuit pentru platforme client - server - dik
1996A26000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI1188OPROESCU GheorgheCercetarea fenomenelor dinamice la aschierea rapida a metalelor
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1128SOFRONIE LaurentieCercetari asupra siluminurilor modificate cu calciu
1996A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI930PETRESCU NicolaeStudii si cercetari privind conditiile si mecanismele proceselor de extractie a uraniului cu noi solventi organici complecsi
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI688GEORGESCU MariaSisteme liante densificate, cu continut de particole
1996A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA391ROSINGER StefanLinii automate de presare la rece a semifabricatelor continue subtiri
1996A24000UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIESTI643ANTONASCU Niculae NapoleonStudii si incercari privind imbunatatirea stucturii si caracteristicile fizico - mecanice ale otelurilor folosite la executia aparatelor de inalta presiune
1996A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI314ROBESCU Dan-niculaeStudiul transferului de masa a oxigenului in apa in procese cu convectie fortata, studiul similitudinii proceselor de transfer de masa in conditiile intrducerii fortate a oxigenului din aer in apa in procese de
1996A23000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU1076BRINDASU Paul DanContributii privind optimizarea procesului tehnologic de fabricatie a implanturilor medicale pentru afectiuni ale aparatului locomotor
1996A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1121RIPOSAN IulianMateriale compozite cu matrice feroasa procesate prin turnare
1996A25000UNIVERSITATEA PITESTI1403DUMITRESCU VasileAdaptarea postului de conducere la autoturisme romanesti pentru persoane cu anumite infirmitati ale membrelor
1996A23000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1382GOIA IoanDocumentare, cercetari si experimentari in domeniul materialelor noi ( plastice, fibre, compozite, ceramice erc; )
1996A27000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1341NICOLAIDE AndreiStudiul convertoarelor electrice prin modelarea comportarii starii statice si dinamice a elementelor de comutatie
1996A28000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1342NICOLAIDE AndreiStidiul sistemelor de actionare cu motoare de curent alternativ pentru electromobil
1996A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA337BOB CorneliuUtilizarea cenusei de termocentrala la fabricarea unor noi tipuri de elemente de constructii
1996A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA338FURDUI CornelComportarea elementelor structurale ale constructiilor la actiunea focului
1996A24000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI560DIMA AdrianStudii si cercetari privind dimensionarea constructiv - functionala si proiectarea tehnologiilor asistat de calculator a utilajelor de incalzire si topire utilizate in metalurgia secundara pentru obtinere de noi
1996A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1137VLAD AdrianaAnaliza limbilor naturale scrise (romana, engleza, etc;) folosind metode criptografice si statistice; aplicatii in transmisiunea informatiei
1996A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI298NICOLAE AvramMarirea durabilitatii componentelor constructive ale instalatiilor industriale in interactie cu agenti termici metalurgici destructivi
1996A24000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA145BORDA MonicaOptimizarea transmisiei in cazul comunicatiilor digitale fixe si mobile in functie de tipul informatiei si de conditiile de propagare
1996A27000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI554BOTAN CorneliuConducerea sistemelor de tip descriptor
1996A25000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI555BOTAN CorneliuAlgoritmi pentru conducerea optimala a sistemelor de actionare electrica
1996A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI661MARINESCU MirceaCriterii termodinamice de optimizare a sistemelor energetice
1996A25000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1378TOPA IulianCercetari privind reglarea adaptiva a motorului sincron cu magneti permanenti - faza ii: algoritm de reglare adaptiva si implementarea intr - un sistem
1996A25000UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIESTI200BOLOCAN IonDescompunerea oxidativa a metanului
1996A27000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI1178FILIPESCU AdrianSinteza unor comenzi compuse pentru conducerea adaptiva si cu struc
1996A23000UNIVERSITATEA CRAIOVA473MANOLEA GheorgheCercetari privind modularizarea si realizarea componentelor sistemelor de actionare cu motoare liniare a robotilor industriali si liniilor automate de transfer
1996A23000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1373FATU SergiuStudii si cercetari experimentale privind nitrurarea aliajelor de t
1996A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA325IONEL SabinMetode si algoritmi de diagnostic tehnic prin localizarea surselor de zgomot
1996A212000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1223ISPAS ConstantinCercetari multidisciplinare privind modele, tehnici si instrumente logistice si informatice pentru implementarea gradata a sistemelor de productie integrata cu calculatorul (sisteme cim) in industria constru
1996A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI923ISBASOIU Eugen ConstantinAnaliza miscarii fluidului, ideal sau vascos, in canale cu sectiun faza a ii - a; analiza miscarii neperturbate in organele turbomasinilor
1996A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI766BUTNARIU IlieCercetari privind obtinerea unor noi materiale metalice cu proprietati Œmbunatatite
1996A25000UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU BUCURESTI1027PETROVICI RaduStudiu de sinteza - metodologia de analiza si decizie in recuperarea constructiilor existente, pe baza conceptului de performanta
1996A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI311CEPISCA CostinCercetari interdisciplinare privind calitatea masurarii temperaturii si elaborarea de sisteme conduse de calculator precum si defectoscopia nedistructiva a echipamentelor
1996A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1209CALEA GheorgheCercetari in vederea realizĂrii de roȚi dinȚate cilindrice de preci
1996A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI657HANTILA Ioan-floreaCalculul fortelor si rezolvarea ecuatiilor de echilibru dinamic in levitatia electromagnetica, cu magneti supraconductori
1996A212000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI679TUGULEA AndreiMetoda si sistem de achizitii si de prelucrare numerica a datelor diagnosticarea calitatii energiei electrice in sistemele electroenergetice mari cu estimarea impactului biologic si ecologic al acestora
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI597DIACONESCU Mircea PaulCercetari privind noi posibilitati de comanda cu si fara traductor incremental (de pozitie) pentru motoarele pas cu pas
1996A27000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI1186ROSU Mina-emil;Sisteme de conducere optimala pentru regimuri dinamice ale actionar
1996A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI189TUDOR AndreiSolutii privind reducerea efectelor fenomenului uzarii si oboselii
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA141LUNGU SerbanStudiul influentei atmosferei asupra serviciilor de radiocomunicatii folosind noile benzi de frecventa - aplicatii in imbunatatirea proiectarii retelelor radio si model experimental
1996A24000UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIESTI191ISPAS DorinaTransmisie mecanica cu elemente solicitate la compresiune
1996A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1127STEFANESCU FlorinDirijarea cristalizarii si solidificarii aliajelor prin vibrare si prin folosirea racitorilor interiori
1996A24000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1345TUREAC IonStudii si cercetari experimentale asupra starii de tensiune si deformatii ale batiului de tip deschis al preselor mecanice si hidraulice
1996A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI652GEORGESCU NicolaeOptimizarea functionarii instalatiilor de pompare
1996A26000UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA1085CERNOMAZU DorelContributii la optimizarea instalatiilor pentru conversia energiei solare
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA62BLEBEA IoanModelarea si simularea asistata de calculator a cinematicii robotilor industriali in vederea elaborarii functiilor de comanda in diferite cazuri de implementare practica
1996A23000UNIVERSITATEA CRAIOVA475CIVIDJIAN GrigoreStudiul comutatiei in vid si sf6
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI415NOTINGHER PetruDifuzia apei in polimeri in prezenta campului electric; estimarea
1996A26000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA117MORAR RomanCercetari experimentale privind electrosepararea cuprului din conductoare de telecomunicatii
1996A24000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA119DASCALESCU Lucian-doruStudiul traiectoriilor particulelor in procese de electroseparare
1996A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA125COLOSI TiberiuMetode de modelare si simulare numerica a proceselor cu parametri distribuiti
1996A22000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI519GAFITANU MihaiSisteme fuzzy si programe expert pentru monitorizarea vibro acustica a masinilor critice, motoarelor si componentelor complexe
1996A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI645IORDACHE MihaiAnaliza si proiectarea pe calculator a circuitelor electrice
1996A22000UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA420ROSU LucicaDimensionarea canalelor de iregatii cu functionare automatizata prin metode analitice de calcul
1996A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA114BIRO Karoly AgostonImplementarea in timp real a regulatoarelor, neuronale, fuzzy si sliding mode la servomotoare folosind procesoare de semnal
1996A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1311GHEORGHE MarianCaracteristici de rigiditate si energetice ale sistemelor tehnologice de prelucrare
1996A25000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA294DRAGOMIR Nicolae DanMateriale ceramice pentru varistori cu caracteristica tensiune - curent neliniara
1996A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI296BADEA Adrian AlexandruCercetari avansate asupra transferului de caldura si aparatelor schimbatoare de caldura
1996A24000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA71BEJAN MirceaStudiul teoretic si experimental al tensiunilor si deformatiilor in batiurile utilajelor, in vederea proiectarii, realizarii si exploatarii lor
1996A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1069BARAN GheorgheHidrodinamica suspensiilor in rezervoarele de omogenizare
1996A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI905TRAUSAN-MATU StefanInstrumente informatice cognitive pentru asistarea cu calculatorul a procesului de invatamant
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI495PLAHTEANU BorisSistem expert pentru conducerea proceselor de prelucrare electrochi
1996A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI283CATRINA DumitruCercetari teoretice si experimentale pentru elaborarea unei metodologii de proiectare a broselor pentru profile complexe
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI275IOAN Constantiu-danielTehnici avansate pentru analiza numerica a campului electromagnetic
1996A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1024RADOI ConstantinConf;dr;ing; constantin radoi, modelarea asistata de calculator a sistemelor si circuitelor electronice pentru conversia energiei electr
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI507RUSU IlieCercetari asupra unor solutii aerodinamice noi in constructia ventilatoarelor axiale
1996A24000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI527CIORNEI AlexandruStudiul a noi tipuri de placari prefabricate interioare termoizolatoare eficente
1996A22000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1365POPESCU IonCercetari privind fiabilitatea sistemelor tehnologice
1996A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1138DONTU Grigore Octavian“cercetari privind realizarea aparaturii cu ultrasunete pentru mic
1996A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA767LUPEA IulianMediu de planificare a traiectoriilor la roboti mobili si articulati
1996A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA316ATANASIU GheorgheUtilizarea modelelor si simularii masinilor electrice in studiul sistemelor electro - mecanice
1996A23000UNIVERSITATEA CRAIOVA476MIRCEA IonStudiul posibilitatilor de optimizare a constructiei si functionarii electrofiltrelor din centralele termoelectrice
1996A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA315TANASE Mihail EugenCercetari privind obtinerea si prelucrarea semnalelor doppler pentru aplicatii directe sau in corelatie cu semnale ultrasonore; fazele c si d
1996A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA330CRISAN SeverCercetari privind realizarea de senzori si arii de senzori bazati pe cristale electrooptice si piezoelectrice
1996A26000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI1185TEODORESCU RemusStudiu asupra unui convertor dublu pwm c;a; - c;c; - c;a; regenerat
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1151BUZATU MihaiStudiul termodinamic al transformarilor de faza din sistemul de aliaje neferoase prin intermediul diagramelor entalpie©compozitie
1996A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1097BODEA Mircea ConstantinInterfete grafice pentru simulatoare de proces in microelectronica
1996A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI638DRAGOMIR IoanCercetari fundamentale si experimentale privind structura si proprietatile topiturilor metalice si oxidice metalurgice si participarea acestora la procedeele de obtinere a aliajelor feroase cu performante tehni
1996A23000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1359TRIF Iacob NicolaeCercetari privind robotizarea proceselor de sudare
1996A24000UNIVERSITATEA PETRU MAIOR TARGU-MURES665SARCHIZ DorinModelarea conducerii operative optime a unui sistem electric
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI659ALEXANDRESCU Corneliu MihailRetea de microcalculatoare specializata pentru controlul proceselor tehnice cu mare raspundere functionala
1996A26000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA142TODEREAN Gavril IoanPrelucrarea semnalului vocal pentru integrarea in sistemul de comunicatii digital
1996A22500UNIVERSITATEA BACAU148ZICHIL ValentinCercetari privind marirea puterii litrice si a cuplului maxim, concomitent cu scaderea emisiilor nocive la motorul d110; etapa iii interpretarea rezultatelor incercarilor; optimizarea valorilor parametrilor con
1996A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI910COVRIG MirceaOptimizarea conducerii masinilor electrice reprezentate ca sisteme
1996A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA74MOGA PetruStudii teoretice si experimentale pentru aplicarea pretensionarii termice la consolidarea constructiilor metalice
1996A26000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI550GAVRILAS IoanStudiu pentru reducerea consumului de energie in exploatare la caminele studentestti din panouri mari cu acoperis terasa; studiu de caz pt; cam; stud; din complexul t; vladimirescu din iasi
1996A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1241SCHIOPU PavelSenzori fotonici interstitiali
1996A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1042BUNEA Daniel Constantin3Cercetari privind realizarea unui sistem integrat sofware - hardware destinat caract;structurii fine a mat;mezomorfe(implicit policristaline) utilizand met; de modelare struct; si simulare a spectrelor de difrac
1996A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA390NICA Mihai CraciunCercetarea, conceptia si realizarea unor sisteme experimentale pentru studiul procedeelor de prelucarea prin eroziune electrica, electrochimica, rupere de contact electric, eroziune complexa si cu ultrasunete
1996A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA381BABEU Tiberiu DimitrieCercetari privind estimarea fiabilitatii unor elemente si structuri de rezistenta ( cu 2 teme )
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA382GYULAI FranciscCercetari aerodinamice pentru optimizarea constructiei turbinelor eoliene cu ax orizontal
1996A24000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI589POPA Ionel MarcelTermodinamica si cinetica produselor fiziologic active
1996A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI966PANAITESCU AureliuCercetari asupra fenomenelor magnetohidrodinamice din instalatiile industriale de producere a aluminiului
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1208CALEA GheorgheCercetĂri teoretice Și experimentale asupra straturilor ceramice de
1996A25000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI1160TEODORESCU MihaiCercetari privind utilizarea modelarii numerice in studiul procesel
1996A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI928PANAIT Ioan-nicolaeStudii si cercetari privind procesele de electrod din electrometalu
1996A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1152ALOMAN AngelAnaliza, sinteza si calculul termodinamic computerizat al diagramelor de echilibru fazic, documente fundamentale ale stiintei materialelor
1996A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI310GOLOVANO CarmenCercetari privind solutii si metode moderne de masurare a indicatorilor de calitate, de control al compatibilitatii electromagnetice si de gestiune a energiei in sistemele electroenergetice
1996A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI307POPESCU Mihai OctavianCercetari avansate privind convertoarele statice pwm, filtre active de putere, inteligente
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1139VASILIU MihailModuri proprii in difuzia campului electromagnetic
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA77MOGA PetruStudiu privind eficienta utilizarii in constructii a grinzilor metalice cu zveltete ridicata
1996A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1201SOLOMON GheorgheCercetari privind sudabiliatatea otelurilor slab aliate de inalta rezistenta
1996A27000UNIVERSITATEA CRAIOVA477CAMPEANU AurelProiectarea optimala a masinilor electrice de tractiune in conditiile considerarii si alimentarii de la convertoare statice
1996A24000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1376DELIU GheorgheAsupra diferentialelor autoblocabile folosite pe autovehicule
1996A25000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1375DELIU GheorgheStudii teoretice si experimentale asupra dinamicii autovehiculelr cu vascocuplj in transmisie
1996A22000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1347IVAN Nicolae ValentinProiectarea asistata de calculator a exploatarii sculelor aschietoa
1996A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI308VLAICU ConstantinCercetari privind realizarea de sisteme de masurare digitale conduse de calculator pentru incercarea
1996A26000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI1179DUGAN-OPAIT ViorelCercetari privind compatibilitatea electromagnetica(cem) a elementelor sistemelor electroenergetice(se);faza a - ii - a
1996A23000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI1228ROSU GabrielaCercetari privind posibilitatile de protejare a mediului prin valorificarea deseurilor in materiale de constructii si constructii agrozootehnice
1996A26000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU482FLOREA Viorel GheorgheStudii si cercetari privind solutii constructive si tehnologice noi pentru cresterea fiabilitatii si performantelor tehnice la sisteme flexibile de productie si ehipamente de uz general
1996A22000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI514NECULAIASA VasileStudii si cercetari privind marirea durabilitatii masinilor si instalatiilor agricole si pentru industria alimentara
1996A25000UNIVERSITATEA CRAIOVA472BITOLEANU AlexandruConvertoare statice cu comutatie soft destinate sistemelor de actionare electrica
1996A25000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA105BALAN Horia CornelCercetarea, proiectarea si realizarea de echipamente pentru diagnosticarea masinilor unelte
1996A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI411FIRETEANU VirgiliuProcesarea electromagnetica a materialelor; studiul interactiunii c cercetari experimentale, studii de fezabilitate
1996A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1225DOGARIU ConstantinCercetari privind proiectarea asistata a masinilor - unelte in vedere diminuarii raportului cost/calitate
1996A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA124PUSZTAI KalmanProiectarea si implemenatrea sistemelor digitale cu circuite fpga
1996A26000UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE1269OPREA FloreaCercetari privind elaborarea si proprietatile fizice si electrice a
1996A22000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI540COSOSCHI BenoniaLiant hidraulic din zgurÀ[À granulatÀ[À activatÀ[À sulfatic ÀłÀ tehnologie de realizare a straturilor stabilizate
1996A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1200STANCIU GheorgheMicroscopie cu baleiaj laser ;achizitie si procesare de imagini; studii si caracterizari asupra dispozitivelor semiconductoare; caracterizari pe probe biologice;
1996A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI935CONSTANTINESCU FlorinMetode simbolice pentru analiza si proiectarea circuitelor analogice
1996A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI433CIOCARDIA ConstantinCercetari teoretice si experimentale privind dezvoltarea tehnologiilor specifice prelucrarii in camp ultrasonic
1996A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1123CHIRA IonTipizarea fabricatiei pieselor turnate
1996A23000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1379IONESCU EmilCercetari teoretice si experimentale privind comportarea statica si dinamica a sistmelor mecanice
1996A22000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI533ANTOHIE EduardStudii privind optimizarea evaluarii cantitative si valorice a executiei lucrarilor de constructie
1996A22000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI588AELENEI NeculaiAparate si metode pentru obtinerea de date termodinamice, cinetice si electrochimice
1996A22000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1363NAGY TiberiuElaborarea modelelor de calcul de fiabilitate pentru componente de autovehicule supuse solicitarii dinamice variabile cu maxim aleator
1996A22000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1355SZAVA IoanStudiul teoretic si experimental al rigiditatiiblocurilor  motoarelor deautovehiculesi tractoare
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI277GAVRILA HoriaStudii de fundamentare teoretica a proceselor de magnetizare in med
1996A24000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI728TURCANU ConstantinCerstarea performantelor mijloacelor de transport
1996A22000UNIVERSITATEA PITESTI1282TABACU IonMetode si mijloace de Œncadrare a autoturismelor privind poluarea chimica, fonica si prin epave
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1120RIPOSAN IulianFonte bainitice (ausferitice) aliate economic sub influenta morfologiei grafitului si in conditiile ridicarii nivelului de prelucrabilitate
1996A22000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1348IVAN Nicolae ValentinSisteme de achizitie distributie date in ingineria tehnologica; faz
1996A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA355BOLDEA MarianRecunoasterea automata a vorbirii in limba romana
1996A22000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI611ALEXA DimitrieConvertoare trifazate la intrare/ monofazate la ieÀČÀire cu circuite rezonante pentru frecvenÀžÀe ridicate de funcÀžÀionareÄÄ
1996A25000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA104COMSA DanStudiul privind utilizarea vibratiilor controlate electronic in aplicatiile sonicitatii
1996A24000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA106TRIFA ViorelConvertoare ecologice de c; a; - c;c; prin modularea in durata a impulsurilor in gama de puteri 0 - 3kw(line - friendly pwm ac - to - dc converters in the range of 0 - 3kw)
1996A28000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA98IONESCU AntonUnitate portabila multicanal pentru echizitie date de vibratii cu lamdap 80286 cu stocarea informatiei pe disc flexibil
1996A24000UNIVERSITATEA PITESTI1402DUMITRESCU VasileImplicarea controlului curgerii prin traseele de admisie in compatibilizarea amestecurilor sarace cu procesul arderii la m;a;s
1996A24000UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA418BREABAN VirgilModele de evaluare a sigurantei structurilor portuare maritime
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI620MALCOMETE OtiliaCercetari privind obtinerea si caracterizarea fizico - mecanica si structurala a firelor polipropilenice filamentare textile si tehnice; posibilitati de extindere sortimentala a productiei si destinatiei
1996A22000UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA1088CERNOMAZU DorelCercetari privind conducerea numerica a sistemelor de actionare electrica
1996A26000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA73ONET TraianStudiul efectului incarcarilor de lunga durata la suprastructurilor podurilor din beton precomprimat
1996A24000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA72VIOREL GabrielaMetodologie de verificare si asigurare prin proiectare a durabilitatii podurilor, pentru o perioada libera de intretinere precizata initial
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI4MOREGA Alexandru MihailRealizari recente in racirea structurilor electronice
1996A27000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI227SANDU DumitruOptimizarea si cresterea fiabilitatii unui nod de comunicatii de date cu conexiune internet pentru o retea locala foarte mare de calculatoare
1996A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA1415OLTEANU RemusCercetarea, dezvoltarea proceselor alternative avantajoase obtinerii lagarelor si rotilor dintate de finete
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI9IENCIU MoiseStudii si cercetari privind mecanismul, cinetica si termodinamica alierii ( microalierii ) si tratarii in faza lichida a metalelor si aliajelor neferoase destinate elaborarii de noi materiale cu caracteristici
1996A28000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA12IANCAU VasileModelarea si simularea proceselor de transfer de masa si de energie in domeniul tratamentelor termice si termochimice
1996A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA40NASCU Horea-iustinMateriale ceramice biocompatibile
1996A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA52POPESCU SorinSistem didactic pentru instruire in domeniul masuratorilor si conducerii asistate de calculator a preceselor
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA56URSU-FISCHER NicolaeSistem expert modulizat pentru studiul vibratiilor sistemelor mecanice si al rezultatelor cercetarilor experimentale
1996A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA57NAGY KarolyInterfete specializate pentru comanda asistata de calculator a sevomotoarelor de c;c
1996A26000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA67MADARASAN TeodorStudii si cercetari privind utilizarea agentilor frigorifici nepoluanti, in vederea inlocuirii freonilor clasici
1996A25000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI-1299ANDREI SilvanStabilirea similitudinii dintre pamanturi si crearea unei banci de informatii geotehnice
1996A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI695CIOCEA NicolaeCeramica carborundica
1996A24000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI1161MODIGA MirceaCercetari privind calculul optim al structurilor de rezistenta a corpului navelor
1996A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI692FILIPESCU LaurentiuPolimorfismul silicatilor de sodiu cristalizati
1996A23000UNIVERSITATEA PITESTI1398POPA/IORGA-SIMAN Nicolae/ionInfluenta cavitatiei asupra principalelor elemente ale pompelor (r industria petrochimica
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI276IOAN Constantiu-danielAnaliza si proiectarea asistata de calculator a microsistemelor
1996A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI694WOINAROSCHY AlexandruUtilizarea tehnicilor de optimizare in estimarea parametrilor modelelor pentru procese in faza dispersa si Œmbunatatire a parametrilor de material
1996A25000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA111MAIER VirgilMetode si algoritmi de functionare a sistemelor electromecanice in vederea satisfacerii conditiilor electrice si mecanice impuse de utilizator
1996A26000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA112MAIER VirgilSistem de conducere cu calculatorul a procesului de topire, compensare si simetrizare la cuptoarele de inductie cu creuzet, alimentate la frecventa retelei
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI629CIOCOIU MihaiProiectarea asistata de calculator în tesatorie
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI630CIOCOIU MihaiProiectarea asistata de calculator în filatura de liberiene
1996A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI926NEGRUS Eugen MihailCercetari privind optimizarea constructiei pneurilor prin reducerea rezistentei la rulare, zgomotului la rulare si a imbunatatirii securitatii active a autovehiculelor
1996A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI927NEGRUS Eugen MihailSisteme numerice de supraveghere si automatizare a regimurilor de functionare a autovehiculelor
1996A25000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1364BUZATU ConstantinStudii si cercetari teoretice si experimentale comparative si de o
1996A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI706ANDRONESCU EcaterinaCeramica magnetica
1996A23000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1334VELICU DoruStudiul si proiectarea diferentialelor autoblocabile destinate im
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA137DADARLAT Vasile-teodorDezvoltarea unui sistem inteligent pentru proiectarea protocoalelor din retelele de calculatoare
1996A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1190JINESCU GheorghitaIntensificarea proceselor de transfer de masa fluid - fluid prin u - tilizarea jetului lichid prin utilizarea jetului lichid
1996A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI683DIMONIE MihaiPolimerizarea cu laser a monomerilor vinilici
1996A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI682VASILESCU Dan SorinModelarea matematica si conducerea optimala a proceselor de polimer suspensie
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI686AVRAM RaduHeterogenizarea catalizatorilor de oxidare in faza lichida a hidrocarburilor
1996A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI684COBIANU NicolaeSisteme redox pentru initierea polimerizarii, esterilor vinilici omogene si eterigene
1996A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI685COBIANU NicolaeSinteza derivatilor polistirenici utilizati in microelectronica; caracterizare si aplicatii
1996A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI681COBIANU NicolaeSinteza si caracterizarea de noi compusi macromoleculari utilizati optica nonlineara, electronica si microelectronica
1996A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA317BOLDEA IonSistem de actionare electrica universala cu controlul inteligent al miscarii - unidrive
1996A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1237LUPU AngelaTenside cationice si studiul relatiei structura - proprietati de util
1996A22000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1360SEITZ NicolaeCercetari privind posibilitatile de imbunatire a sigurantei active
1996A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1046CRISTESCU DorinBazÆ de cercetare pentru utilizatori multipli Œn domeniul compati
1996A22000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1339CURTU IoanStudii teoretice si experimentale privind optimizarea unor imbinar
1996A22000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI587SIMINICEANU IlieSinteza materialelor cristaline microporoase si aplicatiile lor in valorificarea materialelor oxidice indigene prin intercalare in ved aplicatii in sinteza organica ale zeolitilor substituiti izomorf tehnologi
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA126FESTILA ClementSisteme de excitatie si reglare a generatoarelor de inductie dublu alimentate
1996A28000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU1260FLOREA ViorelStudii si cercetari privind folosirea linei fine romanesti in scopul inlocuirii importurilor de lina cu diametrul mai mare de 23;5 microni
1996A26000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU1261FLOREA ViorelStudii si cercetari privind solutii constructive si tehnologice noi pentru masinile de tesut, in scopul retehnologizarii tesatoriilor din romania si revitalizarii intreprinderilor constructoare din domeniu
1996A25000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI622RUSU CostacheProiectarea, simularea, analiza ÀłÀi evaluarea performanÀčÀelor sistemelor de producÀčÀie cu funcÀčÀionare deterministÀ[À ÀłÀi fuz
1996A27000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI1219GAZDARU AdrianStudii çi cercetćri privind structura, proprietćÆile çi comportare
1996A22000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA326MUNTEANU Radu-florinAnaliza mersului la om prin masurarea unor variabile biomecanice
1996A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA327MURESAN TiberiuConvertoare de energie cu poluare redusa a retelei si factor de putere unitar
1996A25000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI526DUMITRASCU GheorgheMetode moderne de intensificare a transferului de caldura - faza 2/ etapa ii/1996:schimbator de caldura cu virtejuri tip taylor - faza 3/(1997 - 1998):realizarea unui prototip de schimbator de caldura compact pe
1996A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI808BERBENTE CorneliuStudii de termogazodinamica cu aplicatii la cresterea per - formantelor vehiculelor si sistemelor de propulsie aerospatiale
1996A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1298BOJIN DionezieStudiul structurii fine a materialelor folosind tehnici specifice de prelucare computerizata a imaginilor si a datelor
1996A25000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI1155GHEORGHIU ConstantinCercetari privind cresterea eficientei recuperarii energiei termice la bordul navelor
1996A25000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI1153PANAIT TanaseStudiul proceselor din turbinele cu abur si gaze
1996A24000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI1156IONITA IonImplementarea calculatorului de proces in conducerea cazanului energetic de abur cu eficienta termica maxima si cu poluare admisibila
1996A25000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI1154ARADAU DumitruCercetarea instalatiilor frigorifice cu compresie mecanica de vapori cu agenti ecologici
1996A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI400SIMIONESCU IonPrecizia tehnocinematica a mecanismelor spatiale, cu aplicatii la stabilirea preciziei de pozitionare a robotilor industriali
1996A26000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI1164HOPULELE TraianStudii privind implementarea metodei de separare cu fluide supercritice in industria alimentara
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA768BORZAN MarianCercetari privind influenta sculei de ordinul 2 la prelucrarea melcilor riglati
1996A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA769POPA Marcel-sabinCercetari privind conducerea procesului de eroziune electrica cu ajutorul calculatorului in vederea imbunatatirii caracteristicilor tehnologice
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI628MARCHIS OlimpiaFundamentari teoretice si practice, privind folosirea eficienta a energiei electrice, la masinile de tesut neconventionale, utilizand modelarea matematica
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI617AVRAM MariaCercetari privind aspectele teoretice si experimentale ale structurii firelor obtinute prin sistemul de filare neconventionala cu fibre paralele
1996A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI414ANGHEL FeliciaStudiul defectelor masinilor asincrone de mare putere cu rotorul in
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA87KOPENETZ Ludovic-gheorgheStructuri usoare din lemn
1996A26000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA88BORS IacobRaspunsul dinamic si seismic al structurilor modelate ca sisteme mixte: masa continua si mase concentrate
1996A24000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA89BORS IacobStudiul comportarii structurilor supuse actiunilor concen - trate utilizand distributia dirac si transformata laplace
1996A26000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA90CATARIG AlexandruAnaliza si sinteza structurilor metalice cu conexiuni semirigide si noduri de dimensiuni finite in domeniul elasto - plastic
1996A26000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA92OLARIU IoanEvaluarea indicilor de avarie in domeniul inelastic pentru struc turile in cadre si/sau diafragme din beton armat
1996A27000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA93OLARIU IoanProtectia antiseismica a constructiilor prin izolarea bazei cu panduli scurti inglobati in cauciuc
1996A24000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA94BARSAN George-mihailElaborarea unui program performant pentru calculul elasto - plastic al structurilor in cadre cu considerarea efectelor de ordinul al ii - lea si a prinderilor semirigide ale barelor in noduri
1996A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI922MINCIU ConstantinIntroducerea pe scara larga a programelor performante in domeniul proiectarii asistate de calculator pentru structurile sistemelor de masini in vederea cresterii flexibilitatii productiei, imbunatatirii calita
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI6MORARU AugustinModuri proprii la propagarea campului electromagnetic in bobinele transformatoarelor
1996A210000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1374NOVAC GheorgheCercetari si experimentari privind sudarea otelurilor rezistente la
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1227ISPAS ConstantinCercetari privind conceperea asistata a dispozitivelor de orientare si fixare a semifabricatelor in sistemele flexibile de fabricatie
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI288OPREAN AurelOptimizarea comportarii dinamice a servosistemelor din componenta sistemelor flexibile de productie
1996A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI924ISBASOIU Eugen ConstantinModelarea fenomenelor de focalizare a undelor de presiune
1996A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA354BOLDEA MarianAutomatizarea etichetarii fonetice a semnalului vocal
1996A24000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA983AGACHI Paul SerbanModelarea, simularea si reglarea procesului de cracare catalitica
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI775DOBRESCU Radu NicolaStructuri specializate si proceduri de prelucrare a masivelor de date cu aplicatii in videodiagnoza
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI618NECULAIASA Mariana SandaProiectarea, realizarea si utilizarea firelor compuse cu miez filamentar de pa texturat si invelis de fibre de lana pieptanata
1996A210000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI603STIURCA DanCircuite integrate analogice cu modul de lucru in curent; generatoa si procesoare de semnal
1996A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA335DUBINA DanStudiul imbinarilor cu suruburi la structurilemetalice din bare cu pereti subtiri formate la rece
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI591TUDOSE RaduModelarea uscarii convective a materialelor
1996A26000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1369ION VisaCercetari privind conceperea unui software pentru analiza automata a mecanismelor articulate
1996A24000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA128IGNAT IosifComunicatia de grup si avantajele ei in dezvoltarea aplicatiilor distribuite tolerante la erori
1996A213000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1038BORANGIU TheodorCercetari privind elaborarea unui sistem software distribuit orien
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI564ONISCU CorneliuStudiul conditiilor de obtinere a unor noi derivati cu actiune cardiovasculara
1996A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI697BADEA TudoraReactii redox pe electrozi de natura diferita
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI209RADULESCU GheorgheCercetari teoretice si experimentale in scopul realizarii unei meto
1996A27000UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIESTI197POSEA NicolaeCercetari privind dinamica structurilor in vederea optimizarii solu maririi durabilitatii si sigurantei in exploatare
1996A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA395NANU Aurel CarolStudiul influentei factorilor tehnologici asupra caracteristicilor tehnologic de fabricare a tuburilor metalice flexibile in vederea into optimizarea acestuia
1996A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA389BRINDEU LiviuCercetari privind sistemele dinamice vibropercutante cu aplicatii in constructia de masini
1996A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1418PLESU ValentinUtilizarea simulatoarelor de proces profesionale in evaluarea si opperarea instalatiilor de procesare a petrolului si petrochimice
1996A26000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI136VOICU MihailAplicatii ale inteligentei artificiale in conducerea sistemelor tehnice
1996A23000UNIVERSITATEA PETRU MAIOR TARGU-MURES669BRATU GheorgheUtilizarea rezultatelor fenomenelor aeroelastice dinamice la peretii circuitelor biologice
1996A22000UNIVERSITATEA CRAIOVA464SONTEA SeverCercetari privind rationalizarea consumului de materiale si energie
1996A25000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA96COMSA EmilStudii teoretice si experimentale pentru solutii constructive de finisaje aplicate peprotectia termica suplimentara a cladirilor supuse reabilitarii higrotermice
1996A25000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA85POP IoanSisteme speciale de protectie antiseismica
1996A26000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA86PACURAR VasileElementesi dispozitive pentru absorbtia si disipatrea enrgiei seismice la constructii metalice
1996A210000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA100CHISALITA AdrianRaspunsul dinamic haotic in probleme de dinamica structurilor
1996A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA102MARUSCIAC DumitruStudii si cercetari privind conceperea si realizarea de noi solutii eficiente pentru imbunatatirea confortului higrotermic la cladiri
1996A24000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA81CHIRA Carmen-doinaStrategie de gestiune integrata a securitatii rutiere
1996A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA83KOLLO GavrilStudii pentru realizarea unor dale avand sectiune compozita otel - beton utilizabile la poduri
1996A26000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA84POP IoanReabilitarea structurala a constructiilor din zidarie
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA75MATEI AdrianaValorificarea terenurilor inclinate in scopuri rezidentiale; fise urbanistice arhitecturale si tehnico economice
1996A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA78MOGA PetruMasuri tehnologice de proiectare si constructive pentru reducerea tensiunilor si deformatiilor remanente dib sudare in elementele de constructii metalice
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI497BRAIER AlfredStudiul vibratiilor sistemelor mecanice cu aplicatii in constructia de masini
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI601DOMNISORU CristianStudiul pe calculator al regimurilor tranzitorii ale masinilor sincrone, modelarea masinii sincrone
1996A24000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI600SIMION AlecsandruStudii asupra posibilitatilor de utilizare a motoarelor asincrone bifazate in actionarile reglabile
1996A24000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI616MACOVEI Nicoleta LauraCercetari privind corelarea parametrilor tehniologici si de structura in vederea reproductibilitatii structurilor tricotate
1996A26000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI627BALAU-MINDRU TudorelUtilizarea fenomenelor hiperfrecventiale la imbunatatirea proceselor tehnologice de obtinere a inlocuitorilor de piele din pvc plastifiat
1996A24000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI594UNGUREANU StefanSinteza automata optimala a sistemelor de reactoare pentru reactii de polimerizare
1996A21500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI543UNGUREANU NicolaeCercetari privind controlul statistic - informational al calitatii
1996A23000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI531CIOCAN IonSoftwaere pentru prelucrarea statistica a datelor inregistrate prin tehnici specifice studiului muncii si elaborarea normelor de munca
1996A25000UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIESTI196SAVULESCU PetreCercetari experimentale privind utilizarea motoarelor hidraulice liniare la actionarea pompelor de adincime folosite la extractia petrolulului
1996A22000UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIESTI194AVRAM LazarTehnici, metode si echipamente specifice pentru investigare, controlul si evaluarea riscului in cadrul eruptiilor necontrolate
1996A27000UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIESTI203IONESCU ConstantinStudiul poluarii apelor subterane din zona brazi - barcanesti - ploiesti sud cu produse petroliere
1996A23000UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIESTI202RADULESCU MarieaCercetari privind determinarea presiunii dinamice si statice la sondele exploatate prin pompaj de adancime
1996A23000UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIESTI201COLOJA Pascu MihaiCercetari privind exploatarea zacamintelor de hidrocarburi prin sonde dirijate si orizontale
1996A23000UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIESTI312MALUREANU IonEvaluarea cantitativa a colectoarelor de hidrocarburi prin metode geofizice de sonda
1996A25000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI1181EPUREANU AlexandruElaborarea unei teorii unitare a suprafetelor cinematic conjugate, cu aplicatii in domeniul corpurilor solide
1996A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI690IULIAN OlgaEchilibre intre faze si proprietati fizico - chimice ale amestecurilor multicomponente
1996A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI535COSMELEATA GeorgetaCercetari teoretice si experimentale privind corelatia intre factorii structurali si proprietatile unor noi oteluri economic aliate obtinute utilizand materiale recuperabile din industria metalurgica
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI915NITA MihaiCercetari privind optimizarea performantelor de stabilitate si manevrabilitate a aeronavelor
1996A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA386MILOS LiviusTehnologii specifice de sudare in gaze protectoare
1996A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1061PANAIT NicolaeCercetari privind procesul de solubilizare a sphaleritului in solutii de acid sulfuric
1996A24000UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIESTI642RUXANDA GrigoreSinteza si caracterizarea formatiunilor tip cluster cu aplicatii in procese catalitice si in fizica starii condensate
1996A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI481IENCIU MoisePrelucrarea zgurilor din pirometalurgia prin metode hidrometalurgice, in vederea recuperarii metalelor utile
1996A26000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU1075BRINDASU Paul DanProiectarea sistemului informational pentru optimizarea sculelor aschietoare moderne cu aplicatie la grupa freze
1996A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1124CHIRA IonMetode neconventionale de rafinare a topiturilor de aluminiu
1996A210000UNIVERSITATEA PITESTI1281PANDREA NicolaeDinamica sistemelor de admisie adaptiva
1996A27000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI483HERA DragosStudiul proprietatilor agentilor nepoluanti utilizati in instalatiile figorifice si pompe de caldura
1996A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI424MICU Constantin-antonCercetari in vederea elaborarii unor procedee de masurare si tehnologice bazate pe fenomeene oscilatorii si vivratorii, mecanice sifluide
1996A26000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1349CRUCIAT PetruElaborarea unui sistem de tolerante si ajustaje pentru suprafete cilindrice
1996A23000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1357POPESCU IonCercetari privind determinarea indicatorilor de fiabilitate ai sculelor aschietoare
1996A23000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA378DRAGULESCU DoinaElaborare de materiale compozite cu matrice metalica; tehnologii de imbinare prin sudare
1996A24000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA320MAN Teodor EugenStudii de drenaj cu propuneri de tuburi de drenaj, materiale filtrante si solutii de drenaj pentru zone cu exces de umiditate din vestul tarii
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI696TEOREANU IonCeramica termomecanica cu dioxid de zirconiu(compozite dispersoide)
1996A29000UNIVERSITATEA PETRU MAIOR TARGU-MURES668PETRESCU AdrianTranspunerea modelelor biologice in circuitele hidrodinamice; aplicatii practice in inginerie
1996A35000UNIVERSITATEA BUCURESTI764BARNEA AlexandruAdamclisii, asezarea romano - bizantina (sec;ii - vi dupa hr;)
1996A38400UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI250BOUNEGRU OctavianInterferente comerciale in provinciile orientale ale imperiului roman (sec; i si iii dupa hr;)
1996A314400UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA987TEODOR PompiliuRomÀÀanii ÀłÀi europa centralÀ[À; interferenÀčÀe istorice
1996A314400UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA993RADU IoanDepistarea timpurie si urmarirea supradotarii
1996A323800UNIVERSITATEA BUCURESTI1412ZAMFIR CatalinStatul bunastarii in romania actuala; configuratie si tendinte viitoare
1996A314400UNIVERSITATEA BUCURESTI918PETRE ZoeO istorie a femeilor inromania, i: de la origini pana la sfarsitul primului razboi mondial
1996A332400UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA1423POP Ioan-aurelIstoria transilvaniei
1996A36000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA1424EDROIU NicolaeProcesul de constituire a formatiunilor statale p e teritoriul romaniei
1996A324000UNIVERSITATEA BUCURESTI1399ZAMFIR ElenaCrearea unei noi profesii si dezvoltarea seviciilor sociale; asistenta sociala in romania: prezent si perspective ( 1995/1997 )
1996A320400UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA994MICLEA MirceaProcesari incostiente ale informatiei
1996A315000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI253ANDRIESCU AlexandruMonumente liquae daco - romanorum; biblia de la 1688
1996A315000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA985GYEMANT LadislauIstoria si cultura evreilor din romania; istoria si cultura evreilor din transilvania in secolele xviii - xix
1996A34800UNIVERSITATEA BUCURESTI206LUKACS AntalTara fagarasului in secolele xii©xiv
1996A312000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA996PAPAHAGI MarianRealizarea asistata de calculator a concordantelor limbii poetice romanesti - concord
1996A326400UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA-IULIA726PAUL IuliuPre si protoistoria bazinului mijlociu al vaii muresului
1996A312000ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI1394BARON TudorManagementul calitatii totale in sectorul de produse si servicii informatice
1996A37200UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1252POPA CornelProgramarea logica si activitatile umane
1996A33600UNIVERSITATEA BUCURESTI281RIPEANU SandaDictionarul imprumuturilor latinesti savante in limbile romanice
1996A330000UNIVERSITATEA CRAIOVA758BOLOCAN GheorgheDictionarul antroponimic al romaniei
1996A325000UNIVERSITATEA CRAIOVA759BOLOCAN GheorgheDictionarul toponimic al romaniei; oltenia
1996A37200UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA991PITARIU HoreaStresul profesional si sanatatea; teorii, modele, metode de diagnos control
1996A324000UNIVERSITATEA BUCURESTI1426MIHAILESCU VintilaObservator comunitar al tranzitiei
1996A33000UNIVERSITATEA BUCURESTI765CHICIDEANU-SANDOR MonicaEvolutia fenomenelor arheologice in epoca bronzului intre portile de fier si varsarea oltului;habitat si comportament funerar
1996A36500UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI741NECULAU AdrianStatut si prestigiu academic in campul universitar; faza 1996 - ancheta pilot, elaborarea si definitivarea proiectelor
1996A33600UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI249FILIMON AurelRelatii romano - belgiene in domeniul invatamantului universitar si al culturii
1996A312000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA990HRISTODOL GheorgheBibliografia istorica a romaniei, vol;8 1989 - 1994
1996A33600UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE1278IONESCU GheorgheStudiul comportamentului organizational in perioada tranzitiei
1996A37200UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA1244O. BOGATHY ZoltanCercetarea aspectelor psihopedagogice și organizaționale ale pregăt
1996A314400UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA1023MARGA AndreiIntegrarea romaniei in europa; aspecte istorice, economice, social
1996A37200ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI1303ROSCA IonBaze de date inteligente pentru invatamant
1996A318000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA988ROTARIU TraianBaza de date socio - demografice asupra localitatilor din transilvani
1996A34800UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI251IRIMIA DumitruDictionarul limbajului poetic eminescian
1996A34800UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI745TURLIUC VasileMecanismele si institutiile pietii financiare; problemele instituirii pietii financiare in romania
1996A312000UNIVERSITATEA BUCURESTI1410GHETAU VasileFertilitatea feminina in romania: o abordare longitudinala
1996A36000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA1397VALCAN DumitruProcesarea unor componente ale continutului national la disciplinele de stiintele naturii (matematica, fizica, chimie)
1996A32400UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI1163TURLAN ValentinTeza;;tezaurul toponimic al moldovei si bucovinei - bazinul prutu lui inferior
1996A318000UNIVERSITATEA BUCURESTI1257STEFANESCU PolianaArhiva de date sociale
1996A318000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA989DINCU VasileCercetarea relatiilor interculturale si interetnice din localitatil
1996A312000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA1000GIURGIU Aurel IoanImpactul produselor ÀłÀi srviciilor bancare asupra firmelor ÀłÀi economiei naÀčÀionale; posibilitÀ[ÀÀčÀi de À3ÀmbunÀ[ÀtÀ[ÀÀčÀire diversificare a lor
1996A312000ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI1323IVAN IonModele ÀłÀi software pentru evaluarea À3Àntreprinderilor mici Àł
1996A36000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA1002NITCHI Ioan StefanSisteme informatice suport destinate activitatilor economice si de afaceri
1996A35000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA1001NITCHI Ioan StefanElaborarea unor sisteme inteligente, bazate pe multimi fuzzy in conditii de incertitudine economica
1996A34800UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA639SARBU RichardStarea actuala a dialectului istroroman (vocabular si morfosintaxa); studii, texte si glosar
1996A34800UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA113CATANA Gheorghe AlexandruStudiul comportamentului managerial in perioada trnzitiei de la economia centralizata la economia de piata; rezistenta managerilor la shimbare; studiu empiric
1996A35000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI743MIFTODE VasileStrategii si mijloace de interventie in protectia populatiilor vulnerabile si defavorizate
1996A33600ACADEMIA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT BUCURESTI903DRAGNEA Adrian ConstantinDinamica dezvoltarii morfologice functionale si motrice a copiilor si adolescentilor (6 - 18 ani)
1996A310800UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI742COSMA TeodorStrategia de formare si consiliere a cadrelor didactice in domeniul asistentei psihopedagogice a copiilor si tinerilor cu aptitudini inalte in arii academice, artistice si leadership
1996A37200UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI744CUCOS ConstantinFormarea personalului didactic specializat pentru integrarea copiilor de tigan in invatamantul primar si secundar
1996A350000UNIVERSITATEA BUCURESTI1411VLASCEANU LazarAnaliza tranzitiei
1996A312000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA1413MIHU AchimTranzitia de la traditional la modern in muntii apuseni
1996A35400UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA97JURCAU NicolaeAdaptarea continutului invatamantului profesional si liceal tehnic la capacitatile elevilor si la exigentele economiei de piata
1996A318000SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE BUCURESTI1217MARGINEAN IoanPartide politice si orientari doctrinare in romania anilor 90
1996A326400UNIVERSITATEA BUCURESTI904POTOLEA DanStiintele educatiei; dictionar enciclopedic
1996A312000UNIVERSITATEA BUCURESTI1114MALITA MirceaAplicatii ale modelelor matematice in prevenirea conflictelor
1996A312000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA997PAPAHAGI MarianEnciclopedia relatiilor culturale romano - italiene - ercir
1996A38000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA992PREDA VasileModele si strategii de aplicare a conceptiei integrationiste in educarea si recuperarea copiilor cu cerinte speciale
1996A312000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA998POP IonDictionar analitic de opere literare romanesti
1996A34800ACADEMIA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT BUCURESTI1131GAGEA AdrianStudiul complex al pregatirii sportivilor de performanta sub aspect biologic, psihologic si metodologic
1996A37200ACADEMIA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT BUCURESTI1133GAGEA AdrianStudiul efectelor acute ale administrarii produselor din seria algavit
1996A312000UNIVERSITATEA BUCURESTI1427DRAGAN IoanCampania electorala din 1996 - impactul discursului politic si al mediatizarii asupra comportamentului electoral(studiu panel)
1996A340000UNIVERSITATEA BUCURESTI1432STEFANESCU StefanManagementul cercetarii stiintifice universitare
1996A418000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA1018GHERGARI Lucretia MariaI studiul caracteristicilor microstructurale si de compozitie fazala pentru unele produse sintetice de diferite proveniente ;ii studii morfostructurale asupra unor organisme fosile mezozoice si neozoice cu impo
1996A418000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA1017GHERGARI Lucretia MariaStudii mienralogice complexe asupra ocurentelor si zacamintelor de candite si smectite din transilvania si zonele limitrofe
1996A418000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA1015MARZA IoanStudii petrografice si metalodgenetice comparative intre magmatitele laramice si neogene din muntii apuseni si bant(partea a ii a):: petrometalogenia banatitelor
1996A423000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI749SABLIOVSCHI VictorGeochimia si metalogenia formatiunilor cristalofiliene din carpatii orientali; i; formatiuni precambriene; grupurile de haghims - rarau bretila si de rebra - barnar
1996A45000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA1011PETRESCU IustinianEvolutia paleoclimatelor din romania in timpul tertiarului
1996A470000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA1004MAC IoanOrganizarea spatiului geografic - campul de investigatie depresiunea transilvaniei
1996A418000UNIVERSITATEA BUCURESTI1320PANAIOTU CristianCercetari paleomagnetice privind formatiuni sedimentare tertiare din orogenul carpatic
1996A435000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI254BOJOI IonCercetari asupra dinamicii peisajului geografic din moldova extracarpatica, pentru stabilirea categoriilor de favorebilitate economica si de protectie a mediului
1996A43000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA1021BALINTONI Ioan CoriolanStructura si originea terenurilor metalomorfice din romania
1996A428000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA1016MARZA IoanCercetarea formatiunilor geologice purtatoare de minerale cu valoare de geme - din romania
1996A437000UNIVERSITATEA BUCURESTI1032ANASTASIU NicolaeStudii privind fundamentul si cuvertura bazinelor de sedimentare di si foreland - ul sau
1996A493000UNIVERSITATEA BUCURESTI902VADINEANU AnghelutaIdentificarea factorilor de comanda, a mecanismelor dinamicii biodiversitatii si a rolului sau in functionarea ecosistemelor din romania
1996A48000UNIVERSITATEA BUCURESTI1289COSTIN GeluStudiul ambiantelor petrografice de presiune ridicata din carpatii meridionali; implicatii privind modelele de punere in loc a eclogitelor si evolutia termobarica a domeniilor purtatoare de roci de presiune rid
1996A412000UNIVERSITATEA BUCURESTI1233CONSTANTINESCU EmilCristale scheletice si agregate dendritice; studiu fractal
1996A418000UNIVERSITATEA BUCURESTI1319SCRADEANU DanielSistem informatic pentru selectarea, validarea si stocarea informatiilor geologice
1996A425000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI256DONISA IoanAtlasul geografic informatizat
1996A410000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI255DONISA IoanAtlasul geografic informatizat al moldovei, partea a ii (judetele)
1996A428000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA1020BALINTONI Ioan CoriolanStudiul deformational al tectonitelor carpatice si din orogenul nord - dobrogean in corelatie cu paragenezele minerale si litostratigrafia acestora
1996A45000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA1010PETRESCU IustinianMacro si micro - flora oligogena de la aghires jud;cluj
1996A410000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI748ISAC MihaiTransformari experimentale adaptative ale muscultaturii scheletice; mioplastii si cardiomioplastii
1996A48000UNIVERSITATEA BUCURESTI1235CIOFLICA GratianModele ale zacamintelor de minereuri din romania - faza ii - a - mode sedimentare
1996A425000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA1246BUCUR IoanStudii paleontologice si paleoecologice asupra depozitelor cretacice si tertiare din unele regiuni ale romaniei in vederea reconstituirii paleomediilor
1996A418000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA1013CODREA Vlad AurelStudiul geologic complex al depresiunii zarand
1996A410000UNIVERSITATEA BUCURESTI1294STOIAN VeronicaMarkeri citogenetici in studiul variabili - tatii intra - si interspecifice si identificarea segmentelor cromozomal
1996A438000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI260CHIFU TeodorCercetari pentru cunoasterea biodiversitatii din bazinul prutului
1996A410000UNIVERSITATEA BUCURESTI1118POPESCU NicolaeDinamica versantilor si albiilor in dealuriole extracarpatice; implicarea lor in modificarea structurii globale si regionale a mediului
1996A43000UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE1430CUCU VasileRomania in structurile etnogeografice ale europei
1996A410000UNIVERSITATEA BUCURESTI1033SECLAMAN MarinReconsiderarea petrogenezei asociatiilor de roci deformate penetrativ, cuprinse in orogenul carpatic, pe baza analizei de strain si analizei cinematice; modelarea experimentala a deformarii asociatiilor petrogr
1996A410000UNIVERSITATEA BUCURESTI901POSTOLACHE CarmenInvestigarea impactului metalelor grele asupra bunurilor furnizate si serviciilor asigurate de zonele umede caracteristice dunarii inferioare
1996A424000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA1006COMAN NicolaeStudii complexe, genetice si ultrastructurale in vederea evaluarii efectelor citotoxice si mutagene induse de compusi chimici ce intra in compozitia unor medicamente, detergenti, pesticide, aditivi alimentari s
1996A415000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA1005TOMESCU NicolaeStudii biocenologice À3Àn unele spaÀčÀii protejate din transilvan faza pe 1996:studii biocenologice À3Àn zona scÀ[ÀriÀčÀa©belioara (m apuseni)
1996A414000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA1008CRACIUN ConstantinCorelatii structural functionale endocrinometabolice la nivel sistemic ale unor glucocorticoizi topici
1996A423000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA1007TARBA CorneliuInterrelatii structural - functionale, la nivel celular, in proliferarea peroxisomala indusa de fibrati
1996A423000UNIVERSITATEA BUCURESTI906ANDREI MarinMultiplicareea in vitro a plantelor rare sau pe cale de disparitie si a plantelor utile (ornamentale, medicinale etc;)
1996A410000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA149COSTE IoanStabilirea si caracterizarea unitatilor de vegetatie si a tipurilor de biotop din sud - vestul romaniei (banat)
1996A419000UNIVERSITATEA BUCURESTI1287TESIO Calin DumitruCercetari asupra biologiei speciilor animale, vegetale si microbiene din campia de est si centrale
1996A424000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA1019TUDORANCEA ClaudiuImpactul ecologic si genetic asupra structurii si functionarii ecosistemelor acvatice din transilvania
1996A415000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI262TOMA ConstantinCercetari morfoanatomice, fiziologice si biochimice la plante spontane si cultivate, in conditii normale si modificate sub efectul unor factori biotici si abiotici(poluanti, ingrasaminte, pesticide, radiatii, )
1996A418000UNIVERSITATEA BUCURESTI1298VASSU TatianaStudiul genotoxicitatii poluantilor quinolinici si al biodegradarilor de catre microorganisme - faza1996 - studiul plasmidelor bacteriene implicate in bidegradarea quinolinelor si a genotoxicitatii acestora asupra
1996A411000UNIVERSITATEA BUCURESTI429IORDACHESCU DanaCercetari de biochimie, biologie celulara si fiziologie privind modificarile metabolice induse de diabetul experimental si de tratamentul cu saruri ale metalelor tranzitionale
1996A42000UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA1285MIHAILESCU Ion-florinStudiul secetelor din dobrogea: cauze, implicatii economice si ecol
1996A418000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA1248RAKOSY LenutaStudii privind transferul unor caractere de rezistenta la boli si daunatori de la specii spontane la specii cultivate prin experimente de hibridare somatica simetrica si asimetrica
1996A412000UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE1273GASTESCU PetreStarea mediului si dezvoltarea durabila a asezarilor umane cu referire la judetul dimbovita
1996A410000UNIVERSITATEA BUCURESTI895MIHAESCU GrigoreCercetari ultrastructurale si genetice privind interactiunea virus celula, la om animale plante
1996A414000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA1022TRIFU MihaiCercetari fiziologice, microbiologice si enzimologice privind ecosistemele dezvoltate pe halde de steril in vederea bioremedierii acestore
1996A418000UNIVERSITATEA BUCURESTI408FLONTA Maria LuizaMembrane artificiale ca modele de senzor cu stativ
1996A410000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI261MITITIUC MihaiStudii de conservare a genofondului de plante rare si ocrotite din romania, introducerea si aclimatizarea lor in gradina botanica iasi
1996A413000UNIVERSITATEA BUCURESTI663COSTACHE MarietaStructura, distributia si controlul genetic al antigenelor de grup tisular abh si lewis
1996A417000UNIVERSITATEA BUCURESTI647NASTASE AntonStudiu geoecologic al vaii dunarii romanesti
1996A420000UNIVERSITATEA BUCURESTI1117POSEA GrigoreEvaluarea mediului natural pentru sistematizarea teritoriului in spatiul delȘuros si de campie subcarpato - danubian (geografie - sistematizare - dezvoltare - conservare)
1996A410000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI258ION IordacheStudiul complex al ariilor protejete din moldova si a situatiei lor actuale
1996A410000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI257LUPASCU GheorgheCercetari privind stadiul degradarii invelisului de sol in regiunea pericarpatica a moldovei
1996A48000UNIVERSITATEA BUCURESTI1119GRECU FloareUnitati ecogeografice ale romaniei (determinare, codificare si caracterizare)
1996A418000UNIVERSITATEA BUCURESTI649TRUFAS Miron ValerChimismul si calitatea apelor de suprafata ca urmare a interac - - tiunii societate umana - mediu natural; studiu de caz - bazinul hidrografic al raului ialomita
1996A410000UNIVERSITATEA BUCURESTI648PATROESCU MariaDinamica peisajelor rurale din romania studiu de caz - campia romana
1996A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI1146HANCU SimionApararea ternurilor agricole impotriva eroziunii produse de cursurile de apa
1996A59000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA850SAVATTI MirceaAmeliorarea unor specii furajere anuale si perene
1996A519000UNIVERSITATEA CRAIOVA435OLTEANU IonCercetari privind alegerea arealelor favorabile de cultura si imbunatatirea biotehnologiilor la unele specii de plante horticole in conditiile agroecosistemelor din oltenia
1996A516000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI300DAVIDESCU Velicica ElenaTehnologii si biotehnologii agricole alternative, durabile si performante cu consum redus de energie in contextul protectiei mediului inconjurator
1996A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI800AXINTE MihailCercetari privind sporirea productivitatii unor leguminoase pentru boabe (fasole, soia, lupin) prin stimularea procesului de fructificare
1996A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI995DEJEU Liviu~coriolanCercetari privind imbunatatirea lucrarii de zonare a soiurilor de vita de vie cultivate in centrele viticole din judetul braila cu privire speciala la cresterea arealelor de producere a vinurilor rosii superi
1996A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA155NEDELEA GabrielCercetari privind obtinerea de substante biologic active prin intermediul culturilor in vitro la calendula officinalis
1996A59000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA154BORCEAN IoanStabilirea tehnologiilor nepoluante eficiente economic la culturile de griu si porumb pentru sud - vestul banatului
1996A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI1214SANDOIU Dumitru IlieDeterminarea  bazelor  fertilitatii solului  brun - roscat  prin id
1996A55000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1356FLORESCU IonFundamente ecologice si economice privind regenerarea si conducerea arboretelor cu functii multiple din zona montana; etapa a ii - a; experi
1996A57000UNIVERSITATEA CRAIOVA436OLTEANU (SCOREI) Ion (romulus)Cercetari privind stabiliea unor insusiri fiziologo - biochimice si
1996A57000UNIVERSITATEA CRAIOVA438CHILOM N. PalaghiaOptimizarea struct; culturilor legumicole in functie de potentialul natural al solului si biologic
1996A516000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI1213CEPOIU NicolaePerfectionarea tehnologiilor de inmultire a speciilor pomicole nucifere refractare la metodele conventionale si biotehnologice
1996A54000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA849SOCACIU CarmenEvaluarea potentialului citotoxic/mutagen/carcinogen al unor medicvamente de uz veterinar si uman prin tehnici de biologie celulara si moleculara
1996A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI907BUDOI GheorgheFundametarea si elaborarea sistemului de agricultura durabila
1996A530000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI812COTEA ValeriuStudiul diferitelor grupe de compusi fenolici ( antociani, catechine, procianidoli, etc; ) din diferite produse hortivinicole si transformarile pe care le sufera in procesele de pastrare, conditionare si industr
1996A53000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA852SUCIU TiberiuCercetari privind metodologia de micromultiplicare si devirozarea prunului prin metoda culturilor de meristeme in vitro combinata cu metode clasice
1996A510000UNIVERSITATEA CRAIOVA441IONESCU IoaninValorificarea superioara a pajistilor din zona colinara si montana
1996A513000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI1141NICOLAESCU IonCercetari pentru fundamentarea solutiilor de reabilitare - moderniza
1996A57000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA153TABARA ValeriuCuantificarea participarii la realizarea productiei principale si secundare a unor elemente de productivitate la principalele plante cultivate, sub influenta conditiilor de mediu si a unor elemente de tehnolo
1996A53000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1336CIUBOTARU ArcadieCercetari privind implicatiile ecologice ale folosirii unor mijloa
1996A519000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI777JINGA IonelValorificarea dejectiilor animaliere in agricultura in conditiile p
1996A55000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1358OPREA IlieRetete optime de colectare a lemnului in padurile din regiunea de
1996A56000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA841ARDELEAN MarinSelectia clonala la mar, visin si arbusti fructiferi À3Àn vederea crearii de cultivare adaptate conditiilor pedoclimatice din zonele premontana si montana ale muntilor apuseni
1996A56000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA840PAMFIL DoruGenetici rapd in vederea prezervarii patrimoniului genetic vegetal national si a utilizarii acestuia ca material de ameliorare
1996A56000UNIVERSITATEA CRAIOVA443MOCANU RomulusPoluarea mediului agricol prin chimizarea agriculturii in judetul dolj
1996A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA859GHIZDAVU IustinSubstanÀčÀe de origine vegetalÀ[À cu utilizÀ[Àri À3Àn protecÀč plantelor
1996A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA1250MUNTEAN Leon SorinCercetari privind largirea sortimentului de plante medicinale si aromatice cultivate in romania
1996A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA858ROTAR IoanCercetari privind structura atrofica si productivitatea fitogenezolor functie de genotipuri si de tehnologii de cultura
1996A58000UNIVERSITATEA CRAIOVA1428GLODEANU ConstantinCercetari privind microflora si entomofauna din oltenia in agrosisteme diferite si efectul secundar al utilizarii pesticidelor
1996A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA1429LAZUREANU AurelCercetari privind combaterea integrala a buruienilor la culturile de griu si porumb cu implicatii directe asupra productiei si a rezidiilor de erbicide din sol si plante in conditiile specifiece din partea de
1996A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA857BOBES IoanProtectia ecologica impotriva bolilor si intregirea herbarului fitopatologic al transilvaniei
1996A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI427TANASESCU RodicaEconomia bilantului energetic in agricultura - productia vegetala si animala
1996A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI802DUMITRESCU NicolaeRolul factorilor tehnologici asupra gradului de convertire a energi solare in biomasa acumulata, in conditiile pastrarii echilibrului ecol
1996A512000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI637COSTIN GheorgheCercetari privind utilizarea separarii prin membrane (ultrafiltrarea si osmoza inversa) in sisteme si procese biotehnologice din industria alimentara
1996A512000UNIVERSITATEA CRAIOVA437GODEANU A. IoanCrearea si omologarea de noi soiuri si port altoi pentru cult; intensiva a nucului
1996A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI1288MARINESCU MarinCercetari de ecotoxicologie si toxicovigilenta veterinara
1996A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA848INDREA DumitruIn sere pe substrat organic (fara sol)
1996A57000UNIVERSITATEA CRAIOVA440ANTON Doina-elenaOptimizarea tehnologiilor de cultura la plantele floricole in vederea diversificarii sortimentului si a imbunatatirii cantitative si caliattive a productiei
1996A56000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA179DECUN MihaiImunitatea in tricofitia taurinelor
1996A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI272CONSTANTIN NicolaeActivitatea amilazei, lipazei si proteazelor digestive in functie de compozitia recepturii furajere la iepurele domestic
1996A58000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI810HATMAN MirceaCercetari de bilogie si ecologie a unor agenti patogeni si daunatori ai culturilor agricole din zona centrala a moldovei
1996A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI809NEAGU TraianCercetari privind modificarea proprietatilor fizice - mecanice ale solului prin folosirea mecanizarii
1996A57000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI1243JITAREANU GeraldCompactarea solurilor din moldova ca urmare a activitatilor antropice si metode de ameliorare a acestora
1996A58000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI820POP Ioan MirceaCercetari cu privire la utilizarea in alimentatia animala a unor produse biotehnologice (enzime) ca biostimulatori naturali, in scopul cresterii eficientei utilizarii energiei si substantelor nutritive din hran
1996A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA422VINTILA IoanTransferul de nuclei embrionari in ovule enucleate in vederea clonaraii embrionilor de mamifere
1996A56000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI801VASILICA ConstantinEvolutia cantitativa si calitativa a productiei, a unor insusiri fizico - chimice ale solului si a bilantului consumului npk sub influenta ingrasamintelor organo - minerale in experientele internationale de lunga d
1996A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI805MILICA ConstantinValorificarea complexa a substantelor naturale nepoluate din flora medicinala si tinctoriala, prin crearea de noi produse alimentare, far si cosmetice
1996A513000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI1140STEFAN VasileStudiul proceselor de eroziune si alunecari de teren, impactul aces
1996A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA172STANCIU GavrilCercetari cu privire la efectul incrucisarii dintre rasa baltata romaneasca si rasa red holstein asupra indicilor productivi si a procesului de crestere
1996A57000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI932DRAGHICI ManeaIntocmirea de produse - program cu aplicativitate la nivelul exploatatiei agricole
1996A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA178POP PavelStudiul implicarii unor substante xenotice a unor nutrienti organici si anorganici in statusul metabolic la mamifere si pasari
1996A56000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI426OANCEA MargaretaFormarea si consolidarea fermelor familiare comerciale in agricultura romaniei si posibilitatile acestora de practicare a agroturismului
1996A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA877MARGHITAS Liviu AlexandruProducerea de material saditor floricol cu insusiri biologice si fitosanitare coresp; standardelor internationale
1996A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI815MOCA ValeriuUrmarirea comportarii in exploatarea lucrarilor de drenaj subteran si a calitatii solurilor drenate in conditiile campurilor experimentale pilot de drenaje agricole amenajate pe solurile cu exces de umiditate,
1996A511000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI807TOMA Liana DoinaTehnologii de reducere a miceliului si de introducere in cultura a unor specii de ciuperci din flora spontana
1996A53500UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA851BOTEZ ConstantinCercetari privind obtinerea unor forme de tip amfidiploid la secara sub actiunea razelor gama
1996A55000UNIVERSITATEA CRAIOVA446ROSCA DanielaCercetÀÀri privind realizarea unor echipamente de lucru pentru semanat si intretinerea culturilor agricole in vederea conservarii stratului arabil de la suprafaÀÀa solului
1996A53000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA165BUTNARIU HoriaProducerea heterozisului pe baza de androsterilitate la ceapa (allium cepa l)
1996A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA158SAMBOTIN LiviuModalitati de sporire a eficientei economice in cadrul exploatatiilor agricole privat familiale din zona banatului
1996A52000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA161POPESCU GheorgheStudiul unor patogeni noi la soia
1996A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA162BORCEAN Adrian EugenElaborarea unui sistem de supraveghere a bolilor si aplicarea ecologica a tratamentelor la griu si orz
1996A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA887MICLEA VasileStudii asupra noilor metode si procedee biotehnologice pentru intensificarea reproductiei la animalele de ferma
1996A57500UNIVERSITATEA CRAIOVA674ILINCIOIU Dan DumitruCercetari pentru imbunatatirea parametrilor mecanici si tehnologici ai instalatiilor din industria alimentara
1996A513000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI1092ROMAN Gheorghe ValentinModelarea proceselor ecofiziologice de crestere si dezvoltare la plantele de cultura mare
1996A512000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA882MIRESAN EugenOptimizarea tehnologiei de ingrasare a tineretului ovin
1996A57000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA180BOLTE SimionCercetari hemodinamice si hemoreologice sub anestezie la animale
1996A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA177COSOROABA JustinCartrea rezistentei dictiocaulidelor la substante bezimidazolice
1996A57000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI1193BULANCEA MirceaCercetari privind obtinerea si utilizarea antioxidantilor naturali in industria alimentara
1996A58000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI811STAN NistorEvaluarea principalilor factori de risc si stabilirea masurilor de diminuare a efectelor acestora in tehnologiile nepoluante de cultivare a unor plante legumicole
1996A59000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI831COMAN IoanCercetari privind incidenta si gradul contaminarii cu miceti si micotoxine a unor substraturi vegetale folosite in hrana animalelor si elabararea unor tehnologii de conservare a boabelor de cereale cu umiditate
1996A54000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI836COTEA CorneliuCercetari histologice su histochimice privind glandele endocrine implicate in crsterea prolificitatii la suinele femele
1996A54000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI803VASILESCU NicolaieStudiul formelor de asociere si cooperare in agricultura montana si premontana a carpatilor orientali in vederea rentabilizarii lor
1996A513000UNIVERSITATEA CRAIOVA445GINGIOVEANU IonValorificarea intesiva a terenurilor nisipoase nivelate si nenivelate
1996A56000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA1251SALONTAI AlexandruCercetÀ[Àri privind evoluÀčÀia À3ÀnsuÀłÀirilor fizice ÀłÀi chi solului sub influenÀčÀa asolamentelor
1996A59000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA151MOISUC AlexandruImbunatatirea pajistilor din zona de vest a tarii
1996A53000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA150POP AdelinaImplicarea indicilor fiziologici in realizarea parametrilor de productivitate si calitate
1996A512000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI819MOTCA GheorgheStudiul tehnicilor de cultura nepoluante, pentru pajisti si cartof, in regiunile de campie
1996A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA845ZAHARIA DumitruDendro©floricole
1996A59000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI936CHIRILA ConstantinCercetari anatomo - fiziologice si biochimice cu privire la principalele plante tinctoriale si pigmentii acestora si a posibilitatii utilizarii lor pentru vopsirea fibrelor textile
1996A56000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA873SUTEU EronimCercetari privind imbunatatirea metodelor de diagnostic si a mijloacelor profilactico terapeutice in parazitozele musculare si sistemice la rumegatoare si suine
1996A59000UNIVERSITATEA CRAIOVA442VASILE DumitruStudii si cercetari privind evolutia solului brun - roscat din zona centrala a olteniei sub influenta activ; econ; - sociale
1996A54000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA181SINCAI Mariana ElisabetaStudiul fenomenelor de metaplazie celulara si semnificatia sacestora in stari normale si patologice la animale
1996A54000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA176MOGA MANZAT RaduCercetari curativo - profilactice in tetanos
1996A54000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI1147DONA IonPiata funciara
1996A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA839MERCE EmilianReproductia economica a efectivelor de animale, metode si programe pentru cresterea numerica a efectivelor
1996A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI1091CURCA DumitruAcidul ascorbic si reactivitatea organismului animal; interrelatiile dintre acidul ascorbic si unele bioelemente
1996A22000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA102MARUSCIAC DumitruStudii si cercetari privind conceperea si realizarea de noi solutii eficiente pentru imbunatatirea confortului higrotermic la cladiri
1996A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI1091CURCA DumitruAcidul ascorbic si reactivitatea organismului animal; interrelatiile dintre acidul ascorbic si unele bioelemente
1996A34000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI251IRIMIA DumitruDictionarul limbajului poetic eminescian
1996A331600UNIVERSITATEA BUCURESTI1257STEFANESCU PolianaArhiva de date sociale
1996A35000ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI1136UTA Ileana AdinaInformatizarea activitatii de analiza si prognoza a consumului final de energie la nivel national
1996A610000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA791GRIGORESCU MirceaIncidenta carcinomului hepatic in ciroze; epidemiologie diagnostic factor de risc, tratament
1996A610000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA790GRIGORESCU-SIDO PaulaStructura etipatrogenetica a pubertatii patologice
1996A112500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA971JITARU MariaContributii privind efectele electrocatalitice care se manifesta la electrosinteza unor compusi organici
1996A415000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA1012BEDELEAN IoanCercetari mineralogo - petrografice asupra rocilor zeolitice din transilvania in vederea utilizarii lor in economie - industrie, agricultura, protectia mediului
1996A33000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI1305TARCA MihaiAnaliza si prognoza populatiei si a fortei de munca in profil regional
1996A35000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI247CARPOV MariaSemilogia comunicarii inter culturale
1996A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1291STANESCU Aurelian MihaiSupervizori inteligent pentru fabricatia integrata cu calculator
1996A22000UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA1087CERNOMAZU DorelCercetari privind realizarea unui sistem adaptiv pentru prelucrarea semnalelor de la senzori si traductoare
1996A22000UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA1086CERNOMAZU DorelCercetari privind perfectionarea si modernizarea motoarelor asincrone monofazate de mica putere
1996A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI804ONISIE TeodorImpactul tehnologiilor agricole asupra calitatii si conservarii mediului in conditiile agroecosistemelor din moldova
1996A35000UNIVERSITATEA BUCURESTI1149BURCEA MarinIncrederea in institutia militara; atitudinile populatiei (tinerilor) fata de armata (serviciu militar) si influentele acestora asupra apararii nationale
1996A420000UNIVERSITATEA BUCURESTI896GAVRILA LucianCercetari privind replicarea diferentiata si mecanismele modificarii genomice in politenie, fenomenul lampbrush si poliploidie
1996A420000UNIVERSITATEA BUCURESTI1099VESPREMEANU EmilStudiul fenomenelor naturale de risc si vulnerabilitatii mediului costier pe litoralul deltaic si lagunar al marii negre
1997A120000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA324ARDELEAN IoanPrepararea si studiul proprietatilor structurale, electrice, magnetice si optice ale unor noi materiale vitroase si vitroceramice pe baza de bi2o3, teo2, b2o3 si p2o5 continand ioni ai elementelor de tranzitie
1997A120000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA323BURZO EmilStudiul proprietatilor fizice ale compusilor pamanturilor - rare cu metale de tranzitie 3d
1997A117000UNIVERSITATEA BUCURESTI1421GRECU Voicu VladDezvoltarea unor aplicatii ale spectrometriei de rezonanta electronica paramagnetica
1997A110000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI685BARBU ViorelControlul sistemelor neliniare cu parametru distribuit
1997A114000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA306STANCU DimitrieConstruirea prin metode interpolatorice, combinatoriale si probabilistice de operatori de aproximare in cazul uni si multidimensional; studiul unor clase de operatori multidimensionali de aproximare, utili in construi
1997A18000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA298RUS IoanOperatori neliniari, ecuatii diferentiale si aplicatii tema pe 1997: studiul unor ecuatii ce apar in biomatematica
1997A112000UNIVERSITATEA BUCURESTI1484DRAGOS LazarAplicarea metodei ecuatiilor integrale pe frontiera la studiul numeric al problemelor neliniare aparute in aerodinamica subsonica
1997A115000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI709POPA GheorgheStudii privind unele proprietati si fenomene de suprafata la interactia plasmei de temperatura joasa cu materiale masive, straturi subtiri sau pulberi;proprietati ale plasmei
1997A114000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI562BEJANCU AurelSubvarietati degenerate ale varietatilor semi - riemanniene
1997A120000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA315COZAR OnucObtinerea si studiul proprietatilor fizico - structurale ale unor materiale noi de interes biologic si ecologic
1997A114000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA1436REGHIS MirceaStudiu calitativ si metode numerice pentru sisteme dinamice descrise de ecuatii diferentiale in spatii infinit dimensionale
1997A114000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA370HAIDUC IonelNoi polioxometalati cu fragmente structurale organometalice
1997A19000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI679GHIRVU ConstantinDinamica reactiilor compusilor din mediul ambiant
1997A114000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA368HAIDUC IonelStructuri moleculare si supramoleculare in compusi (organo)metalici cu liganzi fosfor - si arsenorganici
1997A114000UNIVERSITATEA BUCURESTI964CRISTESCU NicolaeModelarea matematica si implementarea numerica pentru diverse tipuri de legi constituive cu aplicatii in industria miniera si petroliera
1997A122500UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA853BIRAU OctavianSurse de raze x de mare stralucire; difractia razelor x si aplicatiile acesteia la observarea directa a imperfectiunilor de retea prin topografie in raze x si interferometrie in raze x
1997A113000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA940PAPUC DanStudiul unor clase de operatori pe varietati diferentiabile dotate cu anumite structuri geometrice; aplicatii in modelarea geometrica a unor fenomene din fizica si economie
1997A16000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI649VRABIE IoanViabilitate si invarianta pentru incluziuni diferentiale
1997A17000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI683MIRON RaduStructuri geometrice pe fibrate vectoriale; aplicatii in mecanica, fizica teoretica, biologie
1997A110000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA300MOCANU PetruStudiul unor noi clase de functii univalente si obtinerea unor noi criterii de difeomorfism;aplicatii in mecanica fluidelor
1997A118000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA833GASPAR DumitruTeorie spectrala, algebre de operatori, operatori pe spatii de functii
1997A120000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA322SIMON SimionSinteza si studiul caracteristicilor fizice ale unor materiale oxidice amorfe de interes pentru protectia mediului inconjurator
1997A114000UNIVERSITATEA BUCURESTI1075DANET Andrei FlorinMetode automate de analiza in flux cu aplicatii in controlul analitic al poluarii mediului
1997A115000UNIVERSITATEA BUCURESTI989IOVA IancuExcitari selective in izvoare spectrale si medii active laser cu gaze si vapori metalici cu emisie de radiatie in vizibil si uv studiul emisiei radiante prin ciocniri electronice si transfer de energie in plasme tranzien
1997A17000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI644OPROIU VasileInvarianti asociati unor structuri geometrice remarcabile; aplicatii
1997A14000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI691TARABASANU - MIHAILA CorneliuPigmenti organici cu efect antifouling
1997A114000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA356ONICIU LiviuProcese electrocatalitice si tehnici complexe de investigare in regim nestationar; aplicatii la senzori electrochimici
1997A14000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA846RUSNAC Lucian MirceaSinteza si proprietatile unor molecule amfifile continand mai multe grupe hidrofobe si hidrofile
1997A118000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI652RUSU GheorgheProcese fizice in straturi subtiri si heterojonctiuni semiconductoare
1997A19000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1211NECHIFOR GheorgheObtinerea membranelor prin inversie de faza indusa chimic; (omfic)
1997A19000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1225UNGUREANU Eleonora-mihaelaInvestigarea comportarii electrochimice a unor electrozi modificati cu filme de polipirol; faza 1997 experimente preliminare privind incorporarea i n filme de polipirol a unor sisteme redox si a unor eteri coroana
1997A18000UNIVERSITATEA BUCURESTI1184POPESCU Florin DumitruO noua metoda spectroscopica de analiza a sistemelor atomice si moleculare: puntea spectroscopica
1997A17500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA984BARBUR IoanProprietati structurale, electrice si magnetice ale unor compusi oxidici complecsi de tipul a2bbo6
1997A16000UNIVERSITATEA BUCURESTI1220GEORGESCU LucianMetode fizice de investigare a ordinii la distanta, corelatii intre structura si proprietati in sistemele polimeri cristale lichide
1997A110000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI760POPESCU IonStudii teoretice si experimentale asupra proceselor fizice care au loc in interactia radiatiei laser - materie
1997A19000UNIVERSITATEA BUCURESTI1274VLADUCA GheorghitaModele si coduri de calcul pentru determinarea marimilor de interes in energetica nucleara si impactul lor asupra mediului
1997A14000UNIVERSITATEA BUCURESTI1200MAIOR OvidiuSinteza unor oligopeptide cu potentiala activitate antimicrobiana si a unor compusi heteroaromatici, ca auxiliari pentru substrate pep - tidice cromogene, in scopul determinarii activitatii unor hidrolaze
1997A116000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA941AVRAM NicolaeCercetari privind obtinerea si caracterizarea cristalelor baf2 dopate cu pamanturi rare
1997A19000UNIVERSITATEA BUCURESTI1112CIOBANU GheorgheEfecte cuantice in structuri semiconductoare nanometrice
1997A16000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA302POP IoanMetode de aproximare analitica si numerica in hidrodinamica si transferul de caldura
1997A17000UNIVERSITATEA BUCURESTI1008CUCULESCU IoanProcese stocastice in fenomenele de transfer; aplicatii in biofarmacie si farmacocinetica populationala
1997A110000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA301BRECKNER WolfgangCercetari in teoria aproximarii si a analizei convexe
1997A16000UNIVERSITATEA BUCURESTI1007PREDA VasileMetodologie pentru rezolvarea problemelor multi - obiectiv de simulare - optimizare
1997A19000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI703CECAL AlexandruStudiul cineticii cresterii cristalelor in geluri cu ajutorul atomilor marcati
1997A19000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA365SILVESTRU Cristian SorinCompusi ai metalelor si semimetalelor cu activitate biologica potentiala
1997A14000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI654POP ValerStudiul prin metode spectrale, a interactiunilor inter - moleculare pentru substante aflate in stari condensate; faza iv - 1997 studiul interactiunilor in solutii ternare; birefringenta si dicroismul foliilor apv vopsite cu
1997A19000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA1248SIMON ZenoCercetari in domeniul relatiilor cantitative structura - proprietati utilizand metode ale chimiei computationale; modele matematice cu valoare predictiva pentru serii de compusi cu activitate biologica
1997A19000UNIVERSITATEA BUCURESTI1267RADU CornelAparatura de analiza prin metode electrochimice instrumente virtuale
1997A19000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA1247MRACEC MirceaStudiul influentei parametrilor utilizati in metodele cuanto - chimice semiempirice si ab initio asupra proprietatilor structurale ale compusilor chimici; elaborarea unei teorii unitare a parametrizarii
1997A114000UNIVERSITATEA BUCURESTI1185ANDRUH MariusProprietati supramoleculare ale compusilor coordinativi multimetalici
1997A19000UNIVERSITATEA BUCURESTI1434BREZEANU MariaMetode neconventionale de obtinere a hexaferitelor
1997A19000UNIVERSITATEA BUCURESTI1450COSTESCU AdrianDezvoltarea de metode analitice si numerice pentru crearea de baze de date pentru procese atomice si nucleare
1997A19000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA339DIUDEA MirceaModelarea proprietatilor fizico - chimice si biologice ale unor clase de compusi organici, cu ajutorul descriptorilor topologici
1997A19000UNIVERSITATEA BUCURESTI949FLORESCU VioricaProcese radiative in sisteme atomice simple
1997A15000UNIVERSITATEA BUCURESTI1210ANGELESCU TatianaElectroproducere de particule stranii
1997A13000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI675ZALINESCU ConstantinOptimizare si aplicatii in industrie si probleme de biologie matematica
1997A17000UNIVERSITATEA BUCURESTI1537PREDA VasileClase de probleme de optimizare si tehnici de reducere a variantei
1997A19000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA353MAGER SorinSinteza, stereochimia si reactivitatea unor bromo 1, 3 - dioxani; obtinerea de sisteme cu proprietati supramoleculare de tip host - guest
1997A19000UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA1395MIRELA StefanescuMetode omologice in algebra; aplicatii in studiul algebrelor neasociative, deformatiilor pentru module, geometriilor lagrange generalizate
1997A19000UNIVERSITATEA BUCURESTI1485SAHINI Victor EmanuelInteractia unor saruri alcaline cu albumina denaturata - model al unor cazuri patologice
1997A19000UNIVERSITATEA BUCURESTI1507VILCU RodicaExtinderea metodelor termocinetice la studiul sistemelor polimerice singulare si in amestecuri binare
1997A15000UNIVERSITATEA BUCURESTI1167ANTOHE StefanStudiul proprietatilor electrice ale unor straturi din semiconductori necristalini, organici si biologici; aplicatiile lor la realizarea structurilor de celula solara multistrat
1997A19000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA363SILAGHI-DUMITRESCU IoanModelarea si descrierea structurilor chimice prin mecanica moleculara si indici topologici
1997A110000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI658PAPUSOI ConstantinStudiul proprietatilor magnetice ale sistemelor de particule feromagnetice fine si ultrafine, cu interactiuni
1997A18000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA355IVAN DumitruProcedee de aproximare si interpolare a unor clase de functii
1997A15500UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI646SANDU DumitruStudiul proprietatilor fizice ale materiei prin metode reflectometrice in domeniul timp faza 1996 - realizarea unei instalatii de masura prin metoda reflectometriei in domeniul timp
1997A16000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA843LAZAU IoanSinteze ale unor materiale oxidice prin intermediul precursorilor hidrosilicatici
1997A17000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI647POPA EugenConvexitate si optimizare
1997A18000UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA1396SBURLAN SilviuMetode topologice si variationale pentru probleme semilineare si aplicatii
1997A118000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI681SANDULOVICIU MirceaStudiul mecanismelor care conduc la formarea unor sisteme autoorganizate
1997A15000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI1443MITOSERIU LilianaStudiul proprietatilor electrice ale mediilor feroelectrice ceramice pe baza de titanat de bariu
1997A19000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA348POPESCU Ionel_catalinElectrosinteza si detectia apei oxigenate cu electrozi modificati
1997A18000UNIVERSITATEA BUCURESTI1264BESLIU CalinStudiul ciocnirilor nucleon - nucleon si nucleu - nucleu la energii intermediare si inalte cu implicatii in cunoasterea sructurii materiei si evidentierea tranzitiilor de faza in materia nucleara; determinarea
1997A19000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA380CHIFU EmilHidrodinamica fizico - chimica si chimia interfetelor lichide cu aplicatii in stiinta spatiala a lichidelor si modelarea biomembranelor
1997A114000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1213BALABAN AlexandruDescriptori ai structurii moleculare din generatia a treia
1997A114000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1222GEANA DanEcuatii de stare in modelarea fluidelor pure si amestecurilor; faza unica - 1997: aplicarea ec; de stare la modelarea echilibrelor l - v in amestecuri
1997A15500UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI663IGNAT MargaretaDinamica neliniara si haos; metode de control a haosului
1997A17000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA329ILIESCU TraianInvestigarea proprietatilor optice si spectrale de volum si de suprafata a unor materiale organice: 1; caracterizarea interfetei metal - molecule organice prin spectre raman 2;proprietati optice si structurale ale unor
1997A13500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI563ZET GheorgheModele fizice in variabile invariante la transformarile de etalon etapa 3/1997: elaborarea unor programe de calcul analitic pentru modele cu variabile gauge invariante
1997A17000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA1437HRIANCA IoanMecanisme disipative de natura magnetica in camp de radiofrecventa
1997A19000UNIVERSITATEA BUCURESTI1422OANCEA DumitruStudiul experimental si modelarea combustiilor explozive in gaze; determinarea vitezelor de deflagratie din curbe presiune - timp si modelarea pe calculator a propagarii deflagratiilor
1997A19000UNIVERSITATEA BUCURESTI1423OLTEANU MihaelaSisteme coloidale cu aplicatii terapeutice
1997A14500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA325DARABAN LiviuCercetari radioecologice in bazinul hidrografic al somesului
1997A19000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI616OPREA CleopatraPoliamide cu morfologie prestabilita si proprietati performante obtinute prin polimerizarea anionica in solventi a unor lactame
1997A19000UNIVERSITATEA BUCURESTI1233MAGEARU VasileControlul biochimic al proceselor de depoluare biochimica a apelor
1997A17500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA320CRISAN MirceaMetode ale teoriei cuantice a campurilor aplicate in fizica statistica si particule elementare; aplicatii in teoria supraconductibilitatii si teoria simetriilor locale ale particulelor elementare (brst)
1997A19000UNIVERSITATEA BUCURESTI1435KRIZA AngelaColoranti metal - complecsi
1997A17000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA317ILONCA GheorgheStudiul proprietatilor electrice si magnetice ale supraconductorilor cu temperatura critica inalta dopati cu ioni ai elementelor de tranzitie
1997A15000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI970MOTOC CorneliaEfecte induse de campuri electrice si magnetice si fenomene de suprafata in dispozitive cu cristale lichide termotrope si polimerice
1997A16000UNIVERSITATEA BUCURESTI951TUDOR TiberiuCercetari in prelucrarea si transmiterea optica a infofmatiei; vectori jones, matrici de dispozitiv variabile in timp in analiza modularii luminii
1997A19000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA351MAGER SorinSinteza, stereochimia si reactivitatea unor noi compusi heterociclici hexaatomici saturati
1997A16000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA840MANOVICIU IonelPolimeri si oligomeri functionalizati cu caracteristici de prelucrare economic avantajoase si proprietati fizico - mecanice finale ridicate; etapa 1997 - obtinerea si caracterizarea unor oligomeri reactivi cu lant rigid
1997A17000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI710TOMA MihaiStudiul prin metode electrice si spectrale a unor fenomene neliniare din plasmele de tempertura joasa in prezenta unui camp magnetic
1997A16500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA328SIMON VioricaStudiul proprietatilor fizice ale unor sisteme necristaline aplicabile ca biomateriale
1997A17000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI1013BURSUC IlieCercetari privind materiale magnetice noi sub forma de straturi subtiri simple si multiple
1997A14000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1129POP IoanCercetari teoretice si experimentale privind materialele supraconductoare pentru optoelectronica
1997A17000UNIVERSITATEA BUCURESTI1164GHEORGHE VictorStudii biofizice experimentale si simularea pe calculator a structurilor si functiilor unor molecule biologic active
1997A17500UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA839MIHALCA IoanCercetarea proprietatilor magnetice si magnetoelastice si corelarea cu structura in benzi amorfe de tipul re - tm - m (re=gd, sm; tm=fe, cr; m=b)
1997A19000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA838MARUSTER StefanSisteme inteligente pentru calculul stiintific
1997A15000UNIVERSITATEA CRAIOVA195NICULESCU ConstantinMetode topologice si variationale in studiul problemelor de evo - lutie
1997A16000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI1573JUCAN ToaderRetele petri modele ale distributiei si concurentei
1997A16000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA303URECHE VasileModele si metode in mecanica cereasca si teoria structurii si evolutiei stelare
1997A14000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1109HOMENTCOVSCHI DorelDezvoltari teoretice si aplicative ale metodei elementelor de frontiera
1997A15000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA311ANDRICA DorinCercetari de topologia si geometria varietatilor diferent iabile : metode si aplicatii
1997A16000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA299RUS IoanDinamica unui operator
1997A12500UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI666DOROHOI Dana OrtansaExtragerea uleiurilor eterice dintr - o serie de plante medicinale si aromate din flora cultivata si spontana; studiu spectral si termodinamic al acestora
1997A15000UNIVERSITATEA BUCURESTI1505CAZANESCU Virgil-emilStructuri algebrice rezultate din modelarea informatica
1997A19000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA309MOLDOVAN GrigorElaborarea de modele si algoritmi performanti pentru prelucrari in sisteme distribuite cu aplicatii in clasificare si alte domenii; etapa 1997: modele si metode evoluate de elaborare a algoritmilor folsind limbaje
1997A14000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI1466KATONA EvaStudiul comparativ al efectelor radiatiilor vizibile coerente si necoerente din domeniul optic asupra unor mecanisme fundamentale implicate in etapele initiale ale traducerii de semnal in celule
1997A16000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1389ANDRONESCU EcaterinaMateriale ceramice biocompatibile
1997A16000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1480DONESCU DanPolimerizarea in emulsie a acetatului de vinil in prezenta polielectrolitilor
1997A16000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI702BERDAN IoanSepararea si valorificarea unor componente utile din minereuri indigene si subproduse industriale
1997A16000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI706CECAL AlexandruValorificarea superioara a minereurilor uranifere cu imbunatatirea procesului de solubilizare a uraniului
1997A16000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA350BALDEA IoanStudii cinetice si de mecanism ale unor reactii oxidoreducatoare si de substitutie, cu aplicatie in electrosinteza mediata, obtinerea coloranti si chimia analitica
1997A14500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA326COSMA ConstantinCercetari teoretice si experimentale privind sursele, migrarea si acumularea radonului in diferiti factori de mediu (1966 - 1999)
1997A19000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI653RUSU MihaelaContributii la studiul proprietatilor electrice si optice ale unor compusi semiconductori binari in straturi subtiri
1997A19000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA308FRENTIU MilitonStudiul elaborarii unei retele a universitatii: faza: studiul complexitatii algoritmilor si optimizarea programelor
1997A16000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI727LUCANU DorelModele algebrice ale calculului concurent si distribuit
1997A19000UNIVERSITATEA BUCURESTI1190LECA MinodoraInteractiuni in dispersii polimerice cu mediu apos (solutii, geluri, suspensii) ce contine substante micromoleculare (saruri, agenti de denaturare, surfactanti)
1997A12500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA104CULEA EugenStudiul proprietatilor magnetice si spectroscopice ale unor sticle cu ionide pamanturi rare (dysprosiu, holmiu)
1997A13500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA332NAGY LadislauStudiul teoretic si experimental al unor tranzitii in atomi, molecule si in nuclee induse de particule incarcate si fotoni
1997A17000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU660LUPAS Alexandru-ioanOperatori de aproximatie
1997A12500UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI1442SULITANU NeculaiStudiul proprietatilor magnetice ale unor materiale amorfe noi
1997A17000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1316COCAN MoiseModele, algoritmi si produse software pentru optimizarea sistemelor si proceselor
1997A14000UNIVERSITATEA BUCURESTI1187MANDRAVEL CristinaStudii de chimie fizica ambientala privind eficienta unor procese de deferizare si demanganizare ale apelor
1997A121000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA844NICOARA IrinaCercetari privind obtinerea si caracterizarea prin metode fizice a unor materiale laser de tipul fluorurilor dopate cu crom
1997A19000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA841NICOARA IrinaStudiul influentei unor cimpuri exterioare asupra proceselor de transfer de caldura si substanta in fluide
1997A16000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA461MARTA LianaMateriale oxidice supraconductoare obtinute prin metode chimice
1997A16500UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI714STRAT MitachiSpectroscopia plasmei; cercetari privind interactiunea a doua descarcari luminescente; straturi duble multiple
1997A17000UNIVERSITATEA BUCURESTI1166SPANULESCU IonStudiul asistat de calculator al dispozitivelor electronice dopate modulat; analiza proprietatilor electrice ale diodelor organic - anorganic si aplicatiile lor in diagnosticarea straturilor semiconductoare
1997A16000UNIVERSITATEA BUCURESTI1114ALEXANDRU HoriaMecanisme de crestere si proprietati ale cristalelor crescute din solutii
1997A15500UNIVERSITATEA BUCURESTI963DOLOCAN VoicuStudiul proprietatilor fizice ale materialelor prin metoda reflexiei impulsurilor ultrascurte
1997A14000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI669PALAMARU Mircea - NicolaeCompusi anorganici cu proprietati speciale din clasa compusilor oxidici si coordinativi
1997A13000UNIVERSITATEA CRAIOVA200BUSNEAG DumitruStudiul structurilor metrice in algebra universala si terapia laticilor
1997A17000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA382VORNICESCU NiculaeStudiul multifunctiilor cu aplicatii in incluziuni si inegalitati diferentiale, optimizare ; studiul unor sisteme dinamice haotice
1997A13000ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI1277IORGULESCU AfroditaMv algebre si algebre lukasiewicz - moisil
1997A16000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA831CONSTANTIN GheorgheStudiul unor clase de operatori si ecuatii aleatoare cu aplicatii in modelarea turbulentei fluidelor, a retelelor neuronale si a unor fenomene economice
1997A14000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1387RADU DorelSinteza si sinterizarea materialelor ceramice prin reactii autopropagate
1997A14000UNIVERSITATEA BUCURESTI1377POTMISCHIL FranciscSinteza si spectrele de h - 1 si c - 13 rmn ale unor compusi sim - octahidroacridinici si ale n - oxizilor lor
1997A13000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI1360DANET NicolaeSpatii liniare dirijate
1997A14000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1321ORMAN GabrielFenomene aleatoare in studiul sistemelor; proprietati extremale ale proceselor aleatoare
1997A14000UNIVERSITATEA BUCURESTI1501ATANASIU AdrianLimbaje formale cu aplicatii in modelarea limbajului natural si in alte domenii
1997A17000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA310CHIOREAN DanMetode si instrumente case pentru analiza si proiectare orientata - obiect
1997A16000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA305PURDEA IoanVarietati de algebre universale
1997A14000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI467IOVU HoriaPolidiene de inalta puritate sterica obtinute cu noi sisteme catalitice
1997A14000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI459IOVU HoriaSinteza unor noi rasini schimbatoare de ioni pe baza reactiilor de modificare chimica a copolimerilor stiren - dienici
1997A19000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA335IRIMIE Florin-danReduceri selective in cataliza celulara cu saccaromyces cerevisiae
1997A13000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI2HALANAY AndreiContractii in spatii hilbert, algebre de operatori, geometria spatiilor banach si studiul sistemelor aleatoare cu legaturi complete
1997A14000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA828SCHWAB EmilStudiul unor morfisme particulare in grupuri si categorii speciale
1997A18000UNIVERSITATEA BUCURESTI1176TRUTIA AthanasieSpectroscopia optica a complecsilor cu elemente de tranzitie faza 1997: spectrele optice ale unor agregate ionice si moleculare
1997A13500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA374CORDOS Emil AlexandruRealizarea si studiul analitic al unor surse spectrale cu plasma intretinuta in microunde
1997A111000UNIVERSITATEA BUCURESTI1235MUNTEANU IonStudiul proprietatilor optice si de transport electronic in materiale polimerice noi
1997A14000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI707NICOLAESCU IonStudiul structurii cristaline si a frecarii interne in unele corpuri solide sub forma masiva si de strat subtire
1997A13500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI582CIUBOTARIU CorneliuTeorii relativiste si gauge ale corpurilor cuantice macroscopice etapa 2/1997: supraconductori si suprafluide in cimp gravitomagnetic
1997A114000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1209LUCA ConstantinProcese selective (reactionale si de transport) de interes analitic si preparativ, proiectate pe baza principiilor chimiei supramoleculare
1997A13500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA106DEMCO DanDezvoltarea de metode pentru amplificarea rezolutieisi contrastului imaginilor de rezonanta magnetica nucleara
1997A13000UNIVERSITATEA MARITIMA CONSTANTA1548ARGINTARU DanutUnda de soc in ciocniri nucleare relativiste
1997A13000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI1027SINGUREL GhitaInstalatie pentru inregistrarea spectrelor raman si de fluorescenta (continuare)
1997A14000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI527PETROVAN SimionMateriale si compozite polimerice poliamidice si poliolefinice
1997A14000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI716PETROVANU MagdalenaCercetari privind obtinerea, structura si reactivitata diaziniu ilidelor
1997A14000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI718POPOVICI EvelineCompusi oxidici performanti pentru protectia calitatii mediului
1997A14000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA412NIAC GavrilStudii termogravimetrice asupra unor ligniti indigeni in vederea stabilirii unor corelatii intre proprietatile lor caracteristice; faza pe 1997; largirea posibilitatilor analizei termice a carbunilor; determinarea concen
1997A14000UNIVERSITATEA BUCURESTI1123PARVULESCU VasileSinteza de compusi optic activi prin hidrogenare si hidrogenoliza stereoselectiva
1997A114000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI693DIMONIE MihaiComportamentul specific a diciclopentadienei in reactia de polimerizare si copolimerizare metatetica
1997A12500UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE929POPESCU IonCercetari si experimentari pentru detectia unor elemente chimice din probe biomedicale si de mediu inconjurator folosind metode nucleare
1997A14000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1388ANDRONESCU EcaterinaCeramica magnetica
1997A14000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI1420IOVU MirceaEvaluarea comparativa a compozitiei chimice a uleiurilor volatile separarea, identificarea si testarea activitatii biologice a unor compusi din extractele de symphytum officinale
1997A19000UNIVERSITATEA BUCURESTI1186SEGAL EugenStabilitatea termica si cinetica neizoterma a transformarilor termice a unor compusi anorganici si organici solizi; elaborarea unui algoritm si a unui program de calcul al parametrilor cinetici la viteza constanta de
1997A14000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI695TEODORESCU MirceaCatalizatori de transfer interfazic pe baza de polietilenoxizi reticulati
1997A12000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI273SAHLEAN VasileCercetari experimentale si teoretice privind unele instabiliati ale descarcarii luminescente
1997A14000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA847CSUNDERLIK CarolSinteze si studii de reactivitate in clasa derivatilor functionali ai acidului carbonic
1997A13000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA331CIURCHEA Decebal RaduMetoda de masurare a orientarii preferentiale si texturii in aliajele zr - nb pentru tuburile de presiune ale reactorilor de tip candu
1997A12000UNIVERSITATEA DE NORD BAIA-MARE544POP IuliuStudiul cu trasori a originii si dispersiei poluantilor
1997A14000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI588RALEA MihaiInvestigarea prin interferometrie holografica laser in timp real a dinamicii mecanismelor fundamentale la limita de strapungere in gaze rarefiate si la motoarele cu aprindere prin scinteie
1997A14000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA358RUS Maria EleonoraCercetari asupra proceselor de electrod din surse electrochimice de putere
1997A14000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI715STANCU AlexandruStudiul corelatiilor dintre proprietatile magnetice macroscopice ale ansamblurilor de particule feromagnetice si proprietatile lor micromagnetice
1997A14000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA334SARBU CostelStudii privind lipofilicitatea, activitatea biologica si structura unor clase de medicamente, feromoni si compusi organo - metalici prin metode cromatografice si chemometrice
1997A19000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1215BANCIU Desideriu MirceaCompusi aromatici - formare in pirolize de tip fulger
1997A12500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA313POP IuliuStudiul aliajelor si compusilor intermetalici care prezinta feromagnetism de banda si antiferomagnetism; noi supraconductori de temperaturi inalte
1997A16000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI668PALAMARU Mircea - NicolaeCompusi de coordinatie ai biometalelor cu liganzi polidentati; biomimetizare si modelare in bioanorganica
1997A14000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA360RUS Eleonora MariaStudiul unor compusi cu rol de masa activa in convertizoare conventionale de energie
1997A14000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA377JITARU MariaContributii privind efectele electrocatalitice care se manifesta la electrosinteza unor compusi organici
1997A14000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI744ONU PetruUtilizarea agentilor template in sinteza zeolitilor
1997A14000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI566OBROCEA PaulCercetari privind obtinerea celulozei in conditii compatibile cu mediul ambiant
1997A12500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA333COLDEA SperantaStudiul efectelor poluarii cu impuritati asupra proprietatilor fizice ale ionosferei si atmosferei terestre
1997A14000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI630DUMITRIU EmilSinteza materialor cristaline microporoase si aplicatiile lor in procesele catalitice si protectia mediului
1997A17000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI665GEORGESCU VioletaCercetari privind obtinerea, structura si proprietatile magnetice ale unor filme metalice multistrat
1997A14000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI632OPREA SpiridonValorificarea materialelor oxidice indegene prin intercalare in vederea obtinerii de noi catalizatori
1997A14000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI724GHIRVU ConstantinCercetari asupra dinamicii si mecanismului de reactie
1997A16000UNIVERSITATEA BUCURESTI1192VLADESCU LuminitaObtinerea si caracterizarea de noi produsi pentru a fi folositi la recuperarea selectiva a componentilor utili din materii prime sarace si deseuri
1997A12500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA345LUPSA IleanaProprietatile magnetice si structurale ale unor compusi pe baza de uraniu
1997A17000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA851VANGHELI DorinaStudiul statistic al microstructurilor si proceselor microstructurale
1997A12000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA352COSMA IoanSenzor semiconductor pentru gaze de combustie
1997A110000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI645MOROSANU GheorgheMetode variationale in studiul unor probleme la limita
1997A14000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1374TEOREANU IonCeramica dielectrica
1997A14000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA1070DOCA NicolaeTransferul selectiv de energie intre faza gazoasa si cea solida: aplicatii la cataliza eterogena si incalzirea cu microunde
1997A14000UNIVERSITATEA BUCURESTI1120UDREA IonCercetari privind hidrogenarea catalitica a oxizilor de carbon
1997A14000UNIVERSITATEA BUCURESTI1127ANGELESCU EmilianStudii asupra teoriei modificarii catalizatorilor zeolitici
1997A14000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1216BADEA FlorinMecanisme de reactie alternative
1997A16000UNIVERSITATEA BUCURESTI1188HILLEBRAND MihaelaStudiul experimental si teoretic al reactiilor de descompunere termica si fotochimica a unor compusi dicarbonilici
1997A114000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1226VISAN TeodorStudii termodinamice si cinetice ale proceselor de electrod la interfata electrod din particule solide/electrolit
1997A13000UNIVERSITATEA BUCURESTI1236VLAD ValentinPrelucrarea imaginilor laser bi - si tri - dimensionale (holografice); aplicatii in diagnosticarea transferului de caldura in noi reactori de fisiune, fuziune si generatoare solare, cu mare siguranta in functionare
1997A14000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1181COBIANU NicolaeSisteme redox pentru initierea polimerizarii esterilor vinilici
1997A220000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI1128GAFITANU MihaiStrategii si programe pentru cresterea fiabilitatii si diagnoza sistemelor mecanice critice (lubrificatie si constructii pentru turatii inalte, temperaturi ridicate, medii contaminate)
1997A225000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1532DUMITRACHE IonSisteme autonome de conducere a proceselor complexe
1997A218000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1529ILIESCU SergiuModelarea si simularea functionarii schimbatoarelor de caldura
1997A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1361BORANGIU TheodorCercetari privind realizarea unei noi generatii de controlere robot cu arhitectura deschisa, hardware si software, destinate principalelor clase de manipulatoare, constituind o platforma moderna de instruire in domeni
1997A25000UNIVERSITATEA PETRU MAIOR TARGU-MURES1546HOLLANDA DionisieOptimizarea parametrilor constructiv - functionali ai cutitelor roata cu dinti inclinati
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1528ILIESCU SergiuStrategii de conducere a proceselor termice
1997A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1526POPESCU DumitruSisteme de dezvoltare pentru aplicatii in timp real
1997A211000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA342BLEBEA IoanProiectarea optima a structurilor mecanice cu geometrie variabila ac[ionate cu servosisteme liniare
1997A210000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA108IGNAT IosifComunicatia de grup si avantajele ei in dezvoltarea aplicatiilor distribuite tolerante la erori
1997A212000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA421VIOREL GabrielaMetodologie de verificare si asigurare prin proiectare a durabilitatii podurilor, pentru o perioada libera de interventii, precizata initial
1997A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA619ATANASIU GheorgheUtilizatea modelarii si simularii masinilor electrice in studiul sistemelor electromecanice
1997A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1530NITU CosticaNoi tehnologii pentru masurari complexe si monitorizare a ecosistemelor
1997A29000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI558FLOREA Adina MagdaComunicare, coordonare si invatare intr - un sistem multi - agent cognitiv
1997A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA894IVAN MarinCalculul neliniar al constructiilor metalice
1997A215000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA406RADULESCU MirceaStudiul comparativ al actionarilor electrice reglabile cu micromotoare bifazate de inductie, magnetoelectrice si piezoelectrice alimentate prin invertoare bifazate de tensiune
1997A230000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI1358MANOLIU IacintStudii privind comportarea pamanturilor saturate solicitate in regim static si dinamic
1997A215000UNIVERSITATEA CRAIOVA1116CAMPEANU AurelProiectarea optimala a masinilor electrice de tractiune in conditiile considerarii saturatiei si alimentarii de la convertoare statice
1997A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1406DOBRE MarianTehnologii moderne in elaborarea sistemelor de operare
1997A212000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA1016HANDRA LUCA ViorelCercetari privind calculul numeric, modelarea pe calculator si tehnologia de executie a angrenajelor speciale
1997A212000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA399VIOREL Ioan-adrianStrategii si pachete de programe de proiectare a masinii de inductie alimentata de la convertoare statice
1997A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA1268MADARAS LucianMetode si mijloace pentru incercarea transmisiilor mecanice si a componentelor acestora
1997A212000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI613TUDOSE RaduStudii de extractie lichid - lichid
1997A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI550BERBENTE CorneliuStudiul miscarilor multifazice cu aplicatii la cresterea randamentului transferului de caldura si a fiabilitatii instalatiilor energetice
1997A215000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU1094BRINDASU Dan PaulStudiul tensiunilor remanente induse in stratul superficial de sub suprafata prelucrata prin frezare
1997A215000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI1153CRETU SpiridonGriparea elementelor in contact cu rostogolire cu aplicatii la rulmenti
1997A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1494STANESCU AurelianSupervizor inteligent pentru sisteme flexibile de fabricatie
1997A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA821ELES PetruProiectarea automata la nivel de sistem a aplicatiilor dedicate, in timp real cu structura hibrida hardware/software
1997A220000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU743NANU Dan Marin AurelCercetari privind posibilitatile de simulare a fenomenelor fundamentale la prelucrarea prin eroziune electrica
1997A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1055BORANGIU TheodorCercetari privind elaborarea unui sistem software distribuit orientat pe obiecte pentru comanda inteligenta a fabricatiei - icamo
1997A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1520NEAGOE Victor-emilRetele neurale pentru compresia si segmentarea imaginilor color
1997A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1203JINESCU GheorghitaIntensificarea proceselor de transfer de masa fluid - fluid prin utilizarea jetului lichid
1997A215000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA411LAZEA GheorgheArhitecturi si structuri de control pentru roboti mobili (mobile autonomous robot - mauro)
1997A225000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1349GOGU GrigoreOptimizarea mecanismelor multiplanetare utilizabile in transmisiile robotilor industriali
1997A215000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI139BOTAN CorneliuSisteme avansate de conducere a actionarilor electrice
1997A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1310DOBRESCU RaduCercetari privind noi metode si structuri de control inteligent bazat pe evenimente cu aplicatii in producerea si testarea materialelor
1997A215000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI1556MANOLIU IacintCercetari in domeniul ingineriei geotehnice seismice cu aplicare la teritoriul romaniei
1997A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1495STANESCU AurelianSimulator inteligent pentru sisteme flexibile de fabricatie
1997A215000UNIVERSITATEA BACAU754RAVEICA Crinel-ionelStudiu privind posibilitile de imbunatatire a aschiabilitatii prin procedeul de prelucrare prin deformo - aschiere
1997A215000UNIVERSITATEA CRAIOVA788RASVAN VladimirAplicatii de proces ale conducerii adaptive si robuste
1997A215000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI580BELOUSOV VitalieCercetari privind dezvoltarea sculelor cu ascutire continua si implementarea lor industriala
1997A215000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA1045KELEMEN ArpadImplementarea controlului vectorial al actionarilor elctrice de curent alternativ pe procesoare de semnal (dsp) in virgula fixa (tms320c50) si virgula mobila (tms320c30)
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI698DIMONIE MihaiPolimerizarea cu laser a monomerilor vinilici
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1418STEFANESCU EliadeInteractii fundamentale in sisteme cuantice disipative - faza ii(1997) descrierea proceselor de relaxare in cadrul teoriei cuantice a sistemelor disipative
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1251AURITE Ion-traianPachete software si biblioteci cad - lisp pentru desenarea parametrizata (automata) a componentelor si ansamblurilor tipizate ale masinilor - unelte si utilajelor tehnologice fabricate in tara
1997A210000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA349COMSA EmilStudii teoretice si experimentale pentru solutii constructive de finisaje aplicate pe protectia termica suplimentara a cladirilor supuse reabilitarii higrotermice
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI6MORARU AugustinModuri proprii la propagarea campului electromagnetic in bobinele transformatoarelor
1997A23000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1295CURTU IoanStudii teoretice si experimentale privind optimizarea unor imbinari in lemn din structuri mecanice puternic solicitate
1997A215000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1291GOGU GrigoreRoboti industriali de inalta viteza si precizie; proiectare si optimizare structurala, modelare comanda prin tehnici fuzzy si neuronale
1997A212000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI1506ANDREI SilvanStabilirea similitudinii dintre pamanturi si crearea unei banci de informatii geotehnice
1997A210000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI1135DRAGAN BarbuComportarea dinamica a robotilor in corelatie cu transmisiile mecanice si procesele tribologice din cuplele de frecare
1997A28000UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE877OPREA FloreaCercetari privind elaborarea si proprietatile fizice si electrice ale unor aliaje speciale microaliate cu mn, al, ti, cr
1997A210000UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE878OPREA FloreaCercetari privind termodinamica si cinetica principalelor procese care au loc la elaborarea aliajelor multicomponente cu continut de elemente reactive
1997A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA1262SCHEIN TadeusStudii cercetari si solutii privind asigurarea stabilitatii versantilor potential instabili adiacenti cailor de comunicatii terestre
1997A212000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI617RUSU IlieCercetari asupra unor solutii aerodinamice noi in constructia ventilatoarelor axiale
1997A212000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI83RADCENCO VsevolodStudiul teoretic si experimental al ciclurilor frigorifice si de pompe de caldura cu agenti ecologici si naturali
1997A215000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI611SIMION AlecsandruStudii asupra posibilitatilor de utilizarea motoarelor asincrone cu infasurari bifazate; proiectare, realizare de prototip, incercari experimentale
1997A215000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA493MAGUREANU CorneliaBetoane de inalta rezistenta utilizate la agresivitati corosive pentru imobilizat reziduuri radioactive, drumuri si poduri
1997A215000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU1092NANU Aurel Dan MarinCercetari privind realizarea si utilizarea tubului de focalizare la prelucrarea cu jet de ap cu abraziv
1997A225000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI988ATHANASIU IrinaOrganizare sunsite romania
1997A212000UNIVERSITATEA CRAIOVA1115BITOLEANU AlexandruConvertoare statice cu comutatie soft destinate sistemelor de actionare electrica
1997A28000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI140BOTAN CorneliuConducerea sistemelor de tip descriptor
1997A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA823MURESAN TiberiuConvertoare de energie cu poluare redusa a retelei si factor de putere unitar
1997A210000UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU BUCURESTI1304PETROVICI RaduStudiu de sinteza privind metodologia de analiza si decizie in recuperarea constructiilor existente, pe baza conceptului de performanta - metodologie de decizie (redactarea i)
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI77PETRESCU Stoian-anghel-timocMetoda directa de optimizare a ciclurilor termodinamice bazate pe principiul i al termodimanicii pentru procese cu viteza finita
1997A210000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI255JASCANU MihaiModelarea si simularea proceselor tranzitorii din liniile de arbori cu cuplaje elastice
1997A210000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI642NOUR Smaranda DoinaRecomndari tehnice privind modalitatile de consolidare a arcelor si boltilor la cladirile de patrimoniu, in vederea intocmirii presciptiilor oficiale
1997A210000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI1136OLARU DumitruOptimizarea proceselor tribologice din articulatiile sistemelor de protezare ale aparatului locomotor uman
1997A215000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI534ALEXA DimitrieConvertoare trifazate la intrare/monofazate la iesire cu circuite rezonante pentru frecvente ridicate de functionare
1997A215000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA372BEJAN MirceaStudiul teoretic si experimental al tensiunilor si deformatiilor in batiurile utilajelor, in vederea proiectarii, realizarii si exploatarii lor
1997A210000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI283EPUREANU AlexandruElaborarea unei teorii unitare a suprafetelor cinematic conjugate, cu aplicatii in domeniul corpurilor solide
1997A210000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1354VISA IonCercetari privind conceperea unui software pentru analiza automata a mecanismelor articulate
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1228ZGURA GheorgheCercetari teoretice si experimentale pentru obtinerea firelor ultrasubtiri din materiale metalice neferoase prin deformare plastica la rece
1997A212000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI522SIMIONESCU IonOptimizarea deplasarilor robotilor industriali
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI925DOBRESCU Radu NicolaeStructuri specializate si proceduri de prelucrare a masivelor de date cu aplicatii in videodiagnoza
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI515ZGURA GheorgheCercetari privind alierea in arcul electric a materialelor metalice in vederea imbunatatirii acestora
1997A212000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1527MUSCA GheorgheCercetari privind realizarea unui sistem cadru de dezvoltare a aplicatiilor de conducere distribuita in timp real a proceselor, bazate pe tehnologii de tip sisteme deschise si de tip client - server
1997A25000UNIVERSITATEA PETRU MAIOR TARGU-MURES1547BOLOS VasileCercetari privind geometria frezelor - melc spiroide
1997A212000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1398MURGAN Traian AdrianAplicatii neconventionale ale retelelor neurale si sistemelor cu logica fuzzy in detectia, estimarea si predictia semnalelor
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA865ROSINGER StefanStudii teoretice si centru experimental privind fabricatia flexibila automata prin presare la rece - sisteme de fabricatie construite pe prese universale
1997A212000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI145VOICU MihailMetode de autoacordare a algoritmilor tipizati de conducere a proceselor industriale
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA881BRINDEU LiviuModelarea si optimizarea comportarii structurilor mecanice supuse ciocnirilor
1997A28000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1324GOIA IoanDocumentare, cercetari si experimentari in domeniul propagarii fisurilor de oboseala supuse la modul combinat de solicitare
1997A27000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA359COLOSI TiberiuMetoda de modelare si simulare a proceselor cu parametri distribuiti
1997A29000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI147LUCA MihailContributii la determinarea solutiilor tehnice de amenajare la irigatia localizata subterana a plantatiilor pomicole si de arbusti periferici din zona colinara; directii de reabilutare ale sistemelor de irigatii prin pic
1997A27000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI124DIMA AdrianStudii si cercetari privind dimensionarea constructiv - functionala si proiectarea tehnologiilor asistate de calculator a utilajelor de incalzire si topire utilizate in metalurgia secundara pentru obtinerea de noi material
1997A29000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI256PALAGHIAN LiviuCercetari privind influenta factorilor tehnologici asupra rezistentei la oboseala in mediu coroziv a unor oteluri
1997A212000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI874BUZULOIU VasileIdentificarea automata a persoanelor dupa fotografii
1997A26000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA1005TRIFA ViorelConvertoare ecologice de c;a; - c;c; prin modulare in durata a impulsurilor in gama de puteri 0 - 3kw
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA893ICLANZAN TudorCercetarea activarii cu ultrasunete a proceselor de omogenizare si sterilizare in medii lichide si vascoase
1997A220000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA93IONESCU AntonStructuri moderne pentru parcaje auto supraetajate cu posibilitati de demontare si reutilizare
1997A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI704ISBASOIU ConstantinAnaliza miscarii fluidelor ideale sau vascoase in canale cu sectiune variabila, in prezenta unor sisteme de pale, cu si fara transfer de energie, cu aplicare la proiectarea hidrodinamica a turbomasinilor hidraulice axi
1997A28000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA398VIOREL Adrian-ioanSisteme de evaluare si imbunatatire a performantelor dinamice ale motoarelor cu reluctanta variabila comutate electronic
1997A215000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA344LETIA IoanRationamente terminologice in bazele de date obiectuale
1997A24000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI150DIMA MihaiContributii si conceptii privind dezvoltarea si folosirea surselor de energie regenerabila prin valorificarea deseurilor organice cu impact deosebit asupra calitatii mediului
1997A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI672CAZACU Mircea DimitrieSolutii numerice si cercetari experimentale privind studiul schimbului de energie in rotorul turbomasinilor
1997A212000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI523SIMIONESCU IonBiblioteca de programe pentru analiza tehnocinematica a mecanismelor robotilor industriali
1997A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI950ATHANASIU IrinaImplementarea conceptelor de obiect si fir de executie pentru limbaje functionale
1997A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1252BRATIANU ConstantinModelarea matematica a proceselor bifayice apa - abur din echipamentele energetice clasice si nucleare
1997A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI26CROITORU VictorProcesarea digitala de semnal utilizata in mediu voce - date; studiu de performanta privind utilizarea retelelor neuronale in procesarea semnalelor la nivelul unui terminal inteligent
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI922MAGUREANU RazvanComanda optimal/adaptiva a sistemelor cu motoare asincrone, utilizand procesoare digitale de semnal
1997A215000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA405IANCU VasileSisteme de instrumentatie virtuala pentru analiza functionarii si determinarea parametrilor masinilor electrice
1997A215000UNIVERSITATEA PITESTI1158PANDREA NicolaeOptimizarea elastodinamica a sistemelor mecanice cu aplicatii la mecanisme spatiale si roboti industriali
1997A26000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA1001TRIFA ViorelCercetarea, proiectarea si executia unui echipament de pozitionare cu servomotor cu reluctanta autocomutat
1997A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA863CIOARA TitusStudii teoretice si cercetari experimentale in domeniul vibratiilor structurilor mecanice utilizand metode si tehnici de analiza modala
1997A212000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA1026HANDRA LUCA ViorelCercetari privind sistemele mecatronice cu aplicatii in robotica medicala si industriala
1997A210000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI1132OLARU DumitruStudiul pierderilor prin frecare in rulmentii radiali si radial - axiali cu bile, in corelatie cu abaterile de montaj si cu rigiditatea arborelui
1997A215000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI1118RECEANU DanCercetari privind optimizarea protezarii aparatului locomotor uman pe baza modelarii biomecanismelor
1997A215000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA424MADARASAN TeodorStudii si cercetari privind utilizarea agentilor frigorifici nepoluanti, in vederea inlocuirii freonilor clasici
1997A210000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI268CONSTANTIN EmilModelarea proceselor si sistemelor tehnologice neconventionale de sudare cu arc electric
1997A27000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA484PUSZTAI KalmanSistem cad pentru implementarea sistemelor digitale cu circuite fpga
1997A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI705ISBASOIU ConstantinAnaliza regimurilor tranzitorii in instalatiile hidraulice
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1468GHEORGHE MarianProiectarea asistata de calculator a structurii si programarii proceselor si sistemelor tehnologice
1997A210000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA416DASCALESCU Lucian-doruCalculul numeric al campului electric intens pentru configuratii de electrozi specifice instalatiilor de electroseparare
1997A212000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1307NICOLAIDE Costin AndreiNoi metode numerice pentru rezolvarea unor probleme de proiectare in electrotehnica prin transformari conforme
1997A27000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1314POPESCU IonCercetari privind determinarea indicatorilor de fiabilitate ai sculelor aschietoare
1997A27000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1318BUZATU ConstantinStudii si cercetari teoretice si experimentale si de optimizare asupra implementarii prelucrarilor de netezire a suprafetelor in vederea cresterii si asigurarii calitatii produselor
1997A27000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1326CIOBANU IoanModelarea proceselor de racire insotite de transformari de faza cu ajutorul calculatorului
1997A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1090CHISAMERA MihaiCercetari privind obtinerea fontelor cu grafit nodular de inalta plasticitate si tenacitate pentru destinatii speciale
1997A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI942SEGARCEANU TudorCercetari privind mecanismul si cinetica proceselor de sinteza prin procedee sol - gel materialelor nanocristaline destinate tehnologiilor de virf
1997A29000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1286TOPA IulianMinimizarea pierderilor de energie ale unui sistem de reglare cu motor sincron cu magneti permanenti
1997A27000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA495CORDOS NicolaeCercetari privind diagnosticarea gradului de poluare sonora si masuri de reducere a zgomotului la autocamioane echipate cu motoare diesel de medie putere
1997A29000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1330IVAN Nicolae ValentinMetoda de reglare, portscula, si pachet de programe privind proiectarea ansamblului scula - portscula aferente prelucrarii cu avansuri circulare
1997A210000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA103MILEA IrimieInstrument de analiza in industria alimentara, farmaceutica, medicina, cosmetica
1997A212000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI146NITESCU EftimieCercetari privind imbunatatirea calitatii apei in sistemele de alimentare cu apa
1997A28000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI560PRUTEANU Octavian-vasileCresterea productivitatii si preciziei la prelucrarea angrenajelor melcate si filetelor prin frezarea de invaluire a suprafetelor
1997A218000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1533APOSTOLESCU/DUMITRIU Nicolae/silviuCercetari privind optimizarea functionarii motoarelor cu aprindere prin scinteie, cu emisii poluante reduse, utilizind combustibili gazosi
1997A28000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA94DOMSA SerbanIngineria procesarii prin laminare a materialelor pulverulente avansate
1997A220000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA1004PACURAR VasileElemente si dispozitive pentru absorbtia si disiparea energiei seismice la constructii metalice
1997A215000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI24STATESCU FlorianTehnici, procedee si metode performante de prevenire si combatere a poluarii solului cu pesticide
1997A26000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA455POPESCU Sorin GabrielComanda axelor cinematice cu calculatoare de tip pc, utilizind instrumentatia virtuala
1997A26000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1290CIOARA Gheorghe RomeoMasini cu comanda numerica de danturat, prin mortezere cu cutit - roata, roti dintate cilindrice circulare si necirculare
1997A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1223AURITE TraianSisteme de alimentare si stocare automatizate
1997A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA832POP EugenAnaliza spectrala si sinteza semnalelor cu aplicatie la etalonarea sistemelor de masurare
1997A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA1260HAIDA VirgilCercetari privind solutii de protectie si izolare a constructiilor impotriva vibratiilor transmise prin terenul de fundare
1997A212000UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA1393BREABAN VirgilModele de evaluare a sigurantei structurilor portuare maritime
1997A212000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA378VERMESAN ElenaCercetari privind noi tehnologii de ingineria suprafetelor in vederea cresterii rezistentei la coroziune a metalelor
1997A212000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA447IUGA Alexandru-iuliuCercetari privind procesul de separare in camp electric intens a materialelor granulare fine
1997A27000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA96BARSAN George MihailEvaluarea degradarilor si avariilor structurale ale constructiilor utilizand metode dinamice modale pentru identificarea sistemelor mecanice
1997A212000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA1012IANCU VasileStand pentru incercarea actionarilor electrice
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA1272BOB CorneliuUtilizarea cenusei de termocentrala la realizarea de materiale usoare de izolatie
1997A210000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA88PUSZTAI KalmanStudiu si proiect pentru realizarea retelei metropolitane academice clujene - rmac
1997A212000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI366NITA MihaiCercetari privind optimizarea performantelor de stabilitate si manevrabilitate a aeronavelor
1997A225000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA897STOIAN ValeriuAspecte actuale privind sporirea eficientei structurilor din beton armat si beton precomprimat
1997A28000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA1015MATEI GheorgheCercetarri fundamentale privind modificarea compozitiei si structurii suprafetelor metalie prin difuie din mediu pulverulent sub preesiune si in vid la p[resiune atmosferica in vederea conferirii acestora de rezistenta la uzura
1997A28000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI532HURDUC NicolaeSinteza si caracterizarea unor polimeri cu proprietati de cristal lichid
1997A28000UNIVERSITATEA BACAU318BRABIE GheorgheCercetari privind posibilitatea adaptarii masinilor unelte de frezat conventionale la comanda program prin calculator si la posibi - litatea prelucrarii prin electroeroziune
1997A210000UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU RESITA980ANGHEL StefanCercetari privind cresterea performantelor unor transmisii mecanice moderne:armonice, precesionale si cicloidale cu bolturi
1997A28000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI533COZMINCA MirceaCercetari privind utilizarea vibratiilor de joasa frecventa pentru fragmentarea aschiilor, in cazul prelucrarii materialelor cu duritate mica
1997A24000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI1141LEOHCHI DumitruSinteza dinamica a mecanismelor actionate cu element elastic cu aplicatii la intreruptoare electrice de medie tensiune
1997A28000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI252ARADAU DumitruCercetarea instalatiilor frigorifice cu compresie mecanica de vapori cu agenti ecologici
1997A28000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI1131GAFITANU MihaiSisteme fuzzy si programe expert pentru monitorizarea vibroacustica a masinilor critice, motoarelor si componentelor complexe
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI84RADCENCO VsevolodTermo - fluido - dinamica in timp finit
1997A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1180CINCU CorneliuFolii de polietilena cu biodegradabilitate ridicata
1997A27000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI1043POPA NicolaeStudii teoretice si experimentale necesare elaborarii proiectului de standard pentru podurile cu structura mixta avand la baza metoda starilor limita
1997A26000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1293DUDITA FloreaOptimizarea robotomecanismelor de tip vertebroid utilizabile in operatii in medii cu configuratii complexe
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI961BREZEANU GheorgheModelarea procesului de comutatie a dispozitivelor semiconductoare ultrarapide
1997A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI959HANTILA Ioan FloreaCalculul fortelor si rezolvarea ecuatiilor de echilibru dinamic in levitatie electromagnetica cu magneti supraconductori
1997A28000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1284IVAN MirceaProiectarea pe calculator a tehnologiilor neconventionale si a electrozilor pentru prelucrarea si prin eroziune electrochimica
1997A210000UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE876DUMITRESCU ConstantinStudii si cercetari experimentale privind elaborarea de noi materiale metalice cu compatibilitate biologica
1997A24000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU664SOFONEA GalaftionOptimizarea distributiei materialului pe sectiunile elementelor structurilor de rezistenta realizate din bare cu pereti subtiri - profil deschis
1997A212000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI110MIHAESCU LucianModelarea si simularea numerica a proceselor termogazodinamice ale focarelor cazanelor de abur si cuptoarelor industriale
1997A26000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI583POTERASU Victor-florinMetode numerice de identificare si optimizare in studiul sistemelor dinamice
1997A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI499ALECU AurelImplicatiile utilizarii cuaternionilor in mecanica mecanismelor spatiale
1997A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1244BARAN GheorgheHidrodinamica suspensiilor in rezervoarele de omogenizare
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1397DOBRE GeorgeCercetari privind dezvoltarea de medii inteligente pentru conceptia si proiectarea organelor de masini
1997A29000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA834BOLDEA IonImplementarea digitala a sistemului de actionare electrica universala - unidrive - prototip
1997A212000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1509RADULESCU GheorgheCercetari teoretice si experimentale referitoare la efectul rigiditatii materialelor asupra capacitatii portante si a nivelului vibroacustic al organelor de masini si metode de imbunatatire ale acestora prin corectii de
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1559CALCEV GeorgeTehnici avansate in conducerea sistemelor de actionare electrica
1997A210000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI1572CRISTEA DanCercetari de prelucrarea vorbirii si limbaj natural
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1175STANCIU GheorgheMicroscopie cu baleaj laser; achizitie si procesare de imagini; studii si caracterizari asupra dispozitivelor semiconductoare; caracterizari pe probe biologice
1997A210000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA1035VERMESAN GeorgeCercetari privind depunerea de straturi se diamant sub forma de straturi subtiri prin depunere chimica din vapori
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1460FIRETEANU VirgiliuProcesarea electromagnetica a materialelor; studiul interactiunii camp - substanta; modelare numerica; cercetari experimentale; studii de fezabilitate
1997A29000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA997CHINDRIS MirceaProiectarea, realizarea si testarea unui balast electronic cu parametrii energetici ridicati
1997A212000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA1082LUNGU SerbanCercetari privind aplicarea conversiei a/n sigma - delta cu supra - esantionare in procesarea digitala a semnalelor
1997A210000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU737BOLOGA OctavianCercetari privitoare la prelucrabilitatea unor materiale indigene prin deformare volumica radial - rotativa
1997A210000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU736OPREAN ConstantinCercetari cu privire la prelucrarea prin eroziune electrica cu electrod filiform a unor suprafete complexe
1997A28000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA438MATIES VistrianCercetari privind realizarea unor elemente de executie compatibile cu tehnologia mecatronica
1997A28000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA426LETIA TiberiuSisteme de conducere toleranta la erori a proceselor cu evenimente discrete
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI505ION IliutaDerivati de betaine cu proprietati tensioactive si antimicrobiene
1997A212000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA409OLARIU IoanProtectia antiseismica a constructiilor prin izolarea bazei cu penduli scurti inglobati in cauciuc
1997A28000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI78CIORNEI AlexandruStudiul a noi tipuri de placari prefabricate interioare termoizolatoare eficente
1997A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI960HANTILA Florea IoanParametrii unor structuri electromagnetice cu efect de camp
1997A28000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA95BARSAN George MihailProgram pentru calculul elasto - plastic de ordinul al ii - lea al structurilor in cadre din beton armat cu noduri semirigide
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1229NICOLESCU AdrianModernizarea ghidajelor cu elemente intermediare utilizate la masinile - unelte, manipulatoarele si robotii industriali de fabricatie indigena
1997A28000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA440MORAR LiviuRealizarea unui sistem deschis de comanda numerica destinat masinilor - unelte robotilor industriali (open system control) bazat pe utilizarea interfetelor sarcos
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1202GEORGESCU MariaSisteme liante densificate, cu continut de particule ultrafine
1997A28000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA450ANTAL AdalbertStudii si cercetari privind angrenajele cilindrice cu dinti dupa arce de cicloida
1997A26000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA442KEREKES LadislauCercetarea rectificarii cu disc abraziv avand proprietati orientate
1997A212000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI266CEANGA EmilAlgoritmi si structuri de conducere automata pentru simulatoare de timp real(hardware - in - the - loop simulation systems)
1997A215000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA92HARDAU MihailStudii de optimizare a distributiei tensiunilor in elemente principale ale motoarelor termice si ale turbocompresoarelor
1997A210000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI559ONETE Cristian-nicolaeArhitecturi de convertoare a/d cu propagare;aplicatii in sistemele de achizitii de date prin interfata paralela a calculatoarelor compatibile ibm - pc si in retelele de calculatoare
1997A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1332IOAN Daniel ConstantiuTehnici avansate pentru analiza numerica a campului electromagnetic
1997A28000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA415MORAR RomanProiectarea si realizarea unei surse electronice de inalta tensiune destinata electroseparatoarelor
1997A215000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI574CISMARU CorneliuGestiunea integrata a secetelor agricole in partea estica a romaniei
1997A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI708GIUMALE Cristian AntonProiectarea programelor folosind metode formale de specificare
1997A28000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI244DAMIAN ValeriuCercetari privind realizarea unui congelator criogenic cu azot lichid pentru produsele din carne
1997A215000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA369BEJAN MirceaProiectarea optimala a batiurilor utilajelor
1997A28000UNIVERSITATEA CRAIOVA242MARIAN GheorgheImplementarea unor algoritmi de calcul distribuit din domeniul tehnico - stiintific in retele de calculatoare
1997A215000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1308NICOLAIDE AndreiStudiul sistemelor de actionare cu motoare de curent alternativ pentru electromobil
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1404MINCIU ConstantinAlgoritmi si structuri de conducere cu calculatorul a lanturilor cinematice din sisteme flexibile
1997A210000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI1416CRETU MihaiImplementarea prelucrarii neuronale in sisteme de masura si control de tip virtual cu aplicatii in domeniul proceselor industriale
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI969IONESCU IoanCercetari privind cresterea calitatii pieselor prelucrate prin rectificare
1997A28000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI620RAILEANU PaulicaSolutii de fundare, consolidare si asigurare a stabilitatii constructiilor pe terenuri dificile de fundare;metode de imbunatatire a terenurilor de fundare si asigurare a stabilitatii amplasamentelor
1997A28000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI625RADU AdrianUrmarirea rezultatelor privind eficienta sistemelor de conservare a energiei aplicate la caminul t;14 - complex studentesc tudor vladimirescu iasi - in vederea valorificarii experientei acumulate si extinderii la cladiri
1997A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1508MARINESCU MirceaCriterii termodinamice de optimizare a sistemelor energetice
1997A212000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI1511MARCU AnatolieModernizarea metodelor pentru determinarea in laborator a caracteristicilor geotehnice; corelarea cu normele europene (etapa 2 - 1997)
1997A215000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI284TEODORESCU Mihai HonoriusCercetari privind utilizarea modelarii numerice in studiul proceselor tehnologice
1997A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI509DORIN AlexandruInfluenta proceselor termice la rectificarea plana a materialelor dure si fragile
1997A215000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI125DIMA AdrianCercetari privind tehnologia de obtinere a unor noi materiale, aliaje cu memoria formei pe baza de cupru, pentru elemente active `n dispozitive de actionare
1997A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI890CRISTEA ValentinMetode de specificare formala si dezvoltare a protocoalelor retelelor de calculatoare
1997A210000UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA1394BREABAN VirgilModele de simulare numerica pentru proiectarea lucrarilor de inginerie costiera
1997A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI502BOIANGIU MihailStudiul teoretic si experimental al vibratiilor complexe ale arbo - rilor cotiti
1997A210000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU742BRINDASU Paul DanProiectarea sistemului informational pentru optimizarea sculelor moderne - cu aplicatie la grupa freze
1997A215000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA492BERCE PetruCercetari teoretice si experimentale privind implementarea in romania a tehnologiilor de fabricatie rapida a prototipurilor (rapid prototyping)
1997A212000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI1417CRETU SpiridonCercetari privind dinamica contactelor cu rostogolire aflate in conditii de ungere ehd, cu aplicatii la optimizarea geometriei interne a rulmentilor cu role cilindrice si conice pentru sarcini combiante
1997A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1558TERTISCO AlexandruSisteme neconventionale pentru diagnosticarea defectelor si protectia retelelor electrice
1997A27000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA486ORBAN RaduStudii si cercetari privind obtinerea si caracterizarea materialelor din fibre metalice sinterizate
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA795PREITL StefanCercetari privind dezvoltarea unor strategii de conducere a generatoarelor sincrone bazate pe teoria multimilor vagi
1997A215000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA995SOPORAN VasileCercetari privind optimizarea si conducerea proceselor care au loc la obtinerea pieselor turnate prin utilizarea modelarii numerice tehnologice
1997A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1238PANAITESCU AurelCercetari teoretice si experimentale de electrodinamica a mediilor de miscare
1997A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1179VASILESCU Dan-sorinModelarea matematica a proceselor de polimerizare tridimensionala
1997A29000UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU BUCURESTI1464SMIGELSCHI Marius GabrielMetal in arhitectura romaneasca
1997A29000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI472PETRESCU MariaCompetitie structurala la formarea aliajelor amorfe, cvasi - cristaline si microcristaline prin solidificare ultrarapida
1997A29000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI561ONISCU CorneliuStudiul conditiilor de obtinere a unor derivati cu actiune cardiovasculara
1997A28000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA458PLITEA NicolaeModelarea si simularea cinematica a mecanismelor paralele pentru roboti industriali
1997A28000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA1504ONET TraianStudiul efectului incarcarilor de lunga durata la suprastructurile podurilor din beton precomprimat
1997A210000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1285CRUCIAT PetruModernizarea masinilor de rectificat
1997A28000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI276MATULEA IordanStabilitatea miscarii obiectelor marine tractate cu si fara autoguvernare
1997A212000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1504MARINESCU MirceaIntensificarea proceselor de ardere si reducerea poluarii prin ionizarea chimica suplimentara a flacarilor
1997A28000UNIVERSITATEA CRAIOVA224SONTEA SeverMateriale si tehnologii noi la formarea pieselor din pulberi
1997A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI564VLAD AdrianaAnaliza limbilor naturale scrise (romana, engleza, etc;) folosind metode criptografice si statistice; aplicatii in transmiterea informatiei faza ii (unica pe 1997): masurari statistice pe limba romana scrisa si aplicati
1997A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1405OPREAN AurelCercetari dinamice ale cinematicii sistemelor flexibile de productie
1997A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI931IONESCU GabrielPrelucrarea semnalelor de la sisteme multisenzoriale cu algoritmi de separare a surselor
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA1478ILCA IoanCercetari privind utilizarea unor produse secundare si a unor deseuri cu continut ridicat de fier si elemente de aliere si valorificarea superioara a unor produse din otel
1997A28000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA915BALAN Barbu-ioanCercetarea si dezvoltarea unor noi utilaje de transport prin vibratii mecanice
1997A212000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI934CARSTOIU DorinCercetari privind utilizarea structurilor dsp si a transputerelor in prelucrarea semnalelor
1997A26000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI525PANTILIMONESCU FlorinKit educational pentru proiectarea si dezvoltarea microcomputerelor incorporate ( embedded microcomputer design educational kit )
1997A28000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI285CHIRICA IonelStudii si cercetari privind proiectarea unui nou tip de nava
1997A25000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA364MARUSCIAC DumitruStudii si cercetari privind alcatuirea comportarea si calculul elementelor din lemn armat
1997A28000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI296GHEORGHIU ConstantinMetode de cercetare teoretica si experimentala in instalatiile termoenergetice
1997A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI678GOLOVANOV CarmenCercetari privind solutii si metode moderne de masurare a indicatorilor de calitate, de control al compatibilitatii electromagnetice si de gestiune a energiei in sistemele electroenergetice
1997A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA898GIONCU VictorMetoda biografica pentru studiul comportarii nelniare, inelastice a structurilor metalice la actiuni seismice
1997A210000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA408OLARIU IoanEvaluarea indicilor de avarie in domeniul inelastic pentru structurile in cadre si/sau diafragme din beton armat
1997A26000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA327MOGA PetruStudii teoretice si experimentale pentru aplicarea pretensionarii termice la consolidarea constructiilor metalice;faza ii - 1997: tehnologia de consolidare prin pretensionare termica
1997A27000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1315JULA AurelCercetari teoretice si experimentale in vederea realizarii unui nou tip de cuplaj elastic si de siguranta
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI341NEAGA ConstantinOptimizarea tehnica si economica a regimurilor tranzitorii in functionarea generatoarelor de abur din sistemul energetic national
1997A28000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1329FATU SergiuStudii si cercetari experimentale privind nitrurarea aliajelor de titan de tip ti - 6al - 4v
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA1261COSTESCU IonStudii si cercetari privind imbunatatirea starii de viabilitate a drumurilor din zona banatului
1997A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA1270IONEL SabinCercetari experimentale privind localizarea surselor de zgomot, cu aplicatii in monitorizarea si diagnosticul tehnic al sistemelor
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI855EREMIA MirceaCresterea eficientei in managementul retelelor electrice prin promovarea de tehnici de inteligenta artificiala
1997A29000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA1263BELC FlorinStudii si cercetari privind proiectarea si realizarea unor structuri de rezistenta performante pentru drumuri
1997A210000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA503IANCAU HoratiuCercetari privind implementarea la nivel industrial a unor tehnologii utilizand medii criogenice
1997A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA889SILAS GheorgheMetode de studiu a vibratiilor sistemelor mecanice cu aplicatii in inginerie
1997A210000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI1089MATEESCU TheodorSolutii pentru proiectarea optimala a instalatiilor sanitare aferente cladirilor civile
1997A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI713TEMPEA IosifCercetari asupra robotilor pasitori deplasabili pe baza unor prin - cipii biologice
1997A28000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI587TARANU NicolaeModernizarea structurilor ingineresti prin utilizarea materialelor compozite armate cu fibre
1997A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI689VLAICU ConstantinCercetari privind realizarea de sisteme de masurare digitale conduse de calculator, pentru incercarea masinilor electrice
1997A28000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA1499HANDRA LUCA ViorelCercetari privind calculul, proiectarea si executia endoprotezelor de sold
1997A26000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI610PATRAS MarcelStudii, cercetari si solutii tehnice privind siguranta si durabilitatea constructiilor hidrotehnice in exploatare; faza 1997: siguranta si durabilitatea, solutii de reabilitare si consolidare a unor lucrari hidrotehnice
1997A210000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI262PORNEALA SavaAnaliza comparativa si optimizarea sistemelor cu absorbtie in vederea valorificarii eficiente a surselor termice reziduale
1997A27000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI920DUMITRU GheorgheCercetari experimentale privind diagnosticarea vibroacustica a instalatiilor de propulsie navale cu motoare cu aprindere prin comprimare
1997A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI35CATRINA DumitruCercetari teotretice si experimentale pentru elaborarea unei metodologii de proiectare a broselor pentru profile complexe
1997A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI34AURITE TraianCresterea performantelor structurilor electromecanice din componenta sistemelor electrofizice de prelucrare (masini de lucru neconventionale)
1997A210000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI1019BALAN GeorgeMetode teoretico - experimentale noi in studiul dinamicii masinilor unelte (identificarea statistica, retele neuronale artificiale, recunoasterea formelor), aplicate la strung
1997A210000UNIVERSITATEA PITESTI1382DUMITRESCU VasileImplicarea controlului curgerii prin traseele de admisie in compatibilizarea amestecurilor sarace cu procesul arderii lamotoarele cu aprindere prin scanteie
1997A28000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI257CONSTANTIN VioricaAsamblari cu strangere directa realizate hidrostatic
1997A26000UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIESTI1105BATISTATU Mihail ValentinStudiul electrofaciesurilor formatiunilor oligocene de mare adancime din zona cutelor diapire
1997A26000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI908BRATU Polidor-paulProceduri de analiza dinamica a sistemului masina - structura, in vederea stabilirii solutiilor optime de izolare la vibratii deterministe
1997A26000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI618DUMITRAS AlexandruMetode de analiza a starilor de eforturi si deformatii la unele tipuri de structuri spatiale alcatuite din bare, in domeniul elastic si post - elastic;probleme de optimizare, capacitate portanta, ductilitate
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1554BUNEA Daniel GeorgelCercetari privind realizarea unui sistem integrat software - hardware destinat caracterizarii structurii fine a materialelor mezomorfe (implicit policristaline) utilizand metode de modelare structurala si simulare a spectr
1997A210000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU734JASCANU VasileDeterminarea modificarilor produse in microclimatul subvestimentar, utilizand un manechin plasat intr - o camera de climatizare si conectat la un computer
1997A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1557BANU ValeriuCercetari privind modelarea si simularea elementelor si sistemelor hidraulice si pneumatice de automatizare
1997A28000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI270IONITA IonEchipamente pentru protectia mediului acvatic
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA793PROSTEAN OctavianDezvoltarea unor structuri de conducere adaptiva a excitatiei hidrogeneratoarelor
1997A28000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA987PALADE TudorStudiul influentei atmosferei asupra serviciilor de radiocomunica tii folosind noile benzi de frecventa, aplicatii in imbunatatirea proiectarii retelelor radio, model experimental
1997A215000UNIVERSITATEA CRAIOVA787VINATORU MateiConducerea in conditii de avarie a instalatiei pentru producerea amoniacului de la doljchim s;a; craiova
1997A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA830CRISAN SeverCercetari privind efecte magnetooptice, electrooptice si electroluminiscente cu aplicatii in constructia de senzori
1997A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI556LUPU AngelaTenside cationice si studiul relatiei structura - proprietati de utilizare ca inhibitori de coroziune ; extinderea studiului
1997A28000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI606BARSAN CorneliuMedii de calcul distribuit - modelarea, simularea si controlul sistemelor de calcul distribuit
1997A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA842PETCA GheorgheReactivi si tehnologii noi in vederea realizarii indicilor de calitate ai apei potabile
1997A215000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI80IEREMIA Mircea ConstantinSimularea prin modificare numerica a actiunilor si a raspunsului structurilor de rezistenta in vederea optimizarii proiectarii si consolidarii componentelor avariate
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1053POPESCU Ariana SimonaCercetari privind realizarea unui sistem de vedere artificiala modularizat, reconfigurabil, cu aplicatii in controlul calitatii produselor, fabricatiei integrate cu calculatorul si robotica
1997A28000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA427BORZAN MarianCercetari privind influenta sculei de ordinul 2 la prelucrarea melcilor riglati
1997A210000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI258CRUDU IonStratul superficial al organelor de masini in procese tribologice si de oboseala
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI36MINCIU ConstantinIntroducerea pe scara larga a programelor performante in domeniul proiectarii asistate de calculator pentru structurile sistemelor de masini in vederea cresterii flexibilitatii productiei, imbunatatirii calitatii si a
1997A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA1269SORA ConstantinModelarea si simularea unor sisteme electromagnetice neliniare complexe
1997A28000UNIVERSITATEA PITESTI1385ABRUDEANU MarioaraDezvoltarea de straturi superficiale si materiale tip sandwich cu utilizare in constructia de masini
1997A212000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA1017COMSA DanStudii privind utilizarea vibratiilor controlate electronic in aplicatiile sonicitatii
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA856POPOVICIU MirceaConducerea automatizata si comportarea in exploatare a sistemelor hidraulice de actionare
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1380MARIA GheorghePachet de programe de calcul (module sistem expert) pentru identificarea parametrilor proceselor chimice prin metode rapide conectabile cu banci de date cinetice
1997A215000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA99BUCUR IldikoReabilitarea constructiilor din beton armat
1997A27000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA485BRANDUSAN LiviuCercetari asupra modului de comportare la solicitari variabile (oboseala) a materialelor din pulberi metalice sinterizate
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI11IONESCU ConstantinCercetari asupra tehnologiilor neconventionale de prelucrare a materialelor de constructii
1997A214000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1334IOAN Constantiu DanielAnaliza si proiectarea asistata de calculator a microsistemelor
1997A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1448NOTINGHER PetruDifuzia apei in polimeri in prezenta campului electric; estimarea rezistentei la arborescenta de apa a polimerilor utilizati in izolarea echipamentelor electrice
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1205DOBRE TanaseInfluenta instabilitatii interfaciale asupra dinamicii transferului interfazic de proprietate in procese industriale de contactare polifazica
1997A27000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA361COLOSI TiberiuStrategii de conducere adaptiva a proceselor termoenergetice
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA886LANCRANGEAN ZenoviuStudii si cercetari privind profilarea, debitarea si realizarea fantelor in materiale metalice prin eroziune electrica complexa
1997A28000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA107COSMA IoanStudii asupra comportarii magnetice a unor oteluri slab, mediu si inalt aliate
1997A210000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI836ATANASIU Gabriela MariaCercetare privind diagnoza complexa de evaluare dinamica si seismica a structurilor de constructii din romania
1997A27000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA357FESTILA ClementReglarea excitatiei generatoarelor (de inductie) dublu alimentate din microcentrale electrice
1997A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1253EXARHU MihaiStudii privind optimizarea energetica si economica a functionarii instalatiilor de pompare
1997A214000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA1271FURDUI CornelComportarea elementelor structurale ale constructiilor la actiunea focului - elemente din beton
1997A217000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI957TUGULEA AndreiMetoda si sistem de achizitii si de prelucrare numerica a datelor privind diagnosticarea calitatii energiei electrice in sistemele electromagnetice mari, cu estimarea biologic si ecologic al acestora
1997A210000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI627STEFANESCU Dan-predaModelarea numerica si calculul automat al cimpurilor potentiale specifice higrotermicii constructiilor (cimpul termic si cimpul de difuzie a vaporilor de apa)
1997A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI114MALANCIOIU OctavianStudii privind procedeele si mijloacele de modelare ale proceselor de transfer de caldura
1997A28000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI1368ROSU GabrielaCercetari privind posibilitatile de protejare a mediului prin valorificarea deseurilor in materiale de constructii si constructii agrozootehnice
1997A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI687POPESCU Mihai OctavianCercetari avansate privind convertoarele statice pwm filtre active de putere inteligente
1997A212000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI512SRAJESCU EugenCercetari privind algoritmizarea proiec - tarii sculelor aschietoare, in vederea auto - matizarii pregatirii fabricatiei in sistemele flexibile
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI551BERBENTE CorneliuStudii de termogazodinamica cu aplicatii la cresterea performantelor vehiculelor si sistemelor de propulsie aerospatiale
1997A212000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI1424DUMITRASCU GheorgheMetode moderne de intensificare a transferului de caldura
1997A210000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI126COJOCARU VasileImbunatatirea caracteristicilor si tehnologiilor de obtinere a materialelor caracterizate prin prezenta grafitului intr - o matrice metalica
1997A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI82DOBROVICESCU AlexandruAnaliza exergetica a proceselor de lucru din aparatele sistemelor termice si frigorifice
1997A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA891DRAGULESCU DoinaElaborare de materiale compozite cu matrice metalica;tehnologii de imbinare prin sudare
1997A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA825MUNTEANU Radu-florinAnaliza mersului la om prin masurarea unor variabile biomecanice
1997A26000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1353SEITZ NicolaeCercetari privind posibilitatile de imbunatatire a sigurantei pasive si active siguranta activa a autovehiculelor
1997A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1373TEOREANU IonCeramica termomecanica cu dioxid de zirconiu (compozite dispersoide)
1997A27000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA1034VERMESAN GeorgeCercetari privind obtinerea de straturi rezistente la uzura, oboseala si coroziune
1997A210000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI143VOICU MihailModele si metode de recunoastere a obiectelor 3d utilizand imagini bidimensionale cu nivele de gri
1997A29000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU741BOGDAN LaureanStudii si cercetari privind eleborarea unor metode si metot ologii optionale pentru monitorizarea si diagnosticarea masiniilor si utilajelor in procesele de fabricatie automatizate
1997A213000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA1032IANCAU VasileModelarea si simularea proceslor de transfer de masa si energie in domeniul tratamentelor termice si termochimice
1997A210000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI141LAZAR CorneliuAlgoritmi predictivi pentru conducerea proceselor termice
1997A27000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA994GYENGE CsabaCercetari privind realizarea unor angrenaje cilindrice cu performante ridicate
1997A216000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI89IORDACHE IonAnaliza proceselor termogazodinamice din turbinele cu abur prin ingineria asistata de calculator
1997A216000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA395BIRO Karoly AgostonImplementarea in timp real a regulatoarelor neuronale, fuzzy si sliding mode la servomotoare folosind procesoare de semnal
1997A218000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1454RADULESCU GheorgheCercetari teoretice si experimentale in scopul realizarii unei metode moderne de prognozare a durabilitatii si fiabilitatii sistemelor mecanice
1997A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1568PLESU ValentinSisteme educationale in simularea si integrarea proceselor
1997A29000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI531WOINAROSCHY AlexandruAnaliza datelor experimentale cu ajutorul retelelor neurale
1997A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI933IONESCU TraianTehnologii informatice bazate pe produse multimedia
1997A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1204JINESCU GheorghitaRecuperarea caldurii reziduale folosind schimbatoare de caldura de mare compactitate
1997A25000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA481BORS IacobCalculul placilor plane avand contur divers
1997A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1412ISPAS ConstantinCercetari privind comportarea la vibratii a structurilor din materiale compozite
1997A212000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA1042DRAGOMIR Nicolae DanMetode de proiectare optimala a traductoarelor capacitive si inductive
1997A28000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI557CARTINA GheorgheUtilizarea inteligentei artificiale in supravegherea si conducerea retelelor electrice
1997A27000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA1003MAIER VirgilMetode si algoritmi de functionare a sistemelor electromecanice in vederea satisfacerii conditiilor electrice si mecanice impuse de utilizator, faza a ii - a: modelarea sistemelor electromecanice cu motoare de inductie
1997A25000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1343MACHEDON TeodorStudii si cercetari privind introducerea sistemelor europene de asigurare a calitatii structurilor sudate
1997A26000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1297SISAK FranciscSisteme de reglare cu structura variabila pentru controlul vectorial al actionarilor electrice cu masini asincrone, aplicate echipamentelor de pozitionare
1997A26000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1300TUREAC IonStudiu asupra preselor mecanice si hidraulice cu batiul deschis, fabricate in romania, in vederea reconceperii si relansarii lor pe piata de masini - unelte interna si internationala
1997A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI956TUGULEA AndreiRegimuri nesimetrice permanente in sistemele electroenergetice datorate dezechilibrelor naturale si modificarii neuniforme in timp a parametrilor componentelor sistemului
1997A25000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1342TRIF Iacob NicolaeCercetari privind robotizarea proceselor de sudare
1997A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI507AURITE TraianCercetari privind imbunatarea calitatii si fiabilitatii sistemelor de productie prin analiza semnaturii mecanice
1997A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI595SOFRONI LaurentieCercetari privind turnarea pieselor din aliaje metalice in forme metalice cu captuseala refractara
1997A28000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI290MITOSERIU OlgaAcoperiri de protectie cu aliaje zn - fe
1997A24000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI585MERTICARU VasileOptimizarea modelarii dinamice a mecanismelor cu elemente elastice pentru studiul vibratiilor in functionare
1997A25000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA489CANTA TraianCercetari interdisciplinare privind optimizarea procedeelor de deformare plastica incrementala
1997A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1470VASILIU MihailModuri proprii in difuzia campului electromagnetic
1997A25000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI529POPA ValentinContributii la studiul reactiilor de modificare chimica si biochimica a unor resurse secundare provenite din industriile de prelucrare a resurselor vegetale
1997A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI511GIONEA AdrianCercetari privind utilizarea traductoarelor tensometrice la masurarea fortelor si momentelor in domeniul sistemelor de productie
1997A25000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU655VASILOAICA ConstantinStructuri cilindrice pretensionate solicitate static; calculul si optimizarea solutiilor constructive
1997A27000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA1018COMSA DanSisteme expert in energetica
1997A214000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI12ALEXANDRESCU Corneliu MihailRetea de microcalculatoare specializata pentru reglarea automata a circulatiei trenurilor si metrourilor
1997A28000UNIVERSITATEA PITESTI1384ABRUDEANU MarioaraCeramice pe baza de oxid de zirconiu cu aplicatii in industria de automobile
1997A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI927BADEA Adrian AlexandruCercetari avansate asupra transferului de caldura si a aparatelor schimbatoare de caldura; faza iii: modele matematice, rezultate numerice si experimentale privind intensificarea transferului de caldura si masa in apa
1997A27000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1489BRAGARU AurelSefarom - sistem expert pentru proiectarea dispozitivelor de orientare si fixare la prelucrarea pe masini - unelte
1997A25000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA1126BALAN HoriaCercetarea proiectarea si realizarea de echipamente pentru diagnosticarea masinilor unelte
1997A213000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI562DINA VasilicaStudii si cercetari privind dezvoltarea unor procedee de valorifi care a potentialului energetic incorporat in incarcatura instala tiilor termotehnologice metalurgice
1997A29000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI900DAN ValentinaObtinerea pe cale biotehnologica a concentratelor proteice din zer
1997A218000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA896DUBINA DanAlgoritmi si programe de calcul pentru verificarea la foc a structurilor metalice
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1493CRACIUNESCU AurelianSisteme inteligente de actionare
1997A27000UNIVERSITATEA PITESTI1156MONDIRU CorneliuStudiul metodelor si mijloacelor de diagnosticare a sistemelor asistate electronic ale autovehiculelor
1997A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA848DALEA VioricaStudii privind tratarea apelor din zona de vest a tarii contaminate cu radionuclizi naturali si artificiali destinate utilizarii in scop potabil, industrial si energetic
1997A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI38OPREAN AurelOptimizarea comportarii dinamice a servosistemelor din componenta sistemelor flexibile de productie
1997A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA870DRAGULESCU DoinaPlanificarea si generarea miscarii la roboti
1997A25000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI918DUMITRU GheorgheStudii si cercetari asupra dinamicii instalatiilor de propulsie navale cu motoare cu aprindere prin comprimare
1997A27000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI138DOMNISORU CristianStudiul pe calculator al regimurilor tranzitorii ale masinilor sincrone, modelarea masinii sincrone
1997A25000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI123MUNTEANU CorneliuCercetari privind tehnologia de obtinere a benzilor metalice amorfe feromagnetice continue si studiul proprietatilor de utilizare a acestora
1997A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI680GRIGORESCU Sorin DanCercetari asupra algoritmilor optimali destinati implementarii functiilor de masurare si protectie in sistemele de masurare microcontrolate cu aplicatii in actionarile electrice
1997A25000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1309SCUTARU GheorghePachet de programe pentru proiectarea optimizata a motoarelor asincrone monofazate
1997A27000UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIESTI32SAVULESCU PetreCercetari teoretice si experimentale privind cinematica si dinamica utilajului petrolier folosit la extractia petrolului din sondele marine, orizontale si de mare adancime
1997A25000UNIVERSITATEA BACAU757FITA MaricelStudiul pulsatiilor de presiune si debit la un amortizor de zgomot atasat unei instalatii de producere a aerului comprimat
1997A215000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI10POPESCU MihailTehnologii informationale in analiza instabilitatii masivelor de pamant si a masurilor de stabilizare
1997A310000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA425GHISOIU NicolaeSisteme suport de decizie pentru orientarea plasamentelor investitorilor individuali
1997A320000UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA81IACOBESCU MihaiBucovina in contextul istoriei romanilor
1997A330000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA394PITARIU HoreaStresul profesional si sanatatea teorii, modele, metode de diagnistic si control
1997A37000UNIVERSITATEA BUCURESTI1419LUKACS AntalTara fagarasului in sec; xii_xvii
1997A325000UNIVERSITATEA BUCURESTI1391MARGINEAN IoanDinamica structurii sociale in perioada de tranzitie
1997A35500UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA85SARBU RichardTendinte actuale in dialectul istroroman; texte istroromane inedite
1997A320000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI4820 AureliuNotiuni si elemente fundamentale pentru planificarea strategica si realizarea unei dezvoltari durabile; strudii de caz pentru romania
1997A310000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA403RADU IoanDepistarea timpurie si urmarirea supradotarii
1997A320000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI731IRIMIA DumitruDictionarul limbajului poetic eminescian
1997A350000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA400ROTARIU TraianBaza de date socio - demografice asupra localitatilor din transilvania
1997A310000UNIVERSITATEA BUCURESTI1502BARNEA AlexandruAdamclisi: asezarea romana si romano - bizantina (sec: ii - vi d; chr;)
1997A318000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA396GYEMANT LadislauIstoria si cultura evreilor din romania; istoria si cultura evreilor din transilvania in secolele xviii - xix
1997A320000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA422GORON SabinTitlul proiectului propus modelarea economico - matematica a relatiilor banca - societate comerciala in conditii de risc si incertitudine
1997A340000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI729ANDRIESCU AlexandruMonumenta linguae dacoromanorum; biblia 1688
1997A325000ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI1378MARIN DumitruTeoria incitatiilor in modelarea microeconomica a riscului si incertitudinii
1997A320000UNIVERSITATEA BUCURESTI50BIDU-VRANCEANU AngelaPreliminarii la un dictionar explicativ si combinatoriu al limbii romane
1997A350000UNIVERSITATEA BUCURESTI1560SANDU DumitruValori fundamentale ale democratiei; structura si dinamica in perspectiva comparativa
1997A340000UNIVERSITATEA CRAIOVA910BOLOCAN GheorgheDictionarul toponimic al romaniei;oltenia
1997A340000UNIVERSITATEA CRAIOVA913BOLOCAN GheorgheDictionarul antroponimic al romaniei
1997A343000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA404MARGA AndreiIntegrarea romaniei in europa; aspecte istorice, economice, sociale, politice si culturale
1997A325000ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI1379TIGANESCU EugenMetode si tehnici de simplificare si interpretare a cauzalitatii in domeniul economic
1997A320000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA981MIHU AchimTranzitia de la traditional la modern in muntii apuseni
1997A325000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA977RADOSAV DoruRezistenta anticomunista din romania 1945 - 1989; cercetare de istorie orala
1997A35000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI912TURLAN Valentin-valeriuTezaurul toponimic al romaniei
1997A345000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1570PLESU ValentinProiectarea si realizarea unui sistem informatic complex la ministerul invatamantului cu posibilitati de extindere si legare in retea nationala
1997A320000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI673NECULAU AdrianStatut si prestigiu academic in campul universitar faza 1997 - ancheta si raport final
1997A345000UNIVERSITATEA BUCURESTI231ZAMFIR CatalinPolitici sociale in romania
1997A315000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI1006COSMOVICI AndreiElaborarea metodologiei de orientare scolara si profesionala in scopul alocarii optime a resurselor umane si a dezvoltarii cercetarii in psihologia aplicata
1997A362000UNIVERSITATEA BUCURESTI1455POTOLEA DanStiintele educatiei; dictionar enciclopedic - 97
1997A340000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA978MAGYARI AndreiIdentitate si alteritate in europa centrala (sec; xviii - xx)
1997A315000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA402MICLEA MirceaProcesari inconstiente ale informatiei
1997A360000UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA-IULIA9PAUL IuliuPre - si protoistoria bazinului mijlociu al vaii muresului
1997A350000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA976POP Ioan AurelIstoria transilvaniei
1997A325000UNIVERSITATEA CRAIOVA916DOBRINESCU Valeriu FlorinDictionarul diplomatilor romani (1859 - 2000)
1997A325000SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE BUCURESTI1552MIROIU MihaelaDezvoltarea societatii civile si politice in romania: premise si perspective
1997A325000UNIVERSITATEA BUCURESTI1561PREDA MarianPerceptii colective ale politicilor sociale; legitimitate si sustenabilitate politica
1997A330000ACADEMIA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT BUCURESTI246GAGEA AdrianStudiul efectelor acute ale administrarii produselor din seria algavit
1997A325000UNIVERSITATEA BUCURESTI1562ZAMFIR ElenaCrearea unei noi profesii si dezvoltarea serviciilor sociale; asistenta sociala in romania: prezent si perspective
1997A320000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA414PAPAHAGI MarianRealizarea asistata de calculator a concordantelor limbii poetice romanesti (concord)
1997A310000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI717COZMA TeodorStrategia de formare si consiliere a cadrelor didactice in domeniul asistentei psihopedagogice a copiilor si tinerilor cu aptitudini inalte in arii academice, artistice si de leadership
1997A315000ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI1102GHILIC BogdanCercetari privind fundamentarea investitiilor pe piata de capital din romania
1997A330000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA985POP IonDictionar analitic de opere literare romanesti
1997A315000SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE BUCURESTI1525PIRVULESCU CristianPartide politice si orietari doctrinare in romania anilor 90
1997A340000UNIVERSITATEA BUCURESTI1566CAZAN IleanaIstoria distinctiilor romanesti
1997A330000UNIVERSITATEA BUCURESTI1567BUSE ConstantinRomania intre orient si occident
1997A320000ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI1092ROSCA IonBaze de date deductive multimedia pentru invatamant
1997A375000UNIVERSITATEA BUCURESTI1514VELTER TiberiuStudiu preliminar privind evaluarea capacitatilor, performantelor si a mij;loacelor de stimulare a cercetarii stiintifice universitare
1997A330000UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE914CARCIUMARU MarinDinamica si ecologia societatii preistorice in perspectiva cercetarilor interdisciplinare evolutia relatiilor om mediu; studiu interdisciplinar
1997A341000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA410PAPAHAGI MarianEnciclopedia relatiilor culturale romano - italiene
1997A437000UNIVERSITATEA BUCURESTI1147ANASTASIU NicolaeStudii privind fundamentul si cuvertura bazinelor de sedimentare din orogenul carpatic si foreland - ul sau
1997A450000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA460BALINTONI Ioan-coriolanStudiul structural si deformational al tectonitelor din carpatii orientali, in corelatie cu paragenezele acestora
1997A412000UNIVERSITATEA BUCURESTI1433SCRADEANU DanielSistem informatic pentru selectarea validarea si stocarea informatiilor geologice
1997A492000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA479MAC IonOrganizarea spatiului geografic - campul de investigatie depresiunea transilvaniei
1997A430000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI723DONISA IoanAtlasul geografic informatizat al moldovei; partea a ii - a (judetele)
1997A422000UNIVERSITATEA BUCURESTI1146PANAIOTU CristianCercetari paleomagnetice privind formatiuni sedimentare tertiare din orogenul carpatic
1997A440000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI722DONISA IoanAtlasul geografic informatizat al moldovei
1997A440000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI677BOJOI IonCercetari asupra dinamicii peisajului geografic din moldova extracarpatica (faza 1997: cercetari asupra dinamicii peisajului geografic din campia moldovei)
1997A419000UNIVERSITATEA BUCURESTI75NEAGU TheodorJurasicul si cretacicul din dobrogea centrala si de sud - paleontologie - stratigrafie
1997A437000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI732MURARIU TitusGeochimia, geotermometria si potentialul metalogenetic al pegmatitelor din romania
1997A425000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA445PETRESCU IustinianEvolutia paleoclimatica in neogenul superior si cuaternarul din romania in lumina datelor paleontologice si evaluarea paleomediilor generatoare de carbuni
1997A425000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA432MARZA IoanCercetarea formatiunilor geologice purtatoare de minerale cu valoare de geme din romania
1997A410000UNIVERSITATEA BUCURESTI1149SECLAMAN MarinReconsiderarea petrogenezei asociatiilor de roci deformate penetrativ, cuprinse in orogenul carpatic, pe baza analizei de strain si analizei cinematice; modelarea experimentala a deformarii asociatiilor petrografice
1997A410000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA457BUCUR IoanDepozitele mezozoice din zona resita - moldova noua
1997A440000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI692CHIFU TeodorCercetari pentru cunoasterea biodiversitatii din bazinul prutului
1997A410000UNIVERSITATEA BUCURESTI1148CIOFLICA GratianModele de zacaminte de minereuri din romania; faza a iii a; modele de zacaminte metamorfice de fe, mn, au
1997A425000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA430MARZA IoanStudii petrografice si metalogenetice comparative intre magmatitele laramice si neogene din muntii apuseni si banat: petrometalogenia banatitelor
1997A430000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA439GHERGARI Lucretia-mariaI; studiul caracteristicilor microstructurale si de compozitie fazala pentru unele produse ceramice de diferite proveniente ii; studii morfo - structurale asupra unor asociatii de macro si microfosile din mezozoicul si te
1997A420000UNIVERSITATEA BUCURESTI1257MESTER RaduInfluenta serului hipercolesterolemic asupra citoscheletului celulei endoteliale
1997A440000UNIVERSITATEA BUCURESTI1FLONTA LuizaExplorari ale bistraturilor lipidice artificiale ca sisteme model ale membranelor biologice; modelare si experiment
1997A425000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI725SABLIOVSCHI VictorGeochimia si metalogenia formatiunilor cristalofiliene din carpa - tii orientali; i;formatiuni precambriene; grupurile de haghimas, ra - au, bretile si de rebra, barbar
1997A4120000UNIVERSITATEA BUCURESTI1538VADINEANU AnghelutaRolul functional al biodiversitatii sistemului dunarii inferioare (sdi)
1997A430000UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE902GASTESCU PetreStarea mediului si dezvoltarea durabila a asezarilor umane cu referire la jude}ul dambovi}a - studii de caz privind ariile si asezarile umane cu dezechilibre ecologice
1997A415000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA434VLAD SerbanMobilizarea si bioacumularea plumbului si zincului in zona poluata zlatna (muntii apuseni, romania)
1997A45000UNIVERSITATEA BUCURESTI1159MARUNTEANU CristianVade - mecum pentru evaluarea conditiilor naturale si a susceptibilitatii terenurilor pentru amplasarea depozitelor de deseuri
1997A415000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA468ONAC Bogdan Petroniu Lucian;reconstituiri paleoclimatice si de paleomediu pentru cuaternarul din romania
1997A435000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA443TUDORANCEA ClaudiuImpactul ecologic si genetic asupra structurii si functionarii ecosistemelor acvatice din transilvania
1997A430000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA448COMAN NicolaeStudii complexe, genetice si ultrastructurale in vederea evaluarii efectelor citotoxice si mutagene induse de compusi chimici ce intra in compozitia unor medicamente, detergenti, pesticide, aditivi alimentari si prod
1997A415000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA470CODREA VladStudiul geologic complex al depresiunii zarand
1997A425000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA437TOMESCU NicolaeStudii biocenologice in spatii protejate din transilvania
1997A420000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA453MURESAN IoanStudiul petrurgic al rocilor (magmatice si metamorfice), a conditiilor de a obtine din topitura produse vitroase si cristalizate cu structura si proprietati prestabilite; caracteristicile de structura si compozitie ale
1997A416000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI697ION IordacheStudiul complex al arriilor protejate din moldova si a situatiei lor actuale
1997A420000UNIVERSITATEA BUCURESTI1258TUGULEA LauraDetectia in celulele endoteliale a proteinelor care leaga specific acizii grasi
1997A440000UNIVERSITATEA BUCURESTI3IELENICZ MihaiEvaluarea mediului natural pentru sistematizarea teritoriului in spatiul deluros si de campie subcarpato - danubian(geografie - sistematizare - dezvoltare conservare
1997A418000UNIVERSITATEA BUCURESTI87ERDELI GeorgeDiferentieri geografice in dinamica satului romanesc contemporan
1997A412000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI700MITITIUC MihaiStudii de conservare a genofondului de plante rare si ocrotite din romania, introducerea si aclimatizarea lor in gradina botanica iasi
1997A412000UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE1074CUCU VasileRomania in structurile etnogeografice ale eurppei - reprezentarea cartografica unitara a populatiei romanesti in tarile europei
1997A410000UNIVERSITATEA BUCURESTI1150COSTIN GeluStudiul ambiantelor petrografice de presiune ridicata din carpatii meridionali; implicatii privind modelele de punere in loc a eclogitelor si evolutia termobarometrica a domeniilor purtatoare de roci de presiune ridic
1997A411000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA451BEDELEAN IoanCercetari mineralogo - petrografice asupra rocilor zeolitice din transilvania, in vederea utilizarii lor in economie: industrie, agricultura, protectia mediului; etapa ii - 1997 cercetarea complexa a tufurilor zeolitice din
1997A45000UNIVERSITATEA BUCURESTI1486LUPULESCU MarianMicroscop optic virtual
1997A430000UNIVERSITATEA BUCURESTI971IORDACHESCU DanaCercetari de biochimie si de biologie celulara privind modificarile metabolice induse de diabetul experimental si de tratamentul cu saruri ale metalelor tranzitionale
1997A422000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA474RAKOSY LenutaStudii privind transferul unor caractere de rezistenta la boli si daunatori, de la specii spontane la specii cultivate, prin experimen te de hibridare somatica simetrica si asimetrica
1997A410000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI670BARA IonObtinerea, selectia, caracterizarea si valorificarea de noi genotipuri, la specii de microorganisme si plante, in vivo si in vitro
1997A410000UNIVERSITATEA BUCURESTI939VESPREMEANU EmilVulnerabilitatea reliefului tarmului deltaic si lagunar al marii negre la riscurile naturale meteo - marine
1997A418000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI1022ISAC MihailTransformari experimentale adaptative ale musculaturii scheletice mioplastii si cardiomioplastii
1997A422000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI701TOMA ConstantinCercetari morfo - natomice, fiziologice si biochimice la plante spont ane si cultivate, in conditii normale si modificate sub efectul unor factori biotici si abiotici(poluanti, ingrasaminte, pesticide, radiatii, retardan
1997A410000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA456BUCUR IoanStudii paleontologice si paleoecologice asupra depozitelor cretacice si tertiare din unele regiuni ale romaniei in vederea reconstituirii paleomediilor
1997A420000UNIVERSITATEA BUCURESTI973COSTACHE MarietaStructura, distributia si controlul genetic al antigenelor de grup tisular abh si lewis; functia si controlul genetic al expresiei alfa - l - fucoziltransferazelor si oligozaharidelor tisulare la primate
1997A420000UNIVERSITATEA BUCURESTI1469HERLEA VictoriaStudiul frecventei si circulatiei tulpinilor de enterobacterii rezistente la antibiotice in diferite medii (intestin uman, animal, mediu acvatic, alimente) si analiza moleculara a determinantilor genetici de rezistent’
1997A430000UNIVERSITATEA BUCURESTI1351TRUFAS Miron ValerChimismul si calitatea apelor de suprafata ca urmare a interactiunii societate umana - mediu natural;studiu de caz - bazinul hidrografic al raului ialomita
1997A410000UNIVERSITATEA BUCURESTI1350NASTASE AntonStudiul geoecologic al vaii dunarii romanesti
1997A416000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA475DRAGOS NicolaeCercetari privind organizarea ultrastructurala a membranelor fotosintetice la microorganismele procariote si eucariote
1997A425000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA477CRACIUN ConstantinCorelatii structural - functionale, endocrino - metabolice la nivel sistemic ale unor glucocorticoizi topici
1997A410000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI1441LUPASCU GheorgheCercetari privind stadiul degradarii invelisului de sol in regiunea pericarpatica a moldovei; (faza 1997) evolutia actuala a solurilor degradate pe ternurile ameliorate inainte de 1990
1997A45000UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA750MIHAILESCU Ion-florinStudiul efectelor ecologice si economice ale fenomenelor climatice de risc din dobrogea
1997A415000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI1444MUSTATA GheorgheCercetari privind existenta si concentrarea unor izotopi radioactivi pe traiectoria lanturilor trofice caracteristice biocenozelor marii negre din zona agigea - eforie
1997A415000UNIVERSITATEA BUCURESTI958VASSU TatianaOrganizarea unei banci (colectii) nationale de drojdii de laborator si industriale si caracterizarea lor biochimica si genetica; faza 1997: studii de taxonomie moleculara pe tulpini de drojdii de laborator si industr
1997A422000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA463TARBA CorneliuInterrelatii structural - functionale, la nivel celular, in proliferarea peroxisomala indusa de fibrati
1997A420000UNIVERSITATEA BUCURESTI1431POSTOLACHE CarmenCircuitele biogeochimice ale cd, pb, zn si co in zona inferioara a dunarii
1997A425000UNIVERSITATEA BUCURESTI1212TESIO Calin DumitruCercetari asupra biologiei speciilor animale, vegetale si microbiene din campia munteniei de est si centrale
1997A46000UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA1458GODEANU Stoica-preda;stabilirea masurilor de dezvoltare a activitatilor turistice si de agrement in lacurile litorale mamaia, tabacarie, techirghiol si neptun in conditiile metinerii potentialului lor bioproductiv si al protectiei mediului
1997A420000UNIVERSITATEA BUCURESTI1106STOIAN VeronicaMarkeri citogenetici in studiul variabilitatii intra - si inter specifice si identificarea segmentelor de introgresie in tribul triticeae
1997A46000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA42COSTE IoanStabilirea si caracterizarea unitatilor de vegetatie si biotop din sud - vestul romaniei (banat)
1997A420000UNIVERSITATEA BUCURESTI972DINISCHIOTU AncaEvidentierea interactiei intre sds22 si fosfoprrotein fosfataza 1 din nucleii hepatocitelor de sobolani
1997A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA51NEDELEA GabrielCercetari privind utilizarea liniilor dublu haploide cu origine diferita pentru analizagenetica la orz
1997A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA186SOCACIU CarmenEvaluarea potentialului citotoxic/mutagen/carcinogen al unor medicamente de uz veterinar si uman prin tehnici de biologie celulara si moleculara
1997A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA154ARDELEAN MarinStudiul variabilitatii somaclonale si inducerea mutatiilor in vitro la specii horticole ornamentale in vederea crearii materialului initial de ameliorare
1997A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA55BUTNARU GalliaEcogeografia si evaluarea in situ si ex situ a biodiversitatii genetice vegetale din banat
1997A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI783VACARU-OPRIS IoanContributii la sporirea productiilor avicole prin dezvoltarea si implementarea unor tehnici de decacidare (pasteurizare) a nutreturilor combinate specifice pasarilor, folosind tehnicilor nucleare
1997A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA158INDREA DumitruCercetari privind tehnologia culturilor de tomate si castraveti in sere pe substrat organic (fara sol)
1997A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA192HENEGARIU OctavianElaborarea tehnologiei de multiplicare si conservare in vitro la catina alba (hippophae rhamnoides l)
1997A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI782MOCA ValeriuUrmarirea comportarii in exploatare a lucrarilor de drenaj subteran si a calitatii solurilor drenate in conditiile cimpurilor experimentale - pilot de drenaje agricole amenajate pe solurile cu exces de umiditate
1997A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI1239ROMAN Gheorghe ValentinModelarea proceselor ecofiziologice de crestere si dezvoltare la plantele de cultura mare
1997A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA44GOIAN MirceaFolosirea de resurse minerale si organice reciclate in vederea sporirii productiei agricole, a fertilitatii solului si protectiei mediului inconjurator
1997A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA115COSOROABA JustinVerificarea programelor de prevenire si combatere a rezistentei trichostrongilidelor si dictiocaulidelor la benzimidazolice
1997A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI777COTEA ValeriuStudiul diferitelor grupe de compusi fenolici (antociani, catechine, procianidoli etc;) din diferite produse horticole si transformarile pe care le sufera in procesele de pastrare, conditionare si industrial
1997A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI1432STANESCU VasileIncidenta, semnificatia epidemiologica si optimizarea metodelor de izolare si identificare a tulpinilor de clostridium perfringens din produsele de origine animala
1997A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI805COTOFAN Vasile-gheorgheAnatomia animalelor pentru blana (putorius furo, myocastor coypus, ondrata zibethica)
1997A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA181GHIZDAVU IustinSubstante de origine vegetala cu utilizari in protectia plantelor
1997A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA54BUTNARU HoriaProducerea heterozisului pe baza de androsterilitate la ceapa (allium cepa l;)
1997A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA171MUNTEAN Leon SorinCercetari privind largirea sortimentului de plante medicinale si aromatice cultivate in romania
1997A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA183NEAMTU GavrilCercetari biochimice de evaluare si valorificare superioara a unor plante si a unor surse vegetale cu continut ridicat de carotenoide
1997A57000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA165ZAHARIA DumitruStabilirea metodelor in vitro si in vivo de conservare si multiplicare a germoplasmei unor specii rare, endemice din flora romaniei
1997A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI31MOTCA GheorgheStudiul tehnicilor de cultura nepoluante, pentru pajisti si cartof, in regiunile de campie
1997A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI775STAN NistorEvaluarea principalilor factori de risc si stabilirea masurilor de diminuare a efectelor acestora in tehnologiile nepoluante de cultivare a unor plante legumicole
1997A520000UNIVERSITATEA CRAIOVA175OLTEANU IonCercetari privind stabilirea arealelor favorabile si imbunatatirea unor secvente tehnologice de cultivare, ca alternativa de model apropiat pentru o viticultura ecologica, durabila in oltenia
1997A58000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA173BOBES IoanProtectia ecologica impotriva bolilor si intregirea herbarului fitopatologic al transilvaniei
1997A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI307POMOHACI NicolaiCercetari privind valorificarea unor produse hortiviticole pentru obtinerea de bauturi si concentrate alimentare
1997A518000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI304NICOLAESCU IonCercetari pentru fundamentarea solutiilor de reabilitare modernizare a sistemelor de irigatii si stabilirea limitelor de exploatare a acestora
1997A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA206MUNTEAN MirceaCercetari privind elaborarea, testarea si implementarea Œn productie a unor produse medicamentoase pentru ginecologia veterinara
1997A510000UNIVERSITATEA CRAIOVA169CHILOM PelaghiaOptimizarea structurii culturilor legumicole in functie de potentialul natural al solului si biologic al plantelor
1997A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI778HATMAN MirceaCercetari de biologie si ecologie a unor agenti patogeni si daunatori ai culturilor agricole din zona centrala a moldovei
1997A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI806COTEA CorneliuCercetari histologice si histochimice privind glandele endocrine implicate in cresterea prolificitatii la suinele femele
1997A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI800COMAN IoanCercetari privind incidenta si gradul contaminarii cu miceti si micotoxine a unor substraturi vegetale folosite in hrana animalelor si elaborarea unor tehnologii de conservare a boabelor de cereale cu umiditate excesiva
1997A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI752POPESCU VictorCercetari cu privire la diversificarea sortimentului legumicol, floricol si dendrologic si stabilirea unor tehnologii specifice
1997A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI117DAVIDESCU Velicica ElenaTehnologii si biotehnologii agricole alternative, cu consum redus de energie, in contextul protectiei mediului ambiant
1997A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA191MORAR GavrilaCercetari privind evolutia insusirilor fizice si chimice ale solului sub influenta asolamentelor
1997A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI943BURZO IoanCercetari anatomo - fiziologice si bichimice cu privire la principalele plante tinctoriale si pigmentii acestora si a posibilitatii utilizarii lor pentru vopsirea fibrelor textile
1997A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI944STEFAN VasileStudiul proceselor de eroziune si alunecari de teren, impactul acestora asupra ecosistemelor agricole, in zona colinara buzau
1997A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI1169NICOLAE IonInducerea variabilitatii genetice la soia prin metode clasice si moderne
1997A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA194CIURDARU VictoriaCercetari asupra sistemelor antioxidante din organismele animale si in directia identificarii de produse naturale cu proprietati antioxidante
1997A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI803RUNCEANU Liviu Gh.Cercetari privind biotehnologia transferului embrionar, modalitatile chirurgicale si nechirurgicale, optimizarea unor formule medicamentoase de sincronizare si superovulatie, studii asupra lichidelor de transfer
1997A512000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI136SCHIOPU DanCresterea ponderii azotului fixat biologic si a eficientei resurselor naturale la marirea productivitatii, reducerea imputului de energie fosila si evitarea poluarii in ecosistemele agricole
1997A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA190SAVATTI MirceaAmeliorarea unor specii furajere anuale si perene
1997A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA198SUTEU EronimCercetari privind imbunatatirea metodelor de diagnostic si a mijloacelor profilactico - terapeutice in parazitozele musculare si sistemice la rumegatoare si suine
1997A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA196RAPUNTEAN GheorgheElaborarea unui nou concept de prevenire a colibacilozelor neonatale la purcei prin colonizare dirijata si obtinerea de noi preparate probiotice
1997A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA151PAMFIL DoruEvaluarea resurselor de germoplasma cu ajutorul markerilor genetici rapd in vederea prezervarii patrimoniului genetic vegetal national si utilizarii acestuia ca material de ameliorare
1997A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI1367POPESCU-VIFOR Stefan-mihaiManipularea variabilitatii genetice produsa prin biotehnologii de reproductie la diferite specii de animale
1997A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI650HANCU SimionApararea terenurilor agricole impotriva eroziunii produse de cursurile de apa
1997A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI774TOMA Doina-lianaTehnologii de producere a miceliului si de introducere in cultura unor specii de ciuperci din flora spontana
1997A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI771VASILICA ConstantinEvolutia cantitativa si calitativa a productiei, a unor insusiri fizico - cmimice ale solului si a bilantului consumului npk sub influenta ingrasamintelor organo - minerale in experiente internationale de lunga durata (iosd
1997A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI769ONISIE TeodorImpactul tehnologiilor agricole asupra calitatii si conservarii mediului in conditiile agroecosistemelor din moldova
1997A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI764SAVU PaulLucrarile de combatere a eroziunii solului, componenta majora a mentinerii echilibrului ecologic in podisul moldovei
1997A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA160BUDIU ViorelCercetari privind stabilizarea si valorificarea agricola a terenurilor alunecate, amenajate
1997A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA58DRAGANESCU EmilCercetari privind reactia diferitelor soiuri de piersic si cais fata de factorii de biotop din centrele de cultura din banat in vede - rea imbunatatirii zonarii si a tehnologiei de cultura
1997A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI776NEAGU TraianCercetari privind modificarea proprietatilor fizico - mecanice ale solului prin folosirea mecanizarii
1997A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI490SOFRONIE RamiroIntegrarea unor tehnici avansate in monitorizarea factorilor geodinamici si de mediu pentru reabilitarea spatiului rural
1997A515000UNIVERSITATEA CRAIOVA159GODEANU IoanCrearea si omologarea de noi soiuri si portaltoi pentru cultura intensiva a nucului
1997A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI751MITROI AdrianImplicatii fiziologice, tehnologice si ecologice ale sistemului de lucrari minime ale solului
1997A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA68MOGA MANZAT RaduCercetari curativo - profilactice in tetanos; faza 1997: utilizarea tehnicii elisa pentru determinarea statusului imunologic in tetanos, in conditii naturale si experimentale
1997A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI1340TOGOE IulianCercetari privind incidenta si terapia starilor de infecunditate determinate de endometrite si metrite la vaca
1997A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA64DRINCEANU DanImplicatiile productive ale hranirii animalelor cu nutreturi provenite din diferite zone ecologice din partea de vest a romaniei
1997A510000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI292AMARFI Rodica - FevroniaStudiu privind procesarea minima in industria alimentara utilizand tehnici intensive
1997A510000UNIVERSITATEA CRAIOVA170POPA AurelCercetariprivind valorificarea convenienta a productiei la unele specii de plante horticole in arealele favorabile ale ecosistemului din oltenia
1997A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI604MARINESCU MarinCercetari de ecotoxicologie si toxicovigilenta veterinara
1997A510000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI294BULANCEA MirceaCercetari privind obtinerea si utilizarea antioxidantilor naturali in industria alimentara
1997A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA211MARGHITAS Liviu AlexandruProducerea de material saditor floricol cu insusiri biologice si fitosanitare corespunzatoare standardelor internationale
1997A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA60BERAR ViorelCercetari privind influenta diferitilor factori agrotehnici in determinarea productiei si calitatii la cartoful timpuriu, in zona de campie a banatului
1997A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA41BORCEAN IoanStabilirea tehnologiilor nepoluante eficiente economic la culturile de grau si porumb pentru sud - vestul banatului
1997A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA184RUSU MihaiCercetari privind efectul unor masuri agrochimice in refacerea fertilitatii solurilor degradate prin poluarea industriala din zona zlatna
1997A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA230VLAIC AugustinCercetari privind interactiunea genotip x mediu la principalele in - susiri economice ale porcinelor si implicatiile acesteia in programele de ameliorare
1997A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI772JITAREANU GerardCompactarea solurilor din moldova ca urmare a activitatilor antro - pice si metode de ameliorare a acestora
1997A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI113JINGA IonelValorificarea dejectiilor animaliere in agricultura in conditiile protectiei mediului ambiant
1997A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI802CARP-CARARE MihaiCercetari ecologice asupra unor specii bacteriene din genurile campylobacter si yersinia
1997A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI810COTOFAN OtiliaDisgnostic morfopatologic al tumorilor maligne si al leziunilor preneoplazice la animalele domestice
1997A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI135BUDOI GheorgheFundamentarea si elaborarea sistemului de agricultura durabila pentru zona solului brun roscat din sudul tarii
1997A55000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA873WEHRY AndreiRetehnologizarea actualelor sisteme de irigatii
1997A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI676POMOHACI NicolaiFolosirea biotehnologiilor moderne in vederea ameliorarii portaltoilor de vita de vie
1997A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI938CEPOIU NicolaePerfectionarea tehnologiilor de inmultire a speciilor pomicole nucifere refractare la metodele conventionale si biotehnologice
1997A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI766DUMITRESCU NicolaeRolul factorilor tehnologici asupra gradului de convertire a ener - giei solare in biomasa acumulata, in conditiile pastrarii echilibru - lui ecologic
1997A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA199SPINU MarinaStudiul interrelatiei imunoreactivitatii antivirale si antiparazitare la nurci cu boala aleutina in diferite parazitoze
1997A510000UNIVERSITATEA CRAIOVA1096MOCANU RomulusPoluarea mediului agricol prin chimizarea agriculturii in jud; dolj
1997A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA63VINTILA IoanTransferul de nuclei embrionari in ovule enucleate in vederea clonarii embrionilor de mamifere
1997A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA197BABA Alecsandru IoanInfectia cu helicobacter si gastritele la caine
1997A510000UNIVERSITATEA CRAIOVA163ANTON DoinaDiversificarea sortimentului si optimizarea tehnologiilor de cultura la plantele floricole
1997A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI765VASILESCU NicolaeStudiul formelor de asociere si cooperare in agricultura montana si premontana a carpatilor orientali ai moldovei in vederea rentabilizarii lor - etapa 1997
1997A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI371TANASESCU RodicaEconomia bilantului energetic in agricultura - productia animala
1997A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA65STANCIU GavrilCercetari privind imbunatatirea tehnologiei de hranire si intre - tinere a tineretului taurin de reproductie
1997A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA201COZMA VasileInfluenta procesului de aclimatizare asupra statusului imunologic si parazitologic la capre de angora importate in nv romaniei
1997A515000UNIVERSITATEA CRAIOVA172GHEORGHITA MarinCercetari privind posibilitatile tehnologice si microbiologice de obtinere a vinurilor cu grad ridicat de naturalete
1997A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI804BURTAN IoanEtiopatologia si simptomatologia afectiunilor digitale la suine
1997A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI1283CORNILA NicolaeCercetari histologice si de morfometrie computerizata privind membrana nictitanta la animalele domestice
1997A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA57DRAGANESCU EmilIdentificarea si valorificarea superioara a germoplasmei locale si a soiurilor noi de pomi fructiferi si vita de vie in conditiile ecologice din sud - vestul romaniei
1997A510000UNIVERSITATEA CRAIOVA185IONESCU IoaninValorificarea superioara a pajistilor din zona colinara si montana
1997A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA46POPESCU GheorgheStudiul unor patogeni la soia
1997A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA56GHINEA LucianCercetari privind efectul unui sortiment de erbicide asupra proceselor biologice ce determina fertilitatea solului
1997A675000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA IASI1071BRAILOIU EugenEfecte biologice ale interactiunii dintre dinamica citoscheletului si dinamica intracelulara a calciului - relevanta la nivel sinaptic si muscular
1997A660000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA547SANDULESCU Robert ValentinCercetari privind dezvoltarea unor metode electroanalitice si aplicatiile acestora la detectia calitativa si cantitativa a unor compusi de interes farmaceutic
1997A613000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI1490CALARASU Romeo1patologia bontului laringian
1997A650000UNIVERSITATEA BUCURESTI1259POPOV Lucia-doinaInfluenta hiperlipemiei si diabetului, induse experimental, asupra reactivitatii vasculare si structurii vaselor de rezistenta
1997A625000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI1371PASLARU Liliana LiviaStudiul proteinelor de stress in conditii normale si patologice, corelatia acestora cu medicatia imunosupresoare
1997A618000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE TARGU-MURES132SABAU MariusDezvoltarea unor programe de achizitie si prelucrare a datelor provenite din masuratorile fiziologice
1997A637000UNIVERSITATEA CRAIOVA156BULUCEA DumitruDiagnosticul beta - talasemiilor si tratamentul anemiei cooley in oltenia
1997A660000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI1465KATONA EvaStudiul mecanismelor implicate in etapele initiale ale traducerii de semnal in celulele sanguine umane si al influentei asupra acestora a unor factori fizico - chimici utilizati in terapia medicala
1997A625000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE TARGU-MURES133PASCU IonReglarea hemodinamica a activitatii organelor;modelarea circuitului sanguin la om
1997A659000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES TIMISOARA909SERBAN MargitStudiul calitatii vietii bolnavilor hemofilici: corelatii clinico - genetice, biologice si terapeutice
1997A625000UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA1564BORDEI PetruStudiu morfofunctional (macro, mezo si microscopic) al vascularizatiei artereo - venoase a organelor toraco - abdominale
1997A660000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA IASI1062PETRESCU GheorgheCercetari experimentale privind rolul functional si biochimic al sistemului renina - angiotensina in glanda pineala si de la nivelul vascular la mamifere si la om
1997A660000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI1363DINU AlexandruModificari ale membranei celulare induse de radiatia laser he - ne folosita in chirurgia laser; studii experimentale, teoretice si aplicatii
1997A34500ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI1256VASILESCU IonEficienta investiiilor in invatamant
1997A310000ACADEMIA DE MUZICA GHEORGHE DIMA CLUJ-NAPOCA1117PUSCAS PavelRipm - romania \repertoriul international al presei muzicale din romania\
1997A14000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI681SANDULOVICIU MirceaStudiul mecanismelor care conduc la formarea unor sisteme autoorganizate
1997A12000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI685BARBU ViorelControlul sistemelor neliniare cu parametru distribuit
1997A14000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI652RUSU GheorgheProcese fizice in straturi subtiri si heterojonctiuni semiconductoare
1997A423000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI694HEFCO VasileRolul sistemului colinergic in procesul de invatare si memorie
1997A14000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI709POPA GheorgheStudii privind unele proprietati si fenomene de suprafata la interactia plasmei de temperatura joasa cu materiale masive, straturi subtiri sau pulberi;proprietati ale plasmei
1997A12500UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI712STRAT MitachiObtinerea si studiul prin metode optice si spectrale a unor substante si materiale cu aplicatii in tehnologii neconventionale (cristale lichide polimere, matrici polimere, medii anizotrope, substante dicroice)
1997A13000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI726CAZACU CosticaAplicatii ale logicii matematice in informatica (analiza recursiva a unor probleme de complexitate a algoritmilor, semantica denotationala, baze de date, programare logica)
1997A14000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA324ARDELEAN IoanPrepararea si studiul proprietatilor structurale, electrice, magnetice si optice ale unor noi materiale vitroase si vitroceramice pe baza de bi2o3, teo2, b2o3 si p2o5 continand ioni ai elementelor de tranzitie
1997A28000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA383AGACHI Serban PaulSimularea conducerii predictive dupa model a procesului de cracare catalitica
1997A14000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA323BURZO EmilStudiul proprietatilor fizice ale compusilor pamanturilor - rare cu metale de tranzitie 3d
1997A12000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA298RUS IoanOperatori neliniari, ecuatii diferentiale si aplicatii tema pe 1997: studiul unor ecuatii ce apar in biomatematica
1997A14000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA370HAIDUC IonelNoi polioxometalati cu fragmente structurale organometalice
1997A12000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA306STANCU DimitrieConstruirea prin metode interpolatorice, combinatoriale si probabilistice de operatori de aproximare in cazul uni si multidimensional; studiul unor clase de operatori multidimensionali de aproximare, utili in construi
1997A310000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA401DINCU VasileCercetarea relatiilor interculturale si interetnice din localitatile judetului covasna
1997A14000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA315COZAR OnucObtinerea si studiul proprietatilor fizico - structurale ale unor materiale noi de interes biologic si ecologic
1997A14000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA322SIMON SimionSinteza si studiul caracteristicilor fizice ale unor materiale oxidice amorfe de interes pentru protectia mediului inconjurator
1997A13500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA356ONICIU LiviuProcese electrocatalitice si tehnici complexe de investigare in regim nestationar; aplicatii la senzori electrochimici
1997A423000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA435TRIFU MihaiCercetari fitofiziologice, microbiologice si enzimologice privind ecosistemele dezvoltate pe halde de steril in vederea bioremedierii acestora
1997A14000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA376VLASSA MirceaSinteze de intercalanzi in adn cu actiune antitumorala
1997A415000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA478POP DanaBaza de bate multimedia pentru colectii mineralogice
1997A12000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA300MOCANU PetruStudiul unor noi clase de functii univalente si obtinerea unor noi criterii de difeomorfism;aplicatii in mecanica fluidelor
1997A14000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA368HAIDUC IonelStructuri moleculare si supramoleculare in compusi (organo)metalici cu liganzi fosfor - si arsenorganici
1997A28000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI291HOPULELE TraianStudii privind implementarea metodei de separare cu fluide supercritice in industria alimentara
1997A25500UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI901DAN ValentinaObtinerea complexului amilazo - proteazic cu bacterii selectionate ale genului bacillus
1997A27000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI264ARITON ViorelCercetari privind diagnoza defectelor la instalatii hidraulice, utilizand metode hibride neuro - fuzzy
1997A13000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI280OLARU ElefterieGrafuri perfecte si probleme conexe
1997A25000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI277MATULEA IordanDinamica sistemelor pentru transferul hidrocarburilor din exploatarile marine
1997A26497UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI274STEFANESCU IoanStudii si cercetari privind comportarea materialelor ceramice, metaloceramice si compozite in contactele hertziene cu rostogolire sau rostogolire cu alunecare (rulmenti, roti dintate, came etc;)
1997A27000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU735STETIU Cosmina ElenaCercetari privind precizia de executie a sculelor aschietoare profilate prin eroziune electrica
1997A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1282BOJIN DionezieCercetari privind realizarea unei baze de date operationale pentru modrenizarea metodelor fotonice de investigare structurala a materialelor
1997A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1199PROFIRESCU MarcelTcad proiectarea optimala a circuitelor integrate cu ajutorul unui mediu tcad
1997A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1524IONESCU VladAnaliza si sinteza robusta si optimala a sistemelor descriptor folosind metode de valori proprii generalizate si inegalitati matriceale
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI953IORDACHE MihaiAnaliza si proiectarea pe calculator a circuitelor electrice neliniare
1997A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1370TRAUSAN-MATU StefanInstrumente informatice cognitive pentru asistarea cu calculatorul a procesului de invatamant
1997A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI932SGARCIU ValentinElaborarea unor algoritmi si programe de prelucrare distribuita in cadrul conceptului de cladiri inteligente
1997A13500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1209LUCA ConstantinProcese selective (reactionale si de transport) de interes analitic si preparativ, proiectate pe baza principiilor chimiei supramoleculare
1997A13500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI693DIMONIE MihaiComportamentul specific a diciclopentadienei in reactia de polimerizare si copolimerizare metatetica
1997A13500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1226VISAN TeodorStudii termodinamice si cinetice ale proceselor de electrod la interfata electrod din particule solide/electrolit
1997A13500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1222GEANA DanEcuatii de stare in modelarea fluidelor pure si amestecurilor; faza unica - 1997: aplicarea ec; de stare la modelarea echilibrelor l - v in amestecuri
1997A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1198BADEA TudoraReactii redox pe electrozi de natura diferita
1997A13500UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI1213BALABAN AlexandruDescriptori ai structurii moleculare din generatia a treia
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA895GEORGESCU MirceaAlgoritm si program de calcul pentru calibrarea experimentala a curbelor de flambaj pentru profile din otel cu pereti subtiri formate la rece
1997A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA871DUBINA DanStudiul imbinarilor cu suruburi la structurile metalice din bare cu pereti subtiri formate la rece
1997A26000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA1477TOADER StefanCercetari asupra rezistentei la oboseala termica a cilindrilor de laminare la cald
1997A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA792VLADUTIU MirceaProcesor watchdog pentru cresterea dependabilitatii sistemelor de calcul
1997A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA829NAFORNITA IoanStudiul constructiei operatorilor morfologiei matematice statistice prinprocese aleatoare ierarhizate cu aplicatii in prelucrarea numerica a semnalelor mono si bidimensionale
1997A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA827NAFORNITA IoanStudiul reprezentarilor timp - frecventa si timp factor de scala ale semnalelor mono si bidimensionale cu aplicatii in elaborarea unor algoritmi de analiza multirezolutie
1997A25000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA883NICA Craciun MihaiCercetarea, conceptia si realizarea unor sisteme experimentale pentru studiul procedeelor de prelucrare prin eroziune electrica, electrochimica, rupere de contact electric, eroziune complexa si cu ultrasunete
1997A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA798CRETU VladimirProdus program pentru inregistrarea si prelucrarea informatiilor obtinute din regimurile tranzitorii ale masinilor electrice
1997A37000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1355POPESCU MariaStudii privind reorganizarea intreprinderilor romanesti (organizarea flexibila)
1997A54000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1337FLORESCU Ion IonFundamente ecologice si economice privind regenerarea si conducerea arboretelor cu functii multiple din zona montana; etapa a ii - a
1997A26000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1347GOIA IoanDocumentare, cercetari si experimentari in domeniul materialelor noi; determinari efective ale caracteristicilor unor materiale noi romanesti si prelucrarea lor statistica
1997A26000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1313DELIU GheorgheStudii teoretice si experimentale asupra dinamicii autovehiculelor cu vascocuplaj in transmisie
1997A54000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1325CIUBOTARU ArcadieCercetari privind stabilirea solutiilor tehnice si tehnologice de diminuare a prejudiciilor la colectare
1997A310000UNIVERSITATEA BUCURESTI1571DRAGAN IoanSpatiiul p[ublic si comunicarea politica din romania de dupa 1989 studiu longitudnal al campaniei electorale
1997A330000UNIVERSITATEA BUCURESTI1391MARGINEAN IoanDinamica structurii sociale in perioada de tranzitie
1997A13500UNIVERSITATEA BUCURESTI1185ANDRUH MariusProprietati supramoleculare ale compusilor coordinativi multimetalici
1997A12000UNIVERSITATEA BUCURESTI1484DRAGOS LazarAplicarea metodei ecuatiilor integrale pe frontiera la studiul numeric al problemelor neliniare aparute in aerodinamica subsonica
1997A14000UNIVERSITATEA BUCURESTI1075DANET Andrei FlorinMetode automate de analiza in flux cu aplicatii in controlul analitic al poluarii mediului
1997A14000UNIVERSITATEA BUCURESTI989IOVA IancuExcitari selective in izvoare spectrale si medii active laser cu gaze si vapori metalici cu emisie de radiatie in vizibil si uv studiul emisiei radiante prin ciocniri electronice si transfer de energie in plasme tranzien
1997A12000UNIVERSITATEA BUCURESTI964CRISTESCU NicolaeModelarea matematica si implementarea numerica pentru diverse tipuri de legi constituive cu aplicatii in industria miniera si petroliera
1997A14000UNIVERSITATEA BUCURESTI1421GRECU Voicu VladDezvoltarea unor aplicatii ale spectrometriei de rezonanta electronica paramagnetica
1997A320000UNIVERSITATEA BUCURESTI1514VELTER TiberiuStudiu preliminar privind evaluarea capacitatilor, performantelor si a mij;loacelor de stimulare a cercetarii stiintifice universitare
1997A415000UNIVERSITATEA BUCURESTI1138MALDARESCU Ioan-cristuGeochimia carbonului in ariile metamorfitelor cu grafit din carpati
1997A415500UNIVERSITATEA BUCURESTI7GRECU FloareUnitatile ecogeografice ale romaniei (determinare, codificare si caracterizare)
1997A54000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA62BOTAU DoricaCercetari asupra fotoautotrofiei in cultura de celule si tesuturi vegetale in vitro
1997A54000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA72TIBRU IoanReducerea impactului dejectiilor semilichide de suine asupra mediului incojurator
1997A54000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA47SAMBOTIN LiviuModalitati de sporire a eficientei economice in cadrul exploatatiilor agricole privat - familiare din zona banatului
1997A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA48TABARA ValeriuCuantificarea participarii la realizarea productiei principale si secundare a unor elemente de productivitate la principalele plante cultivate, sub influenta conditiilor de mediu si a unor elemente de tehnologie
1997A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI808PERIANU TudorCercetari privind imbunatatirea metodologiei de diagnostic, profilaxie si combatere in gastroenterita hemoragica cu parvovirus la canine
1997A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI809POPESCU OvidiuCercetari biochimice si histochimice privind efectul compusilor anorganici cu siliciu asupra procesului ateromatos la animale
1997A54000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI767AXINTE MihailCercetari privind sporirea productivitatii unor leguminoase pentru boabe (fasole, soia, lupin) prin stimularea procesului de fructificare
1997A54000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI385OANCEA MargaretaFormarea si consolidarea fermelor familiale comerciale in agricultura romaniei si posibilitatile acestora de practicare a agroturismului
1997A55600UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI1312SANDOIU Dumitru IlieDeterminarea bazelor fertilitatii solului brun roscat prin identificarea parametrilor indicatorilor fizici, biologici si chimici ai acestuia, cu rol determinant in elaborarea unor sisteme de agricultura cu grade diferi
1997A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI1521CURCA DumitruAcidul ascorbic si reactivitatea organismului animal interelatiile dintre acidul ascorbic si unele bioelemente
1997A54000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA179ROTAR IoanCercetari privind structura trofica si productivitatea fitocenozelor functie de genotipuri si de tehnologii de cultura
1997A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA205MATES NicolaeMetode de diagnostic si tratament Œn artrite - artroze la animale
1997A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA216MAN CornelStudiul conditiilor de igiena in unele ferme de lapte din transilvania
1997A12000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA833GASPAR DumitruTeorie spectrala, algebre de operatori, operatori pe spatii de functii
1997A12000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA1436REGHIS MirceaStudiu calitativ si metode numerice pentru sisteme dinamice descrise de ecuatii diferentiale in spatii infinit dimensionale
1997A13000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA835NEGRU ViorelAplicatii ale geometriei computationale in planificarea miscarii robotilor
1997A14000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA853BIRAU OctavianSurse de raze x de mare stralucire; difractia razelor x si aplicatiile acesteia la observarea directa a imperfectiunilor de retea prin topografie in raze x si interferometrie in raze x
1997A12000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA940PAPUC DanStudiul unor clase de operatori pe varietati diferentiabile dotate cu anumite structuri geometrice; aplicatii in modelarea geometrica a unor fenomene din fizica si economie
1997A410000UNIVERSITATEA BACAU759BATTES Klaus-wernerCercetari privind genofondul piscicol din unele ecosisteme acvatice din moldova
1997A215000UNIVERSITATEA CRAIOVA236IVANESCU MirceaAlgoritmi de conducere pentru roboti cu actiune cooperativa
1997A310000UNIVERSITATEA ORADEA974STEFANESCU BarbuAgricultura, mestesug si negot la locuitorii zonei beiusului in secolele xviii - xix
1997A29000UNIVERSITATEA PITESTI1154DUMITRESCU VasileAdaptarea postului de conducere la autoturisme pentru persoane cu anumite infirmitatii ale unor membre
1997A12000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI562BEJANCU AurelSubvarietati degenerate ale varietatilor semi - riemanniene
1997A27000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI567BALAU-MINDRU TudorelUtilizarea fenomenelor hiperfrecventiale la imbunatatirea proceselor tehnologice de fabricare a inlocuitorilor de piele din pvc plastifiat
1997A27000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI615RUSU CostacheProiectarea, simularea, analiza si evaluarea performantelor sistemelor de productie cu functionare determinista si fuzzy
1997A13000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI643CORDUNEANU AdrianUtilizarea metodelor element finit pentru ecuatii slab eliptice si pentru probleme de difuzie cu frontiera mobila
1997A26000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI633TUDOSE RaduModelarea uscarii convective a materialelor
1997A24000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI586MERTICARU VasileCercetari privind influenta preciziei constructive si cinematice asupra parametrilor dinamici in mecanismele complexe
1997A26000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI568MALCOMETE OtiliaCercetari privind obtinerea si caracterizarea fizico - mecanica si structurala a firelor polipropilenice filamentare; posibilitati de extindere sortimentala a productiei si destinatiei
1997A26000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI637SIMINICEANU IlieTehnologii cu ciclul inchis: tratarea fotochimica a apei
1997A25000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI584POTERASU Victor-florinModele numerice si de simulare pentru sisteme dinamice cu mai multe corpuri
1997A26000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI745AELENEI NeculaiAparate si metode pentru obtinerea de date termodinamice, cinetice si electrochimice
1997A210000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA1010DOMSA SerbanMateriale avansate (ma) via metalurgia pulberilor reclamate de tehnici de varf
1997A26000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA498ACHIMAS GheorgheCercetari privind dezvoltarea tehnologiilor neconventionale in constructia de masini
1997A26000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA464BRUMARU MarianaReabilitarea structurala a constructiilor din zidarie
1997A27000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA444CHISALITA AdrianRaspunsul dinamic haotic in probleme de dinamica structurilor
1997A25000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA407LUPEA IulianMediu de planificare a traiectoriilor la roboti mobili si articulati
1998A124000UNIVERSITATEA BUCURESTI1DANET Andrei-florinMetode automate de analiza in flux bazate pe multideterminare si utilizarea de biosenzori pentru monitorizarea mediului
1998A127000UNIVERSITATEA BUCURESTI2ALEXANDRU HoriaMecanisme de crestere si proprietati ale cristalelor crescute din solutii
1998A115000UNIVERSITATEA BUCURESTI3CUCULESCU IoanProcese ramificate si semigrupuri corespunzatoare; aplicatii in rezolvarea numerica a ecuatiilor operationale prin metoda monte - carlo
1998A112000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI79IGNAT MargaretaModelarea teoretica a proceselor neliniare in sisteme cu forte cu raza mica si mare de interactiune
1998A118000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI80PAPUSOI ConstantinStudiul efectului interactiunilor statice si dinamice in procesul de magnetizare a sistemelor de particule feromagnetice micro si nanometrice
1998A127000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI81TOMA MihaiStudiul influentei campului magnetic asupra diferitelor regiuni ale plasmei unei descarcari in gaze
1998A142000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI82RUSU GheorgheProcese fizice in straturi subtiri si heterojonctiuni semiconductoare
1998A124000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI83RUSU MihaelaContributii la studiul proprietatilor electrice si optice ale unor compusi semiconductori binari in straturi subtiri
1998A112000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI84GEORGESCU VioletaCercetari privind obtinerea, structura si proprietatile magnetice ale unor filme metalice multistrat; studiul anizotropiei si al mecanismelor de cuplaj magnetic
1998A14000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI85SULITANU NicolaeStudiul proprietatilor magnetice ale unor materiale amorfe noi
1998A13000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI86NICOLAESCU IonStudiul defectelor structurale cu ajutorul metodelor acustice
1998A110000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI87CONSTANTINESCU MirceaCercetari asupra dinamicii si mecanismului de reactie
1998A124000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI88POPOVICI EvelineCompusi oxidici performanti pentru protectia calitatii mediului
1998A117000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI89GHIRVU ConstantinDinamica reactiilor compusilor din mediul ambiant
1998A120000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI90MANGALAGIU IonelCercetari privind obtinerea, structura si reactivitatea diaziniu ilidelor
1998A117000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI91BICU ElenaSinteze de noi compusi fenotiazinici ca potentiale medicamente
1998A124000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI92BOURCEANU GeluDinamica neliniara a sistemelor chimice complexe si stabilitatea acestora la variatia parametrilor de constringere si la perturbatii externe
1998A110000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI93BERDAN IoanSepararea si valorificarea unor componente utile din minereuri indigene si subproduse industriale
1998A125000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI94CECAL AlexandruStudiul cineticii cresterii cristalelor in geluri, cu ajutorul atomilor marcati
1998A113000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI95PALAMARU Mircea-nicolaeCompusi de coordinatie ai biometalelor cu liganzi polidentati; biomimetizare si modelare in bioanorganica
1998A110000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA97MIHALCA IoanCercetarea proprietatilor magnetice si magnetoplastice si corelarea cu structura in benzi amorfe de tipul re - tm - m(re=gd, sm;tm=fe, cr;m=b)
1998A124000UNIVERSITATEA BUCURESTI98VLADESCU LuminitaObtinerea si caracterizarea de noi produsi pentru a fi folositi la recuperarea selectiva a componentilor utili din materii prime sarace si deseuri
1998A140000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI100STANCIU GheorgheCaracterizarea cristalelor de hgbr2 prin microscopie cu baleiaj laser in vederea obtinerii unor detectori de mare sensibilitate pentru radiatiile nucleare
1998A17000UNIVERSITATEA BUCURESTI101TRUTIA AthanasieSpectroscopia optica a complecsilor cu ioni ai elementelor de tranzitie si pamanturi_rare
1998A124000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA104RUSNAC Lucian-mirceaSinteza si proprietatile unor molecule amfifile continand mai multe grupe hidrofobe si hidrofile
1998A110000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA105BANDUR Geza NicolaePolimeri si oligomeri functionalizati cu caracteristici de prelucrare economic avantajoase si proprietati fizico - mecanice finale ridicate - cu etapa 1998 - valorificarea dimetacrilatilor sintetizati anterior in procese de copolimerizare
1998A113000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA106LAZAU IoanSinteze ale unor materiale oxidice prin intermediul precursorilor hidrosilicatici
1998A119000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA107CSUNDERLIK CarolSinteze si studii de reactivitate in clasa derivatilor functionali ai acidului carbonic
1998A13000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA108MALAESCU IosifCercetari privind comportarea cu frecventa a sistemelor de particule magnetice dispersate in matrice lichida si solida
1998A117000UNIVERSITATEA BUCURESTI109BENDIC CezarStudiul interactiilor ion - ion si ion - albumina in solutii apoase
1998A115000UNIVERSITATEA BUCURESTI110OANCEA DumitruStudiul experimental si modelarea combustiilor explozive in gaze; propagarea si suprimarea deflagratiilor si a detonatiilor in gaze
1998A117000UNIVERSITATEA BUCURESTI111OLTEANU MihaelaSisteme coloidale cu aplicatii terapeutice
1998A120000UNIVERSITATEA BUCURESTI113VILCU RodicaTematica propusa pentru anul 1998(faza a iv):analiza critica a datelor;modelare matematica
1998A113000UNIVERSITATEA BACAU116CIOBANU DomnicaCercetari pentru obtinerea celulozelor modificate chimic cu utilizari in industria alimentara si farmaceutica
1998A113000UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA117STEFANESCU Filofteia MirelaMetode omologice in algebra; aplicatii in studiul algebrelor neasociative (lie, jordan) aspecte computationale
1998A120000UNIVERSITATEA BUCURESTI118CIOBANU AdalgizaSinteza, caracterizarea fizico - chimica si testarea activitatii biologice a unor liganzi aromatici, ca si a unor combinatii cmplexe ale acestora cu metale tranzitionale
1998A15000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA119POPOVICI ParaschivaModelarea si simularea proceselor de cooperare
1998A117000UNIVERSITATEA BUCURESTI122RADU CornelAparatura de analiza prin metode electrochimice; instrumente virtuale
1998A128000UNIVERSITATEA BUCURESTI123FLORESCU VioricaProcese radiative in sisteme atomice simple
1998A17000UNIVERSITATEA BUCURESTI124BARNA EmilStudiul proceselor orientationale la interfata solid topitura si implicarea lor in proprietetile de suprafata si volum a straturilor subtiri de polimeri
1998A110000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA125DOGARU OctavianProbleme speciale privind retelele petri si limbajele lor, grafurile si cautarea cuvintelor in texte
1998A113000UNIVERSITATEA BUCURESTI126UDREA IonDescmpunerea catalitica a ozonului si a apei oxigenate
1998A16000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI128CORDUNEANU AdrianUtilizarea metodelor element finit pentru probleme de difuzie cu frontiera libera, probleme de tip stefan si pentru ecuatii slab eliptice
1998A14000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI129CIUBOTARIU CorneliuTeorii relativiste si gauge ale corpurilor cuantice macroscopice etapa 3/1998: aproximatia gauge a campului electromagnetic
1998A124000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI130DUMITRIU EmilSinteza materalelor cristaline microporoase si aplicatiile lor in procesele catalitice si protectia mediului
1998A113000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI131STRAT GeorgetaSpectroscopia plasmei; interactiunea a doua descarcari independente; straturi duble multiple; studii prin metode electrice, optice si spectrale
1998A111000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI132IBANESCU IoanModele mecanice generalizate În mecanica continuului deformabil
1998A124000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI133OPREA CleopatraPoliamide cu morfologie prestabilita si proprietati performante obtinute prin polimerizarea anionica in solventi a unor lactame
1998A113000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI134OBROCEA Pau;Cercetari privind obtinerea celulozei in conditii compatibile cu mediul ambiant
1998A113000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI135ONU PetruUtilizarea agentilor template in sinteza zeolitilor
1998A15000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI136ZET GheorgheUnificarea interactiunilor fundamentale dintre campurile fizice
1998A110000UNIVERSITATEA BUCURESTI137PLOSCEANU CarminaStudiul materialelor lichid - cristaline
1998A15000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI138DOROHOI Dana - OrtansaStudiul spectral, termodinamic si electromecanic al unor polimeri pe baza de uleiuri eterice
1998A125000UNIVERSITATEA BUCURESTI140GRECU Voicu VladDezvoltarea unor aplicatii ale spectrometriei de rezonanta electronica paramagnetica
1998A110000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI141KATONA EvaStudiul comparativ al efectelor radiatiilor coerente si necoerente din domeniul optic asupra unor mecanisme fundamentale implicate in functia celulelor; vii
1998A117000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI142DONESCU DanPolimerizarea În emulsie a acetatului de vinil În prezenta polielectrolitilor
1998A123000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI143VISAN TeodorStudii termodinamice si cinetice ale proceselor de electrod la interfata electrod din particule solide;electrolit; faza 1998: influenta parametrilor caracteristici particulelor solide si electrolitului asupra desfasurarii procesului de electrod
1998A118000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI145DIMONIE Mihai DumitruCatalizatori selectivi pentru sinteza polidiciclopentadienei liniare
1998A117000UNIVERSITATEA BUCURESTI147COTINEANU Mihail-anghelStudiul prin rezonanta electronica de spin al radicalilor implicati in cinetica fotolizei si radiolizei unor solide si solutii inghetate
1998A118000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI148GEANĂ DanEcuatii de stare in modelarea fluidelor pure si amestecurilor; faza unica 1998: proprietati termodinamice ale fluidelor din ecuatii de stare
1998A112000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI149CRAIU MarianaEstimatii si teste statistice; pentru variabile dependente
1998A120000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI150BRANZOI Ioan ViorelCoroziunea si protectia anticorosiva a metalelor si aliajelor in solventi organici
1998A110000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI151MARCULESCU BogdanStudii privind sinteza si caracterizarea colrantilor reactivi acrilamidici
1998A120000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI152TEODORESCU MirceaPolidiene de inalta puritate sterica obtinute cu noi sisteme catalitice
1998A125000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI154BANCIU Dezideriu MirceaCompusi aromatici - formare in pirolize de tip fulger
1998A117000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI155MEGHEA AureliaOxidarea avansata a micropoluantilor prezenti in sursele de apa
1998A117000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI156IULIAN OlgaProprietati fizico - chimice si echilibre de faze in sisteme binare si ternare de neelectroliti
1998A14000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI157RALEA MihaiFenomene de curgere si transport in gaze investigate prin interferormetrie holografica
1998A110000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI158GHEORGHIU HoriaCorelatii intre proprietatile fizico - chimice si cele mecanice ale unor biomateriale folosite in implanturi
1998A115000UNIVERSITATEA BUCURESTI4PREDA VasileModele bayesiene pentru modele adaptive
1998A13000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI5DANET NicolaeSpatii liniare dirijate si operatori liniari
1998A120000UNIVERSITATEA BUCURESTI6ANGELESCU Tatiana AlexandraElectroproducere de particule stranii
1998A15000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI160HOMENTCOVSCHI DorelDezvoltari teoretice si aplicative ale metodei elementelor de frontiera
1998A113000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI161ILIUTA Maria-corneliaEchilibre de faza in sisteme complexe de electroliti in solventi micsti cu aplicatii in procesele de separare ale componentilor amestecurilor lichide prin distilare extractiva
1998A15000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI162HALANAY AndreiContractii in spatii hilbert, rezolutii spectrale si studiul operatorilor de tip ruelle
1998A113000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI163POP TatianaStudiul influntei microstructurii asupra relaxarii amestecurilor polimere
1998A124000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA165TOMOAIA-COTISEL MariaChimia fizica a sistemelor supramoleculare formate din substante biologic active
1998A113000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA167BOBOS Liviu DorelProcese de intercalare caracteristice unor generatoare electrochimice neconventionale
1998A117000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA168RUS Eleonora MariaCercetari asupra proceselor de electrod din surse electrochimice de putere
1998A113000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA169SARBU CostelStudii privind lipofilicitatea, activitatea biologica si structura unor clase de medicamente, feromoni, si compusi organo - metalici prin metode cromatografice si chemometrice
1998A117000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA170FRRENTIU TiberiuMetode de speciere a arseniului utilizand surse de plasma si spectrometrie de masa in vederea evaluarii factorilor toxiologici de risc
1998A132000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA171MOCANU PetruInegalitati si subordonari diferentiale; operatori integrali, convexitate si stelaritate; aplicatii
1998A128000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA172RUS IoanOperatori neliniari, ecuatii diferentiale si aplicatii; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tema pe 1998: ecuatii cu argument modificat
1998A130000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA173COMAN GheorgheConstruirea prin metode interpolatorice, combinatoriale si probabilistice de operatori de aproximare in cazul uni si multidimensionali; tema pe 1998: aplicatii ale procedeelor de aproximare a functiilor la integrarea numerica a functiilor si la rezolvarea
1998A129000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA174POP IoanMetode analitice si numerice in mecanica fluidelor si in teoria sistemelor dinamice
1998A110000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA175ANDRICA DorinStudii asupra varietatilor si aplicatiilor diferentiabile
1998A128000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA176URECHE VasileMetode cantitative si calitative in mecanica cereasca si teoria structurii si evolutiei stelare
1998A130000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA177BRECKNER WolfgangCercetari in teoria aproximarii si analizei convexe
1998A110000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI178GURAN CorneliaObtinerea unor sisteme oxidice mixte cu proprietati speciale din precursori heteropolinucleari, prin metode neconventionale la temperaturi joase
1998A16000UNIVERSITATEA PETROSANI179KECSWILHELM W.Distributii, vascoelasticitate, vibratii
1998A130000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA180MOLDOVAN GrigorCercetari avansate relative la modelare si programare in sisteme distribuite, cu aplicatii in inteligenta artificiala si alte domenii
1998A142000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA181SIMON SimionSinteza si studiul unor materiale oxidice amorfe si polocristaline de interes pentru protectia mediului inconjurator
1998A142000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA182BURZO EmilStudiul proprietatilor fizice ale compusilor pamanturilor - rare cu metale de tranzitie 3d
1998A142000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA183ARDELEAN IoanPrepararea si studiul proprietatilor structurale, electrice, magnetice si optice ale unor noi materiale vitroase si vitroceramice pe baza de bi2o3, teo2, b2o3 si p2o5 continand ioni ai elementelor de tranzitie
1998A120000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA184CRISAN MirceaStudiul sistemelor electronice puternic corelate prin metode perturbative si a grupului de renormare; aplicatii la mecanismul de aparitie a supraconductibilitatii si tranzitiei metal izolator
1998A130000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA185ILONCA GheorgheStudiul proprietatilor electrice si magnetice ale supraconductorilor cu temperatura critica inalta dopati cu ioni ai elementelor de tranzitie
1998A15000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA186COSMA ConstantinExperimentarea si perfectionarea unei metode de masurare a potentialului de radon din sol bazata pe adsorbtia pe carbune activ si spectrometrie gama
1998A115000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA187BARBUR IoanProprietati structurale, electrice si magnetice ale unor compusi oxidici comlecsi de tipul a2bbo6
1998A13000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA189CODREANU StelianaAplicatii ale teoriei sistemelor dinamice neliniare in: plasma, biofizica, clusteri moleculari, astrofizica si inginerie
1998A110000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA190DARABAN LiviuCercetari radiologice in bazinul hidrografic al somesului - etapa 1998: studiul unor tehnici experimentale pentru spectocopie gamma de inalta rezolutie, la fond scazut, de probe de mediu recoltate din bazinul somesului
1998A124000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA191PURDEA IoanVarietati de algebre universale
1998A118000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA192RUS IoanDinamica unui operator; tema pe 1998: multimi limita in dinamica unui operator
1998A130000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA193FRENTIU MilitonModelarea si implementarea unei baze multidisciplinare de algoritmi pentru crearea unui centru de calcul de inalta performanta
1998A124000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA194HAIDUC IonelStructuri moleculare si supramoleculare in compusi (organo)metalici cu liganzi fosfor si arsenorganici
1998A113000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA195DIUDEA MirceaModelarea proprietatilor fizico - chimice si biologice ale unor clase de pesticide fosfor - organice si heterociclice cu ajutorul descriptorilor topologici si geometrici
1998A120000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA196DANCIU VirginiaStudiul unor reactii electrochimice sonoasistate acronim :sres
1998A110000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA197JITARU MariaContributii privind efectele electrocatalitice care se manifesta la electrosinteza unor compusi organici
1998A124000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA198VLASSA MirceaSinteze de intercalanzi in adn cu actiune antitumorala
1998A124000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA199ZILBERG Ioan AlexandruDerivati fenotiazinici policiclici cu caracter dipolar accentuat
1998A124000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA200CORDOS EmilFluorescenta atomica cu atomizare in sursa de plasma cuplata capacitiv
1998A113000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA201HODISAN TeodorOptimizarea sistemelor de fazĂ mobilĂ pentru separarea uraniului, toriului si a pĂmÂnturilor rare prin cromatografie de lichide
1998A124000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA202CIMPAN GabrielaAnaliza principiilor active din extractele de plante medicinale prin metode cromatografice de ÎnaltĂ performanȚĂ
1998A113000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA203FORIZS EditCompusi coordinativi cu liganzi biologic activi
1998A118000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA204SIMON VioricaPrepararea si studiul proprietatilor structurale, electrice, magnetice si optice ale unor noi materiale vitroase si vitroceramice pe baza de bi2o3, teo2, b2o3 si p2o5 continand ioni ai elementelor de tranzitie
1998A111000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA205POP AurelStudiul proceselor disipative in starea mixta asupra conductorilor cu temperatura critica inalta
1998A118000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA206SILAGHI-DUMITRESCU IoanStructura, stabilitatea si reactivitatea compusilor elementelor din grupele 13 - 15
1998A142000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA207COZAR OnucObtinerea si studiul prprietatilor fizico - structurale ale unor materiale noi de interes biologic si eologic
1998A14000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA208COLDEA SperantaStudiul efectelor poluarii cu impuritati asupra proprietatilor fizice ale ionosferei si atmosferei terestre;faza 1998: interactia particolelor - impuritati (ioni grei pozitivi si negativi) cu plasma ionosferica modelata ca sistem cu 5, 6 si 7 specii
1998A120000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA209SILVESTRU Cristian SorinInteractiuni intra - si intermoleculare in compusi organometalici; combinatii hipervalente neutre si ionice
1998A124000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA210MAGER SorinStudiul unor noi bromo si aril 1, 3 - dioxani, precursori ai unor compusi macrociclici cu proprietati supramoleculare
1998A120000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA211GROSU IonStudiul unor noi spirani si polispirani cu cicluri hexaatomice; aplicatii in separarea racemicilor si in sinteza asimetrica
1998A124000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA212ONICIU LiviuProcese electrocatalitice si tehnici complexe de investigare in regim nestationar; aplicatii la senzori electrochimici
1998A111000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI213BENA RodicaStudiul unor efecte electro - optice si magneto - optice in materiale compozite ( cristal lichid - polimer )
1998A124000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA214POPESCU Ionel CatalinElectrosinteza si detectia apei oxigenate cu electrozi modificati
1998A113000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA215MURESAN Maria LianaRecuperarea electrochimica a unor metale grele din deseuri industriale solide si ape reziduale
1998A117000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA216ZSAKO IoanHidrodinamica fizico - chimica si chimia interfetelor lichide cu aplicatii in stiinta spatiala a lichidelor si modelarea biomembranelor
1998A117000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA217BALDEA IoanStudii cinetice si de mecanism ale unor reactii oxidoreducatoare si de substitutie, cu aplicatie in electrosinteza mediata, obtinerea de coloranti si chimia analitica - faza 1998
1998A125000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA218ILIESCU TraianStudii vibrationale raman si sers asupra unor molecule de interes biologic studiul prin raze x a proprietatilor structurale ale unor derivati de fenotiazina
1998A110000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA219NAGY LadislauStudiul teoretic si experimental al unor tranzitii În atomi, molecule si nuclee induse de particule incarcate si fotoni
1998A127000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI221BALABAN Alexandru.tDescriptori ai structurii moleculare din generatia a treia, tema 1998: corelatii structura - proprietati fizico - chimica
1998A117000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI223VASILESCU Sorin DanProiectarea, sinteza si modificarea structurilor macromoleculare pentru aplicatii in domeniul optic si opto - eleconic
1998A117000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI224BADEA FlorinMecanisme de reactie alternative
1998A113000UNIVERSITATEA BUCURESTI225STEFANESCU AntonAplicatii ale cercetarilor operationalel la studiul echilibrului unor modele economice
1998A115000UNIVERSITATEA BUCURESTI229DRAGOS LazarMetode numerice de rezolvare a ecuatiilor integrale singulare care intervin in aerodinamica bi si tridimensional
1998A113000UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIESTI230NEAGOE StelianRolul si influenta solventilor in titrimetria termometrica in mediu apos si neapos
1998A15000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI231HONCIUC MariaInvestigarea in regim dinamic real a proceselor electrochimice de interfata si trasnsfer in mixturi polimerice si de acizi grasi
1998A117000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI232TARABASANU CorneliuPigmenti cu efect antifouling
1998A17000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI234ALEXE GheorgheStudiul miscarii fluidelor În medii poroase prin metoda ecuatiilor integrale; abordare numerica
1998A14000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA235MARTA LianaMateriale oxidice supraconductoare obtinute prin metode chimice
1998A127000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI236LUCA ConstantinProcese selective (reactionale si de transport) de interes analitic si preparativ, proiectate pe baza principiilor chimiei supramoleculare
1998A19000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA237IVAN Dumitru MirceaStudiul unor operatori de aproximare si interpolare
1998A15000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA238CULEA EugenInvestigarea proprietatilor magnetice si spectroscopice ale unor matrici vitroase cu ioni de pamanturi rare (eu si er)
1998A14000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI239POP IoanCercetari teoretice si experimentale privind materialele supraconductoare pentru optoelectronica
1998A112000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU240LUPAS AlexandruRestul in teoria operatorilor de aproximare
1998A117000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA241NASCU HoreaSenzori termodiferentiali pentru determinarea compozitiei gazelor rezultate la analiza termica a carbunilor
1998A12000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI7MITITELU StefanOptimizarea si dualitatea problemelor vectoriale de extrem in programarea neteda
1998A19000UNIVERSITATEA BUCURESTI8DOLOCAN VoicuStudiul proprietatilor fizice ale materialelor cu ajutorul tehnicilor laser
1998A13000UNIVERSITATEA CRAIOVA9RADULESCU VicentiuAplicatii ale ecuatiilor fizicii matematice in mecanica ne - neteda si fizica energiilor inalte
1998A124000UNIVERSITATEA CRAIOVA10NICULESCU ConstantinAplicatii ale metodelor topologice, variationale si statistice in studiul problemelor de evolutie
1998A12000UNIVERSITATEA CRAIOVA12TANDAREANU NicolaeUtilizarea algebrelor universale in reprezentarea cunostintelor
1998A114000UNIVERSITATEA BUCURESTI13TOMESCU IoanCercetari de combinatorica si teoria grafurilor si aplicatii in informatica
1998A110000UNIVERSITATEA BUCURESTI14GEORGESCU LucianConcluzii finale privind corelarea dintre structura cristalelor lichide polimerice si proprietatile lor fizice in vederea stabilirii criteriilor pentru aplicarea in dispozitive opto - electronnice
1998A125000UNIVERSITATEA BUCURESTI15TUDOR TiberiuCercetari in prelucrarea si transmiterea optica a informatiilor; evidentierea experimentala si analiza spectrala a undelor de polarizare
1998A16000UNIVERSITATEA CRAIOVA16BUSNEAG DumitruStudiul structurilor metrice in algebra universala si teoria laticilor
1998A120000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA17MRACEC MirceaStudiul influentei parametrilor utilizati in metodele cuanto - chimice semiempirice si ab initio asupra proprietatilor structurale ale compusilor chimici; elaborarea unei teorii unitare a parametrizarii
1998A142000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA18BIRAU OctavianSurse de raze x de mare stralucire; difractia razelor x si aplicatiile acesteia la observarea directa a imperfectiunilor de retea prin topografie in raze x si interferometrie de raze x
1998A133000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA19NICOARA IrinaStudiul influentei unor cimpuri exterioare asupra proceselor de transfer de caldura si substanta in fluide cu aplicatii in cresterea cristalelor
1998A13000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA20COTAESCU IonNoi efecte in sisteme cu rupere de simetrie
1998A127000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA21ZENO SimonCercetari in domeniul relatiilor cantitative structura - proprietati utilizand metode ale chimiei computationale; modele matematice cu valoare predictiva pentru serii de compusi cu activitate biologica
1998A13000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA22VANGHELI Dorina CristianaStudiul statistic al microstructurilor si proceselor microstructurale
1998A127000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA23CONSTANTIN GheorgheAbordari stocastice si computationale ale unor probleme, operatori, structuri si ecuatii
1998A130000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA24AVRAM NicolaeCercetari privind obtinerea si caracterizarea cristalelor baf2 dopate cu pamanturi rare; etapa a 3 - a, 1998: determinarea nivelelor energetice si a tranzitiilor dintre ele pentru ioni ai pamanurilor rare in matrici baf2
1998A15000ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI25ODAGESCU IoanModele statistice in prelucrarea imaginilor si tehnici multimedia
1998A16000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA26POTRA TeodorCercetĂri privind optimizĂrile fuzzy În constructia de masini si metalurgie
1998A118000UNIVERSITATEA BUCURESTI27POPESCU Florin DumitruO noua metoda spectroscopica de analiza a sistemelor atomice si moleculare: puntea spectroscopica
1998A110000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA28DOCA Nicolaetransferul selectiv de energie Între faza gazoasĂ Și cea solidĂ: aplicaȚii la comportarea cataliticĂ Și la efectele de suport ale heteropoliacizilor
1998A130000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA29REGHIS MirceaStudiu calitativ si metode numerice pentru sisteme dinamice descrise de ecuatii diferentiale in spatii infinit dimensionale
1998A143000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA30GASPAR DumitruTeorie spectrala, algebre de operatori, operatori pe spatii de functii
1998A120000UNIVERSITATEA BUCURESTI32LECA MinodoraInteractiuni in dispersii polimerice cu mediu apos (solutii, geluri, suspensii) ce contine substante micromoleculare (saruri, agenti de denaturare, surfactanti)
1998A120000UNIVERSITATEA BUCURESTI33HILLEBRAND Mihaela-mariaStudiul experimental si teoretic al intermediarilor instabili de tip carbenic identificati in reactiile de descompunere fotochimica a unor compusi carbonilici
1998A113000UNIVERSITATEA BUCURESTI34MANDRAVEL CristinaEvidentierea teoriilor fundamentale de chimie fizica ce permit modelarea sistemelor solut - solvent cu aplicatii in probleme de mediu
1998A120000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA35PAPUC DanModele algebrico - diferenȚiale ale unor structuri din geometrie, mecanicĂ, fizicĂ teoreticĂ Și economie
1998A116000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA36MARUSTER StefanInterfete inteligente pentru rezolvarea problemelor neliniare
1998A140000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI37POPESCU M. IonStudii teoretice si experimentale asupra proceselor fizice care au loc in interactia radiatie laser - materie
1998A122000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA38PETCU DanaProcesare distribuita si paralele in grafica, prelucrarea imaginilor si geometrie computationala
1998A125000UNIVERSITATEA BUCURESTI39ANGELESCU EmilianCatalizatori solide acide pentru izomerizarea de alcani si alchene
1998A142000UNIVERSITATEA BUCURESTI40VLADUCA GheorghitaModele si coduri de calcul pentru determinarea marimilor de interes in energetica nucleara si impactul lor asupra mediului
1998A142000UNIVERSITATEA BUCURESTI41IOVA IancuStudiul plasmelor tranziente folosind spectrele electronice si de vibratie ale moleculei de cianogen (cn)
1998A128000UNIVERSITATEA BUCURESTI42COSTESCU AdrianInteractia razelor x si gamma cu sistemele atomice
1998A117000UNIVERSITATEA BUCURESTI43ANDREI MonicaStudii electrochimice prin metode de tranzient la combinatii complexe
1998A113000UNIVERSITATEA BUCURESTI44MAIOR OvidiuSinteza, caracterizarea fizico - chimica si testarea ca antiimflamatori a unor analogi ai diclofenacului
1998A118000UNIVERSITATEA BUCURESTI45ANTOHE StefanRealizarea si caracterizarea celulelor fotovoltaice de tipul ito/cupc/(cupc+tpyp)/tpyp/al
1998A110000UNIVERSITATEA BUCURESTI46SPANULESCU IonRealizarea si caracterizarea diodelor organic - anorganic: ptcdi/p - si si cupc/p - si; utilizarea lor in tehnicile de determinare a profilului de dopaj si a distributiei starilor de suprafata la plachetele de si, reprezentand etapa a iv - a (ianuarie - decembrie
1998A118000UNIVERSITATEA BUCURESTI47POPESCU AurelUtilizarea retelelor neuronale pentru predictia structurii unor proteine asociate centrilor activi
1998A142000UNIVERSITATEA BUCURESTI48MUNTEANU IonStudiul unor fenomene de transport in siliciu poros
1998A19000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI49IOVU MirceaEvaluarea comparativa a compozitiei uleiurilor volatile, separarea si identificarea cromatografica a compusilor organici din uleiul volatil si extracte de hypericum perforatum
1998A17000UNIVERSITATEA BUCURESTI51TOADER EmilNou reactor cu plasma pentru modificarea proprietatilor suprafetelor
1998A16000UNIVERSITATEA BUCURESTI52ATANASIU AdrianLimbaje formale cu aplicatii in modelarea limbajului natural si in alte domenii
1998A111000UNIVERSITATEA BUCURESTI53CAZANESCU Virgil-emilStructuri algebrice rezultate din modelarea informatica
1998A13000UNIVERSITATEA BUCURESTI54POPA-NITA VladTranzitia de faza si cinetica interfetei nematic - izotrop in medii poroase
1998A13000UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE55POPESCU IonCercetari asupra posibilitatilor de determinare a radioactivitatii gamma a otelurilor
1998A15000UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE56GHITA ConstantinStudiul caracteristicilor energetice si a neliniaritatilor fizice din modele matematice pentru procese de difuzie; instabilitati
1998A16000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA57LUPSA IleanaProprietati magnetice ale unor compusi pe baza de uraniu
1998A128000UNIVERSITATEA BUCURESTI58CRISTESCU NicolaeModelarea matematica si implementarea numerica pentru diverse tipuri de legi constitutive cu aplicatii in industria miniera si petroliera
1998A118000UNIVERSITATEA BUCURESTI59GEORGESCU Horia IoanModele orientate pe obiecte si modele distribuite si paralele
1998A18000UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA60SBURLAN Silviu-florinMetode topologice si variationale pentru ecuatii cu derivate partiale;metode de continuare si invarianta homotopica
1998A113000UNIVERSITATEA BUCURESTI61POTMISCHIL FranciscStudiul spectrelor rmn de n - 15 si o - 17 ale unor compusi sim - octahidroacridinici si ale n - oxizilor lor
1998A127000UNIVERSITATEA BUCURESTI62BESLIU CalinStudiul ciocnirilor nucleon - nucleon si nucleu - nucleu la diferite energii cu implicatii in cunoasterea sructurii materiei si evidentierea tranzitiilor de faza in materia nucleara; determinarea signaturii acestor tranzitii; implicatii in cosmologie
1998A113000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI64OPROIU VasileInvarianti asociati unor structuri geometrice remarcabile; aplicatii
1998A110000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI65ANASTASIEI MihaiGeometria fibratelor diferentiabile; aplicatii in mecanica si fizica teoretica
1998A119000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI66POPA EugenConvexitate si optimizare
1998A129000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI68ZALINESCU ConstantinOptimizare si aplicatii in industrie si probleme de biologie matematica
1998A110000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI69VRABIE IoanViabilitate si invarianta cu aplicatii in control optimal si dinamica populatiilor
1998A15000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI70MITOSERIU LilianaStudiul proprietatilor de comutare a titanatului de bariu ceramic si explicarea acestora in cadrul modelului de tip retea de dipoli
1998A19000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI71STRAT MitachiMatrici polimere; proprietati fotocromice si anizotrope ale unor folii din alcool polivinilic (pva) cu adausuri de coloranti si polimeri organici ; filtre de polarizare
1998A16000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI72VLAHOVICI AlexandruStudiul proprietatilor fotoluminescente ale unor derivati de bipiridil;sinteza si modelarea unor compusi cu proprietati deosebite in vederea utilizarii lor in tehnologii neconventionale si biologie
1998A15000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI73SCUTARU VictorStudiul tranzitiei de faza feroelectric - paraelectric in ceramici de titanat de bariu cu granulatii diferite
1998A110000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI74STANCU AlexandruStudiul corelatiilor dintre proprietatile magnetice macroscopice ale ansamblurilor de particule feromagnetice si proprietatile lor micromagnetice
1998A111000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI75LOZNEANU ErziliaStudii privind elucidarea proceselor aflate la originea comportarii neliniare a unor structuri auto - organizate observata in fizica, chimie si biologie; aplicatii: senzori de mediu
1998A136000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI76POPA GheorgheStudiul proprietatilor plasmei de temperatura joasa produsa in amestecuri de gaze reactive
1998A17000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI77LUCA DumitruCercetari privind obtinerea unor sisteme magnetice nanoscopice folosind tehnologii cu plasma
1998A116000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI78SOROHAN MardarieCercetari privind materiale magnetice noi sub forma de straturi subtiri; studiul interactiunilor magnetice in materiale pe baza de metale de tranzitie cu adaosuri de paminturi rare si elemente neferomagnetice
1998A260000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI5POPA NicolaeElaborarea proiectelor de standard pentru podurile metalice de cale ferata sisosea avand la baza metoda starilor limita
1998A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI6MIHAESCU LucianModelarea si simularea numericĂ a transferului de cĂldurĂ din volumul focarului În corelaȚie cu dinamica arderii
1998A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI7PRISECARU TudorOptimizarea proceselor caracteristice ansamblului termoenergetic cazan - turbina prin modelare numerica faza 1998: modelarea proceselor caracteristice pentru subansamblele termoenergetice cazan si turbina
1998A225000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI8PANA ConstantinCresterea economicitatii si reducerea emisiilor poluante la motorul cu aprindere prin scanteie de automobil la regimul de sarcini partiale
1998A230000UNIVERSITATEA CRAIOVA9IVANESCU MirceaArhitecturi si sisteme de conducere pentru roboti mobili cooperativi
1998A226000UNIVERSITATEA CRAIOVA14NICULESCU ElenaContributii la modelarea si simularea convertoarelor c;c; - c;c; in comutatie
1998A235000UNIVERSITATEA CRAIOVA15MARIN ConstantinStructuri neuro - fuzzy de autoacordare a legilor de reglare bazate pe utilizarea metodei momentelor ponderate
1998A216000UNIVERSITATEA CRAIOVA17MARIAN GheorgheImplementarea unor algoritmi de calcul distribuit din domeniul tehnico - stiintific in retele de calculatoare:faza2:elaborarea si testarea unor mecanisme de sincronizare si transfer de date specifice
1998A250000UNIVERSITATEA CRAIOVA18RASVAN VladimirMetode de conducere pentru sisteme cu propagare
1998A235000UNIVERSITATEA CRAIOVA20BITOLEANU AlexandruRedresoare cu performate energetice superioare destinate sistemelor de actionare electrica
1998A230000UNIVERSITATEA CRAIOVA21CIMPEANU AurelProiectarea optimala a masinilor electrice de tractiune in conditiile considerarii saturatiei si alimentarii de la convertoare statice
1998A25000UNIVERSITATEA CRAIOVA23RINDERU PaulBiomecanica - program interdisciplinar pentru afirmarea activitatii de cercetare in domeniul biomecanicii
1998A225000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI24FIERBINTEANU VirgilGhid de proiectare si verificare a sigurantei podurilor la actiunea seismica
1998A270000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI27SANDU MarinOptimizarea proceselor de coagulare - floculare
1998A225000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA28DOLLINGER RobertTranslator qbe - sql adaptat standardului sql3
1998A224000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA29ACHIMAS GheorgheStudii privind implementarea tehnologiei de grup la operatiile de presare la rece
1998A215000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA30PLITEA NicolaeDinamica mecanismelor spatiale paralele utilizate la roboti industriali
1998A225000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA31BEJAN MirceaProiectarea optimala a batiurilor utilajelor
1998A212000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA32VERMESAN GeorgeCercetari privind noi tehnologii de ingineria suprafetelor in vederea cresterii rezistentei la coroziune a otelurilor
1998A240000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA38POP Florin RaduSisteme de iluminat eficiente pentru cladiri administrative - sieca
1998A223000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA40ROS Olimpia RodicaCercetari privind introducerea proiectarii ecologice in constructia de masini
1998A247000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA45COLOSI TiberiuMetode de modelare, simulare si conducere a proceselor cu parametri distribuiti cu aplicatii in procese termice si chimice
1998A260000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA47LETIA Ioan AlfredSistem multi - agent pentru regasirea de informatii din hipertext si baze de date
1998A250000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA48PUSZTAI KalmanCercetari privind managementul retelelor de calculatoare universitare si industriale
1998A220000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA53RADULESCU M. MirceaActionari electrice reglabile cu micromotoare bifazate magnetoelectrice si piezoelectrice comutate electronic
1998A250000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI643SGARCIU ValentinElaborarea unor altgoritmi si programe de prelucrare distribuita in cadrul conceptului de cladiri inteligente
1998A225000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA54BALAN Barbu IoanCercetarea si dezvoltarea unor noi utilaje de transport prin vibratii mecanice
1998A245000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA56TRIFA ViorelImplementarea comenzii in timp real a servomotorului cu reluctanta autocomutat cu alimentare ecologica din reteaua de c;a
1998A228000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA64CRETU MirceaContributii privind realizarea si cercetarea unor variatoare servovomandate pentru reglarea axelor cinematice
1998A245000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA65CIUPAN CornelStudiul si realizarea unei instalatii comandate numeric de prelucrare cu jet de apa
1998A225000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA67FESTILA ClementUtilizarea tehnicilor h(inf)/h(2) in conducerea proceselor termice din centrale electrice
1998A230000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA70LAZEA GheorgheSisteme de control a pozitiei pentru roboti mobili
1998A225000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA72IONESCU AntonStructuri moderne pentru garaje auto etajate cu posibilitati de demontare si reutilizare
1998A220000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA74POPA AugustinReabilitarea fundatiilor pentru constructii social - culturale si industriale
1998A211000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA80SOCACIU NicolaeGhid pentru calculul si alcatuirea stalpilor din beton cu diferite grade de precomprimare, solicitati la compresiune excentrica oblica
1998A224000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA81SOPORAN VasileCercetari privind optimizarea si conducerea proceselor care au loc obtinerea pieselor turnate prin utilizarea modelarii numerice
1998A230000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA82BIRIS IoanCercetari privind formarea ultrasonica si arderea emulsiilor apa combustibil lichid
1998A220000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA84ONET TraianGhid pentru calculul si alcatuirea stalpilor din beton centrifugat
1998A220000UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU RESITA87ANGHEL StefanCercetari privind cresterea performantelor unor transmisii mecanice moderne: armonice, precesionale si cicloidale cu bolturi, faza ii
1998A215000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA89POP DumitruModelarea matematica a angrenarii rotilor dintate cu flancuri a caror geometrie se modifica in timp
1998A212000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA90CANTA TraianCercetari privind modelarea matritarii de precizie prin utilizarea metodei elementului finit
1998A210000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA93MOGA PetruStudiu privind protectia si reabilitarea structurilor metalice
1998A215000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA97BORZAN MarianCercetari privind influenta sculei de ordinul ii la prelucrarea melcilor riglati
1998A225000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA98BUCUR IldikoStudiul precomprimarii exterioare a elementelor si structurilor din beton armat
1998A215000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA99MIRCEA Calin Grigore RaduConceperea unor criterii de comportare neliniara a betonului la stari de eforturi triaxiale la cicluri de incarcare - descarcare si modelarea lor in element finit
1998A231000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA102BALC Nicolae OctavianCercetari privind utilizarea tehnicilor de fabricare rapida a prototipurilor si a tomografiei computerizate la fabricarea implantelor ortopedice si maxilo - faciale
1998A235000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI105BRUJA Adrian IoanStudii si cercetari privind reductoarele armonice frontale cu element rigid
1998A218000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA106BARSAN George-mihailProgram pentru alegerea automata a tipului de structura flexibila sau rigida - in calculul seismic al structurilor in cadre
1998A214000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA107IGNAT IosifProiectarea unui suport software pentru programarea distribuita bazata pe obiecte
1998A225000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA108HANDRA-LUCA ViorelCercetari privind robotica medicala si aplicatii in protezarea si endoprotezarea aparatului locomotor uman
1998A237000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA112PETRAN IoanAnaliza comportarii cadrelor mixte otel - beton la actiunea fortelor seismice
1998A260000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA113PACURAR VasileCercetari privind comportarea stalpilor cu sectiune mixta otel - beton
1998A240000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA114SALOMIE IoanCalcul mobil orientat pe obiecte in sisteme distribuite
1998A221000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA118BATAGA NicolaeCercetari privind aplicarea functiilor spline la profilarea optima a pistoanelor pentru motoarele cu aprindere prin comprimare de medie putere, in vederea reducerii poluarii sonore si chimice si a imbunatatirii performantelor energetice ale acestor motoar
1998A220000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA122DEMCO Dan EugenRelatia structura - proprietati in cauciucul sintetic investigata prin rezonanta magnetica nucleara
1998A235000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA123MILEA IrimieInstrument de analiza in industrie alimentara, farmaceutica, medicina, cosmetica
1998A229000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA124IMECS MariaImplementarea controlului vectorial al actionarilor electrice de curent alternativ pe procesoare de semnal (dsp) in virgula fixa (tms320c50) si virgula mobila (tms320c30)
1998A222000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA125PANA TeodorSisteme de actionare vectoriale sensorless pentru automobile electrice direct drive, cu control inteligent (abs si antiskating) al distributiei vitezelor si cuplurilor
1998A230000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA127SIMION EmilAplicatii ale metodei elementelor de frontiera in studiul unor probleme de camp electric
1998A220000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA128APAHIDEAN BeniaminCercetari numerice ale proceselor de curgere si ardere in vederea optimizarii arzatoarelor de suprafata radiante
1998A225000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI130ZAVOIANU FloreaMetodologie bazata pe fotogrammetrie digitala si teledetectie de intocmire a hartilor digitale tri - dimensionale (3 - d)
1998A235000UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIESTI131MARINOIU VasileRealizarea hartii electronice a sectorului romanesc al dunarii, in vederea navigatiei automate
1998A215000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA140MURESAN Tudor IonCrypto pro - sistem criptografic pentru protectia informatiei În sistemele paralele si distribuite
1998A230000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA141POP IoanReabilitarea cladirilor utilizand sisteme speciale de protectie antiseismica
1998A215000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA145LUPEA IulianCentru expert pentru modelare dinamica analiza modala experimentala si diagnoza vibro - acustica a robotilor industriali si a masinilor unelte
1998A250000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA147CATARIG AlexandruStructuri metalice plane si spatiale cu zone de imbinare semirigide; analiza neliniara statice, dinamica si la stabilitate
1998A220000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA151IANCU VasileSisteme de instrumentatie virtuala pentru analiza functionarii si determinarea parametrilor masinilor electrice
1998A230000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA155CHISALITA AdrianCriterii analitice si procedee numerice pentru identificarea raspunsului haotic al sistemelor dinamice
1998A215000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA158BIA CornelStudiul comportarii barelor si placilor, supuse actiunilor concentrate, utilizand distributia dirac si transformata laplace
1998A223000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA159MADARASAN TeodorStudii si cercetari privind implementarea agentilor frigorifici nepoluanti in industria frigorifica
1998A220000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA162POPOVICI Tudor LiviuInstalatii de separare retinere uscata a prafului industrial
1998A217000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA163BORS IacobCalculul placilor plane avand contur divers
1998A235000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA166DALI AndreiCercetari privind calculul numeric, modelarea pe calculator si tehnologia de executie a angrenajelor speciale
1998A219000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA167MATIES VistrianCercetari privind realizarea unor elemenete de executie compatibile cu tehnologia mecatronica
1998A211500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA168DOBRA Traian ConstantinBiomateriale inalt performante pe baza de compusi intermetalici obtinute prin sinteza reactiva din pulberi elementare macinate/aliate mecanic
1998A219000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA171TODORAN GheorgheMasurarea parametrilor complecsi la materiale feromagnetice cu histerezis
1998A230000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA174BALAN HoriaMetode de diagnosticare a echipamentelor electrice
1998A250000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA175NEDEVSCHI SergiuIntroducerea tehnologiei fpga in invatamintul, cercetarea si industria romaneasca
1998A245000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA179CHINDRIS MirceaStudiul sistemelor dezechilibrate in regim nesinusoidal
1998A250000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA182BADEA GheorgheReconversia sistemelor de distributie a caldurii in localitati
1998A225000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA183DARIE SilviuMetode si algoritmi de functionare a sistemelor electromecanice in vederea satisfacerii conditiilor electrice si mecanice impuse de utilizator; faza a iii - a: elaborarea soft - ului, implementarea regimurilor de functionare modelate si experimentari
1998A225000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI185CROITORU VictorPrelucrarea semnalelor vocale prin intermediul retelelor neuronale
1998A220000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI188TEODORESCU RemusTehnica de comanda digitala a unui convertor pwm ca - cc cu functie de filtru activ
1998A225000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA189KOPENETZ LudovicProbleme speciale de analiza si realizare a structurilor cu membrana si cabluri
1998A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI190STERIAN PaulInteractii complexe in sistemele opticii cuantice cu aplicatii in optoelectronica
1998A250000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA191HARDAU MihailStudii de optimizare a distributiei tensiunilor În elementele principale ale motoarelor termice si ale turbocompresoarelor
1998A220000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA192IANCAU VasileStudiul influentei tratamentelor termice si termochimcie asupra proceselor de transfer de masa si a proprietatilor mecanice ale materialelor compozite cu matrice metalica (mmcs) ranforsate cu compusi intermetalici
1998A232000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA196OLARIU IoanProtectia antiseismica a constructiilor prin izolarea bazei si disiparea energiei
1998A220000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA200SUARASAN IlieProiectarea si realizarea modelului experimental a unei surse electronice de inalta tensiune pentru alimentarea electroseparatoarelor
1998A220000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA202ORBAN Radu LiviuMateriale structurale sinterizate feroase de inalta rezistenta pentru industria de autovehicule
1998A232000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA203IOANI AdrianEvaluarea indicilor de avarie in domeniul inelastic pentru structurile in cadre si/sau diafragme din beton armat
1998A230000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA204CORDOS NicolaeCercetari privind implementarea unui sistem: masurare - achizitii de date, pentru evaluarea fenomenului ondulator la evacuarea gazelor si masurare a zgomotului la motoarele diesel de medie putere
1998A226000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA205RUS IoanCercetari privind posibilitatile de control al colmatarii filtrelor pentru captarea emisiilor polunate la motoare diesel de medie putere
1998A240000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA207IUGA Alexandru IuliuCercetari privind procesul de separare in camp electric intens a materialelor granulare fine; studiul mecanismelor de Încarcare cu sarcinĂ a particulelor fine În electroseparatoarele cu placa si cadere libera
1998A218000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI208JASCANU MihaiInfluenta cuplajelor elastice asupra vibratiilor torsionale in liniile de arbori navali
1998A220000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI209PALAGHIAN LiviuCercetari privind mecanismul distrugerii prin oboseala in mediu coroziv si posibilitati de predictie
1998A215000UNIVERSITATEA BACAU213ROTAR DanCercetari privind analiza zgomotului si a vibratiilor in scopul prevenirii functionarii defectuase a utilajelor
1998A212000UNIVERSITATEA BACAU214CULEA GeorgeModelarea si simularea echipamentelor statiilor electrice in vederea prevenirii unor regimuri de avarie
1998A215000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI217GHEORGHIU ConstantinMetode experimentale aplicate la cercetarea masinilor termice si criogenice
1998A28000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI218PANAIT TanaseModelarea si optimizarea proceselor din instalatii termoenergetice navale pe baza unor criterii termoeconomicie
1998A229000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI221PORNEALĂ SavaStudiul sistemelor cu absorbtie si comprimare mecanica de vapori pentru producerea combinata a frigului si a caldurii
1998A214000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI222DAMIAN ValeriuCercetari privind realizarea unui congelator criogenic cu azot lichid pentru produsele din carne
1998A223000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI223IOSIFESCU ConstantinCercetarea instalatiilor frigorifice cu compresie mecanica de vapori cu agenti ecologici
1998A215000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI226CEANGA EmilAlgoritmi si structuri de conducere automata pentru simulatoare de timp real (hardware - in - the - loop - simulation)
1998A235000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI228OANCEA NicolaeSinteza unei noi geometrii si forme constructive a burghielor elicoidale
1998A220000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI229CONSTANTIN Iuliana VioricaAnaliza experimentala si prin modelare a asamblarilor cu strangere directa realizate hidrostatic
1998A215000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI230DUGAN ViorelAlgoritmi performanti de reglare - numerica, cu retele neuronale si cu logica fuzzy, pentru invertoarele pwm aferente filtrelor active energetice
1998A220000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI233CHIRICA IonelStudii si cercetari privind proiectarea unui nou tip de nava; cercetari privind comportarea statica si dinamica a liniilor de arbori
1998A230000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI235STEFANESCU IoanCercetari pe modele privind parametrii tribostratului la alunecare si la rostogolire
1998A219000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI236ZAHARIA LuchianCercetari privind prelucrarea plastica a semifabricatelor plane si presarea pulberilor metalice prin camp magnetic impulsiv
1998A215000UNIVERSITATEA PITESTI237PANDREA NicolaeOptimizarea elastodinamica a mecanismelor spatiale pentru roboti industriali
1998A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI239CHISAMERA MihaiCercetari privind obtinerea fontelor cu grafit nodular de inalta plasticitate si tenacitate pentru destinatii speciale
1998A210000UNIVERSITATEA PETRU MAIOR TARGU-MURES240BOLOS VasileCercetari privind angrenajele melcate spiroide duble
1998A219000UNIVERSITATEA PETRU MAIOR TARGU-MURES243PETRESCU Adrian-ioanUtilizarea c;f;d; (computational fluid dynamics) În studiul circuitului hemodinamic sanguin la om; transpunerea modelelor biologice În circuitele hidrodinamice
1998A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA247MURESAN TiberiuConvertoare de energie cu poluare redusa a retelei si factor de putere unitar
1998A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA249MAN Teodor EugenStudii de drenaj cu propuneri de tuburi de drenaj, materiale filtrante si solutii de drenaj pentru zone cu exces de umiditate din vestul tarii: judetul bihor
1998A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA251NAFORNITA IoanAplicatii ale functiilor wavelet in reconstructia imaginilor tomografice
1998A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA252CRISAN SeverCercetari privind senzori magnetooptici, electrooptici, piezoelectrici, optoelectronici si interfatarea lor cu tehnica de calcul
1998A210000UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU BUCURESTI253PETROVICI Radu-constantinStudiu de sinteza privind metodologia de analiza si decizie În recuperarea constructiilor existente, pe baza conceptului de performanta - metodologie de decizie (redactarea ii)
1998A230000UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU BUCURESTI254SMIGELSCHI Marius GabrielMetalin arhitectura romaneasca
1998A220000UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIESTI258BOLOCAN IonDescompunerea oxidativa a metanului
1998A219000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA261CRETU VladimirProdus program pentru Înregistrarea si prelucrarea informatiilor obtinute din regimurile tranzitorii ale masinilor electrice
1998A260000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA264PREITL StefanCercetari privind dezvoltarea unor structuri de conducere si metode de proiectare a regulatoarelor pentru sisteme de acitonare cu moment de inertie variabil
1998A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA265PETCA GheorgheReactivi si tehnologii noi in vederea realizarii indicilor de calitate a apei potabile
1998A244000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA268BOLDEA IonGeneratoare auto noi cu reglaj electronic putere pe 42/14 v (gan - 42/14)
1998A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI270CONSTANTIN MirceaIntroducerea pe scara larga a programelor performante in domeniul proiectarii asistate de calculator pentru structurile sistemelor de masini, in vederea cresterii flexibilitatii productiei
1998A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA272BRINDEU LiviuModelarea si optimizarea comportarii structurilor mecanice supuse ciocnirilor faza ii, 1998: descrierea ciocnirii aplicate unor structuri prin modele specifice materialelor componente si verificarea valabilitatii consecintelor stabilite
1998A221000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA273NEGREA Virgiliu DanCercetari privind perfectionarea constructiv - functionala a motoarelor cu ardere interna in patru si doi timpi, prin controlul proceselor termogazodinamice, a noxelor si rationalizarea unor solutii constructive
1998A214000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA274GIONCU VictorMetoda pentru verificarea directa a ductilitatii structurilor metalice
1998A235000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA275BALASOIU VictorCercetari teoretice si experimentale in domeniul masinilor si sistemelor hidraulice de actionare si forta
1998A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA276CIOARA Titus GheorgheStudii teoretice si cercetari experimentale in domeniul vibratiilor structurilor mecanice utilizand metode si tehnici de analiza modala faza 1988: realizarea si experimentarea absorbitorului dinamic acordat modal pentru agregatul aeroelectric de 300kw
1998A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA278MARINCA VasileContributii la dezvoltarea cercetarilor in studiul vibratiilor mediilor continue
1998A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA279DRAGULESCU Doina MariaPlanificarea si generarea miscarii robotilor mobili intr - un spatiu cu obstacole
1998A225000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA280MADARAS LucianMijloace si metode pentru incercarea transmisiilor mecanice si a componentelor acestora
1998A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA281BOLDEA MarianCercetari asupra prelucrarii si recunoasterii automate a vorbirii continue
1998A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA283TANASE Mihail EugenCercetari teoretice si experimentale privind determinarea caracteristicilor miscarii in medii lichide si gazoase cu ajutorul ultrasunetelor
1998A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA285POPOVICI DorinStrategii de conducere avansate ale unui motor sincron cu reluctanta variabila sca - msrv
1998A245000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA286SORA IoanSimulare/modelare proces/echipament la incalzirea prin inductie electromagnetica a pieselor metalice cilindrice masive
1998A217000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA291NEMES MariaCatozi scheletati pentru procese electroorganice
1998A250000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA293DUBINA DanSiguranta cladirilor multietajate cu cadre metalice necontavantuite amplasate in zone seismice
1998A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA295NICA Craciun MihaiCercetarea, conceptia si realizarea unor sisteme experimentale pentru studiul procedeelor de prelucrare prin eroziune electrica, electrochimica, rupere de contact electric, eroziune complexa si cu ultrasunete
1998A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA298BARGLAZAN MirceaDeterminarea caracteristicilor dinamice ale turbomasinilor
1998A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA300DUMITRU IonCercetĂri experimentale privind elaborarea unor noi criterii de rupere la viteze mari de deformatie
1998A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA301NICOARA IoanCercetari privind localizarea surselor de radiatii in infrarosu
1998A214000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA302SANTAU Ioan EmilCercetari aerodinamice privind darele turbinelor eoliene
1998A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA303DUMITRESCU CristianDirectii in proiectarea locuintei contemporane rezultate din relationarea cu factorii de mediu; casa ecologica
1998A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA305DRAGHICI George - EmilianDezvoltarea de metode si mijloace de conceptie integrata a produsului, proceselor si sistemelor de fabricatie, de gestiune integrata a productiei si calitatii in vederea cresterii flexibilitatii, reactivitatii si competitivitatii intreprinderilor
1998A280000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA306IVAN MarinCalculul neliniar al constructiilor metalice
1998A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA307BELC Ionica-florinStudii si cercetari privind proiectarea si realizarea unor structuri de rezistenta performante pentru drumuri
1998A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA309HAIDA VirgilCercetari privind solutii de protectie si izolare a constructiilor impotriva vibratiilor transmise prin terenul de fundare - concluzii finale
1998A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA310ZAHARIA RaulCercetari teoretice si experimentale privind influenta comportarii reale a nodurilor asupra lungimii de flambaj a barelor grinzilor cu zabrele din profile cu pereti subtiri formate la rece
1998A217000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA312ELES PetruPlanificarea proceselor pentru proiectarea automata la nivel de sistem a aplicatiilor dedicate, În timp real, cu structura hibrida hardware/software
1998A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA313BOB CorneliuUtilizarea cenusei de termocentrala la realizarea de materiale usoare de izolatie
1998A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA314FURDUI CornelComportarea elementelor structurale ale constructiilor la actiunea focului - indrumator de calcul pentru elemente din beton armat
1998A234000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA315STOIAN ValeriuOptimizarea proiectarii si alcatuirii constructiilor civile si industriale din beton armat si cu strustura mixta otel - beton
1998A218000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA317ICLAZAN TudorInfluenta activarii ultrasonice asupra unor proprietati reologice in procesele de curgere a materialelor vasco - elastice
1998A228000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA318ROBU NicolaeSistem de conducere cu procesor de semnal pentru actionari cu masini sincrone cu magnet permanent fara traductoare de miscare
1998A234000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI322DIACONU Elena AureliaSolutii noi pentru imbracamintile drumurilor moderne: mixturi asfaltice cu fibre de celuloza
1998A235000UNIVERSITATEA BACAU324UNGUREANU ViorelA; cercetari privind determinarea curbelor limita de deformare pentru tensiuni, cresterea gradului de deformare si micsorarea fortei de presare la ambutisarea tablelor subtiri
1998A210000UNIVERSITATEA BACAU325FITA MaricelStudiul pulsatiilor de presiune si debit la un amortizor de zgomot atasat unei instalatii de producere a aerului comprimat
1998A215000UNIVERSITATEA BACAU329BRABIE GheorgheStudiul posibilitatilor de adaptare a masinii de frezat universale la prelucrarea prin procedeul neconventional de electroeroziune si realizarea echipamentului necesar
1998A217000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV357MUNTEANU AlexandruCercetari privind comportarea la uzare si coroziune a straturilor aderente dure, depuse pe piese nitrurate ionic, prin procedee de tip pvd si cvd asistate de plasma
1998A220000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV361DUDITA FloreaOptimizarea structural - cinematica a robotomecanismelor de tip vertebroid utilizabile in medii cu configuratii complexe
1998A260000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV362GOGU GrigoreRoboti industriali de inalta viteza si precizie; modelare comanda prin tehnici fuzzy si neuronale
1998A216000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV363MOLDOVEAN GheorgheMetodici pentru proiectarea optimizata a cuplajelor de siguranta cu bile
1998A25000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV364CRUCIAT PetruModernizarea masinilor de rectificat
1998A240000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV365JULA AurelCercetari teoretice si experimentale in vederea realizarii unui nou tip de cuplaj elastic si de siguranta; proiectarea si realizarea unor variante constructive de cuplaje elastice si de siguranta
1998A225000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV367MUNTEANU Florinel-ilieCercetarea experimentalĂ a transmisiilor cu recuperare a energiei În timpul frÂnĂrii autovehiculelor
1998A224000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV368IVAN Nicolae-valentinMetoda de reglare, portscula si pachet de programe privind proiectarea ansamblului scula - portscula aferente prelucrarii cu avansuri circulare (faza 1998:realizarea si experimentarea unui nou tip de portscula destinata prelucrarilor cu avansuri circulare
1998A215000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV371MARASCU -KLEIN VladimirCercetari privind extinderea utilizarii materialelor neconventionale in constructia sculelor aschietoare
1998A220000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV372ALEXANDRU PetreProfilarea danturii angrenajelor cu raport de transmitere variabil denstinate casetelor de directie auto
1998A220000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV374TUREAC IonStudiu asupra preselor mecanice cu batiu deschis, fabricate in romania, in vederea erconceperii si relansarii lor pe piata de masini - unelte interna si internationala; aplicatie ingineria valorii
1998A221000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV376MOGAN Gheorghe LeonteProiectarea asistata de calculator a organelor de masini cu metoda elementelor finite (faza i, 1998: analiza liniara si neliniara a elementelor cuplajelor mecanice)
1998A230000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV377DIACONESCU Dorin ValentinStudii si cercetari teoretico - aplicative referitoare la conceperea, modelarea si sinteza optimala a unor noi solutii de transmisii cardanice homocinetice, in configuratie spatiala
1998A235000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV378VISA IonCercetari privind conceperea unui software pentru analiza automata a mecanismelor articulate
1998A228000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV379STARETU IonelMecanisme antropomorfe de prehensiune pentru roboti si protezarea mainii umane; optimizarea proiectarii structural - constructive
1998A225000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU386FLOREA ViorelStudii si cercetari privind noi tipuri de prese pentru deformarea plastica a metalelor, prin utilizarea de presiuni mari
1998A224000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU389VOLOVICI DanielCompresie de imagini folosind tehnici fractale si neuronale
1998A210000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU391VINTAN Lucian - NicolaeSistem automat de evaluare si optimizare a arhitecturilor paralele de tip ilp (instruction level parallelism)
1998A215000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU396BOLOGA OctavianCercetari privitoare la prelucrabilitatea unor materiale indigene prin deformare volumica radial - rotativa
1998A210000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU397BOGDAN LaureanCercetari teoretice si experimentale privind diagnosticul tehnic in cazul procesului de prelucrare prin aschiere in vederea alegerii sistemului de monitorizare optim
1998A220000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU398OPREAN ConstantinCercetari privind adaptabilitatea unor arhitecturi de referinta specifice sistemelor de productie integrata, la cerintele industriei constructoare de masini si ale invatamantului tehnic universitar din romania
1998A215000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU399NANU DanSolutii constructive pentru cercetarea tubului de focalizare la prelucrarea cu jet cu apa cu abraziv
1998A214000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU402FETCHE VasileCercetari privind imbunatatirea comportarii dinamice si a preciziei cinematice a lanturilor cinematice de avans ale masinilor unelte cu comanda numerica
1998A210000UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA421ROSU LucicaDimensionarea canalelor de irigatii cu functionare automatizata prin metode analitice de calcul - reglajul de nivel cu comanda din amonte si reglajul de tip bival
1998A218000UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA422ARSENIE DumitruStudii teoretice si experimentale privind regimurile tranzitorii in sistemele hidraulice sub presiune
1998A235000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI424ZAPCIU MironCercetari privind strategia alocarii optime a pieselor in sistemele flexibile de fabricatie
1998A212000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI426FALTICEANIU ConstantinStratul superficial in procese de uzura si oboseala
1998A215000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI427MUNTEANU ToaderCaracterizarea nivelului de imbatranire al sistemelor de izolatii, prin metoda descarcarilor electrice partiale
1998A225000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI429CEANGA ValeriuAlgoritmi de calcul ai proceselor termogazodinamice, mecanice si hidrodinamice pentru studiul dinamicii instalatiilor de propulsie navale cu motoare
1998A225000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI434MOHORA CristinaStrategii de optimizare prin simulare a conceptiei, fabricatiei si exploatarii echipamentelor productive in constructia de masini
1998A260000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI440MANOLIU IacintStudii privind comportarea pamanturilor saturate solicitate in regim static
1998A240000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV445GIACOMELLI IoanSenzori cu zgomote (de joasa frecventa, barkhausen;;;) pentru controlul nedistructiv a suprafetelor decarburate
1998A218000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI450ALEXA DimitrieSursa de alimentare neintrerupta cu timp de pauza practic nul, randament ridicat si poluare electromagnetica redusa
1998A230000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI452AXINTE ElenaStudiul conditiilor de experimentare si a metodelor de masura in tunel cu strat limita privind actiunea dinamica a vantului asupra constructiilor si actualizarea tunelului seco 2
1998A220000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI453ATANASIU Gabriela MariaReducerea riscului seismic la cladiri din beton armat si zidarie prin simulare si control structural
1998A221000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI455ATANASIU VirgilOptimizarea modificarii danturii in vederea minimizarii raspunsului dinamic la angrenaje cilindrice cu dantura inclinata
1998A210000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI457BOHOSIEVICI CazimirRularea cu role a suprafetelor de revolutie exterioare pentru durificarea superficiala si netezire
1998A231000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI458BOTAN CorneliuSisteme evoluate de conducere a actionarilor electrice
1998A210000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI460BUDESCU EmilCercetari privind cinematica si dinamica mersului uman cu aplicatii in kinetoterapie
1998A210000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI461BLIUC IrinaUrmarirea rezultatelor privind eficienta sistemelor de conservare a energiei aplicate la caminul t;14 - complex studentesc tudor vladimirescu iasi - in vederea valorificarii experientei acumulate si extinderii la cladiri similare
1998A223000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI463BERCEA IoanStudiul cinematicii si dinamicii rulmentilor radiali - oscilanti cu role butoi, cu implicatii asupra efectelor termice si a transferului de caldura
1998A230000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI464BERCEA MihaiCercetari privind influenta solicitarilor statice si ciclice asupr tensiunilor remanente din imbinarile sudate, cat si asupra parametrilor fizico - mecanici ai materialului
1998A221000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI465BRUDARU OctavMasive sistolice pentru operatii aritmetice, evaluarea si aproximarea functiilor reale si fuzzy si implementarea algoritmilor de compresie
1998A219000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI469BELOUSOV VitalieCercetĂri privind dezvoltarea sculelor cu ascutire continua si implementarea lor industriala
1998A250000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI470BULACOVSCHI VictorCercetari in domeniul imbunatatiri performantelor fizico - chimice ale unor sisteme polimerice multifazice cu aplicatii industriale
1998A216000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI471BRAHA VasileCercetari teoretice si experimentale privind cresterea calitatii pieselor in urma deformarii plastice superficiale cu virfuri sferice de diamant
1998A223000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI473CISMARU CorneliuGestiunea strategica a secetelor agricole in partea estica a romaniei
1998A218000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI475CARATA EugenSistem de masurare si corectie automata a erorilor pe masini unelte cu comanda numerica
1998A235000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI478CANTEMIR LorinModelarea starilor de defectare ale unui sistem electromecanic echipat cu motor liniar de inductie, utilizind retele neuro - fuzzy
1998A269000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI479CRETU MihaiImplementarea prelucrarii neuronale in sisteme de masura si control de tip virtual cu aplicatii in domeniul proceselor industriale
1998A230000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI482CRETU SpiridonGriparea elementelor in contact cu rostogolire, cu aplicatii la rulmenti
1998A215000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI483CURTEANU SilviaModelarea si simularea polimerizarii radicalice in conditiile manifestarii efectelor de gel si vitrifiere
1998A220000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI486DRAGAN BarbuComportarea dinamica a robotilor in corelatie cu transmisiile mecanice si procesele tribologice din cuplele de frecare
1998A215000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI488DIMA MihaiContributii si conceptii privind prin valorificarea deseurilor organice cu impact deosebit asupra calitatii mediului
1998A210000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI490GAVRILAS IoanModernizarea acoperisurilor la cladirile din invatamÂnt, pentru cresterea durabilitatii si a calitatilor de izolare
1998A250000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI491GIURMA IonSolutii constructive eficiente de amenajare a formatiunilor torentiale
1998A210000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI492GOSAV IonelCercetĂri experimentale privind efectul conectorilor la elemente din beton armat cĂmĂȘuite
1998A240000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI495GORAS LiviuCircuite si sisteme hibride; utilizarea histeronilor În procesarea semnalelor
1998A230000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI496GAFITANU MihaiSisteme fuzzy si programe expert pentru monitorizarea vibroacustica a masinilor critice, motoarelor si componentelor complexe
1998A210000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI498GHERGHEL NicolaeAlgoritmi pentru prescrierea calitatii geometrice in constructia de masini1
1998A225000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI501HOSTIUC LiviuCresterea performantelor rulmentilor radiali cu role cilindrice prin solicitare initiala in domeniul elasto - plastic ; cresterea performantelor rulmentilor radiali cu miscare oscilanta
1998A220000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI503HULEA VasileStudiul oxidarii selective cu apa oxigenata catalizata de site moleculare redox pentru aplicatii in sintezele organice nepoluante
1998A245000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI504LAZAR CorneliuImplementarea algoritmilor de reglare cu predictie pentru conducerea proceselor termice folosind procesoare specializate
1998A220000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI505LEON DorelEstimarea duratei de viaȚĂ a oȚelurilor utilizate În termocentrale, prin interpretarea rezultatelor obȚinute la Încercarea duritĂȚii de duratĂ la temperaturi ridicate
1998A210000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI507LUNGU GheorgheCercetari privind optimizarea prelucrarilor cu electrod filiform si electrod masiv in cimp magnetic a materialelor dure si extradure
1998A225000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI510MATEESCU TheodorUtilizarea tehnicii retelelor neuronale in gestiunea sistemelor urbane ; aplicatie la sistemul de alimentare cu apa
1998A235000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI511MERTICARU VasileStrategii si algoritmi pentru ameliorarea indicilor dinamici de calitate a mecanismelor si masinilor (randament mecanic mediu, coeficienti de pierderi in cuplele cinematice, coeficienti de multiplicare a fortei, vibratii )
1998A220000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI513NITESCU EftimieCercetari privind valorificarea hidroameliorativa a surselor de ape geotermale din romania
1998A216000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI517OLARU DumitruStudiul pierderilor prin frecare in rulmentii radiali si radial - axiali cu bile, in corelatie cu abaterile de montaj si cu rigiditatea arborelui
1998A215000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI519OPREA SpiridonValorificarea materialelor oxidice indigene prin intercalare in vederea obtinerii de noi catalizatori
1998A215000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI520PLAHTEANU BorisStudiu asupra aplicabilitatii sistemelor expert in conducerea proceselor de prelucrare electrochimica abraziva
1998A245000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI522PRECUPANU DanOptimizarea calculului privind determinarea tensiunilor si deformatiilor barelor cu pereti subtiri la rasucirea impiedecata
1998A217000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI526PRUTEANU Octavian VasileCresterea productivitatii si preciziei la prelucrarea angrenajelor melcate si filetelor prin frezarea de invaluire a suprafetelor
1998A215000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI527POPESCU StefanCercetari privind colmatarea lacurilor de acumulare
1998A245000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI530RUSU IlieCercetari asupra unor solutii aerodinamice noi in constructia ventilatoarelor axiale
1998A230000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI531RAILEANU PaulicaSolutii de fundare, consolidare si asigurarea stabilitatii constructiilor pe terenuri dificile de fundare; metode de imbunatatire a terenurilor de fundare si asigurarea stabilitatii amplasamentelor
1998A220000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI532SECU AlexandruOptimizarea elementelor si structurilor din materiale compozite armate cu fibre
1998A225000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI535STEFANESCU Dan PredaMetodologie de stabilire a caracteristicilor de permeabilitate termica a puntilor termice liniare si punctuale metalice
1998A242000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI537STATESCU FlorianStudii si modele privind adsorbtia, degradarea si migrarea pesticidelor in sol
1998A223000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI538SIMINICEANU IlieTehnologii cu ciclul inchis: tratarea fotochimica a apei
1998A228000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI541TARANU NicolaeModernizarea structurilor ingineresti prin utilizarea materialelor compozite armate cu fibre
1998A215000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI542TUDOSE RaduStudii de extractie lichid - lichid
1998A245000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI545VOICU MihailUtilizarea sistemelor de vedere artificiala in conducerea robotilor industriali
1998A237000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI548STANESCU Aurelian MihaiTehnici de inginerie concurenta pentru protipizare rapida matrite
1998A213000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI549CARAMIHAI SimonaSupervizor inteligent
1998A235000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI552GAVRILA Doina ElenaComportarea electrica a materialelor izolante compozite mica - epoxidice utilizate În masinile electrice de curent alternativ
1998A225000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI555FIRETEANU VirgiliuReglajul si controlul electromagnetic al curgerii metalelor lichide
1998A216000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI556TERTISCO MihaiCercetari privind dezvoltarea formalismelor pentru modelarea, diagnoza si comanda sed
1998A225000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI560NEAGA ConstantinOptimizarea tehnica si economica a regimurilor tranzitorii in functionarea generatoarelor cu strabatere unica din sistemul energetic national
1998A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI562FLOREA Adina MagdaCoordonare si cooperare intr - un sistem multi - agent
1998A20UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI563BRATIANU ConstantinModelarea si simularea numericĂ a proceselor termice din generatoarele de abur nucleare candu
1998A245000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI565ATHANASIU IrinaPrograme de Întretinere sunsite romÂnia
1998A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI567DUMITRIU Lucia-cristinaAnaliza simbolica a circuitelor electrice
1998A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI568IORDACHE MihaiAnaliza si proiectarea pe calculator a circuitelor electrice neliniare
1998A225000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI574NICOARA Bogdan I.c.Analiza regimurilor permanente si tranzitorii in instalatii de inalta tensiune cu aplicatie la statiile electrice foarte mari din romania
1998A235000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI575MOLDOVAN PetruModificarea aliajelor superusoare pentru aviatie
1998A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI576JINESCU GheorghitaRecuperarea caldurii reziduale utilizand schimbatorul de caldura de mare compactitate faza 1998:studiul experimental al hidrodinamicii si transferului termic in schimbatoare de caldura de mare compactitate
1998A260000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI578BORANGIU TheodorCercetari privind realizarea unei noi generatii de controlere robot cu arhitectura deschisa hardware si software destinate principalelor clase de manipulatoare, constituind o platforma moderna de instruire in domeniul roboticii - elaborare software de baz
1998A223000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI581BADEA TudoraReactii redox pe electrozi de natura diferita; reducerea electrocatalitica a ionului azotat pe electrozi metalici modificati
1998A254000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI583AMZA GheorgheCercetari teoretice si experimentale privind calculul, proiectarea si realizarea unor aquatoare ultrasonice
1998A225000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI584IONESCU GabrielSenzori bazati pe fibre optice
1998A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI585MLADIN Emilia-cernaDinamica curgerii si transferul de caldura in jeturi inecate plane pulsatorii
1998A225000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI586ILIUTA IonDerivati de betaine cu proprietati tensioactive si antimicrobiene
1998A250000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI587PAU Valentin-corneliuModelarea regimului de functionare dinamica a motorului electric pas cu pas, utilizat pentru actionarile electro - hidraulice si prelucrarea bazelor de date teoretice si experimentale
1998A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI589CRISTEA ValentinMetode de specificare formala si dezvoltare a protocoalelor retelelor de calculatoare
1998A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI592CEPISCA CostinCercetari privind utilizarea analizei wavelet in prelucrarea biosemnalelor electrocardiografice
1998A235000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI596CECLAN MihailPrincipii, instrumente si reguli de proiectare pentru reducerea investitiei de capital, emisiilor poluante si consumului de energie
1998A266000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI597IOAN DanielEfecte de camp electromagnetic in circuite electrice cu parametri distribuiti
1998A225000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI598MUNTEANU IrinaTehnici numerice eficiente penru analiza asistata de calculator a dispozitivelor electromagnetice de joasa si inalta frecventa
1998A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI599PLESU ValentinSisteme educationale in simularea si integrarea proceselor
1998A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI601GIUMALE CristianConversia specificatiilor formale z in cod functional
1998A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI603GRIGORESCU Sorin DanCercetari privind utilizarea conversiei sigma - delta si operatorilor stohastici in echipamentele microcontrolate de supraveghere a parametrilor reteleor electrice si auxiliarelor acestora
1998A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI606MIRICA Radu-florinCercetari teoretice si experimentale in scopul realizarii unei metode moderne de prognozare a durabilitatii si fiabilitatii sistemelor mecanice
1998A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI607BARAN GheorgheHidrodinamica suspensiilor in rezervoare de omogenizare
1998A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI609DOBRE GeorgeCercetari privind dezvoltarea de medii inteligente pentru conceptia si proiectarea organelor de masini
1998A225000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI611HANTILA FloreaCalculul fortelor si rezolvarea ecuatiilor de echilibru dinamic in levitatia electromagnetica, cu magneti supraconductori
1998A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI614RADCENCO VsevolodTermo - fluido - dinamica in timp finit
1998A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI615SVASTA PaulComportarea materialelor destinate tehnologiei straturilor groase pe substrate alternative (aln)
1998A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI616MOREGA Alexandru - MihailAnaliza problemelor directa si inversa de electrocardiografie
1998A255000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI617IONESCU VladProceduri de reducere dimensionala a sistemelor
1998A250000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI618CAZACU MirceaInfluenta curgerii interioare asupra vibratiei unei tevi
1998A211000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI619FLORICAU DanFormalism de comanda pe doua axe pentru convertoarele trifazate in punte
1998A235000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI620VLASE AurelianCercetari privind stabilirea relatiilor de calcul a vitezei de aschiere la frezarea otelurilor inoxidabile cu freza frontala coromant
1998A228000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI621NOTINGHER PetruDifuzia apei in polimeri in prezenta campului electric; estimarea rezistentei la arborescenta de apa a polimerilor utilizati la izolarea echipamentelor electrice
1998A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI625BUZULOIU VasileIdentificarea automata a persoanelor dupa fotografii
1998A224000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI626TRUSCA VasileCercetari fundamentale privind proprietatile miezurilor magnetice din ferite ni - zn utilizate ca materiale absorbante ale interferentelor electromagnetice conduse
1998A250000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI627POPESCU Mihai OctavianRafer - retea academica a facultatilor de electrotehnica din romania
1998A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI630ROBESCU Dan NiculaeStudii de optimizare a unei instalatii tip monobloc pentru epurarea apelor uzate colectate de pe teritoriul unei localitati rurale in vederea protejarii mediului inconjurator
1998A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI637RADULESCU GheorgheOptimizarea performantelor transmisiilor cu roti dintate prin considerarea ungerii ehd, a aditivarii si a transferului de caldura
1998A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI642TEOREANU IonTialit - studii cinetice si ceramici derivate
1998A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI644ALEXANDRESCU NicolaeUtilizarea convertoarelor piezoelectrice in structura echipamentelor hidraulice proportionale
1998A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI645MALANCIOIU OctavianStudiul transferului de caldura prin modelare luand in considerare proprietatile termofizice ale substantelor, precum si in cazul mediilor poroase
1998A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI646IORDACHE GheorgheMetoda si program de calcul pentru utilajele unei linii complete de ciment
1998A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI647SETEANU IoanModelarea fizica si numerica a curgerilor nestationare cu pat mobil in rauri, canale si lacuri energetice de acumulare
1998A225000UNIVERSITATEA PITESTI652CRISTEA DumitruAdaptarea postului de conducere la autoturismele romÂnesti pentru persoane cu anumite infirmitati ale unor membre
1998A225000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI656UNGUREANU Eleonora-mihaelaInvestigarea comportarii electrochimice a unor electrozi modificati cu flime de polipirol; faza 1998: studiul realizarii unor electrozi modificati cu proprietati speciale de recunoastere de anioni si cationi
1998A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI658PREDESCU CristianCercetari privind eficientizarea arderii combustibililor lichizi inferiori la cuptoarele metalurgice prin utilizarea arzatoarelor ultrasonice si stabilirea efectelor ecologice si metalurgice rezultate
1998A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI660BUZATU MihaiObtinerea si caracterizarea microstructurala a materialului compozit al - al3ni
1998A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI661ROSCA Iosif DanielPolimerizarea cu laser a monomerilor vinilici
1998A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI662VASILIU MihailModuri proprii in difuzia unor campuri magnetice mutual ortogonale
1998A242000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI664JINESCU ValeriuCercetari in vederea maririi omogenitatii termomecanice la extrudarea materialelor polimerice
1998A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI667WOINAROSCHY AlexandruIdentificarea parametrilor proceselor chimice prin tehnici multiple de optimizare
1998A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI668CONSTANTIN IoanPerformantele transmisiunilor cu spectru imprastiat cu modulare pe purtatoare multiple
1998A218000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI669ANGHEL Petre- FlorinSistem de transmisie multiplexata prin fibra optica a tensiunii si curentului masurate la inalta tensiune
1998A221000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI671ALAMOREANU ElenaCercetari privind modelarea comportarii compozitelor laminate stratificate la solicitari statice si dinamice, in vederea obtinerii unor placi subtiri pentru izolare antivibratorie
1998A250000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI672BALAN CorneliuMiscari extensionale in lichide nenewtoniene cu aplicatii la determinarea viscozitatii elongationale si studiul cavitatiei
1998A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI676MITRAN SorinSimularea numerica directa a curgerilor nestationare cu aplicatie la calculul radiatiei acustice
1998A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI677NEGREANU Gabriel-paulAnaliza proceselor termogazodinamice din turbinele cu abur prin ingineria asistata de calculator, faza: perfectionarea partilor componente ale turbinelor cu abur prin ingineria asistata de calculator
1998A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI678EREMIA MirceaAnaliza stabilitatii de tensiune in see folosind sisteme inteligente bazate pe arbori de decizie
1998A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI679BORCOCI EugenArhitecturi de retea orientate pe calitatea serviciilor pentru sisteme multimedia
1998A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI681DOBRE MarianCercetari privind masurarea performantelor in sisteme distribuite
1998A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI682BERBENTE CorneliuStudiul miscarilor multifazice cu aplicatii la cresterea randamentului transferului de caldura si a fiabilitatii instalatiilor energetice
1998A28000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI687NITESCU MirunaManipulator simbolic pentru fractii rationale
1998A229000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI689SPINEI FanicaParametrii unor structuri electromagnetice cu efect de cÂmp
1998A214000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI691DOBROVICESCU AlexandruSisteme criogenice; optimizarea energetica a proceselor termogazodinamice
1998A229000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI694ENCIU GeorgeCercetari dinamice ale cinematicii sistemelor flexibile de productie
1998A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI697STEFANOIU DanSistem de achizitie, compresie timp - frecventa si transmisie de date numerice
1998A250000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI698POPEEA CorneliuAlgoritmi de calcul paralel pentru identificarea modelelor sistemice de stare
1998A245000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI699POPESCU DumitruSisteme de supervizare si de diagnoza de proces
1998A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI700PASCOVICI Mircea DumitruStudiul tribologic teoretic si experimental al etansarilor perie
1998A260000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI702TUGULEA AndreiRegimuri nesimetrice permanente in sistemele electroenergetice datorate dezechilibrelor naturale si modificari neuniforme in timp a parametrilor componentelor sistemului
1998A217000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI703NEMOIANU ConstantinDifuzia campului electromagnetic la aductia laterala a curentului de conductie in conductoare masive cilindrice
1998A250000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI704CHIRIAC RaduCercetari privind optimizarea functionarii motoarelor cu aprindere prin scinteie cu emisii poluante reduse utilizind combustibili gazosi - studiul preliminar privind functionarea motorului cu aprindere prin scinteie alimentat cu combustibili gazosi
1998A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI706AURITE TraianSisteme de alimentare si stocare automatizate
1998A250000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI707POPESCU ArianaCercetari privind realizarea unui sistem de vedere artificiala modularizat, reconfigurabil, cu aplicatii in controlul calitĆtii produselor, fabricatiei integrate cu calculatorul si robotica - elaborare software de baza pentru sistemul de va
1998A221000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI708CHISACOF AlexandruStudiul teoretic al proceselor de transfer in medii bifazice in canale cu geometrie variabila
1998A231000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI709STANCIU DorinAnaliza termogazodinamica a mecanismelor de transfer si degradare a energiei in procesele caracteristice instalatiilor de turbine cu gaze
1998A245000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI710MARINESCU MirceaCriterii termodinamice de optimizare a sistemelor energetice
1998A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI713PANTELIMON BrandusaSenzori cu fibre optice bazati pe utilizarea fluorescentei
1998A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI715PETRESCU SerbanBaze conceptuale si implementare de pachete de programe pentru grafica interactiva, cu aplicatii directe in dezvoltarea unui sistem geografic informational (gis)
1998A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI716NITA MihaiCercetari privind optimizarea performantelor de stabilitate si manevrabilitate a aeronavelor; faza pentru 1998: studii privind stabilitatea si comanda automata a avioanelor la regimuri critice de zbor
1998A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI717STANOMIR DumitruAlgoritmi genetici pentru sisteme adaptive iir cu aplicatii in telecomunicatii
1998A225000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI718ISVORANU DragosIntensificarea proceselor de ardere si reducerea poluarii prin ionizarea chimica suplimentara a flacarilor
1998A228000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI723MINCIU ConstantinPachete software si biblioteci cad - lips pentru desenarea parametrizata (automata) a componentelorsi ansamblurilor tipizate ale masinilor - unelte si utilajelor tehnologice fabricate in tara
1998A248000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI725IOVU HoriaSinteza unor noi rasini schimbatoare de ioni pe baza reactiilor de modificare chimica a copolimerilor stiren - dienici
1998A225000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI726NEAGOE Victor-emilRetele neurale pentru compresia si segmentarea imaginilor color
1998A260000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI727FLOAREA OctavianMetode moderne de exprimare si calcul a eficientei transferului de masa la contactarea in trepte
1998A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI728MORARU AugustinModuri proprii la propagarea campului electromagnetic in bobinele transformatoarelor
1998A211000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI729ANTONESCU PaunCercetari privind dinamica mecanismelor cu elemente flexibile din componenta manipultoarelor - roboti
1998A225000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA731GAGEA LuciaStudiu asupra unor matrici ceramice colorate cu functie de acoperire
1998A240000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA732AGACHI Paul SerbanUtilizarea retelelor neuronale artificiale in chimie si inginerie chimica
1998A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI739ILIESCU Sergiu StelianModelarea si simularea functionarii schimbatoarelor de caldura
1998A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI741MIHOC DanSisteme de conducere cu microprocesor (automate programabile) a functiilor de baza si de protectie dintr - o statie electrica de transformare si interconexiune
1998A250000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI744IONESCU TraianTehnologii informatice bazate pe produse multimedia
1998A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI745STEFĂNESCU RaduOptimizarea functionĂrii statiilor de pomparre echitate cu pompe centrifuge cu dublu flux tip nds si siret
1998A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI747NISTREANU ValeriuImpactul polarii apelor din bazinul hidrografic olt, cu aplicatii pe sectorul fagaras - slatina
1998A255000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI748DUMITRACHE IonAgenti robotici colaborativi
1998A232000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI750DUMITRIU SilviuTehnici inteligente pentru controlul miscarii
1998A260000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI758CONSTANTINESCU IoanOptimizarea locala a structurilor de rezistenta
1998A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI759NITU CosticaTehnici inteligente pentru masurari complexe si monitorizare a ecosistemelor
1998A213856UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI760GAZDARU Adrian PompiliuSolutii de limitare a efectelor negative ale depozitelor de deseuri menajere asupra mediului inconjurator
1998A260000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI763SZUDER AndreiStudii si cercetari privind comanda la distanta a proceselor tehnologice, prin internet, utilizand mediul de programare grafica labview
1998A260000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI764GAVRILA HoriaMetode avansate de calcul numeric al campului magnetic in medii neliniare si cu histerezis
1998A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI769AMZA GheorgheCercetari teoretice si experimentale privind calculul, proiectarea si realizarea unor motoare ultrasonice pe baza de materiale piezo - inteligente
1998A250000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI770PROFIRESCU MarcelModelarea fenomenelor de transport in nanostructuri semiconductoare utilizand metoda monte carlo
1998A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI771FLORIAN EmilCercetari vizand cresterea performantelor in exploatare a produselor din aluminiu si aliajelor sale prin polarizare anodica
1998A235000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV343CRISTEA LucianaPerfectionarea structurii automatului de control a inelelor pentru rulmentii conici
1998A225000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV344ABAITANCEI HoriaCercetari teoretice si experimentale privind generarea si propagarea undelor in motoare cu unde de presiune destinate propulsiei automobilului
1998A226000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV345PERES GheorgheCercetĂri experimentale si teoretice privind posibilitĂtile de reducere a consumului de combustibil al autovehiculelor prin optimizarea traficului rutier urban
1998A236000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV347COFARU CorneliuStudii si cercetari privind avantajele utilizarii motoarelor cu putere constanta in constructia de tractoare; reducerea emisiilor poluante, a consumului de carburant si cresterea dinamicitatii si a fiabilitatii tractorului
1998A225000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI334CONSTANTIN EmilModelarea proceselor si sistemelor tehnologice neconventionale de sudare cu arc electric - simularea, separarea si cumularea influentelor la sudarea subacvatica
1998A246000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI335MODIGA MirceaCercetari privind determinarea starilor limita in vederea formularii restrictiilor necesare evaluarii fiabilitatii si duratei de viata a navelor precum si optimizarii structurilor de rezistenta ale acestora
1998A216000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV336TOPA IulianCercetĂri privind reglarea fĂrĂ senzori a motorului sincron cu magneti permanenti folosind un filtru kalman extins
1998A210000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV340CURTU IoanOptimizarea structurilor tip cutie realizate din materiale anizotrope
1998A38800UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA1SARBU RichardGlosar istroroman
1998A330000UNIVERSITATEA NATIONALA DE MUZICA BUCURESTI2COSMA Lazar OctavianCompozitorul suedez ivar hallstrom si cultura romana - creatii muzicale de inspiratie romaneasca necunoscute
1998A3100000UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA-IULIA3PAUL Iuliu AdrianPre si protoistoria bazinului mijlociu al vaii muresului
1998A355000UNIVERSITATEA CRAIOVA5DOBRINESCU Valeriu-florianDictionarul diplomatilor romani 1859 - 2000
1998A350000UNIVERSITATEA CRAIOVA6BOLOCAN GheorgheDictionarul antroponimic al romaniei
1998A350000UNIVERSITATEA CRAIOVA7BOLOCAN GheorgheDictionarul toponimic al romaniei - oltenia
1998A389000UNIVERSITATEA BUCURESTI10MĂRGINEAN IoanDinamica structurii sociale În perioada de tranziȚie
1998A350000UNIVERSITATEA ORADEA11STEFANESCU BarbuAgricultura, mestesug si negot la locuitorii zonei beiusului În secolele xviii - xix
1998A325000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA12CANDEA DanArmonizarea elementelor fundamentale ale organizatiilor prin innovarea organizationala, cale a obtinerii avantajului competitiv pe termen lung
1998A350000ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI13SMEUREANU IonTehnici de lucru in societatea informationala - telelucrul, teleactivitatile si comertul electronic
1998A385000UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA ION LUCA CARAGIALE BUCURESTI23MURGU HoreaModelul spectacular al comunicarii multimedia
1998A315000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA27MERCE EmilianReproductia economica largita a efectivelor de animale, metode si programe
1998A320000ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI28STROE RaduModelarea dinamicii unor structuri financiare in contextul refomarii economiei nationale
1998A340000ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI29MIHAITA NiculaeDecizii multicriteriale si turbomarketing prin internet in world wide web
1998A335000UNIVERSITATEA BUCURESTI30CONSTANTINESCU NicolaeFormarea si perfectionarea specialistilor (cercetĂtori si cadre didactice) În domeniul culturii populare În perspectiva secolului xxi si În concordantĂ cu standardele internationale
1998A33250UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA31MILIN JivaContributii la studiul relatiilor lingvistice slavo - romane
1998A320000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI32POEDE GheorghePolitici sociale de combatere a discriminarii educationale În romÂnia În perioada de tranzitie
1998A385000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI33ANDRIESCU AlexandruMonumenta linguae dacoromanorum; biblia 1688; psaltirea
1998A340000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI34IRIMIA DumitruDictionarul limbajului poetic eminescian
1998A325000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI35COZMA TeodorStrategia de formare si consiliere a cadrelor didactice În domeniul asistentei psihopedagogice a copiilor si tinerilor cu aptitudini Înalte În arii academice, artistice si de leadership
1998A340000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI36MIFTODE VasileProtectia populatiilor vulnerabile si defavorizate; actiune si interventie sociala
1998A335000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI37NECULAU AdrianSĂrĂcia - aspecte psiho - sociale
1998A335000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA42BUZARNESCU StefanImpactul utilizarii sistemului de credite transferabile asupra cadrelor didactice si asupra studentilor; elaborarea unui model eficient de aplicare a sistemului de credite transferabile În mediul universitar
1998A330000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA43IELICS BrigittaCultura si comportamentul managerial - realitati si perspective
1998A370000UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE45CARCIUMARU MarinDinamica si ecologia societatii preistorice in perspectiva cercetarii interdisciplinare; evolutia relatiilor om - mediu; studiu interdisciplinar
1998A390000UNIVERSITATEA BUCURESTI49PREDA MarianPerceptii colective ale politicilor sociale; legitimitate si sustenabilitate politica
1998A350000ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI50MARIN DumitruFundamentarea deciziei economico - financiare cu ajutorul teoriei jocurilor strategice
1998A340000ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI51CENUSA GheorgheModelarea statistica a comportamentului fenomenelor economice
1998A390000UNIVERSITATEA BUCURESTI52SANDU DumitruMortalitate si saracie: studiu privind conditionarea sociala a mortalitatii
1998A340000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI53RUSU CostacheModele, elemente metodologice si tehnici de realizare a sistemelor flexibile de asamblare prin evaluarea si selectia gamelor de asamblare multiple
1998A350000UNIVERSITATEA BUCURESTI58POTOLEA DanStiintele educatiei; dictionar enciclopedic - 98
1998A320000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI59STANCIU TudorCultura manageriala si managementul educational in universitati
1998A325000UNIVERSITATEA BUCURESTI60SEBE Sorin-gabrielCercetari asupra teoriei indicatorilor subiectivi ai calitatii vietii cu aplicatii in modelarea satisfactiei
1998A310000UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE61RADUT IonModel curricular al formarii institutorilor in colegii universitare pedagogice
1998A340000ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI62RUXANDA GheorgheElaborarea unui instrument software pentru analiza si predictia fenomenelor economico - sociale
1998A313000UNIVERSITATEA BUCURESTI64STEFANESCU PolianaStudiu preliminar privind valorificarea cercetarii sociologice prin constituirea si administrarea grupurilor de interes folosind tehnica internet
1998A320000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI65PETRACHE GheorgheBaze de cunostinte in automatica pentru universitatea virtuala
1998A320000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI67COSTINESCU BogdanRainbow: prezenta web a educatiei in domeniul inteligentei artificiale in romania (romanian artificial intelligence bowl)
1998A335000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA69PAPAHAGI MarianRealizarea asistata de calculator a concordantelor limbiipoetice romanesti (concord)
1998A350000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA70PAPAHAGI MarianEnciclopedia relatiilor culturale romano - italiene (ercir)
1998A350000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA71SZAMOSKOZI StefanEvaluarea potentialului intelectual la copiii cu trebuinte educative speciale
1998A340000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA72POP IoanDictionar analitic de opere literare romanesti, vol; ii (e - l)
1998A350000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA73BOARI VasileIdeologiile in tranzitia societatii romanesti post - comuniste
1998A355000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA74MARGA AndreiIntegrarea europeana a romaniei; aspecte economice, istorice, politice, sociale si culturale (din perspectiva pre - aderarii la uniunea europeana)
1998A315000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA76GHISOIU NicolaeSisteme suport de decizie pentru orientarea plasamentelor investitorilor individuali
1998A310000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA77IONESCU ToaderAspecte ale literaturii Și gÂndirii economice romÂneȘti În secolele xix - xx
1998A315000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA78ROSCA TeodorGestiunea riscului in banci si pentru plasamentele efectuate pe pietele de capital
1998A357950UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA79LEB Ioan-vasileTeologie si cultura transilvana in contextul spiritualitatii europene in sec;xvi - xix
1998A315000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA82GORON SabinModelarea economico - matematica a relatiilor banca - societate comerciala in conditii de risc si incertitudine
1998A330000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA83NITCHI Ioan StefanCercetari privind utilizarea metodelor analitice precum si a celor bazate pe inteligenta artificiala destinate implemantarii sistemelor suport de decizie in informatica economica si de afaceri
1998A310000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA84TULAI ConstantinElaborarea si executia tabloului de trezorerie al firmei; echilibrul financiar al firmei
1998A340000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA86RACOVITAN DanCercetari privind utilizarea sistemelor de calcul pentru implementarea prin metode clasice si bazate pe inteligenta artificiala a instruirii in domeniul informaticii economice si de afaceri
1998A310000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA87MIHU AchimTranzitia de la traditional la modern in muntii apuseni
1998A375000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA88BARBULESCU MihaiFuneraria dacoromana;arheologia funerara a daciei romane
1998A360000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA89POP Ioan AurelIstoria transilvaniei 1918 - 1947
1998A365000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA90ROTARIU TraianDaza de date socio - demografice asupra localitatilor din transilvania
1998A340000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA91MITU SorinImaginea celuilalt in spatiul de civilizatie romanesc pe parcursul epocii moderne
1998A385000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA92RADOSAV DoruRezistenta anticomunista din romania;1945 - 1989; cercetare de istorie orala
1998A335000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA93DINCU VasileCercetarea relatiilor interculturale si interetnice in localitatile din judetul covasna
1998A3120000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA94GYEMANT LadislauLimba si cultura ebraica in romania
1998A350000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA95PREDA Vasile LiviuMetodologia interventiei precoce la copii cu cerinte educative speciale (deficienti senzoriali si mintali)
1998A330000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA96PITARIU HoriaDiagnoza organizationala in contextul schimbarilor sociale si economice; teorii, modele, metode de investigare si optimizare a managementului resurselor umane
1998A370000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA97MICLEA MirceaAplicatii ale psihologiei cognitive in educatie si sanatate
1998A340000ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI100STOICA Marcel DragosMetodologia de evaluare a proiectelor de transfer de tehnologie
1998A320000UNIVERSITATEA BUCURESTI101STEFANESCU StefanDezvoltarea unor metode de prelucrarea datelor in sociologie
1998A335000SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE BUCURESTI102MIROIU MihaelaDezvoltarea societatii civile si politice in romania
1998A330000UNIVERSITATEA BUCURESTI103DRAGAN IoanTeleviziunea si societatea - comunicarea televizuala: televiziunea publica si televiziunile private in romania
1998A372000UNIVERSITATEA BUCURESTI105ZAMFIR CatalinSaraci si saracie in romania
1998A320000SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE BUCURESTI106PÎRVULESCU CristianPartide politice si orientari doctrinare in romania anilor 90
1998A315000UNIVERSITATEA BUCURESTI107LUKACS AntalTara fagarasului in secolele xii - xvii
1998A330000UNIVERSITATEA BUCURESTI108BARNEA AlexandruAdamclisi; asezarea romana si romano - bizantina ( sec; ii - vi d; chr; )
1998A341000UNIVERSITATEA BUCURESTI109BADESCU IlieCercetare asupra performantelor romanesti in domeniul stiintelor socioumane in secolul xx
1998A320000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI110COTET EmilTehnici de interconectare a modulelor implicate in managementul de proiect pentru intreprinderi constructoare de masini
1998A320000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV111CIOARA Gheorghe RomeoAprofundarea cunoasterii mapics/db si extinderea utilizarii sale in procesul didactic universitar si pentru conducerea cocietatilor industriale
1998A370000UNIVERSITATEA BUCURESTI112VELTER TiberiuStudiu preliminar privind evaluarea capacitatilor, performantelor si a mijloacelor de stimulare ale cercetarii stiintifice universitare
1998A410000UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA1MIHAILESCU Ion-florinStudiul efectelor ecologice si economice ale fenomenelor climatice de risc din dobrogea; etapa a 2 - a anuala, 1998: caracterizarea climatica si repartitia teritoriala a vanturilor tari si viscolelor din dobrogea
1998A458000UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE23GASTESCU PetreStarea mediului si dezvoltarea durabila a asezarilor umane cu referire la judetul dambovita - elaborarea modelelor de dezvoltare durabila a asezarilor umane care au constituit studii de caz
1998A457000UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE24CUCU VasileCivilizatia carpatica - sinteza geografica
1998A410000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA25COSTE IoanStabilirea si caracterizarea unitatilor de vegetatie si biotop din sud - vestul romaniei (banat)
1998A445000UNIVERSITATEA BUCURESTI26ERDELI GeorgeDiferentieri geografice in dinamica satului romanesc contemporan, faza a ii - a ( 1998 )
1998A445000UNIVERSITATEA BUCURESTI27POPESCU NicolaeDezvoltarea ecologica a statiunilor balneo - climaterice din carpati si subcarpati; potential si posibilitati de dezvoltare
1998A430000UNIVERSITATEA BUCURESTI29GAVRILA LucianCercetari privind organizarea genomica si amplificrea genica in sisteme politene
1998A435000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI3POPESCU MihailTehnologii informationale in analiza instabilitatii masivelor de pamant si a masurilor de stabilizare
1998A490000UNIVERSITATEA BUCURESTI6FLONTA Maria LuizaConductantele implicate in stabilirea potentialului de repaus in axonul de broasca revelate cu ajutorul tehnicii electrofiziologice de patch - clamp
1998A410000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA7BUTNARU GalliaStudii privind modificarea genetica a speciilor monocotiledonate prin transformare indirecta mediata de agrobacterium tumefaciens
1998A430000UNIVERSITATEA BUCURESTI8MALDARESCU Ioan CristuGeochimia carbonului in ariile metamorfitelor cu grafit din carpati
1998A445000UNIVERSITATEA BUCURESTI10BARZOI Sorin ConstantinStudii comparative asupra sistemelor fluide ce au insotit procesele de edificare a rocilor metamorfice din carpatii romaniei si alpii francezi
1998A410000UNIVERSITATEA CRAIOVA11CORNEANU GabrielStabilirea capacitatii antimutagene si/sau anticarcinogene a extractelor pure din specii de nigella (ranunculaceae); posibilitati de obtinere a unor produse anticarcinogene noi
1998A430000UNIVERSITATEA BUCURESTI13HERLEA VictoriaStudiul frecvenȚei tulpinilor de enterobacterii rezistente la antibiotice (izolate de la persoane bolnave spitalizate) Și stabilirea semnificaȚiei sale În contextul riscului reprezentat de circulaȚia tulpinilor rezistente În diferite medii
1998A425000UNIVERSITATEA BUCURESTI14STOIAN VeronicaMarkeri citogenetici in studiul variabilitatii intra - si interspecifice si identificarea segmentelor de introgresie in tribul triticeae
1998A445000UNIVERSITATEA ORADEA15MAHARA GheorghePotentialul geografic al bazinului hidrografic al crisului repede in vederea organizarii si utilizarii spatiului in scop turistic
1998A445000UNIVERSITATEA DE NORD BAIA-MARE16DAMIAN GheorgheTetraedritele din mineralizatiile din romania
1998A415000UNIVERSITATEA BUCURESTI17TOMA NicolaeStudiul interactiilor planta - patogen; modificari structurale si biochimice implicate in mecanismele de aparare a plantelor (solanum tuberosum) impotriva fungilor patogeni (fusarium oxysporum si phytophtora infestans)
1998A410000ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI18LUNGU IonBaze de date spatiale pentru sisteme informatice geografice
1998A460000UNIVERSITATEA BUCURESTI19IELENICZ MihaiEvaluarea calitatii mediului in diferite regiuni geografice pentru dezvoltare durabila
1998A418000UNIVERSITATEA BUCURESTI20GRECU FloareUnitati ecogeografice ale romaniei (determinare, codificare, caracterizare)
1998A440000UNIVERSITATEA BUCURESTI21TUGULEA LauraPunerea la punct a metodologiei de obtinere a anticorpilor monoclonali; producerea si selectionarea hibridoamelor care produc anticorpi monoclonali la peptidul sintetic ps - 19
1998A445000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI30UNGUREANU IrinaCercetari asupra dinamicii peisajului geografic din podisul moldovei in sprijinul dezvoltarii regionale durabile; etapa 1998: dinamica peisajului geografic in podisul sucevei
1998A480000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI31MURARIU TitusGeochimia, geotermometria si potentialul metalogenetic al pegmatitelor din romania
1998A430000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI32LUPASCU GheorgheStructura, tipologia si dinamica peisajului geografic din grupa nordica a carpatilor orientali
1998A440000UNIVERSITATEA BUCURESTI33COSTACHE MarietaStructura, distributia si controlul genetic al antigenelor tisulare abh si lewis;bazele moleculare ale polimorfismului abh si lewis ; detectarea unor mutatii polimorfe la nivelul genelor care codifica alfa(1, 3) fucoziltransferaze
1998A445000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI34BAICAN VasileModel de sistem informational geografic pentru documentarea proiectelor de organizare a teritoriului si de dezvoltare social - economica durabila; aplicatie la judetul botosani
1998A425000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI35MUSTATA GheorgheCercetari privind existenta si concentrarea unor izotopi radioactivi pe traiectoria lanturilor trofice caracteristice biocenozelor marii negre din zona agigea - eforie
1998A425000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI36ION IordacheStudiul complex al ariilor protejate din moldova si a situatiei lor actuale (judetul bacau - pentru 1998)
1998A420000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI37HEFCO VasileRolul sistemului colinergic in procesul de invatare si memorie
1998A425000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI38MITITIUC MihaiStudii de conservare a genofondului de plante rare si ocrotite din romania, introducerea si aclimatizarea lor in gradina botanica iasi faza 1998 - cercetari microstationale in situ si ex situ
1998A450000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI39TOMA ConstantinFaza 1998: influenta diferitilor poluanti asupra unor plante de interes economic, la nivel tisular, celular si subcelular ;modificari biochimice, fiziologice si morfoanatomice (i; gimnosperme)
1998A490000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI40CHIFU ToaderCercetari pentru cunoasterea biodiversitatii din bazinul prutului faza pe 1998: biodiversitatea din bazinul superior al raului jijia
1998A440000UNIVERSITATEA BUCURESTI44STOICA IleanaCaracterizarea genetica si incadrarea taxonomica prin tehnici de biologie moleculara a unor tulpini de drojdii non - conventionale cu valoare biotehnologica
1998A430000UNIVERSITATEA BUCURESTI45VESPREMEANU EmilModele de evolutie si prognoza a schimbarilor reliefului tarmului deltaic si lagunar al marii negre in romania
1998A435000UNIVERSITATEA BUCURESTI46PANAIOTU Cristian GeorgeCercetari paleomagnetice privind formatiuni sedimentare tertiare din orogenul carpatic
1998A465000UNIVERSITATEA BUCURESTI47SECLAMAN MarinReconsiderarea petrogenezei asociatiilor de roci deformate penetrativ, cuprinse in orogenul carpatic, pe baza analizei de strain si analizei cinematice; modelarea experimentala a deformarii asociatiilor petrografice
1998A415000UNIVERSITATEA BUCURESTI48PENE ConstantinModelarea stochastica a parametrilor rocilor colectoare
1998A45000UNIVERSITATEA BUCURESTI49MARUNTEANU CristianVade - mecum pentru evaluarea conditiilor naturale si a susceptibilitatii terenurilor pentru amplasarea depozitelor de deseuri
1998A455000UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA50BRANDUS ConstantinAnaliza si prognoza disfunctiilor in mediul geografic al bucovinei pentru planificarea si management - ul potentialului resurselor naturale
1998A430000UNIVERSITATEA BUCURESTI51POPESCU RodicaStudiul geochimic al impactului haldelor de minereuri radioactive asupra mediului inconjurator
1998A425000UNIVERSITATEA BUCURESTI52LUPULESCU MarianMicroscop optic virtual
1998A440000UNIVERSITATEA BUCURESTI53COSTIN GeluStudiul ambiantelor petrografice de presiune ridicata din carpatii meridionali; implicatii privind modelele de punere in loc a eclogitelor si evolutia termobarometrica a domeniilor purtatoare de roci de presiune ridicata
1998A4135000UNIVERSITATEA BUCURESTI54ANASTASIU NicolaeStudiu privind fundamentul si cuvertura bazinelor de sedimentare din orogenul carpatic si forelan - ul sau
1998A417000UNIVERSITATEA BUCURESTI57DEMETER TraianStudiu geoecologic al vaii dunarii romanesti
1998A425000UNIVERSITATEA BUCURESTI58PATROESCU MariaDinamica peisajelor rurale din romania; studiu de caz: campia romana
1998A410000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV61COMAN GheorgheStudiul imunochimic al unor compusi de sintezĂ organicĂ, metaboliti si al unor poluanti ai mediului
1998A435000UNIVERSITATEA BUCURESTI62UDUBASA SorinModele de zacaminte de minereuri; modele de zacaminte metamorfice de sulfuri
1998A410000UNIVERSITATEA BUCURESTI63SCRADEANU DanielSistem informatic pentru selectarea, validarea si stocarea informatiilor geologige
1998A420000UNIVERSITATEA BUCURESTI64DINISCHIOTU AncaStudii comparative privind parametrii cinetici si termodinamici ai reactiilor catalizate de unele hidrolaze in functie de structura
1998A425000UNIVERSITATEA BUCURESTI66MESTER RaduIdentificarea unor componente citoplasmatice din celule endoteliale in cultura cu ajutorul autoanticorpilor din serul normal de iepure
1998A435000UNIVERSITATEA BUCURESTI67POPESCU GheorgheMineralogia si continutul in metale grele ale prafului din marile aglomerari urbane; praful din zona centrala a bucurestiului
1998A415000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA IASI68RUSU MirceaImplicarea inositolului si derivatilor sai in diferentierea sexuala la drojdia fisipara schizosaccharomyces pombe
1998A410000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI69RUSU MihaiMateriale compozite polimerice biodegradabile
1998A445000UNIVERSITATEA BUCURESTI70KLARIK Laszlo AttilaStudiul zonelor milonitice din carpatii meridionali
1998A4100000UNIVERSITATEA BUCURESTI71DINU CorneliuEvolutia cinematica si dinamica a carpatilor meridionali in contextul evolutiei tectonice a ariei carpato - panonice
1998A460000UNIVERSITATEA BUCURESTI73MOCANU VictorReologia litosferei si vascozitatea mantalei in romania; implicatii privind seismotectonica zonei seismologice vrancea
1998A475000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI74SABLIOVSCHI VictorGeochimia si metalogenia formatiunilor cristalofiliene din carpatii orientali; formatiuni precambriene; grupurile de bretila - rarau - haghimas si de rebra - barnar
1998A45000UNIVERSITATEA BUCURESTI75STROIA FloricaRealizarea in triaxial, de anlize cu grad ridicat de acuratete, pe probe de roca argiloasa nisipoasa, netulburate sau remodelate
1998A435000UNIVERSITATEA BUCURESTI76TESIO CalinCercetari asupra biologiei speciilor animale, vegetale si microbiene din campia munteniei de est si centrale
1998A435000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA79PETRESCU IoanEfectul apoptotic la nivel hepatic al unor xenobiotice
1998A430000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA80CRACIUNAS CorneliaStudii complexe, genetice si ultrastructurale in vederea evaluarii efectelor citotoxice si mutagene induse de compusi chimici ce intra in compozitia unor pesticide si detergenti
1998A420000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA81ONAC Petroniu BogdanReconstituiri paleoclimatice si de paleomediu pentru cuaternarul din romania
1998A430000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA82SANDU Victoria-doinaActiunea unor xenobiotice (citostatice, dermocorticoizi) la nivelul unor organe de importanta vitala(ficat, sistem nervos, sistem endocrin, organe hematopoietice, intestin, rinichi )
1998A420000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA83GHIRA Ioan ValeriuCartarea herpetofaunei din transilvania in scopul caracterizarii si protejarii biodiversitatii ecosistemelor din aceasta zona
1998A490000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA84TOMESCU NicolaeStudii biocenologice in spatii protejate din transilvania (cheile somesului cald: ic ponor)
1998A460000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA85BUCUR IoanStudii paleontologice si paleoecologice asupra depozitelor cretacice si tertiare din unele regiuni ale romaniei in vederea reconstituirii paleomediilor
1998A425000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA86BEDELEAN IoanCercetari mineralogo - petrografice asupra rocilor zeolitice din transilvania, in vederea utilizarii lor in economie: industrie, agricultura, protectia mediului etapa 1988: utilizarea tufurilor zeolitice din transilvania in protectia mediului
1998A430000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA87POP DanaBaza de date multimedia pentru colectii mineralogice
1998A425000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA88MÂRZA IoanStudiul formatiunilor geologice purtĂtoare de minerale cu valoare gemologicĂ din perimetrul cuprins Între valea ampoiului si valea almasului
1998A435000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA89RAKOSY LenutaStudii privind transferul unor caractere de rezistenta la boli si daunatori, de la specii spontane la specii cultivate, prin experimente de hibridare somatica simetrica si asimetrica
1998A415000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA90HAIDU IonelRealizarea atlaselor botanice digitale ale ariilor protejate; aplicatii: gradina botanica cluj - napoca si parcul dendrologic al statiunii didactice arcalia
1998A4135000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA91BALINTONI Ioan CoriolanStudiul structural si deformational al tectonitelor din carpatii orientali, in corelatie cu paragenezele minerale si litostratigrafia acestora
1998A490000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA92MAC IoanOrganizarea spatiului geografic; campul de investigare: depresiunea transilvaniei
1998A460000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA93GHERGARI Lucretia MariaI; studiul influentei materiilor prime asupra microstructurii, microtexturii si compozitiei fazale ale unor produse ceramice; ii; studiu paleontologic asupra charophytelor din formatiunile paleogene de pe bordura nord - vestica a bazinului transilvaniei
1998A4105000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA94TUDORANCEA ClaudiuImpactul ecologic si genetic asupra structurii si functionarii unor ecosisteme acvatice din transilvania
1998A425000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA95VLAD Serban-nicolaeMobilizarea si bioacumularea plumbului si zincului in zona poluata zlatna (muntii apuseni, romania) etapa 1998: colectarea materialului mineralogic, petrografic si biologic si rezultate geo - bio - ecologice preliminare
1998A425000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA96TRIFU MihaiCercetari fitofiziologice, microbiologice si enzimologice privind ecosistemele dezvoltate pe halde de steril in vederea bioremedierii acestora; etapa/1998:cercetari fitofiziologice, fitocenologice si microbiologice privind bioremedierea haldelor de steril
1998A435000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA98TARBA CorneliuInterrelatii structural - functionale, la nivel celular, in proliferarea peroxisomala indusa de fibratii
1998A435000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA99CODREA VladStudiul geologic complex al depresiunii zarand
1998A435000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA100PETRESCU IustinianEvolutia paleoclimatica in neogenul superior si cuaternarul din romania in lumina datelor paleontologice si evaluarea paleomediilor generatoare de carbuni
1998A450000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA101CRACIUN ConstantinCorelatii structural - functionale endocrino - metabolice la nivel sistemic ale unor glucocorticoizi topici
1998A430000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA102DRAGOS NicolaeCercetari privind ultrastructura comparata a cloroplastelor la algele eucariote
1998A440000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA103MURESAN IoanStudiul petrurgic al rocilor (magmatice si metamorfice), a conditiilor de a obtine din topitura produse vitroase si cristalizate cu structura si proprietati prestabilite; caracteristicile de structura si compozitie ale acestora
1998A435000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA104IONESCU CorinaPietre semipretioase si decorative dÎn romÂnia carte
1998A4250000UNIVERSITATEA BUCURESTI107VADINEANU AnghelutaElaborarea modelelor de functionare pentru ostrovul fundu mare si pentru un sector din insula mica a brailei (etapa a proiectului multianual (rolul functional al biodiversitatii in sistemul dunarii inferioare)
1998A525000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI1BERCEA IonOptimizarea procedeelor de supraveghere epidemiologicĂ - prin diagnostic - a infectiilor cu retrovirusuri la animale
1998A525000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI2DAVIDESCU Velicica ElenaTehnologii si biotehnologii agricole alternative, cu consum redus de energie, În contextul protectiei mediului ambiant
1998A525000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI181JINGA IonelValorificarea dejectiilor animaliere in agricultura in conditiile protectiei mediului ambiant
1998A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI182HANCU SimionApararea terenurilor agricole impotriva eroziunii produse de cursurile de apa
1998A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI183NICOLAESCU IonCercetari pentru fundamentarea solutiilor de reabilitare - modernizare a sistemelor de irigatii si stabilirea limitelor de exploatare eficienta a acestora
1998A532000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI184CONSTANTIN NicolaeStudiul influientei adrenalinei, tiroxinei, insulinei si glucagonului asupra secretiei exocrine a pancreasului la iepurele domestic
1998A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI186GEORGESCU GheorgheCercetari privind influenta smartaminei si a unor factori poluanti asupra calitatii laptelui si starii de sanatate a vacilor
1998A529000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI187ROMAN Gheorghe ValentinModelarea proceselor ecofiziologice de crestere si dezvoltare la planrele de cultura mare
1998A515000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI188SEGAL RodicaCercetari biochimice si tehnologice privind imbogatirea produselor cerealiere in saruri minerale
1998A520000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI189BANU ConstantinCercetari biotehnologice pentru realizarea si utilizarea unor aditivi pentru industria alimentara - aromatizanti derivati din drojdia de panificatie
1998A515000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU193JÂSCANU VasileStudii si cercetari privind filtrarea si optimizarea filtrarii plamezilor zaharificate din industria berii, În scopul reducerii consumurilor energetice În etapele urmatoare ale procesului tehnologic
1998A515000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU196MIRONESCU VionelaMediu virtual de invatare pentru tehnologia, utilajul si controlul proceselor din industria zaharului
1998A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI198OPREA AurelianFolosirea biotehnologiilor moderne in vederea ameliorarii portaltoilor de vita de vie
1998A527000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI199TOGOE IulianCercetari privind etiopatogenia endometritelor si meteiyelor la vaca
1998A532000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI200STANESCU VasileIncidenta speciei clostridium perfringens in diferite produse de origine animala, consecinte epidemiologice si alcatuirea unei banci de tulpini pentru obtinerea de seruri hiperimune
1998A532000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI201POMOHACI NicolaiCercetari privind valorificarea unor produse hortiviticole pentru obtinerea de bauturi si concentrate alimentare
1998A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI3CURCA DumitruAcidul ascorbic si reactivitatea organismului animal
1998A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA4BERAR ViorelCercetĂri privind influenta diferitilor factori agrotehnici la determinarea productiei si calitatii la cartoful timpuriu, in zona de campie a banatului
1998A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA5VINTILA CorneliaOrganizarea unei banci (colectii) de microorganisme de interes agricol, izolarea, identificarea, conservarea si caracterizarea lor biochimica si genetica
1998A523000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA6VINTILĂ IoanTransferul de nuclei embrionari În ovule enucleate În vederea clonĂrii embrionilor de mamifere
1998A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA7GHINEA LucianCercetari privind efectul unui sortiment de erbicide asupra proceselor biologice ce determina fertilitatea solului
1998A56000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA8POPESCU GheorgheStudiul unor patogeni noi la soia
1998A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA9POP AdelinaStudiul unor aspecte fiziologice ale tolerantei la exces de sĂruri a unor biotipuri cultivate si spontane din cÂmpia joasĂ a timisului
1998A512000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA10TABĂRĂ ValeriuStudiu privind formarea elementelor de productivitate la principalele cereale cultivate În banat
1998A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA12BORCEAN Adrian-eugenEvaluarea impactului principalelor verigi tehnologice asupra dinamicii agentilor patogeni ai grÂului În conditiile unei agriculturi durabile
1998A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA13POP PavelCercetari privind implicarea unor factori de risc (biologici, disnutritionali, toxici ) in starea de sanatate si de productie la animale
1998A530000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA30LĂZUREANU AurelCercetĂri privind combaterea integratĂ a buruienilor la culturile de grau si porumb, cu implicatii directe asupra productiei si a rezidiilor de erbicide din sol si plante În conditiile specifice din partea de vest a tĂrii
1998A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA31IOVA GheorghePerfectionarea tehnologiei de cultura a soiurilor pentru vinuri rosii din zona banatului În vederea ÎmbunĂtĂtirii indicilor tehnologici
1998A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA32MOISUC AlexandruElaborarea tehnologiilor de ameliorare a pajistlor din vestul tĂrii
1998A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA33GOIAN MirceaFolosirea de resurse minerale si organice reciclate in vederea sporirii productiei agricole, a fertilitatii solului si peotectiei mediului inconjurator, intr - o agricultura sustenabila
1998A516000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA34COSOROABĂ IustinRezistenȚa Și pseudorezistenȚa nematodelor gastrointestinale la antihelminticele benzimidazolice - studiu final
1998A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA35DECUN MihaiSensibilitatea la insecticide a populatiilor de muscide din fermele de porcine si de taurine
1998A56000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA36MOGA MANZAT RaduCercetari curativo - profilactice in tetanos faza 1998: cercetari in vederea elaborarii unei scheme imbunatatite de profilaxie si seroterapie a tetanosului la animale
1998A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI38SCHIOPU DanCresterea ponderii azotului fixat biologic si a eficientei resurselor naturale la marirea productivitatii, reducerea inputului de energie fosila si evitarea poluarii in ecosistemele agricole
1998A524000UNIVERSITATEA CRAIOVA39POPA AurelCercetari privind valorificarea productiei de struguri pentru masa necorespunzatori consumului in stare proaspata
1998A532000UNIVERSITATEA CRAIOVA40OLTEANU IonCercetari privind stabilirea arealelor favorabile cultivarii vitei de vie si a tehnologiilor apropiate modelului de viticultura biologica in oltenia
1998A523000UNIVERSITATEA CRAIOVA41GHEORGHITA MarinStudiul posibilitatilor tehnologice, biologice si biochimice de obtinere a produselor vinicole cu respectarea normelor o;m;s; privind excluderea poluantilor chimici daunatori sanatatii
1998A523000UNIVERSITATEA CRAIOVA42ANTON DoinaDiversificarea sortimentului si optimizarea tehnologiilor de cultura la plantele floricole
1998A517000UNIVERSITATEA CRAIOVA43GODEANU IoanCrearea si omologarea de noi soiuri si portaltoi pentru cultura intensiva a nucului
1998A520000UNIVERSITATEA CRAIOVA44MOCANU RomulusPoluarea mediului agricol prin chimizarea agriculturii in judetul dolj
1998A520000UNIVERSITATEA CRAIOVA46IONESCU IoaninValorificarea superioara a pajistilor din zona colinara si montana
1998A530000UNIVERSITATEA CRAIOVA47VASILE DumitruStudii si cercetari privind evolutia solului brun - roscat din zona centrala a olteniei sub influenta activitatilor economico - sociale
1998A515000UNIVERSITATEA CRAIOVA49CHILOM PelaghiaOptimizarea structurii culturilor legumicole in functie de potentialul natural al solului si biologic al plantelor
1998A515000UNIVERSITATEA CRAIOVA50GLODEANU ConstantinCercerari privind combaterea integrata a bolilor si daunatorilor din oltenia, in agroecosisteme diferite si utilizarea pesticidelor determinind efectele lor secundare
1998A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI51CORNEA PetrutaPurificarea si caracterizarea biochimica a unor enzime microbiene, importante din punct de vedere biotehnologic, prin interactiuni afine cu lectine izolate din flora autohtona
1998A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI54ENE AlexandruStudiul proceselor de eroziune si alunecĂri de teren, impactul acestora asupra ecosistemelor agricole, În zona colinarĂ buzĂu
1998A511000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI55PELE MariaStudii privind posibilitatea decontaminarii apelor poluate cu fenol, prin intermediul biotehnologiilor
1998A511000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI57TAMBA-BEREHOIU Radiana-mariaParticularitatile metabolice ale materialului seminal de berbec provenit de la cinci rase diferite
1998A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI59BUDOI GheorgheFundamentarea si elaborarea sistemului de agricultura durabila pentru zona solului brun roscat din sudul tarii
1998A529000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI60MOTCA GheorgheStudiul tehnicilor de cultura nepoluante, pentru pajisti si cartof, in regiunile de campie
1998A522000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI61CEPOIU NicolaePerfectionarea tehnologiilor de inmultire a speciilor pomicule nucifere refractare la metodele conventionale si biotehnologice
1998A525000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI62POPESCU VictorCercetari cu privire la diversificarea sortimentului legumicol, floricol si dendrologic si stabilirea unor tehnologii specifice
1998A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI63CIOFU Ruxandra LauraInfluenta unor factori fizici si tehnologici asupra cresterii si dezvoltarii unor plante legumicole in cadrul conceptului de agricultura biologica si biodinamica
1998A515000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI65DAN ValentinaOptimizarea procesului de inmultire a drojdiei saccharomyces cerevisiae cu activitate maltazicĂ superioarĂ
1998A514000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI66TANASESCU RodicaImpactul preturilor libere asupra economiei bilantului energetic la produsele agricole
1998A529000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI67VÂJIALĂ MihaiCercetĂri privind translocarea metalelor grele, provenind din compostul de reziduuri urbane folosit ca material fertilizant pentru solurile agricole, În sistemul sol - planta
1998A511000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI68BULANCEA MirceaCercetari privind obtinerea, caracterizarea si testarea in faza pilot a antioxidantului allium
1998A515000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI69TOFAN IoanModelarea decongelarii produselor alimentare cu aplicatii practice la produsele de origine vegetala cu geometrie regulata prin utilizarea procedeelor moderne de transfer termic
1998A520000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI70TOFAN ClemansaValorificarea superioara a unor produse vegetale si a subproduselor din industria moraritului prin hidroliza enzimatica
1998A55000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA71INCAI MarianaEfectele fluidelor magnetice asupra celulelor Și Țesuturilor animale Și domenii de utilizare În practica medicalĂ
1998A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA73FLORINCESCU AdrianaStabilirea metodelor in vitro si in vivo de conservare si multiplicare a germoplasmei unor specii rare, endemice din flora romaniei
1998A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA74BUDIU ViorelCerctari privind stabilizarea si valorificarea agricola a terenurilor alunecate, amenajate
1998A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA80MARGHITAS LiviuProducerea de material saditor floricol cu insusiri biologice si fitosanitare corespunzatoare standardelor internationale
1998A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA83MICLEA SasileCercetari asupra precocizarii functiei de reproductie la puicute si cocosei
1998A511000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA87CIOBANU Daniel ConstantinCercetari privind evidentierea unor markeri genetici adn care controleaza indici de vitalitate si de performante la suine si utilizarea lor in selectia la nivel molecular
1998A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA90MIRESAN MioaraOptimizarea tehnologiei de ingrasare a tineretului ovin pe pasune
1998A511000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI93MARINESCU MarinCercetari privind etiologia si patogeneza sindromului de imunodeficienȚa la animale
1998A511000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA95MAN CornelStudiul conditiilor de igiena in unele ferme de lapte din transilvania
1998A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA96CIURDARU VictoriaCercetari asupra sistemelor antioxidante din organisme animale; studiul enzimelor antioxidante si al unor antioxidanti neenzimatici in tesuturi normale si patologice
1998A518000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA98HENEGARIU OctavianMetode de multiplicare si conservare la catina alba (hippophae rhamnoides)
1998A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA99ZAHARIA DumitruPerfectionarea tehnicilor de diversificare, multiplicare si conservare a germoplasmei speciilor ornamentale si producerea de material saditor cu insusiti biologice la standardele internationale
1998A532000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA100MUNTEAN Leon SorinCercetari privind insusirile morfologice si genetice a germoplasmei de hamei existente in romania
1998A525000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA103APAHIDEAN Alexandru SilviuCercetari privind tehnologia culturilor de tomate si castraveti in sere, pe substrat organic (fara sol)
1998A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA106COZMA VasileCercetari privind imbunatatirea metodelor de diagnostic si a mijloacelor profilactico - terapeutice in parazitozele musculare si sistemice la rumegatoare si suine
1998A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA107NEGREA OctavianInfluenta procesului de aclimatizare asupra statusului imunologic si parazitologic la capre de angora importate in nord - vestul romaniei
1998A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA108FLORIAN ViorelProtectia ecologica impotriva bolilor principalelor agroecosisteme si intregirea herbarului fitopatologic al transilvaniei
1998A530000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA109RAPUNTEAN GheorgheCecetari privind aplicabilitatea unor medii originale de cultura pentru izolarea si diagnosticul rapid al bacteriilor gram negative si posibilitatile de evidentiere a unor taxoni mai putin cunoscuti: morganella, providencia, citrobacter, enterobacter etc
1998A522000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA110BABA Alexandru IoanInfectia cu helicobacter si gastritele la caine
1998A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA111SPINU MarinaStudiul interelatiei imunoreactivitatii antivirale si antiparazitare la nurci cu boalaaleutina in diferite parazitoze
1998A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA112VASIU ConstantinInfluenta in vivo si in vitro a unor extracte vegetale asupra profilului imunofiziologic la puii de gaina
1998A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI113CORNILA NicolaeCercetari histologice si de morfometrie computerizata privind membrana nictitanta la galinaceele domestice
1998A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA114GROZA IoanCercetari privind elaborarea, testarea si implementarea in productie a unor produse medicamentoase pentru ginecologia veterinara
1998A527000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA115SOFRONIE RamiroIntegrarea unor tehnici avansate in monitorizarea factorilor geodinamici si de mediu pentru reabilitarea spatiului rural
1998A521000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA118GUS PetruSisteme noi de lucrare a solului, cu consum redus de energie si conservarea solului În zonele colinare
1998A512000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA119RUSU MihaiEfectul unor masuri agrochimice in refacerea fertilitatii solurilor degradate prin poluarea industriala de la zlatna
1998A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA121SOCACIU CarmenMecanisme de actiune citotoxicĂ si genotoxicĂ a unor promotori tumorali si efectele asocierii cu pigmenti carotenoidici ca agenti citoprotectori
1998A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA122NEAMTU GavrilCercetari biochimice de evaluare si valorificare superioara a unor plante si a unor surse vegetale cu continut ridicat de carotenoide
1998A525000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA123PAMFIL DoruEvaluarea resurselor de germoplasma cu ajutorul markerilor genetici rapd in vederea prezervarii patrimoniului genetic vegetal national si utilizarii acestuia ca material de ameliorare
1998A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA18DRĂGĂNESCU EmilCercetĂri privind reactia diferitelor soiuri de piersic si cais fatĂ de factorii de biotop din centrele de culturĂ din banat În vederea ÎmbunĂtĂtirii zonĂrii si tehnologiei de culturĂ
1998A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA124ROTARU IoanCercetari privind dezvoltarea durabila a agriculturii montane
1998A511000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA126MIHAIU IoanCercetari privind influenta indicilor energetici si de exploatare a agregatelor agricole asupra calitatii si pretului de cost al lucrarii
1998A530000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA19NEDELEA GabrielCercetari privind utilizarea liniilor dubluhaploide cu origine diferita pentru analiza genetica la orz
1998A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA20PIRSAN PaulCercetari privind cresterea eficientei simbiozelor fixatoare de azot la leguminoasele pentru boabe
1998A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA127BOTEZ ConstantinCercetari privind posibilitatea utilizarii markerilor moleculari rapd pentru caracterizarea germoplasmei la hamei \9humulus lupulus)
1998A530000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA128GHIZDAVU IustinSubstante de origine vegetala cu utilizari in protectia plantelor
1998A525000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA129SAVATTI MirceaAmeliorarea unor specii furajere anuale si perene
1998A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA21BORCEAN IoanElaborarea tehnologiilor de cultivare În vederea introducerii in cultura a unor noi specii de plante oleaginoase
1998A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA22CIUTINA VirgiliuEvaluarea in situ si ex situ a biodiversitatii genetice vegetale din banat si din alte centre de conservare, stabilirea complexului de gene implicate in toleranta la factori de stress abiotic
1998A519000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA23SAMBOTIN LiviuProiectarea structurilor de productie in fermele taranesti din banat, diferentiat pe zone de productie
1998A59000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA24DAVID GheorgheCercetari privind zonarea si cultivarea porumbului zaharat În banat
1998A520000UNIVERSITATEA CRAIOVA130GINGIUVEANU IonCrearea de populatii, linii, soiuri de arahide si stabilirea tehnologiei de cultura a lor pe nisipurile irigate din oltenia
1998A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA25CERNESCU HoriaControlul func?iei de reproducere la animalele de companie
1998A532000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI133AVARVAREI IoanImpactul tehnologiilor agricole asupra evolutiei si insusirilor solului in diferite sisteme de agricultura practicate in campia moldovei
1998A514000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI134AXINTE MihailCercetari privind bazele ecofiziologice si tehnologice ale productiei de grau si triticale de primavara in cadrul unei agriculturi sustenabile (durabile)
1998A511000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI135ONISIE TeodorImpactul tehnologiilor agricole asupra calitatii si conservarii mediului in cadrul ecosistemelor din moldova
1998A511000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI137DONA IonPiata funciara
1998A522000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI138DINU IonCercetari privind evolutia parametrilor cantitativi si calitativi ai materialului seminal de la vierii din rasele marele alb si landrace, folositi la insamantari artificiale, in functie de sezon, hranire si sistem de intretinere
1998A518000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI139SAVU PaulLucrarile de combatere a eroziunii solului, componenta majora a mentinerii echilibrului ecologic in podisul moldovei
1998A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI141IACOB VioricaCercetari de biologie si ecologie a unor agenti patogeni si daunatori ai culturilor agricole din zona centrala a moldovei
1998A525000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI143JITAREANU GerardCompactarea solurilor din moldova ca urmare a activitatilor antropice si metode de ameliorare a acestora
1998A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI145STAN NistorEvaluarea principalilor factori de risc si stabilirea masurilor de diminuare a efectelor acestora in tehnologiile nepoluante de cultivare a unor plante legumicole
1998A525000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI146NEAGU TraianCercetari privind modificarea proprietatilor fizico - mecanice ale solului prin folosirea mecanizarii
1998A532000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI147COTEA ValeriuStudiul diferitelor grupe de compusi fenolici (antociani, catechine, procianidoli, etc;) din struguri si transformarile pe care le sufera in procesele de pastrare, conditionare si industrializare
1998A521000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI148TARDEA ConstantinCercetari de ampelografie comparata la soiurile autohtone de vita de vie, in vederea introducerii lor in sistemul informational al oiv
1998A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI150MOCA ValeriuUrmarirea comportarii in exploatare a lucrarilor de drenaj subteran si a calitatii solurilor drenate in conditiile cÂmpurilor experimentale pilot de drenaje agricole amenajate pe solurile cu exces de umiditate
1998A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI153VACARU-OPRIS IoanContributii la sporirea productiilor avicole prin imbunatatirea unor factori de crestere, utilizÂnd tehnici nucleare
1998A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI155STAN TraianContributii la imbunatatirea fertilitatii suinelor prin diminuarea efectelor factorilor stresanti si izolarea reproductiva a indivizilor purtatori de gene halotan pozitiv
1998A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI158RUNCEANU Liviu GheorgheCercetari privind biotehnologia transferului embrionar; modalitatile chirurgicale si nechirurgicale; optimizarea unor formule medicamentoase de sincronizare si superovulatie; studii asupra lichidelor de transfer
1998A511000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI159BURTAN IoanEtiopatogenia si simptomatologia disfunctiilor locomotorii coxo - femurale la suine
1998A512000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI160COTEA CorneliuCercetari histologice si histochimice privind glandele endocrine implicate in cresterea prolificitatii la suinele femele
1998A514000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI161CARP-CARARE MihaiCercetari privind flora bacteriana normala, si patogena a crapului comun si a pastravului curcubeu de crescatorie
1998A511000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI162COMAN IoanCercetari privind incidenta si gradul contaminarii cu miceti si micotoxine a unor substraturi vegetale folosite in hrana animalelor si elaborarea unor tehnologii de conservare a boabelor de cereale cu umiditate excesiva folosind reagenti chimici volatili
1998A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI163COTOFAN OtiliaDiagnosticul morfopatologic al tumorilor maligne si al leziunilor preneoplazice la caini
1998A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI164PERIANU TudorCercetari privind imbunatatirea metodologiei de diagnostic, profilaxie si combatere in gastroenerita hemoragica cu parvovirus la caine
1998A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI165COTOFAN Vasile - GheiorgheStudiu morfologic al cordului si circulatiei pulmonare la nutrie
1998A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI166POPESCU OvidiuCercetari biochimice si histochimice privind efectul compusilor anorganici cu siliciu asupra procesului ateromatos la animale
1998A522000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI167CURA PaulTerapeutica starilor patologice la pestii din amenajarile piscicole sistematice
1998A514000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI168SOLCAN GheorgheStudiul reactivitatii morfologice si umorale in dermatitele animalelor
1998A515000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI171BARA IonObtinerea, selectia, caracterizarea si valorificarea de noi genotipuri, la specii de microorganisme si plante, in vivo si in vitro
1998A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI174OANCEA MargaretaModele de formare si consolidare a fermelor familiale comerciale in agricultura romaniei si de practicare a agroturismului
1998A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI175MAGDALINA IonRedresarea sistemelor de irigatii prin optimizarea amplasarii exploatatiilor agricole si implementarea unor solutii eficiente de organizare a aplicarii udarilor in raport cu schema hidrotehnica interioara
1998A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI176SANDOIU Dumitru IlieDeterminarea bazelor fertilitatii solului brun roscat prin identificarea parametrilor indicatorilor fizici, biologici si chimici ai acestuia cu rol determinant in elaborarea unor sisteme de agricultura cu diferite grade de intensivizare
1998A515000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI177BIRSAN Iulian GabrielModelarea si simularea proceselor din instalatiile de filtrare in industria alimentara
1998A510000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV179CIUBOTARU ArcadieCercetari privind importanta valorificarii lemnului de mici dimensiuni in protecȚia si conservarea fondului forestier
1998A6200000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI1DINU AlexandruModificari ale membranei celulare induse de radiatia laser he - ne folosita in chirurgia laser; studii experimentale, teoretice si aplicatii
1998A650000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI3CERNESCU CostinInvestigatii virusologice in meningoencefalitele virale acute si sechhelele postencefalitice
1998A670000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA4ZAHARIA ValentinObtinerea si comportarea chimica si biologica a unor heteroarene cu azot si sulf
1998A6180000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA IASI5COSTULEANU MarcelStudii de dezvoltare a aplicabilitatii biotehnologiei in terapeutica aparatului respirator
1998A6230000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA IASI6PETRESCU GheorgheCercetari experimentale privind rolul functional si biochimic al sistemului renina - angiotensina in glanda pineala si de la nivelul vascular la mamifere si la om
1998A670000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA11TAMAS MirceaEvaluarea compozitiei si originii uleiurilor volatile indigene utilizate in fitoterapie pe baza parametrilor extrinseci obtinuti prin cuplajul gaz cromatografie - spectrometrie de masa
1998A680000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA12SANDULESCU Robert ValentinCercetĂri privind dezvoltarea unor metode electroanalitice si aplicatiilr acestora la detectia calitativĂ si cantitativĂ a unor compusi de interes farmaceutic
1998A650000UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA13BORDEI PetruStudiul morfofunctional (macro, mezo si microscopic) al vascularizatiei arteriovenoase a organelor toraco - abdominale
1998A640000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE TARGU-MURES15NICOLESCU DorinStudiul dterminarilor urodinamice in stabilirea diagnosticului si tratamentului tulburarilor de mictiune
1998A647000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE TARGU-MURES16PASCU IonReglarea hemodinamica a activitatii organelor; modelarea circuitului sanguin la om
1998A619000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE TARGU-MURES17RADULESCU ConstantinDiagnosticul infectiei cervico - vaginale În obstetrica si ginecologie
1998A632000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE TARGU-MURES18SABĂU MariusDezvoltarea unor programe de achizitie si prelucrare a datelor provenite din masuratorile fiziologice
1998A6100000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI19RADUCANU Anca MariaTratamentul complex al sechelelor postoperatorii la pacientii cu despicaturi labio - maxilo - palatine
1998A635000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA IASI20GROSU IoanCercetari biomecanice privind comportarea dinamica si tribologica a unor biomateriale utilizate in protezarea osteoarticulara
1998A6200000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI22POPESCU Laurentiu MirceaStudiul comportamentului membramei eritrocitare prin metode de spetroscopie de rezonanta magnetica, determinari biochimice si de imunoanaliza, marcari radioactive in hipertensiunea arteriala esentiala simpla si complicata cu accidentul vascular cerebral
1998A6200000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES TIMISOARA23SZUCSIK Iosif AdalbertAristotel
1998A640000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI24KATONA EvaStudiul mecanismelor implicate in etapele initiale ale traducerii de semnal in celulele sanguine umane si al influentei asupra acestora a unor factori fizico - chimici utilizati in terapia medicala
1998A620000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA IASI26NECHIFOR MihaiCercetari asupra influentei unor icosanoizi in hepatopatiile toxice
1998A617000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA IASI9TOPOLICEANU FlorinStandardizarea parametrilor examenului de stimulo - detectie utilizati in explorarea reactivitatii neuro - musculare
1999A110000ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI105STEFANESCU VioricaTehnici statistice si evolutioniste de prelucrare a semnalelor cu aplicatii in procesarea imaginilor
1999A115000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI178JUCAN ToaderRetele petri in modelarea, analiza si sinteza sistemelor
1999A150000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI167RUSU GheorgheProprietati fizice În straturi subtiri si heterojonctiuni semiconductoare
1999A125000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI169RUSU MihaelaContributii la studiul proprietatilor electrice si optice ale unor compusi semiconductori binari În straturi subtiri
1999A15000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI164RASCANU AurelAnaliza si controlul sistemelor diferentiale deterministe si stochastice: probleme calitative, aproximare, simulare numerica si aplicatii in biologie, finante si tehnologie industriala
1999A115000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI148STRAT MitachiMatrici polimere; proprietati fotocromice si anizotrope ale unor folii din alcool polivinilic (pva) cu adausuri de coloranti si polimeri organici ; filtre de polarizare
1999A145000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI163MOROSANU GheorgheProbleme la limita cu aplicatii În fizica si tehnica
1999A15000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI156VLAHOVICI AlexandruStudiul proprietatilor fotoluminescente ale unor compusi heterociclici cu azot, oxigen si sulf În vederea utilizarii lor În tehnologii neconventionale si biologice
1999A120000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI161VRABIE IoanViabilitate si invarianta cu aplicatii in control optimal si dinamica populatiilor
1999A110000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI166ZALINESCU ConstantinOptimizare si aplicatii in industrie si probleme de biologie matematica
1999A165000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA66IOAN ArdeleanPrepararea si studiul proprietatilor structurale, electrice, magnetice si optice ale unor noi materiale vitroase si vitroceramice pe baza de bi2o3, teo2, b2o3 si p2o5 continand ioni ai elementelor de tranzitie
1999A145000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA63MOCANU PetruInegalitati si subordonari diferentiale; operatori integrali; convexitate si stelaritate; aplicatii
1999A115000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA295ANDRICA DorinStudii asupra varietatilor si aplicatiilor diferentiabile
1999A115000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA53CONSTANTIN Delia MariaComportarea electrochimica a plumbului si aliajelor de plumb in sisteme acide
1999A135000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA286BRECKNER Wolfgang WernerCercetari in teoria aproximarii si a analizei convexe
1999A145000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA210SIMON SimionSinteza si studiul unor materiale oxidice amorfe si policristaline de interes pentru protectia mediului inconjurator
1999A135000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA279RUS IoanDinamica unui operator proprietati dinamice ale ecuatiilor cu diferente si aplicatii
1999A115000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA118POP ViorelStudiul proprietatilor fizice ale unor compusi oxidici supraconductori cu elemente de tranzitie sisteme policristaline si paturi subtiri
1999A130000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA91POP AurelStudiul proceselor disipative În starea mixta a supraconductorilor cu temperatura critica Înalta
1999A110000UNIVERSITATEA BUCURESTI82TOMESCU IoanCercetari de combinatorica si teoria grafurilor si aplicatii in informatica
1999A125UNIVERSITATEA BUCURESTI238VADUVA IonCercetari privind utilizarea multimilor fuzzy in statistica si aplicatii in informatica
1999A115000UNIVERSITATEA BUCURESTI99ALEXANDRU HoriaMecanisme de crestere si proprietati ale cristalelor crescute din solutii
1999A115000UNIVERSITATEA BUCURESTI135PREDA VasileModele bayesiene pentru modele adaptive
1999A123000UNIVERSITATEA BUCURESTI242OLTEANU MihaelaEfecte sinergetice in sisteme coloidale lichid lichid cu amestecuri surfactanti surfactanti si surfactanti proteine
1999A115000UNIVERSITATEA BUCURESTI71DUMITRESCU MonicaMetode neparametrice in teoria estimatiei si verificarea ipotezelor statistice
1999A130000UNIVERSITATEA BUCURESTI200DRAGOS LazarMiscari fluide in prezenta corpurilor; aplicatii in aerodinamica subsonica si supersonica
1999A110000UNIVERSITATEA BUCURESTI226LEVAI StefanPerfectionari optico spectrale folosind intensitatile relative ale capetelor de banda partial rezolvate ale moleculei de cn pentru diagnosticarea plasmei tranziente În circulatie de gaz
1999A115000UNIVERSITATEA BUCURESTI23MUNTEANU IonStudiul fotoconductivitatii si conductivitatii electrice a siliciului poros la temperaturi joase
1999A110000UNIVERSITATEA BUCURESTI245STEFANESCU AntonConvexitate generalizata cu aplicatii in teoria echilibrului
1999A115000UNIVERSITATEA BUCURESTI134CUCULESCU IoanProcese ramificate si semigrupuri corespunzatoare aplicatii in rezolvarea numericĂ a ecuatiilor operatoriale prin metoda monte carlo
1999A123000UNIVERSITATEA BUCURESTI199SEGAL EugenCercetari de cinetica heterogena in sisteme solid gaz
1999A125000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA26PAPUC DanModele algebrice diferentiale ale unor structuri din geometrie, mecanica, fizica teoretica si economie
1999A150000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA247GASPAR DumitruOperatori liniari reprezentari transformari si interpolare
1999A145000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA21MEGAN MihailComportari asimptotice pentru sisteme cu control in spatii infinit dimensionale
1999A110000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA12MALAESCU IosifCercetari privind comportarea cu frecventa a sistemelor de particule magnetice dispersate in matrice lichida si solida
1999A115000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA103CHIRIAC Adrian StefanEnzime hidrolitice in solventi organici
1999A120000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA15MARUSTER StefanInterfete inteligente pentru rezolvarea problemelor neliniare
1999A120000UNIVERSITATEA CRAIOVA303NICULESCU ConstantinAplicatii ale metodelor topologice variationale si ergodice la studiul problemelor de evolutie
1999A110000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI192CRAIU MarianaEstimatii si teste statistice pentru variabile dependente
1999A128000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI271GEANĂ DanModelarea prin ecuatii de stare a sistemelor cu asociere moleculara
1999A128000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI256BALABAN AlexandruParametrizarea grafului molecular pentru modelarea proprietatilor fizice chimice si biologice
1999A110000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI70PREDA AlexandruAnalize opto - termice si de fluorescenta cu impulsuri laser
1999A123000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI266BADEA FlorinTranspozitii moleculare
1999A110000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI122STRAT GeorgetaSpectroscopia plasmei; interactiunea a doua descarcari independente; straturi duble multiple; studii prin metode electrice, optice si spectrale
1999A115000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI183DRUTA IoanCercetari in clasa indolizinelor si azaindolizinelor; sinteza, structura, proprietati, activitate biologica
1999A120000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI162OPROIU VasileStructuri geometrice remarcabile pe spatiile totale ale unor fibrate diferentiabile
1999A123000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA273MOCANU AuroraInfluenta unor compusi chimici anticancerosi asupra membranelor lipidice si biomembranelor
1999A123000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA292MAGER SorinSinteza stereochimia reactivitatea si activitatea biologica a derivatilor 1 7 dioxaspiro5 5 undecanului 1 4 7 10 tetraoxaspiro5 5 undecanului si 1 7 10 15 tetraoxadispiro 5 2 5 2hexadecanului
1999A120000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA115CODREAN StelianaAplicatii ale teoriei sistemelor dinamice neliniare in plasma biofizica astrofizica si inginerie
1999A165000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA119BURZO EmilStudiul proprietatilor fizice ale compusilor pamanturilor - rare cu metale de tranzitie 3d
1999A115000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA298CURTUI MariaSepararea uraniului thoriului si pamanturilor rare din resurse sarace; recuperarea acestor metale din ape reziduale si alte surse de poluare
1999A128000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA287SILAGHI DUMITRESCU IoanStructura stabilitatea si reactivitatea compusilor elementelor din grupele 1315
1999A125000UNIVERSITATEA BUCURESTI86VLADUCA GheorghitaEvaluarea sectiunilor neutronice ale 238u in domeniul energetic 0;01 5 5 mev cu luarea in considerare a efectelor subbarierice si a fisiunii izomere
1999A128000UNIVERSITATEA BUCURESTI104SANDULESCU IoanChimicale fine prin hidrogenare catalitica selectiva a compusilor organici
1999A120000UNIVERSITATEA BUCURESTI202MARIAN PaulinaPurificare si inseparabilitate in mecanica cuantica
1999A110000UNIVERSITATEA BUCURESTI205IOVA FlorianaSpectroscopia optica a complecsilor cu ioni ai elementelor de tranzitie si pamanturi rare
1999A123000UNIVERSITATEA BUCURESTI136OANCEA DumitruCinetica reactiilor enzimatice in medii neconventionale in reactoare discontinue si continue
1999A125000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA14REGHIS MirceaStudiu calitativ si metode numerice pentru sisteme dinamice descrise de ecuatii diferentiale În spatii infinit dimensionale
1999A115000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI265LUCA ConstantinProcese selective reactionale si de transport de interes analitic si preparativ proiectate pe baza principiilor chimie supramoleculare
1999A110000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI267BICHER MarianaChimia coordinativa a unor liganzi polidentati derivati de biguanide si fosfazene
1999A123000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI255UNGUREANU Eleonora MihaelaSintoni ferocen bipiridil folositi drept precursori pentru senzori moleculari
1999A123000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA32DAVIDESCU Corneliu MirceaStudii termice si cinetice asupra reactiilor de oxidare cu azotati metalici a compusilor hidroxilici polioli si hidroxiacizi
1999A123000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI127ONISCU CorneliuCercetari privind obtinerea de noi derivati heterociclici ai acizilor fenoxialcan carboxilici sulfonamidati cu potentiala actiune biologica
1999A123000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI248OPREA CleopatraObtinerea unor noi materiale si compozite poliamidice prin polimerizarea anionica a caprolactamei
1999A115000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI233CORDUNEANU AdrianComportarea si aproximarea solutiilor unor clase de ecuatii functionale
1999A125000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA94ILIESCU TraianStudii de structura si interactiuni moleculare prin metode ale spectroscopiei optice spectre raman ir si electronice
1999A123000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA293DIUDEA MirceaDesignul molecular al unor noi structuri heterociclice cu posibila activitate biologica
1999A120000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA116SIMON VioricaStudiul proprietatilor fizice ale unor materiale necristaline aplicabile ca biomateriale
1999A110000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA281RUS Eleonora MariaCercetari asupra proceselor de electrod din surse electrochimice de putere
1999A110000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA283TOMOAIA COTISEL MariaChimia fizica a sistemelor supramoleculare formate din substante biologic active
1999A125000UNIVERSITATEA BUCURESTI10ANGELESCU Tatiana AlexandraElectroproducere de particule stranii
1999A123000UNIVERSITATEA BUCURESTI68PARVULESCU VasileHidrogenari catalitice asimetrice pe catalizatori mesoporosi
1999A125000UNIVERSITATEA BUCURESTI246IANUS SteriuAplicatii remarcabile intre varietati reale si complexe
1999A115000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA96NUTIU RemusLubrifianti sintetici de tip esteric
1999A118000UNIVERSITATEA ORADEA49FILIP Sanda MonicaObtinerea si studiul proprietatilor structurale si magnetice ale unor sisteme oxidice cu continut ridicat de ioni ai elementelor de tranzitie
1999A140000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI81IONESCU Anca LuizaStudiul proprietatilor de orientare la interfata cristal lichidpolimer pentru obtinerea ancorarii bistabile controlate
1999A123000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI181CECAL AlexandruStudiu radiocinetic asupra cresterii cristalelor in geluri
1999A110000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA302IRIMIE Florin DanProcesarea asistata celular a substraturilor organice
1999A128000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA113BALDEA IoanMetode cinetice de analiza a urmelor studii cinetice in sinteza unor substante cu activitate biologica si a unor procese de oxidare
1999A15000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA212BURDA IoanProiectarea si realizarea unui spectrometru pentru determinarea timpului de viata a purtatorilor de sarcina in semiconductori; studiul unor semiconductori utilizati la realizarea dispozitivelor optoelectronice
1999A110000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA109POPESCU Ionel CatalinElectrosinteza si detectia apei oxigenate cu electrozi modificati
1999A110000UNIVERSITATEA BUCURESTI60SANDRU NicolaeModelarea matematica a unor procese de prelucrare a metalelor
1999A123000UNIVERSITATEA BUCURESTI234HILLEBRAND Mihaela MariaStudiul experimental si teoretic al starilor excitate ale unor compusi organici : proprietati fotochimice si fotofizice
1999A115000UNIVERSITATEA BUCURESTI141CIOCAZANU IonRealizarea unor banci de date termochimice din date de calorimetrie adiabatica izoterma si neizoterma necesare modelarii unor procese tehnologice din industria chimica
1999A110000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA16PETCU DanaProcesare distribuita si paralela in grafica, prelucrarea imaginilor si geometrie computationala
1999A115000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI259SEBE IonStudii privind sinteza si caracterizarea colorantilor reactivi acrilamidici
1999A110000UNIVERSITATEA PETROSANI69KECS Wilhelm WDistributii vascoelasticitate vibratii
1999A123000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA38MIRCI LiviuSisteme moleculare polifunctionale cu proprietati superioare de plastifiere a polimerilor si cu caracteristici tribologice versatile
1999A120000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI170GEORGESCU VioletaCercetari privind obtinerea, structura si proprietatile magnetice ale unor filme metalice multistrat; studiul anizotropiei si al mecanismelor de cuplaj magnetic
1999A17000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI171STANCU AlexandruEfectul interactiunilor magnetostatice asupra proceselor de magnetizare a sistemelor particulate feromagnetice fine si ultrafine in regim static si dinamic
1999A110000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI159ANASTASIEI MihaiStructuri geometrice pe fibrate de jeturi
1999A133000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI145PAPUSOI ConstantinStudiul comportĂrii relaxationale a sistemelor de particule nanometrice
1999A125000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA62POP IoanMetode analitice, asimptotice si numerice in mecanica fluidelor, teoria transferului de caldura, sisteme dinamice si teoria stabilitatii
1999A110000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA120TETEAN VINTELER RomulusProprietatile fizice si structurale ale unor compusi intermetalici de tip rm2
1999A110000UNIVERSITATEA BUCURESTI2DOLOCAN VoicuStudiul proprietatilor fizice ale materialelor cu ajutorul tehnicilor laser
1999A110000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA102NICOARA IrinaStudiul influentei unor cimpuri exterioare asupra proceselor de transfer de caldura si substanta in fluide cu aplicatii in cresterea cristalelor
1999A135000UNIVERSITATEA CRAIOVA83BIZDADEA ConstantinMetode de cuantificare in teoriile gauge
1999A115000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI269BOSCORNEA Aurelian CristianColoranti fotocromici si termocromici
1999A110000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA249MIHALCA IoanCercetarea proprietatilor magnetoelastice si corelarea cu structura in aliajele amorfe pe baza de fier
1999A125000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI176GHEORGHIU MarianaCercetari in domeniul fizicii medicale si biofizicii
1999A15000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI157DELIBAS MihaiStudiul spectrometric al unor substante anizotrope si optic active
1999A115000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI180IORDAN Alexandra RalucaCompusi anorganici cu proprietati speciale din clasa compusilor oxidici
1999A123000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA277JITARU MariaContributii electroanalitice si sintetice in clasa nitrozoderivatilor celsin no
1999A110000UNIVERSITATEA BUCURESTI204TOADER EmilNou reactor cu plasma pentru modificarea proprietatilor suprafetelor
1999A125000UNIVERSITATEA BUCURESTI22TUDOR TiberiuCercetari in prelucrarea si transmiterea optica a informatiei analiza spectrala a matricilor de modulatie
1999A115000UNIVERSITATEA BUCURESTI206RUXANDRA ValeriuEfectul iradierii cu electroni asupra proprietatilor electrice ale straturilor subtiri policristaline din compusi semiconductori a2 - b6
1999A115000UNIVERSITATEA BUCURESTI43POTMISCHIL FranciscStudiul influentei factorilor sterici asupra deplasĂrii rezonantelor c - 13 rmn induse prin protonarea aminelor tertiare, folosind drept compusi - model unii derivati n - alchilati ai trans - sin - trans - si trans - anti - cis - tetradecahidroacridinei
1999A110000UNIVERSITATEA BUCURESTI227TANASE IonStudiul comportarii electrochimice si electroanaliza tioamidelor
1999A120000UNIVERSITATEA BUCURESTI59CRISTESCU NicolaeNoi abordari teoretice si numerice in modelarea matematica a sarii si a aplicatiilor sale practice
1999A110000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA140BIRĂU OctavianSurse de raze x de mare stralucire; difractia razelor x si aplicatiile acesteia la observarea directa a imperfectiunilor de retea prin topografie În raze x si interferometrie de raze x
1999A110000UNIVERSITATEA CRAIOVA73TANDAREANU NicolaeSistem de reprezentare a cunostintelor bazat pe cadre, implementat intr - o arhitectura client server
1999A115000UNIVERSITATEA CRAIOVA196CEZAR AvramescuStudiul calitativ al unor procese evolutive continue si discrete si aplicatii in fizica teoretica si mecanica
1999A115000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI275HALANAY AndreiOperatori in spatii hilbert proiectivitate in categorii de module hilbert si lanturi topologice de ordin infinit
1999A115000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI237HONCIUC MariaStudiul influentei cÂmpurilor exterioare asupra mecanismelor de transport prin membrane lichide
1999A110000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI230ROSU ConstantinStudiul unor efecte electro optice si magneto optice in materiale compozite cristal lichid polimeri organomagnetici
1999A115000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI276STANCIU GheorgheCercetari in domeniul microscopiei confocale cu baeiaj al fascicului laser
1999A15000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI309STEFAN GheorgheSimularea autoorganizarii in sistemele biologice si sociale
1999A15000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI44DANET NicolaeOperatori pe spatii liniare ordonate
1999A110000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA4VORNICESCU NeculaeMultifunctii; studiu calitativ, numeric si aplicatii la incluziuni functionale, control optimal, sisteme dinamice multivalente
1999A130000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA301RUS IoanOperatori neliniari ecuatii diferentiale si aplicatii tema pe 1999 ecuatii cu argument modificat de tip mixt
1999A115000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA64URECHE VasileMetode cantitative si calitative in mecanica cereasca si teoria structurii si evolutiei stelare
1999A115000UNIVERSITATEA BUCURESTI231BENDIC CezarStudiul fizico - chimic al denaturarii termice si prin efectul electrolitilor a albuminei
1999A110000UNIVERSITATEA BUCURESTI218FLORESCU StelaAditivi si sisteme de conditionare pentru detergenti performante si ecoeficienta
1999A115000UNIVERSITATEA BUCURESTI219LECA MinodoraAdezivi multifunctionali cu mediu de dispersie apos
1999A110000UNIVERSITATEA BUCURESTI217MICUT MarinSisteme colagen surfactanti cu aplicatii in farmacie si cosmetica
1999A150000UNIVERSITATEA BUCURESTI29COSTESCU AdrianInteractia razelor x si gamma cu sistemele atomice
1999A115000UNIVERSITATEA BUCURESTI18DANET Andrei FlorinMetode automate de analiza in flux pentru monitorizarea poluarii mediului si analiza unor compusi de interes biologic
1999A110000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA216IVAN Dumitru MirceaStudiul unor metode de aproximare si aplicatii
1999A120000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI177LUCANU DorelStructuri algebrice aplicate in specificarea si modelarea sistemelor
1999A15000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI172SULITANU NeculaiStudiul proprietatilor magnetice ale unor materiale amorfe noi
1999A17000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA93BARBUR IoanStudiul proprietatilor fizice structurale electrice si magnetice ale unor compusi perovschitici de tipul a2bbo6
1999A110000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA299GROSU IonStudiul unor noi spirani si polispirani cu cicluri hexaatomice aplicatii in separarea racemicilor si in sinteza asimetrica
1999A110000UNIVERSITATEA BACAU41FINARU Adriana LuminitaValorificarea unor suporturi minerale naturale pentru compusi organici sintetici, cu rol activ in procesele de crestere si dezvoltare a plantelor
1999A110000UNIVERSITATEA CRAIOVA72IANCU IonModele matematice pentru procesarea cunostintelor incomplete in sisteme expert de diagnoza si prognoza
1999A120000UNIVERSITATEA CRAIOVA79RADULESCU VicentiuSisteme guvernate de ecuatiile fizicii matematice, sisteme expert si aplicatii in fizica
1999A123000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI220ROSCA SorinObtinerea unor sintoni chirali din materii prime naturale regenerabile
1999A110000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA35LUPEA Alfa XeniaSinteza unor compusi noi, derivati ai acidului salicilic
1999A115000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA30BANDUR Geza NicolaePolimerizarea in front metoda performanta pentru diversificarea pietei de tehnopolimeri; - cu etapa 1999 : polimerizarea in front a dimetacrilatilor alifatic - aromatici
1999A110000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA213PATRUT Adrian IoanPolioxometalati ca dopanti in sisteme multistrat autoasamblate depuse pe electrozi metalici
1999A110000UNIVERSITATEA BUCURESTI197ALSTANEI Ana MariaStudiul spectroelectrochimic al unor procese de oxido reducere a unor compusi organici cu azot si oxigen cu actiune fiziologica
1999A123000UNIVERSITATEA BUCURESTI74MAGEARU VasileBiosenzori in controlul alimentelor
1999A110000UNIVERSITATEA BACAU133MUSINSCHI ValerianCelule solare pe baza de straturi subtiri cu semiconductori cu largimea benzii interzise variabila
1999A110000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV8MUNTEANU GheorgheGeometrii lagrange complex
1999A110000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA114ILONCA GheorgheStudiul proprietatilorlor electrice si magnetice ale supraconductorilor cu temperatura critica Înalta dopati cu ioni ai elementelor de tranzitie
1999A110000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA300FORIZS EditCompusi coordinativi cu liganzi biologic activi
1999A112000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA39LUPSA IleanaProprietati magnetice ale unor compusi pe baza de uraniu
1999A115000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA37MEDELEANU MihaiRelatii structura proprietati in clasa odorantilor
1999A110000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI160CHIRITA StanEstimari calitative in mecanica mediilor continue
1999A140000UNIVERSITATEA BUCURESTI207ANTOHE StefanRealizarea si caracterizarea celulelor ito/ cla/tpyp/alet;iii a proiect: studiul proprietatilor electrice ale unor straturi din semiconductori necristalini, organici si biologici;aplicatiile lor la realizarea structurilor de celula solara multistrat
1999A15000UNIVERSITATEA BUCURESTI203BARNA Emil-stefanStudiul sistemului cristal lichid nematic - polimer cu gradient de polimerizare
1999A135000UNIVERSITATEA BUCURESTI19BRANCUS Dan EmilRezonanta ciclotronica la campuri magnetice intense in semiconductori anizotropi uniaxiali
1999A110000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA27DAESCU ConstantinTermodinamica vopsirii materialelor fibroase celulozice
1999A110000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA284SÂRBU CostelStudii privind lipofilicitatea activitatea biologica si structura unor clase de medicamente feromoni si compusi organo metalici prin metode cromatografice si chemometrice
1999A125000UNIVERSITATEA BUCURESTI228JIPA AlexandruStudiul ciocnirilor nucleon nucleon si nucleu nucleu la diferite energii cu implicatii in cunoasterea sructurii materiei si evidentierea tranzitiilor de faza in materia nucleara determinarea signaturii acestor tranzitii implicatii in cosmologie
1999A15000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI260MAMAILA MAXIMEAN Doina LuminitaNoi materiale compozite organice cu aplicatii in transmisa optica a informatiei
1999A110000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI168SOROHAN MardarieCercetari privind materiale magnetice noi sub forma de straturi subtiri; studiul interactiunilor magnetice in materiale pe baza de metale de tranzitie cu adaosuri de pamanturi rare si elemente neferomagnetice
1999A110000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI146NICOLAESCU IonStudiul defectelor structurale cu ajutorul metodelor acustice
1999A110000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA34DALEA VioricaModelarea matematica a propagarii imisiilor radioactive in emisarii naturali si panza freatica din zona de vest si elaborarea scenariilor corespunzatoare; elaborarea modelelor dozimetrice si de risc
1999A115000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA108VENTER Monica MihaelaCicluri anorganice in derivati organometalici cu liganzi azot si oxigen donori biologic activi
1999A110000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA296RUSU MarianaNoi polioxometalati cu metale tranzitionale i fragmente structurale organometalice
1999A110000UNIVERSITATEA BUCURESTI209ROSU TudorStudiul unor combinatii anorganice cu proprietati neconventionale; sinteza dirijata pentru obtinerea unor sisteme noi cu proprietati semiconductoare
1999A110000UNIVERSITATEA BUCURESTI244IVAN Lucia VeronicaDerivati ai acizilor carboxilici cu s si n sintoni in sinteza compusilor heterociclici pentaatomici cu doi heteroatomi cu potentiala activitate biologica
1999A15000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI214CALUGARU GheorgheCercetari privind obtinerea de elemente active din aliaje cu memoria formei si experimentare lor in constructia unor dispozitive neconventionale
1999A110000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA25LAZAU IoanSinteze ale unor materiale oxidice prin intermediul precursorilor hidrosilicatici
1999A110000UNIVERSITATEA ORADEA17COLDEA SperantaStudiul efectelor poluarii cu impuritati asupra proprietatilor fizice ale ionosferei si atmosferei terestre faza 1999: teoria liniara a oscilatiilor din ionosfera si magnetosfera; continuarea modelarii si simularea - pic a plasmei multispecie
1999A110000ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI101IORGULESCU AfroditaMv - algebre si algebre lukasiewicz - moisil
1999A110000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI190BERDAN IoanSepararea si valorificarea unor componente utile din minereuri indigene si subproduse industriale
1999A110000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI185BOURCEANU GeluDinamica neliniara a sistemelor chimice complexe si stabilitatea acestora la variatia parametrilor de constringere si la perturbatii externe
1999A120000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI173LOZNEANU ErziliaStudii privind elucidarea proceselor aflate la originea comportarii neliniare a unor structuri autoorganizate observate in fizica, chimie si biologie; aplicatii: senzori de mediu
1999A130000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI152POPA GheorgheStudiul proprietatilor plasmei de temperatura joasa produsa in amestecuri de gaze reactive
1999A110000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI155LUCA DumitruCercetari privind obtinerea unor sisteme magnetice nanoscopice folosind tehnologii cu plasma
1999A115000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI184BICU ElenaSinteze de noi compusi fenotiazinici ca potentiale medicamente
1999A120000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI149IGNAT MargaretaModelarea teoretica a proceselor neliniare În sisteme cu forte cu raza mica si mare de interactiune
1999A110000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI150TOMA MihaiStudiul influentei cÂmpului magnetic asupra diferitelor regiuni ale plasmei unei descarcari În gaze
1999A110000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI186CONSTANTINESCU MirceaCercetĂri asupra dinamicii si mecanismului de reactie
1999A130000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI165POPA EugenFunctii reale si optimizare; cadru abstract si aplicatii
1999A115000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI182PALAMARU Mircea NicolaeCompusi de coordinatie ai biometalelor cu liganzi polidentati; biomimetizare si modelare in bioanorganica
1999A110000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI187GHIRVU ConstantinDinamica reactiilor compusilor din mediul ambiant
1999A128000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA51HAIDUC IonelStructuri moleculare si supramoleculare in compusi (organo)metalici cu liganzi fosfor si arsenorganici
1999A110000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA282HODISAN TeodorOptimizarea sistemelor de faza mobila pentru separarea uraniului toriului si a pamÂnturilor rare prin cromatografie de lichide
1999A120000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA58MOLDOVAN GrigorCercetari avansate relative la modelare si programare in sisteme distribuite, cu aplicatii in inteligenta artificiala si alte domenii
1999A110000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA110MURESAN Liana MariaRecuperarea electrochimica a unor metale grele din deseuri industriale solide si ape reziduale
1999A125000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA92NAGY LadislauStudiul teoretic al unor tranzitii unielectronice si multielectronice in atomi molecule si clusteri
1999A110000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA117ANGHEL Sorin DanPlasma cuplata capacitiv de mica putere; realizare diagnosticare modelare si aplicatii
1999A17000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA67ASTILEAN SimionStudiul proprietatilor optice si spectroscopice ale nanostructurilor dielectrice si metalice
1999A150000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA297COZAR OnucStudiul proprietatilor fizice ale unor structuri moleculare de interes biomedical prin metode spectroscopice
1999A120000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA291FRENTIU MilitonModelarea si implementarea unei baze multidisciplinare de algoritmi pentru crearea unui centru de calcul de inalta performanta
1999A110000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA106FRENTIU TiberiuMetode de speciere a arsenului utilizÂnd surse de plasma În vederea evaluarii factorilor toxicologici de risc
1999A110000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA278DARABAN LiviuCercetari radioecologice in bazinul hidrografic al somesului etapa 1999 studiul migrarii radioizotopilor in mediul acvatic din bazinul somesului
1999A140000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA90CRISAN MirceaStudiul sistemelor electronice puternic corelate prin metode perturbative si a grupului de renormare; aplicatii la mecanismul de aparitie a supraconductibilitatii si tranzitiei metal izolator
1999A110000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA54CORDOS EmilSistem de detectie spectrala cu arie de fotodetectori cu transfer de sarcina pentru aplicatii analitice instrumentale
1999A145000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA294COMAN GheorgheConstruirea prin metode interpolatorice combinatoriale si probabilistice de operatori de aproximare În cazul uni si multidimensional tema pe 1999 noi proprietati si aplicatii ale operatorilor de aproximare
1999A110000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA111CIMPAN GabrielaDeterminarea compusilor bioactivi din extracte de plante medicinale prin cromatografie de inalta performanta
1999A128000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA280SILVESTRU Cristian SorinInteractiuni intra si intermoleculare in compusi organometalici; combinatii hipervalente neutre si ionice
1999A110000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA107ZSAKO IoanHidrodinamica fizico - chimica si chimia interfetelor lichide cu aplicatii in stiinta spatiala a lichidelor si modelarea biomembranelor
1999A110000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA112VLASSA MirceaSinteze de intercalanzi in adn cu actiune antitumorala
1999A128000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA272SILBERG Ioan AlexandruDerivati fenotiazinici policiclici cu caracter dipolar accentuat
1999A110000UNIVERSITATEA BUCURESTI243UDREA IonDescompunerea catalitica a ozonului si a apei oxigenate
1999A110000UNIVERSITATEA BUCURESTI142VÎLCU RodicaEnergetica unor procese fizico chimice cu si fara reactii chimice În medii condensate prin calorimetrie neizoterma contract in derulare
1999A128000UNIVERSITATEA BUCURESTI80ANGELESCU EmilianCatalizatori solide acide pentru izomerizare de alcani si alchene
1999A115000UNIVERSITATEA BUCURESTI132VLADESCU LuminitaObtinerea si caracterizarea de noi produsi pentru a fi folositi la recuperarea selectiva a componentilor utili din materii prime sarace si deseuri
1999A123000UNIVERSITATEA BUCURESTI240MAIOR OvidiuSinteze de noi n aroilsihetaroil n ril tiocarbamide cu actiune biologica si posibili extractanti ai metalelor din apele reziduale
1999A110000UNIVERSITATEA BUCURESTI138MANDRAVEL CristinaEvidentierea teoriilor fundamentale de chimie fizica ce permit modelarea sistemelor solut solvent cu aplicatii in probleme de mediu
1999A115000UNIVERSITATEA BUCURESTI241CIOBANU AdalgizaSinteza unor noi substante fungicide din clasa sarurilor de dimetilfenacilsulfoniu si a 1 2 4 tiadiazolilor
1999A110000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA95DOCA NicolaeTransferul selectiv de energie intre faza gazoasa si cea solida: aplicatii la efectele de suport si la descompunerea unor precursori complecsi
1999A115000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA13CONSTANTIN GheorgheMetode stocastice, numerice si algoritmice de optimizare aplicate la probleme de evolutie si turbulenta
1999A120000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA100COTAESCU IonNoi efecte in sisteme cu rupere de simetrie
1999A110000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA131MRACEC MirceaStudiul influentei parametrilor utilizati În metodele cuantochimice semiempirice si ab initio asupra proprietatilor structurale ale compusilor chimici elaborarea unei teorii unitare a parametrizarii
1999A15000UNIVERSITATEA CRAIOVA84SOCACIU MargaretaProprietati electrice si optice ale unor cristale lichide noi utilizabile ca materiale pentru optoelectronica
1999A110000UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA225SBURLAN Silviu FlorinAnaliza neliniara numerica
1999A125000UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA223STEFANESCU Filofteia - MirelaAlgebra computationala, aspecte combinatoriale, baze groebner
1999A128000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI264BANCIU Desideriu MirceaPirolize in sistem fulger ale unor compusi organici ciclici policiclici
1999A115000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI258GHEORGHIU HoriaCorelatii Între proprietÎtile fizico chimice si cele mecanice ale unor biomateriale folosite la implanturi faza ii
1999A110000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI252ILIUTA Maria CorneliaEchilibre de faze in sisteme complexe de electroliti in solventi micsti cu aplicatii in procesele de separare a componentilor amestecurilor lichide prin distilare extractiva etapa a iia date experimentale de echilibru lichid vapori
1999A110000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI262IULIAN OlgaProprietati fizico chimice si echilibre de faze in sisteme binare si ternare de neelectroliti etapa aiia proprietati fizico chimice volumetrice si de transport ale sistemelor binare si ternare de neelectroliti
1999A115000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI257DIMONIE Mihai DumitruCatalizatori selectivi pentru sinteza polidiciclopentadienei liniare
1999A115000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI274PUSCAS Niculae TiberiuCaracterizarea si modelarea unor dispozitive optoelectronice integrate active si pasive cu aplicatii in telecomunicatii si optoelectronica
1999A115000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI253VISAN TeodorStudii termodinamice si cinetice ale proceselor de electrod la interfata electrod din particule solide electrolit faza 1999 studii electrochimice pe electrozi din pulberi de metale si modelarea proceselor de electrod
1999A110000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA24RUSNAC Lucian - MirceaSinteza si proprietatile unor molecule amfifile continand mai multe grupe hidrofobe si hidrofile
1999A123000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA33CSUNDERLIK CarolDerivati functionali ai acidului carbonic utilizati ca inlocuitori ai fosgenului
1999A110000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI128DUMITRIU EmilSinteza materialelor cristaline microporoase si aplicatiile lor in procesele catalitice si protectia mediului
1999A110000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI126OBROCEA PaulCercetari privind noi metode de delignificare a lemnului
1999A110000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI124ZET GheorgheUnificarea interactiunilor fundamentale dintre campurile fizice etapa 21999 unificarea interactiunilor fundamentale dintre campurile fizice in teoria stringurilor
1999A115000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI123CIUBOTARIU CorneliuAccelerarea stocastica si extractia de energie din cimpurile gauge fizice
1999A110000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV52ORMAN GabrielFenomene aleatoare in studiul sistemelor, proprietati extremale ale proceselor aleatoare ;( in derulare, anul ii )
1999A285000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI52IONESCU VladProceduri de imprastiere in sinteza robusta
1999A250000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI272LUNGU AdrianElaborarea de produse software pentru simulari numerice În hidrodinamica navala
1999A285000UNIVERSITATEA CRAIOVA318CAMPEANU AurelStudii privind comportarea masinilor de inductie alimentate la frecventa variabila; analiza functionarii in cazul considerarii saturatiei
1999A224000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI19ALEXA DimitrieConvertor de putere performant pentru incarcarea rapida a bateriilor de acumulatoare
1999A280000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI365RUSU MihaiMateriale compozite polimerice biodegradabile
1999A260000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI827MIHAESCU LucianCercetari privind realizarea unor arzatoare pentru hidrocarburi cu jeturi multiple de turbioane cu emisie redusa de nox
1999A262000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA458CORDOS NicolaeProiectarea si experimentarea unui atenuator flexibil de zgomot pentru motorul d 127, cu pierderi gazodinamice minime
1999A240000UNIVERSITATEA MARITIMA CONSTANTA419BUZBUCHI NicolaeModelarea numericĂ a fenomenelor termogazodinamice, mecanice, a functionĂrii motoarelor cu ardere internĂ navale si a sistemelor auxiliare ale acestora
1999A250000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI786ANDRONESCU EcaterinaMateriale ceramice biocompatibile
1999A235000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI346TEOREANU IonSisteme liante modificate - ecologice si functionale
1999A250000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI127NEGURESCU NiculaeControlul functionÂrii motoarelor cu aprindere prin scÂnteie de automobil prin utilizarea disributiei variabile
1999A240000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA650VIOREL Ioan-adrianMasina electrica cu poli aparenti pe ambele armaturi si magneti permanenti in stator
1999A240000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA136ONET TraianCod de proiectare si executie a elementelor din ferociment
1999A224000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA76VELICESCU CorneliuModelarea si simularea regimurilor tranzitorii din sistemul electroenergetic
1999A280000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI549POPA MarcelCompozite polimerice cu matrice termoplastica si umpluturi anorganice
1999A250000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI259LAZAR CorneliuAcordarea parametrilor regulatoarelor cu predictie si testarea performantelor pe instalatii industriale
1999A260000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI590VASILIU MihailAnliza de camp electromagnetic la mici variatii ale configuratiei geometrice
1999A250000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA157VERMESAN GeorgeCercetari privind imbunatatirea proprietatilor tribologice si a rezistentei la coroziune a otelurilor inoxidabile austenitice sinterizate
1999A230000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA147MARTA LianaObtinerea si procesarea pulberilor oxidice in vederea realizarii de materiale ceramice avansate; acoperiri ceramice oxidice
1999A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA109IONESCU NeluArcuri cu rigiditate variabila
1999A226000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI750FLORICAU DanComanda discontinua a convertoarelor statice de putere
1999A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI799SARACIN MarinCercetari privind realizarea unui sistem computerizat pentru masurarea poluarii armonice si a disimetriei produse de convertoarele statice de putere asupra retelelor electrice de putere finita
1999A250000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI569RADCENCO VsevolodOptimizarea complexa a sistemelor generatoare de energie mecanica, frig si caldura in regim stationar si nestationar
1999A250000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI757FLOREA Adina MagdaMecanisme de piata in societatile de agenti inteligenti artificiali
1999A240000UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA502DIACONESCU EmanuelCercetari fundamentale În elastohidrodinamica si mecanica contactului
1999A285000ACADEMIA TEHNICA MILITARA BUCURESTI467PATRICIU Victor-valeriuUtilizarea criptografiei computationale În securitatea informaticĂ În internet; etapa 1999 - studiu privind folosirea semnĂturilor digitale si a cardurilor inteligente pentru autentificarea documentelor electronice
1999A250000UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIESTI431MARINOIU VasilePerfectionarea tehnicilor de elaborare si implementare a hartilor electronice destinate navigatiei automate, cu aplicatie la sectorul romanesc al dunarii
1999A225000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU485NANU DanStrategii tehnologice si manageriale adaptabile la cerintele ÎnvatamÂntului tehnic romÂnesc cu aplicatii industriale privind Îmbunatatirea functiilor obiectiv pentru modificarea transferului substantial la prelucrarile
1999A235000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI438BRATU Polidor PaulEvaluarea fortelor dinamice transmise În sistemul masina - structura cu legaturi vÂsco - elastice neliniare
1999A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI729PANAITESCU Valeriu NicolaeStudiul curgerii a douĂ fluide imiscibile suprapuse cu aplicatii În transportul fluidelor vÂscoase si În coextruziune
1999A250000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI791FEROIU ViorelProprietati de transport pentru fluide; bazĂ de date, metode de corelare si programe de aplicatii
1999A250000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI777MOLDOVAN PetruTehnici de obtinere a materialelor compozite cu caracteristici fizico - mecanice inalte pentru aplicatii in industriile de transport si dezvoltarea proceselor de reciclare a acestora
1999A245000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI756CIOCHINA SilviuReprezentari morfologice pentru codarea imaginilor
1999A270000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA651PITICA DanCercetari privind compatibilitatea electromagnetica in reteaua electrica de joasa tensiune
1999A260000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI190VARLAM Nistor FlorinSolutii de executie integral prefabricata a podetelor
1999A275000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI703ATHANASIU IrinaProiectarea programelor În java
1999A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI428CARAMIHAI SimonaModelarea, analiza si sinteza politicilor de conducere pentru sisteme hibride
1999A250000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA634MADARASAN TeodorCercetari experimentale si studiu prvind reglajul unei bucle bifazice functionand cu agenti frigorifici nepoluanti
1999A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA101DRAGOMIR Toma LeonidaElaborarea unor strategii de control de tip rip (rule based interpola - ting control) si a unui mediu de dezvoltare adecvat
1999A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI824MALCIU MariusModelare - urmarire cu obiecte video
1999A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI430CIUCA IonTransformarile structurale la interfata fazeloe de tipul cvc - hcp
1999A225000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI504ZGURA GheorgheProducerea si controlul calitatii materialelor compozite metalice, destinate pieselor cu rezistenta mare la uzare abraziva
1999A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI795STOICA LigiaSepararea recuperativa a ionilor metalici din sisteme apoase si valorificarea lor sub forma de precursori oxidici
1999A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI676MLADIN Emilia-cernaEfecte neliniare si de cuplaj termic in jeturi inecate plane nestationare
1999A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI766NICOLA MariaStudiul actiunii unor inhibitori organici si/sau anorganici asupra comportarii anodice a zincului in pile de tip leclanche
1999A250000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI775JINESCU GheorghitaStudiul de termo si xerodegradabilitate a biomaterialelor in procese termice de prelucrare
1999A260000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI754POPEEA CorneliuBiblioteca de calcul numeric paralel pentru metode 4sid de identificare
1999A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI800POPESCU DumitruArhitecturi evoluate pentru aplicatii de conducere in timp real
1999A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI763POPESCU Claudia LaurentaCecor - cercetari privind caracterizarea cem a cablurilor coaxiale romanesti
1999A220000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA514POPA Marcel SabinStudii si cercetari privind utilizarea unor metode matematice moderne in conducerea si controlul proceselor tehnologice
1999A225000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA628ZAHAN SorinaSistem pentru diagnoza asistata de calculator a cardiopatiei ischemice
1999A260000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA652LUNGU SerbanAlgoritmi genetici pentru controlul robust cu aplicatii in surse in comutatie
1999A239000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA469POP DumitruCinematica si tribologia angrenajelor uzate: modelare si cercetari experimentale
1999A250000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA622MIRON CostinAnaliza semnalelor electrice folosind tehnici fuzzy; aplicatii in prelucrarea imaginilor si in proiectarea circuitelor electronice
1999A260000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA71POPESCU ViorelControlul neurofuzzy al convertoarelor electronice cu poluare armonica redusa, compatibile cu standardele europene
1999A225000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI539CUCIUREANU AurelCercetari experimentale privind armarea betonului cu fibre disperse de otel si utilizarea lui la structuri de rezistenta sub forma de cadre etajate
1999A235000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI297AELENEI NeculaiStand experimental de laborator pentru stabilirea parametrilor electrochimici ai procesului de coroziune metal mediu coroziv
1999A245000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI540OLARU DumitruCercetari privind cresterea performantelor tribosistemelor cu destinatii speciale prin utilizarea materialelor ceramice cu aplicatii la rulmenti
1999A250000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV50COFARU CorneliuCercetari teoretice si experimentale privind optimizarea parametrilor energetici si reducerea poluarii În conditiile functionarii motorului pe automobil
1999A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI718SVASTA PaulModelarea, simularea si experimentarea structurilor rezistive pe substrate alternative pcb/mcm
1999A260000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA72BOB CorneliuMonitorizarea, expertizarea si reproiectarea constructiilor de beton armat existente
1999A240000UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE284IONITA GheorgheMateriale noi cu memoria formei destinate constructiilor de masini si electrotehnicii
1999A250000UNIVERSITATEA CRAIOVA337MUSATESCU CarmenMediu intranet pentru implementarea unor tehnici performante de comunicatie intre utilizatori multipli
1999A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI317NIS CristianCercetari privind realizarea unui sistem de vedere artificiala modularizat, reconfigurabil, cu aplicatii in controlul calitĆtii produselor, fabricatiei integrate cu calculatorul si roboticĆ - elaborare software de baza pentru sistemul de va
1999A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI743DOBROVICESCU AlexandruOptimizarea exergetica a proceselor termogazodinamice din sistemele criogenice
1999A250000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA641LETIA Ioan AlfredAgenti software inteligenti pentru prelucrare de informatii de pe world wide web
1999A230000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA631IUGA Alexandru IuliuCercetari privind triboelectrizarea si separabilitatea particulelor minerale in camp electrostatic
1999A250000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI262GRIGORAS Victor AdrianComunicatii digitale cu modulatie pe purtatoare haotica
1999A235000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU482BRINDASU Paul- DanStudiu experimental al uzarii abrazive cu aplicatii la scule
1999A240000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI381TEODORESCU Mihai HonoriusPredictia prin modelare numerica si prin experiment a defectelor la deformarea complexa a tablelor subtiri
1999A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI552SZUDER AndreiStudii si cercetari privind aplicatiile teoriei fractalilor În caracterizarea microgeometriei si evaluarea calitatii suprafetelor obtinute În urma unor procedee tehnologice
1999A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI744CRISTEA ValentinCresterea utilizabilitatii si eficacitatii calculului de inalta performanta in aplicatii stiintifice si ingineresti
1999A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI345FOLEA AntoanetaCeramici dielectrice cu aplicatii de inalta frecventa
1999A225000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA465ANTAL AdalbertStudii si cercetari privind geometria si cinematica angrenajelor conice, generate cu freza melc sau cutit roata
1999A250000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA162SPARCHEZ Zeno Ioan NicolaeCompactizarea pulberilor metalice sub influenta energiei vibrante
1999A250000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA115NEGREA Virgiliu DanCercetari privind ecologizarea masinilor si echipamentelor termice prin controlul complex al proceselor termodinamice
1999A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI689RADES MirceaAnaliza modala a structurii masinilor rotative
1999A250000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI429CURAJ AdrianLaborator virtual, pilot pentru studiul sistemelor de fabricatie integrate in structuri de intreprindere virtuala
1999A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI589DOBRESCU Radu NicolaeDezvoltarea infrastructurilor de comunicatie pentru spatii virtuale destinate comertului electronic
1999A250000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI655ILIESCU Sergiu StelianConducera proceselor industriale printr - un sistem informatic organizat pe trei nivele
1999A217500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA625MARSCHALKO RichardCercetarea si implementarea unor preconvertoare de ca/cc cu corectarea factorului de putere si a unor convertoare de cc/cc cu parametri energetici ridicati
1999A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA107CRETU VladimirInstrumente virtuale pentru masurarea performantelor masinilor electrice
1999A260000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA89IVAN MarinStructuri metalice reticulate simplu - strat
1999A230000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI410DANILA EmilianDifuzie acustica rezonanta multicanal; aplicatii la caracterizarea unor tinte necanonice si a absorbantilor
1999A240000UNIVERSITATEA CRAIOVA304DUMITRU ConstantinTehnologii si echipamente modulate multifunctionale pentru producerea pieselor din pulberi metalice si ceramice, organizate in sistem flexibil
1999A245000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA627APAHIDEAN BeniaminOptimizarea constructiva si functionala a arzatoarelor de suprafata radiante prin modelare si simulare numerica
1999A240000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV40DUDITA FloreaStudii privind modelarea si simularea corelatiilor optimale dintre parametrii caracteristici ai mecanismelor cu cama
1999A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA93FLOREA Aurora LiaComportarea zonelor plasticizate a structurilor in cadre din beton armat antiseismice
1999A240000UNIVERSITATEA PITESTI583TABACU IonAutoturism cu transmisie automata cu variatie continua a raportului de transmitere(cvt)
1999A233000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI857DUGAN ViorelCercetari privind proiectarea si implementarea sistemelor de control utilizand fuzzy - controlere cu procesoare inferentiale; aplicatii la filtre active energetice si actionari electrice
1999A245000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI379MAIER CatalinaCercetari privind prelucrabilitatea prin deformare plastica a materialelor multistrat
1999A260000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI714TAPUS NicolaeStudii si solutii pentru realizarea sistemelor distribuite performante
1999A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI789BADANOIU AlinaCimenturi compozite cu proprietati performante
1999A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI834FILIPESCU LaurentiuCompozite carbonato - silicatice ca builderi cu impact ecologic limitat În fabricarea detergentilor
1999A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI704NEAGA ConstantinMetoda si program pentru calculul stabilitatii circulatiei agentului de lucru În schimbatoarele de caldura ale unui generator de abur si verificarea experimentala pe generatoarele din dotarea catedrei
1999A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI578MIHU Ruxandra-ioanaRobustetea sistemelor cu timp mort
1999A235000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI742CRISTEA Paul DanExtragerea regulilor simbolice din retele neurale
1999A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI686STRAJESCU EugenCercetari privind influenta microgeometriei partilor active ale sculelor aschietoare asupra capacitatii lor de aschiere
1999A250000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA638TODORAN Gheorghe IoanTehnici virtuale de masurare a parametrilor electrici ai materialelor, utilizand principiul detectiei sincrone
1999A245000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA645COLOSI TiberiuSistem de control distribuit cu flexibilitate si fiabilitate ridicata
1999A216000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV25BALCU IonStudii si cercetari privind vibroburghierea cu vibratii de joasa si medie frecventa
1999A225000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI700NITU ConstantinActuatori si senzori miniaturali, din materiale active si inteligente
1999A230000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI230GRAMESCU TraianCresterea durabilitatii si calitatii arborilor canelati obtinuti prin deformare la rece
1999A240000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA290OZUNU AlexandruModelarea proceselor gaz - solid necatalitice
1999A220000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI242COZMINCA MirceaCercetari privind inbunatatirea prelucrabilitatii materialelor greu prelucrabile la aschierea cu vibratii ultrasonore
1999A250000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI681GHIONEA Adrian LucianCercetari teoretice si experimentale privind comportarea statica, dinamica si termica a arborilor pentru viteze mari de aschiere lagaruiti cu rulmenti ceramici
1999A225000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI684TANASE IoanCercetari privind algoritmizarea proiectarii sculelor aschietoare in vederea automatizarii pregatirii fabricatiei in sistemele flexibile
1999A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI592NITESCU MirunaMetode simbolice in proiectarea circuitelor analogice integrate de mica putere
1999A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI798VASILESCU Dan SorinProiectarea sinteza si modificarea structurilor macromoleculare pentru aplicatii in domeniul optic si opto electronic
1999A242000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI211ZETU DumitruSistem de supraveghere, diagnostic si corectie automata pe centre de prelucrare cu cnc integrate intr - un sistem flexibil de fabricatie
1999A225000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI546DRAGAN BarbuElaborarea unor solutii optime de reducere a zgomotului si vibratiilor la masini si utilaje cu implicatii asupra calitatii produselor
1999A245000UNIVERSITATEA CRAIOVA544MANGRA Mihail ConstantinStudii privind elaborarea unor materiale magnetice metalice si ceramice cu aplicatii in industria constructoare de masini si industria electrotehnica
1999A250000UNIVERSITATEA ORADEA187LEUCA TeodorCercetari privind dezvoltarea tehnologiilor electrotermice În cÂmp de microunde pentru materiale ceramice
1999A235000UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU483SOFONEA GalaftionStrategii pentru eficientizarea activitatilor de cercetare specifice sistemelor de productie integrata În domeniul tehnologiilor cu aplicatii directe În ÎnvatamÂntul tehnic si economic din romÂnia
1999A250000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI661BRUJAN Emil AlexandruInteractiunea unda de soc - bule cavitationale În lichide viscoelastice compresibile cu aplicatie la studiul distrugerilor cavitationale si efectelor colaterale generate În litotritia extracorporala cu unde de soc
1999A235000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI669DINA VasilicaValorificarea intensiva a potentialului energetic dezvoltat in perimetrul cuptoarelor de incalzire a materialelor metalice, factor primordial in cresterea randamentului acestora
1999A250000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI664ISBASOIU Eugen ConstantinStudiul curgerii la aspiratia pompelor - procedeul back - flow faza i: studiul curgerii la aspiratia pompelor
1999A235000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI778GEORGESCU MariaConstituenti lianti cu reactivitate marita, sintetizati prin procesare neconventionala
1999A225000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI811EXARHU MihaiStudii privind gazodinamica penei de fum efluenta din cosurile de dispersie
1999A225000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI794ILIUTA IonReactoarele trifazice cu strat fix de catalizatator: reconsiderarea modelarii hidrodinamicii si transferului de masa prin intermediul modelelor fenomenologice si/sau hibride
1999A255000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA612SIMION EmilDezvoltarea unor tehnici bazate pe algoritmi genetici pentru proiectarea optimala a sistemelor electromagnetice incrementale si oscilante
1999A230000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA618RADULESCU M. MirceaStudiul teoretic si experimental al micromotoarelor cu magneti permanenti si reluctanta variabila
1999A240000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA462BANABIC DorelMetode moderne de determinare a deformabilitatii tablelor metalice
1999A235000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA808ACHIMAS GheorgheStudii privind deformabilitatea otelurilor si aliajelor de aluminiu prin extrudare la rece
1999A218000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA83MÂRZA EugenStudiul metodelor de acces multiplu cu divizare in cod si spectru imprastiat ss - cdma pentru comunicatii mobile
1999A225000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI534ZAHARIA LuchianProiectarea unei instalatii pentru prelucrarea plastica prin magnetoformare
1999A230000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI558GAFITANU MihaiOptimizari constructive ale cuplelor tribologice cu contact modificat
1999A225000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI528LUNGU MariaStudiu privind alegerea si proiectarea materialelor compozite si a obiectelor obtinute din acestea, pe baza caracteristicilor termo - fizice si a metodelor de prelucrare
1999A240000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI243BALAN TraianHisterezis magnetic: de la experiment la modelare analitica si c;a;d; electric
1999A250000UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE279OPREA FloreaMaterial compozit metalo - ceramic de tip mosi2 - al203
1999A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI830PISA IonelAnaliza proceselor hidrodinamice in focarele cu ardere in strat fluidizat circulant a combustibililor neconventionali
1999A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI440VLAICU ConstantinCercetari privind monitorizarea sistemelor distribuite de masurare, bazate pe instrumentatie virtuala si transmisii cu fibre optice
1999A230000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV28SZABO WilibaldSisteme de achizitie, procesare digitala si teletransmisie a semnalelor biomedicale
1999A235000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI746TERTISCO AlexandruCercetari privind metodele hibride rn - rp in prelucrarea semnalelor
1999A250000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA459MORAR LiviuStudiul si realizarea unei instalatii comandate numeric de prelucrare cu jet
1999A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI829CONTANTINESCU FlorinMetode noi de simulare eficienta a circuitelor neliniare de radiofrecventa
1999A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI444ISVORANU DragosModelarea arderilor turbulente
1999A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI731DANAILA SterianCercetari privind modelarea matematica si numerica a fenomenului de buffeting
1999A244000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI268CHIRILA ViorelCalitatea suprafetelor metalice finisate cu diamante sintetice obtinute dupa o tehnologie proprie; cercetari teoretice si experimentale; conceptie, proiectare si realizare prese de mare forta, incinte de inalta presiune, scule diamantate
1999A231000UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU BUCURESTI582SMIGELSCHI Marius GabrielMetal in arhitectura romaneasca sinteza documentatiei etapa a iii - a
1999A250000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA839GAGEA LuciaStudiul asupra unor matrici ceramice colorate cu functie de acoperire
1999A240000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA840AGACHI Paul SerbanUtilizarea retelelor neuronale artificiale in chimie si inginerie chimica
1999A250000UNIVERSITATEA CRAIOVA309MARIN ConstantinStructuri neuro - fuzzy de autoacordare a legilor de reglare bazate pe utilizarea metodei momentelor ponderate
1999A235000UNIVERSITATEA CRAIOVA312RASVAN VladimirMetode de conducere pentru sisteme cu propagare
1999A230000UNIVERSITATEA CRAIOVA336LUNGU MarinImplementarea unor algoritmi de calcul distribuit din domeniul tehnico - stiintific in retele de calculatoare: faza: 3; elaborarea si testarea unui toolkit pentru implementarea mecanismelor de sincronizare pentru comunicatia in retele de calculatoare
1999A220000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI292IOSIFESCU ConstantinCercetarea instalatiilor frigorifice cu compresie mecanica de vapori cu agenti ecologici
1999A220000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI411CONSTANTIN EmilPlasma arcului electric de sudare
1999A215000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI275MUNTEANU ToaderCaracterizarea nivelului de ÎmbĂtrÂnire al sistemelor de izolatii, prin metoda descĂrcarilor electrice partiale
1999A225000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI285GHEORGHIU ConstantinMetode experimentale aplicate la cercetarea masinilor termice si criogenice - anul al ii - lea
1999A225000UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI287PANAIT TanaseModelarea si optimizarea proceselor din instalatii termoenergetice navale pe baza unor criterii termoeconomicie - anul al ii - lea
1999A220000UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU RESITA58ANGHEL StefanCercetari privind cresterea performantelor unor transmisii mecanice moderne: armonice, precesionale si cicloidale cu bolturi; faza iii
1999A225000UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA169ROSU LucicaDimensionarea canalelor de irigatii cu functionare automatizata prin metode analitice de calcul - reglajul de nivel cu comanda din amonte si reglajil de tip bival
1999A228000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI456ALEXANDRESCU NicolaeUtilizarea convertoarelor piezoelectrice in structura echipamentelor hidraulice proportionale
1999A233000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI790BADEA TudoraReactii redox pe electrozi de natura diferita; reducerea azotatului pe electrozi de cupru
1999A210000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI367CECLAN MihailPrincipii, instrumente si reguli de proiectare pentru reducerea investitiei de capital, emisiilor poluante si consumului de energie
1999A253000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI803MEGHEA AureliaOxidarea avansata a micropoluantilor prezenti in sursele de apa
1999A225000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI822EREMIA MirceaAnaliza stabilitatii de tensiune in see: asistent operator bazat pe tehnica arborilor de decizie
1999A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI129PREDESCU CristianCercetari privind eficientizarea arderii combustibililor lichizi inferiori la cuptoarele metalurgice prin utilizarea arzatoarelor ultrasonice si stabilirea efectelor ecologice si metalurgice rezultate
1999A245000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI579BRATIANU ConstantinModelarea si simularea numerica a proceselor termice din generatoarele de abur nucleare candu
1999A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI715BUZULOIU VasileIdentificarea automata a persoanelor dupa fotografii
1999A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI427STANESCU A.m.Proiectarea intagrata prin calculator a matritelor si porceselor de injectie utilizand platforme de inginerie concurenta
1999A250000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI209JINESCU ValeriuCercetari În vederea maririi omogenitatii termomecanice la extrudarea materialelor polimerice
1999A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI752IOAN DanielEfecte de camp electromagnetic in circuite electrice cu parametri distribuiti
1999A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI692ALAMOREANU ElenaCercetari privind modelarea comportarii compozitelor laminate stratificate la solicitari statice si dinamice, in vederea obtinerii unor placi subtiri penntru izolarea antivibratorie
1999A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI823PRISECARU TudorOptimizarea proceselor caracteristice ansamblului termoenergetic cazan - turbina, prin modelare numerica
1999A225000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI573IONESCU GabrielSenzori bazati pe fibre optice pentru marimi mecanice si termice
1999A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI677STEFĂNESCU RaduOptimizarea functionĂrii statiilor de pompare
1999A260000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI679GAVRILA HoriaMetode avansate de calcul numeric al campului magnetic in medii neliniare si cu histerezis
1999A235000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI662PAU Valentin CorneliuModelarea regimului de functionare dinamica a motorului electric pas cu pas, utilizat pentru actionarile electrohidraulice si prelucrarea bazelor de date teoretice si experimentale
1999A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI705MOREGA Alexandru-mihailAnaliza problemelor directa si inversa de electrocardiografie; tehnici si algoritmi de maping si reconstructie electrocardiografica
1999A250000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI601DUMITRACHE IonAgenti robotici colaborativi
1999A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI701DUMITRIU Lucia CristinaAnaliza simbolica a circuitelor electrice
1999A235000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI856RADULESCU GheorgheOptimizarea performantelor transmisiilor cu roti dintate prin considerarea ungerii ehd, a aditivarii si a transferului de caldura
1999A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI357ZAPCIU MironCercetari privind strategia alocarii optime a pieselor in sistemele flexibile de fabricatie
1999A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI682VLASE AurelianCercetari privind stabilirea relatiilor de calcul al vitezei de aschiere la frezarea otelurilor inoxidabile cu freza frontala coromant - faza a ii - a
1999A235000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI575MALANCIOIU OctavianStudiul transferului de caldura prin modele analitice pentru medii poroase si modelel electrice fundamentale in regim nestationar
1999A225000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI571CHISAMERA MihaiCercetari privind obtinerea fontelor cu grafit nodular de inalta plasticitate si tenacitate pentru destinatii speciale
1999A225000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI352MOHORA CristinaStrategii de optimizare prin simulare a conceptiei, fabricatiei si exploatarii echipamentelor productive in constructia de masini
1999A250000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI792IOVU HoriaSinteza unor noi rasini schimbatoare de ioni pe baza reactiilor de modificare chimica a copolimerilor stiren - dienici
1999A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI680IORDACHE MihaiAnaliza si proiectarea pe calculator a circuitelor electrice neliniare
1999A250000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI581GAVRILA Doina ElenaFenomene de degradare si de interfata in materialul compozit mica - epoxid - novolac, utilizat ca izolant in masinile electrice de c;a
1999A250000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI315BORANGIU TheodorCercetari privind realizarea unei noi generatii de controlere robot cu arhitectura deschisa hardware si software destinate principalelor clase de manipulatoare, constituind o platforma moderna de instruire in domeniul roboticii elaborare software
1999A260000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI785FLOAREA OctavianMetode moderne de exprimare si calcul a eficientei transferului de masa la contactarea in trepte
1999A250000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI734PASCOVICI Mircea DumitruStudiul teoretic si experimental al etansarilor perie
1999A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI671SPINEI FanicaParametrii unor structuri electromagnetice cu efect de camp
1999A250000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI788PROFIRESCU MarcelModelarea fenomenelor de transport in nanostructuri semiconductoare utilizand metoda monte carlo
1999A250000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI672HANTILA FloreaCalculul fortelor si rezolvarea ecuatiilor de echilibru dinamic in levitatia electromagnetica, cu magneti supraconductori
1999A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI602DUMITRIU SilviuTehnici inteligente in controlul miscarii
1999A240000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI51FIERBINTEANU VirgilGhid de proiectare si verificare a sigurantei podurilor la actiunea seismica
1999A225000UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI526ZAVOIANU FloreaMetodologie bazata pe fotogrammetrie digitala si teledetectie de Întocmire a hartilor digitale tridimensionale (3d)
1999A215000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA148DOBRA Traian ConstantinBiomateriale inalt performante pe baza de compusi intermetalici obtinute prin sinteza reactiva din pulberi elementare macinate/aliate mecanic
1999A233000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA163CANTA TraianCercetari privind modelarea matritarii de precizie prin utilizarea metodei elementului finit
1999A235000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA619NEDEVSCHI SergiuIntroducerea tehnologiei fpga in invatamantul, cercetarea si industria romaneasca
1999A230000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA617PANA TeodorSisteme de actionare vectoriala senzorless pentru automobile electrice direct drive, cu control inteligent (abs si antiskating) al distributiei vitezelor si cuplurilor
1999A235000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA629SALOMIE IoanCalcul mobil orientat pe obiecte in siteme distribuite
1999A250000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA13POP IoanReabilitarea cladirilor utilizind sisteme speciale de protectie antiseismica
1999A225000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA524NASCU HoreaSenzori termodiferentiali pentru determinarea compozitiei gazelor rezultate la analiza termica a carbunilor; faza pe 1999: integrarea in aparatura derivatografica a senzorilor temodiferentiali pentru analiza gazelor; studiul si elaborarea unor prototipuri
1999A235000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA149SOPORAN VasileCercetari privind optimizarea si conducerea proceselor care au loc la obtinerea pieselor turnate prin utilizarea modelarii numerice
1999A235000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA624TRIFA ViorelImplementarea comenzii in timp real a servomotorului cu reluctanta autocomutat cu alimentare ecologica din reteaua de c;a
1999A215000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA453LUPEA IulianCentru expert pentru modelare dinamica analiza modala experimentala si diagnoza vibro - acustica a robotilor industriali si a masinilor unelte
1999A225000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA141POPA AugustinReabilitarea fundatiilor pentru constructii social - culturale si industriale
1999A245000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA513HARDAU MihailStudii de optimizare a distributiei tensiunilor in elementele principale ale motoarelor termice si ale turbocompresoarelor
1999A225000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA643IMECS MariaImplementarea controlului vectorial al actionarilor electrice de curent alternativ pe procesoare de semnal (dsp) in virgula fixa (tms320c50) si virgula mobila (tms320c30)
1999A210000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA3BORS IacobCalculul placilor plane avind contur divers
1999A225000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA446HANDRA-LUCA ViorelCercetari privind robotica medicala si aplicatii in protezarea si endoprotezarea aparatului locomotor uman
1999A240000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA138OLARIU IoanProtectia antiseismica a constructiilor prin izolarea bazei si disiparea energiei
1999A230000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA155BEJAN MirceaProiectarea optimala a batiurilor utilajelor
1999A240000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA517POPOVICI Tudor LiviuInstalatii pentru reducerea continutului de particule in suspensie si a microorganismelor din aer in incaperi curate din medicina si farmacie
1999A250000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA515KOPENETZ LudovicProbleme speciale de analiza si realizare a structurilor cu membrane si cabluri
1999A227000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA510CHISALITA AdrianCriterii analitice si procedee numerice pentru identificarea raspunsului haotic al sistemelor dinamice
1999A229000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA509MATIES VistrianCercetari privind realizarea unor elemente de executie compatibile cu tehnologia mecatronica
1999A230000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA12IGNAT IosifProiectarea unui suport software pentru programarea distribuita bazata pe obiecte
1999A245000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA165DEMCO Dan EugenDinamica moleculara in retele macromoleculare investigata prin metode moderne de rezonanta magnetica nucleara
1999A260000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA642PUSZTAI KalmanCercetari privind managementul retelelor de calculatoare universitare si industriale
1999A230000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA450ROS Olimpia RodicaCercetari privind introducerea proiectarii ecologice in constructia de masini (tema nr; 22 cod 40 din 1998) - continuare anul ii
1999A238000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA159ORBAN Radu LiviuMateriale structurale sinterizate feroase de inalta rezistenta pentru industria de autovehicule
1999A235000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA15MOGA PetruStudiu privind protectia si reabilitarea structurilor metalice
1999A225000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA615CHINDRIS MirceaStudiul sistemelor energetice dezechilibrate in regim nesinusoidal
1999A250000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA14PACURAR VasileRecomandari privind calculul stalpilor cu sectiune mixta otel - beton
1999A260000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA17BUCUR IldikoStudiul precomprimarii exterioare a elementelor si structurilor din beton armat
1999A240000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA452CATARIG AlexandruStructuri metalice plane si spatiale cu zone de imbinare semirigide; analiza neliniara statica, dinamica si la stabilitate
1999A250000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA451BALC Nicolae-octavianCercetari privind utilizarea tehnicilor de fabricare rapida a prototipurilor si a tomografiei computerizate la fabricarea implantelor ortopedice si maxilofaciale
1999A210000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA5BIA CornelStudiul comportarii barelor si placilor supuse actiunilor concentrate, utilizind distributia dirac si transformata laplace
1999A232000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA632LAZEA GheorgheSisteme de control a pozitiei pentru roboti mobili (mauro - mobile autonomous robots - positioning systems)
1999A230000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA613BIRIS IoanCercetari privind formarea ultrasonica si arderea emulsiilor apa - combustibil lichid
1999A215000UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA468BORZAN MarianCercetari privind influenta sculei de ordinul ii la prelucrarea melcilor riglati
1999A232500UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA635MAN Teodor EugenStudii de drenaj cu propuneri de tuburi de drenaj, materiale filtrante si solutii de drenaj pentru zona cu exces de umiditate din nord vestul tarii:jud;maramures
1999A260000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA79TANASE Mihail EugenCercetari teoretice si experimentale privind determinarea caracteristicilor miscarii in medii lichide si gazoase cu ajutorul ultrasunetelor
1999A215000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA95DUMITRESCU CristianDirectii in proiectarea locuintei contemporane rezultate din relationarea cu facrorii de mediu; casa ecologica
1999A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA60DRAGULESCU Doina -mariaPlanificarea si generarea miscarii robotilor mobili intr - un spatiu cu obstacole
1999A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA594DRAGHICI George EmilianDezvoltarea de metode si mijloace de conceptie integrata a produsului, proceselor si sistemelor de fabricatie, de gestiune integrata a productiei si calitatii, in vederea cresterii flexibilitatii, reactivitatii si competitivitatii intreprinderilor
1999A225000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA119BRINDEU LiviuModelarea si optimizarea comportarii structurilor mecanice supuse ciocnirilor; faza iii, 1999: stabilirea metodologiei si a algoritmilor pentru optimizarea constructiei structurilor mecanice supuse ciocnirii
1999A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA567BOLDEA MarianCercetari asupra prelucrarii si recunoasterii automate a vorbirii continue (anul ii)
1999A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA80BARGLAZAN MirceaMetode moderne de calcul hidrodinamic a turbomasinilor
1999A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA123CRISAN SeverCercetari privind senzori magnetooptici, electrooptici, piezoelectrici, optoelectronici si interfatarea lor cu tehnica de calcul
1999A225000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA78NICA Craciun MihaiCercetarea, conceptia si realizarea unor sisteme experimentale pentru studiul procedeelor de prelucrare prin eroziune electrica, electrochimica, rupere de contact electric, eroziune complexa si cu ultrasunete
1999A220000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA593CIOARA Titus GheorgheStudii teoretice si cercetari experimentale in domeniul vibratiilor structurilor mecanice utilizand metode si tehnici de analiza modala;faza1999: metode hibride de modelare dinamica, experimental - analitice
1999A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA120PREITL StefanDezvoltarea unor structuri de conducere si metode de proiectare a regulatoarelor pentru sisteme de actionare electrica
1999A225000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA623GIONCU VictorMetoda pentru verificarea directa a ductilitatii structurilor metalice;factorii care influenteaza ductilitatea si studii parametrice
1999A230000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA65SANTĂU Ioan EmilCercetĂri aerodinamice privind dÂrele (siajul)turbinelor eoliene
1999A225000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA82PETCA GheorgheReactivi si tehnologii noi in vederea realizarii indicilor de calitate ai apei potabile
1999A240000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA103MADARAS LucianMijloace si metode pentru incercarea transmisiilor mecanice si a componentelor acestora
1999A250000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA61SORA IoanSimularea incalzirii prin inductie electromagnetica a pieselor cilindrice masive, feromagnetice, cu punct curie
1999A250000UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA73STOIAN ValeriuOptimizarea proiectarii si alcatuirii constructiilor civile si industriale din beton armat si cu strustura mixta otel - beton
1999A225000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI245CRETU SpiridonGriparea elementelor in contact cu rostogolire, cu aplicatii la rulmenti
1999A255000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI339NITESCU EftimieNoi tipuri de amenajari si instalatii ecologice destinate folosirii in imbunatatiri funciare a disponibilului de ape geotermale din romania
1999A225000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI254BERCEA MihaiCercetari privind influenta solicitarilor statice si ciclice asupra tensiunilor remanente din imbinarile sudate, cat si asupra parametrilor fizico - mecanici ai materialului
1999A240000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI229CANTEMIR LorinModelarea starilor de defectare ale unui sistem electromecanic echipat cu motor liniar de inductie, utilizind retele neuro - fuzzy
1999A220000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI252BERCEA IoanStudiul cinematicii si dinamicii rulmentilor radial - oscilanti cu role butoi, cu implicatii asupra efectelor termice si a transferului de caldura
1999A245000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI206STATESCU FlorianStudiul conditiilor de dispersie a unor substante chimice in sol
1999A250000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI359HULEA VasileStudiul oxidarii selective cu apa oxigenata catalizata de site moleculare redox pentru aplicatii in sintezele organice nepoluante
1999A240000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI533CISMARU CorneliuCercetari privind gestiunea În timp real a secetelor agricole, bazata pe utilizarea irigatiilor
1999A250000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI244BOTAN CorneliuSisteme evoluate de conducere a actionarilor electrice
1999A220000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI563MERTICARU VasileStrategii si algoritmi pentru ameliorarea indicilor dinamici de calitate a mecanismelor si masinilor (randament mecanic mediu, coeficienti de pierderi in cuplele cinematice, coeficienti de multiplicare a fortei, vibratii)
1999A233000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI329PRECUPANU DanOptimizarea calculului privind determinarea tensiunilor si deformatilor barelor cu pereti subtiri la rasucirea impiedecata
1999A228000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI364SIMINICEANU IlieTehnologii cu ciclu inchis: tratarea fotochimica a apei
1999A245000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI200TARANU NicolaeModernizarea structurilor ingineresti prin utilizarea materialelor compozite armate cu fibre; etapa iii - a imbinarea elementelor
1999A250000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI264VOICU MihailUtilizarea sistemelor de vedere artificiala in conducerea robotilor industriali
1999A230000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI356GAVRILAS IoanModernizarea acoperisurilor la cladirile din invatamÂnt, pentru cresterea durabilitatii si a calitatilor de izolare
1999A221000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI255ATANASIU VirgilOptimizarea modificarii danturii in vederea minimizarii raspunsului dinamic la angrenaje cilindrice cu dantura inclinata
1999A220000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI565PLAHTEANU BorisCercetari privind dezvoltarea unui sistem expert pentru proiectarea tehnologiilor de prelucrare electrochimica
1999A225000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI270CURTEANU SilviaModelarea si simularea polimerizarii radicalice În conditiile manifestarii efectelor de gel si vitrifiere
1999A216000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI250BRAHA VasileCercetari teoretice si experimentale privind cresterea calitatii pieselor in urma deformarii plastice superficiale cu varfuri sferice de diamant
1999A220000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI253BELOUSOV VitalieCercetari privind dezvoltarea sculelor cu ascutire continua si implementarea lor industriala
1999A230000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI246BRUDARU OctavMasive sistolice pentru operatii aritmetice, evaluarea si aproximarea functiilor reale si fuzzy si implementarea algoritmilor de compresie
1999A230000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI210STEFANESCU Dan PredaMetodologie de stabilire a caracteristicilor de permeabilitate termica a puntilor termice liniare si punctuale metalice
1999A215000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI228HOSTIUC LiviuCresterea performantelor de durabilitate si capacitate portanta a rulmentilor radiali cu miscare de oscilatie armonica si non - armonica;( observatie: aceasta tema a fost inceputa cu o prima etapa in contractul c;n;c;s;u; cod 501/1998)
1999A240000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI360GIURMA IonSolutii constructive eficiente de amenajare a formatiunilor torentiale
1999A250000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI233CRETU MihaiImplementarea prelucrarii neuronale in sisteme de masura si control de tip virtual cu aplicatii in domeniul proceselor industriale
1999A260000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI319AXINTE ElenaStudiul conditiilor de experimentare si a metodelor de masura În tunel cu strat limita privind actiunea dinamica a vintului asupra constructiilor si actualizarea tunelului seco2
1999A220000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI316ATANASIU Gabriela MariaReducerea riscului seismic la cladiri din beton armat si zidarie prin simulare si control structural
1999A220000UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI214DIMA MihaiContributii si conceptii privind dezvoltarea si folosirea surselor de energie regenerabila prin valorificarea deseurilor organice cu impact deosebit asupra calitatii mediului
1999A240000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV36PERES GheorgheCercetari experimentale si teoretice privind posibilitatile de reducere a consumului de combustibil al autovehiculelor prin optimizarea traficului rutier urban - faza ii - cercetari În vederea stabilirii corelatiilor dintre parametrii fluxurilor rutiere
1999A235000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV30CRISTEA LucianaPerfectionarea structurii automatului de control a inelelor pentru rulmentii conici
1999A227000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV20MUNTEANU AlexandruCercetari privind comportarea la uzare si coroziune a straturilor aderente - dure, depuse pe piese si scule, prin procedee de tip p;v;d; si c;v;d; asistate de plasma
1999A230000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV42MOGAN Ghoerghe LeonteProiectarea asistata de calculator a organelor de masini cu metoda elementelor finite (faza ii 1998: analiza liniara si neliniara cu mef a elementelor masinilor cu miscare de rotatie)
1999A220000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV47STARETU IonelMecanisme antropomorfe de prehensiune pentru roboti si protezarea mainii umane; optimizarea proiectarii structural - constructive
1999A240000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV48JULA AurelCercetari teoretice si experimentale in vederea realizarii unui nou tip de cuplaj elastic si de siguranta; faza a iii - a determinari experimentale si implementarea noului tip de cuplaj elastic si de siguranta in cadrul transmisiilor mecanice
1999A225000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV26CRUCIAT PetruModernizarea masinilor de rectificat; restructurarea sistemului de avans
1999A228000UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV21GIACOMELLI IoanSenzori cu zgomote (de joasa frecventa barkhausen) pentru controlul nedistructiv a suprafetelor decarburate
1999A344855UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA31MITU SorinAlteritate si imaginar social În transilvania În secolul al xix - lea
1999A329155UNIVERSITATEA BUCURESTI100NISTOR VladIpostazele barbariei
1999A354500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA133BORCILA MirceaDictionar conceptual al lingvisticii integrale
1999A340500ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI55ROSCA IonNoi paradigme ale managementului modern al intreprinderii - intranet
1999A344155UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA134VESE VasileElite politice În transilvania 1900 - 1965
1999A334155UNIVERSITATEA BUCURESTI122VELTER TiberiuPolitica marii britanii fata de statele balcanice intre anii 1913 - 1924; studiu de caz:romania
1999A334500UNIVERSITATEA BUCURESTI116SANDU DumitruMortalitate diferentiala si dezvoltare regionala
1999A334155UNIVERSITATEA ORADEA1STEFANESCU BarbuEvolutia comunitatilor romÂnesti din ungaria În secolele xix - xx
1999A340500ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI72MARIN DumitruCercetari privind asigurarea echilibrului si eficientei pareto În sistemele economice
1999A344155UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA-IULIA84PAUL IuliuCulturi si complexe culturale neoeneolitice si in epoca bronzului in translivania centrala si de sud
1999A342500ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI83SMEUREANU IonCercetari privind noi forme de munca În societatea informationala; premise oportunitati si implicatii ale introducerii lor În romÂnia
1999A336500UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI62AFLOROAEI StefanDepasirea modernitatii si sarcina gÎndirii; michel foucault (teza de doctorat)
1999A345500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA19MARGA AndreiTraditie si spiritualitate europeana; premizele intelectuale ale integrarii europene
1999A344155UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA27ISACU Aurel-danCeramica provinciala romana din castrele si vici militare ale daciei porolissensis
1999A323500ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI88BODEA Constanta-nicoletaContributii privind asistarea deciziilor financiare cu ajutorul retelelor neuronale
1999A322500ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI106VERBONCU IonContributii privind reabilitarea manageriala a firmelor romanesti
1999A325500ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI98VOINEAGU VirgilPachete de programe pentru implementarea metodologiei de analiza a datelor cu aplicatii În domeniul muncii si protectiei sociale
1999A342500UNIVERSITATEA BUCURESTI12PAUN EmilPedagogica - online
1999A315500UNIVERSITATEA BUCURESTI6BIDU VRANCEANU AngelaLexic comun lexic specializat
1999A37500UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA49SÂRBU RichardDialectul istroromÂn; studii i
1999A340500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA140STANEANU GheorgheImpozitele si implicatiile lor asupra vietii economico sociale
1999A342500ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI131NEGUT SilviuImpactul introducerii euro asupra tarilor din europa centrala si de est; studiu de caz romania
1999A340500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA23RUSU Maria LuciaAlternative de optimizare a managementului calitatii totale cu ajutorul aplicatiilor informatice
1999A334155UNIVERSITATEA BUCURESTI147BREZEANU StelianRomanii la anul 1000; etnie, limba si civilizatie materiala
1999A352500ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI110RATIU - SUCIU CameliaSimulari manageriale complexe pentru activitatea firmelor
1999A336500ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI87STANCIULESCU Gabriela CeciliaCercetari exploratorii si explicative privind dezvoltarea durabila a turismului in tarile riverane marii negre
1999A332500ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI104BOLDUR LATESCU GheorgheUtilizarea metodelor si tehnicilor de recunoastere a formelor În analiza si predictia economico - financiara
1999A325500ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI56MIHALCA Rodica LiviaStudiu privind organizatia virtuala
1999A320500UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA93JUGANARU MarianaStudiu privind oferta de servicii turistice in statiunile de pe litoralul romanesc
1999A329155ACADEMIA DE POLITIE ALEXANDRU IOAN CUZA BUCURESTI123DOGARU M.Heraldica romaneasca
1999A350500ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI117ROSCA IoanContributii la analiza, proiectarea si realizarea sistemelor informatice financiar bancare
1999A342500UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI65ZAIT DumitruImpactul managementului intercultural asupra stiintelor de gestiune si cooperarii economice est - vest
1999A320500ACADEMIA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT BUCURESTI2NENCIU GeorgetaStudiul alternatei optime dintre efortul fizic si refacerea dupa efort in vederea optimizarii cresterii capacitatii de efort fizic
1999A330500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA139GHISOIU Medy MagdalenaSisteme si structuri noi de reducere a somajului
1999A340500UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA42BIZEREA Marius DorinStudiu privind dezvoltarea agro - turismului ecologic În banat aplicatie pentru zona geografica deal munte
1999A320500UNIVERSITATEA CRAIOVA38DOGARU IonIntermedierea in dreptul comercial intern si international
1999A335500ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI108BADESCU AdrianEvaluarea impactului informatiei incomplete si imperfecte asupra procesului decizional al firmei
1999A315500UNIVERSITATEA NATIONALA DE MUZICA BUCURESTI78COSMA MihaiAnalizarea si prezentarea in varianta multimedia a operei oedip de george enescu
1999A348820UNIVERSITATEA CRAIOVA37CONSTANTINESCU DumitruManagementul informatizarii facultatii de stiinte economice din craiova
1999A315500UNIVERSITATEA ORADEA13HANTIU IacobStudiul modalitatilor eficiente de atragere a tineretului pentru ocuparea timpului liber prin practicarea sportului recreativ În vederea cresterii capacitatii de performanta ocupationala
1999A315500UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA94PLOAE VictorStudiul corelatiilor dintre preturi in economia romaneasca;fundamentele politicii de preturi in perioada de tranzitie
1999A324155UNIVERSITATEA ORADEA16HORGA IoanModele familiale si stategii maritale in nord - vestul romaniei la sfarsitul secolului al xix - lea si inceputul secolului al xx - lea; situatia din dieceza greco - catolica de oradea
1999A310500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA11CATANA DoinaTranzitia culturii intreprinderilor din romania
1999A325500ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI54MITRUT ConstantinCercetari privind instrumente avansate de optimizare evolutionista si modelare stochastica in previziunea economico - financiara si fiabilitate
1999A332500UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI58MIFTODE VasileForme specifice de interventie si protectie a familiilor defavorizate
1999A322500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA20PAMFIL Alina MariaRedimensionarea didacticii literaturii din perspectiva teoriilor receptarii
1999A335500UNIVERSITATEA BUCURESTI118POP Lucian BucurProfiluri valorice nationale in perspectiva comparativa
1999A310500UNIVERSITATEA BACAU102GHENADI VasileObiectivizarea studierii jocurilor sportive: baschet, fotbal, handbal, volei, prin intermediul multimedia in invatamantul superior de profil
1999A326500UNIVERSITATEA ORADEA15BONCHIS ElenaIdentitatea psihosexuala la adolescentii din casa de copii; investigarea modului de reprezentare a relatiilor intime
1999A330500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA4CONSTANTINESCU CarmenModelarea utilizarii strategice a tehnologiei informatiei in scopul atingerii avantajului competitiv al organizatiei
1999A340500ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI107SERBAN RaduCercetari privind optimizarea deciziilor firmelor În conditii de concurenta perfecta si imperfecta
1999A342500ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI130POPA IoanPrivatizarea si restructurarea sistemului financiar in romania, o abordare in context est european
1999A330500UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA43IONESCU GheorgheStudiu privind cultura organizationala si managementul tranzitiei
1999A332500UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA127GYURCSIK MargaretaRomÂnia si lumea francofona contemporana; studii interculturale
1999A320500ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI82IONITA Cristina ClaudiaPerfectionarea sistemului de evaluare a performantelor scolare in mediul universitar prin utilizarea tehnologiilor informatice
1999A338500UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA ION LUCA CARAGIALE BUCURESTI124GHERGHINESCU MirceaAtelier de creatie pentru proiecte de sinteza
1999A320500SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE BUCURESTI121PIRVULESCU Cristian RomulusSocietate si politicĂ; institutii si comportamente politice În tranzitia romÂneascĂ
1999A335500UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI63IACOB LuminitaOptimizarea procesului de orientare scolara si profesionala prin intermediul constituirii unei metodologii psihologice standard
1999A320500UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI64IACOB IoanProiectarea, producerea si dezvoltarea de software educational in domeniul educatiei fizice si a sportului
1999A335500UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI66COZMA TeodorProiectarea, promovarea si managementul unor strategii psihopedagogice cu privire la introducerea pe scarĂ largĂ a educatiei integrate În sistemul de ÎnvatĂmÂnt din tara noastrĂ
1999A340500UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI67ANDONE IoanSisteme inteligente in contabilitate
1999A310500UNIVERSITATEA BUCURESTI113STEFANESCU StefanMetode cantitative de investigare si masurare a realitatii sociale; aplicatii in stiintele socio umane
1999A315500UNIVERSITATEA BACAU51RAVEICA GabrielaCercetari privind rolul cronobiologiei În tratamentul kinetoterapeutic
1999A324500UNIVERSITATEA ORADEA14CHIPEA FloareFemeia În contextul schimbarii; statusuri, roluri, identitati; studiu sociologic În crisana
1999A330500UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI146IONESCU Victor RomeoEvolutia economico sociala la nivel regional; studiu de caz: judetele galati, braila si tulcea
1999A310500UNIVERSITATEA CRAIOVA75RINDERU IonPotentialul biomotric al studentilor universitatii din craiova, corelatia cu gradul de constientizare si activism
1999A335500UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV109POPESCU MariaCercetari asupra conceperii si reconceperii echipamentelor in constructia de masini, in perspectiva dezvoltarii durabile
1999A347500ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI73CENUSA GheorgheModelarea comportamentului fenomenelor economico financiare În conditii de risc si incertitudine
1999A334500SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE BUCURESTI115MIROIU MihaelaDezvoltarea societatii civile si politice În romÂnia; premise si perspective
1999A370500UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI59IRIMIA DumitruDictionarul limbajului poetic eminescian
1999A370500UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI68ANDRIESCU AlexandruMonumenta linguae dacoromanorum; biblia 1688; psaltirea
1999A349500UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI61NECULAU AdrianSaracia - aspecte psihosociale
1999A325500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA21IONESCU ToaderAspecte ale literaturii si gandirii economice romanesti in secolele xix - xx
1999A344155UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA30GYEMANT LadislauLimba si cultura ebraica În romÂnia
1999A354155UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA32BARBULESCU MihaiFuneraria dacoromana; arheologia funerara a daciei romane
1999A337155UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA29LEB Ioan-vasileTeologie si cultura transilvana in contextul spirit; europene in sec; xvi - xix
1999A360500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA143CHERATA SandaRealizarea asistata de calculator a concordantelor limbii poetice romanesti concord
1999A332700UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA69PREDA Vasile LiviuMetodologia interventiei precoce la copiii cu cerinte educative speciale (deficienti senzoriali si mintali)
1999A354155UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA17RADOSAV DoruRezistenta anticomunista din romania; 1945 - 1989; cercetare de istorie orala
1999A325500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA26ROSCA TeodorGestiunea riscului in banci si pentru plasamentele efectuate pe pietele de capital
1999A355500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA136ROTARIU TraianBaza de date socio - demografice asupra localitatilor din transilvania
1999A360500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA132POP IoanDictionar analitic de opere literare romanesti, volumul iii, literele m - p
1999A356500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA18RACOVITAN Dan MihaiCercetari privind utilizarea sistemelor de calcul pentru implementarea prin metode clasice si bazate pe inteligenta artificiala a instruirii În domeniul informaticii economice si de afaceri
1999A340500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA77SZAMOSKOZI StefanEvaluarea potentialului intelectual la copiii cu trebuinte educative speciale
1999A320500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA135TEPPERBERG Helga MariaEnciclopedia relatiilor culturale romano - italiene ercir
1999A347500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA142TULAI ConstantinElaborarea si executarea tabloului de trezorerie al firmei; echilibrul financiar al firmei
1999A337500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA137MIHU AchimTranzitia de la traditional la modern in muntii apuseni
1999A360500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA141NITCHI Ioan StefanCercetari privind utilizarea metodelor analitice precum si a celor bazate pe inteligenta artificiala destinate unor sisteme suport de decizie În informatica economica si de afaceri
1999A334500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA24PITARIU HoriaDiagnoza organizationala in contextul schimbarilor sociale si economice; teorii, modele, metode de investigare si optimizare a managementului resurselor umane
1999A371500UNIVERSITATEA BUCURESTI120ZAMFIR CatalinSaraci si saracie in romania
1999A352500UNIVERSITATEA BUCURESTI119PREDA MarianPerceptii colective ale politicilor sociale; legitimitate si sustenabilitate politica
1999A358500UNIVERSITATEA BUCURESTI90MARGINEAN IoanDinamica structurii sociale În perioada de tranzitie
1999A319155UNIVERSITATEA BUCURESTI101LUKACS AntalTara fagarasului in secolele xii - xvii
1999A315500UNIVERSITATEA BUCURESTI99BARNEA AlexandruAdmclisi; asezarea romana si romano - bizantina (sec; ii - vi d;chr;)
1999A332500UNIVERSITATEA BUCURESTI112DRAGAN IoanTeleviziunea si societatea comunicarea televizuala, televiziunea publica si televiziunile private in romania
1999A320500UNIVERSITATEA CRAIOVA76DOBRINESCU Valeriu FlorinIstoria diplomatiei romane, dictionarul diplomatilor; 1859 - 2000
1999A345500UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA9CANDEA DanArmonizarea elementelor fundamentale ale organizatiilor prin inovarea organizationala, cale a obtinerii avantajului competitiv pe termen lung
1999A347500UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI97RUSU CostacheModele, elemente metodologice si tehnici de realizare a sistemelor flexibile de asamblare prin evaluarea si selectia gamelor de asamblare multiple
1999A318500UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE145RADU T. IonModel curricular al formarii institutiilor in colegii universitare pedagogice
1999A334155UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE144CARCIUMARU MarinDinamica si ecologia societatii preistorice in perspectiva cercetarii interdisciplinare; evolutia relatiilor om - mediu; studiu interdisciplinar
1999A4101700UNIVERSITATEA BUCURESTI30FLONTA Maria-luizaFiziologia canalului de k implicat in mentinerea potentialului de repaus neuronal in axonul de sobolan; faza 1999 : cinetica de inactivare si efectul glibenclamidei
1999A446600UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE33GÂSTESCU PetreStudiul geografic al resurselor de apa din romÂnia in conceptia dezvoltarii durabilefaza 1999 - analiza resurselor de apa pe unitati majore de relief (munte, deal, câmpie_
1999A430600UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI136CECLAN Rodica ElenaModelarea procesului de epurare biologica in strat fix a apelor reziduale municipale
1999A440600UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI72DUMITRASCU Nicoleta-vioricaEvaluarea biocompatibilitatii unor materiale polimere de interes medical dupa tratamentul cu plasma descarcarii corona
1999A435600UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA122BUCUR IoanAspecte ale sedimentarii, analiza de facies si structurarea secventiala a depozitelor carbonatice mezozoice si tertiare din arealul carpatic si sectoare adiacente; comparatii cu alte regiuni tethysiene
1999A440600UNIVERSITATEA BUCURESTI116VESPREMEANU EmilInfluenta schimbarilor sistemului atmosfera mare uscat din spatiul litoral romanesc al marii negre asupra evolutiei tarmului deltaic si lagunar
1999A413600UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA63URDEA PetruStudiul proceselor morfodinamice actuale din zona alpina a carpatilor meridionali, din perspectiva gestiunii durabile a zonelor montane
1999A435600UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA48MARZA IoanStudiul formaȚiunilor geologice cuprinse Între vĂile: geoagiu (est) Și vĂliȘoara, luncoi (vest), În vederea evidenȚierii substanȚelor minerale cu valoare gemologicĂ
1999A425600UNIVERSITATEA BUCURESTI109PANAIOTU Cristian-georgeStudiul paleomagnetic al rocilor miocene din munȚii apuseni
1999A430600UNIVERSITATEA BUCURESTI142ILINCA GheorgheMetode computationale in mineralogia sulfurilor si sulfosarurilor
1999A445600UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE149BALTEANU DanHazardele geomorfologice si calitatea mediului din subcarpati si din podisul getic - sectorul cuprins intre olt si dambovita
1999A435600UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA45CODREA Vlad AurelAnaliza modificarilor paleoambientale la limita eocen - oligocen in transilvania si semnificatiile acestora in cadrul general euroasiatic
1999A420600UNIVERSITATEA BUCURESTI67ZAHARIA LilianaStudiul resurselor de apa din carpatii si subcarpatii curburii in vederea optimizarii valorificarii lor pentru alimentarea populatiei din judetele aferente regiunii
1999A410600UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI70POPESCU MihailTehnologii informationale in analiza instabilitatii masivelor de pamint si a masurilor de stabilizare
1999A420600UNIVERSITATEA ORADEA3BENTE FlorianProiect de amenajare turistica a bazinului hidrografic al crisului alb
1999A465600UNIVERSITATEA BUCURESTI110ANASTASIU NicolaeModele de facies ale formatiunilor sedimentare din orogenul si avantfosa carpatica
1999A420600UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI75IATU CorneliuExtinderea recenta a asezarilor si factorii de risc morfologic in judetul iasi
1999A410600UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA41EFROS VasileElaborarea parametrilor de evaluare turistica a peisajului bucovinei si posibilitatile de aplicare În procesul didactic universitar
1999A410600UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV22CIUBOTARU ArcadieCercetĂri privind stabilirea normelor de timp si a costurilor pentru lucrĂrile de protecȚie ecologicĂ a pĂdurilor
1999A4100600UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA135POPESCU OctavianControlul exprimarii genei pentru enolaza la cianobacterii, toxoplasma gondii si protiste capabile de fotosinteza oxigenica - implicatii functionale si filogenetice
1999A450600UNIVERSITATEA BUCURESTI97GAVRILA LucianOrganizare genomica si restructurari cromozomale in sisteme politene la diptere
1999A425600UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA92RADOANE MariaActivitati aplicative ale studentilor pentru cunoasterea potentialului geomorfologic al terenurilor afectate de ravenari din podisul moldovei
1999A420600UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI31GORDUZA Valeria-martaSorbenti modificati cu coloranti recuperati din ape uzate, cu aplicatii in analiza de urme, procese de depoluare si separari de interes biotehnologic
1999A430600UNIVERSITATEA ORADEA1MAHARA GheorgheRegimul precipitatiilor În bazinul crisurilor si influenta sa asupra scurgerii lichide
1999A430600UNIVERSITATEA BUCURESTI9STOIAN VeronicaMarkeri citogenetici in studiul variabilitatii naturale si/sau induse, intra - si interspecifice in tribul triticeae
1999A420600UNIVERSITATEA BUCURESTI138POPESCU RodicaStudiul geochimic al impactului haldelor de minereuri radioactive asupra mediului inconjurator
1999A415600UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA54IMBROANE Alexandru MirceaImplementarea unui proiect pilot de tip gis urban, privind modul de utilizare a cladirilor din zona centrala a municipiului cluj - napoca
1999A420600UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI76MUNTELE IonelImpactul noilor structuri agrare asupra dezvoltarii durabile a asezarilor rurale din judetul iasi
1999A440600UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA145PETERFI Leontin Stefan EugenCercetari ultrastructurale si moleculare cu implicatii În filogenia genului euglena
1999A455600UNIVERSITATEA BUCURESTI46MESTER RaduEfectul exercitat in vitro de agenti antioxidanti asupra functionalitatii unor celule ale sistemului imun uman
1999A480600UNIVERSITATEA BUCURESTI4IORDACHESCU DanaSepararea unor inhibitori naturali ai enzimelor proteolitice din surse vegetale in scopuri biotehnologice
1999A435600UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA51GHERGARI LucretiaCercetari privind microstructura, microtextura si compozitia fazala a produselor de ceramica fina procesate prin tratamente termice rapide
1999A425600UNIVERSITATEA DE NORD BAIA-MARE65OROS VasileCercetari asupra actiunii geomicrobiologice in depozitele de deseuri miniere si a efectelor asupra ecosistemelor in zona baia mare
1999A430600UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA56SCHREIBER Wielfried EckartDinamica peisajelor geografice În partea de vest a campiei transilvaniei
1999A425600UNIVERSITATEA BUCURESTI87MIHAESCU GrigoreApoptoza - o consecinȚĂ posibilĂ a interacȚiunii virusului influenza cu substratul celular
1999A460600UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA57DRAGAN-BULARDA MihaiCercetari de geomicrobiologie si enzimologie a zonelor subterane (pesteri si soluri ingropate) - dovezi ale persistentei vietii in conditii extreme
1999A420600UNIVERSITATEA BUCURESTI86ANDREI MarinEmbriogeneza zigotica la gymnospermae
1999A420600UNIVERSITATEA BUCURESTI120ZAMFIRESCU FlorianSimularea numerica a conditiilor geologice si hidrogeologice ale bazinului hidrogeologic al lacului techirghiol
1999A420600UNIVERSITATEA BUCURESTI103TOMA NicolaeMecanismele celulare si moleculare ale interactiei gazda patogen faza pentr 1999 - stdudiul biologiei si patogenezei unor specii de helminthosporium parazite pe hordeum vulgare si zea mays
1999A430600UNIVERSITATEA ORADEA18JOSAN NicolaeRiscurile naturale ai antropice din bazinul hidrografic barcau
1999A425600UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI82BEJENARU LuminitaStudii anatomice si histologice privind dezvoltarea la unele specii de pesti, corelativ cu modificarea unor factori de mediu
1999A430600UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI78STEFAN NicolaeBiodiversitatea fitocenologica din obcinele bucovinei
1999A430600UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI79HEFCO VasileRolul sistemului colinergic si interactiunea sa cu unele sisteme monoaminergice in procesul de invatare si memorie
1999A420600UNIVERSITATEA BUCURESTI28VOICA ConstantinUtilizarea algelor unicelulare ca model biologic pentru determinarea influentei erbicidelor asupra proceselor fiziologice ale plantelor
1999A460600UNIVERSITATEA BUCURESTI68VASSU TatianaCaracterizarea genetica, incadrarea taxonomica si ameliorararea prin tehnici de biologie moleculara a unor tulpini de bacterii lactice utilizate ca probiotice
1999A425600UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA146CHECIU IacobInvestigarea potentialului teratogen si a mecanismelor patogenetice ale cu2+ la embrionul tÂnar de vertebrate
1999A420600UNIVERSITATEA BACAU64GHIORGHITA GoguManipularea genomului in culturi in vitro prin andogeneza si ginogeneza experimentala, in vederea obtinerii de material biologic utilizabil in ameliorarea plantelor
1999A420600UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA50ONAC Bogdan PetroniuGeocronologia si mineralogia depozitelor cuaternare din nord - vestul romaniei
1999A460600UNIVERSITATEA BUCURESTI141POPESCU GheorgheMineralogia si continutul in metale grele ale prafului din marile aglomerari urbane; studiul prafului din orasul bucuresti, cartierul pantelimon (neferal)
1999A420600UNIVERSITATEA CRAIOVA61CORNEANU GabrielStabilirea capacitatii antimutagene si/sau anticarcinogene a extractelor pure din specii de nigella (raqnunculaceae); posibilitati de obtinere a unor produse anticarcinogene noi
1999A425600UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA19SANDU Doina-victoriaEfectele secundare sistemice ale dermocorticoizilor ( dermovate, locoid, fluocinolon - acetonid - n) la nivelul axului hipotalamo - hipofizo - corticosuprarenalian
1999A443600UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI80MITITIUC MihaiStudii de conservare a genofondului de plante rare si ocrotite, introducerea si aclimatizarea lor În gradina botanica iasi faza 1999: - cercetari microstationale in situ si ex situ
1999A450600UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI81MUSTATA GheorgheCercetari privind existenta si concentrarea unor izotopi radioactivi pe traiectoria lanturilor trofice caracteristice biocenozelor marii negre din zona agigea - eforie; faza1999 concentrarea izotopilor radioactivi in corpul consumatorilor fitofagi si zoofag
1999A495600UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI84CHIFU ToaderCercetari pentru cunoasterea biodiversitatii din bazinul prutului
1999A480600UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI74MURARIU TitusGeochimia, geotermometria si potentialul metalogenetic al pegmatitelor din romania
1999A470600UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI83TOMA ConstantinFaza 1999: influenta diferitilor poluanti atmosferici asupra unor plante de interes economic, la nivel tisular, celular si subcelular; modificari morfoanatomice, fiziologice si biochimice ( ii; angiosperme)
1999A471350UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI77ION IordacheStudiul complex al ariilor protejate din moldova si a situatiei lor actuale (jud; neamt - 1999)
1999A445600UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI73LUPASCU GheorgheStructura, tipologia si dinamica peisajului geografic din grupa nordica a carpatilor orientali
1999A443600UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA132TARBA CorneliuInterrelatii structural_functionale, la nivel celular, in proliferarea peroxizomala indusa de fibrati
1999A420600UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA124TRIFU MihaiCercetari fitofiziologice si microbiologice asupra unor procese metabolice si enzimatice la plante
1999A490600UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA55MAC IoanOrganizarea spatiului geografic;cÂmpul de investigare: depresiunea transilvaniei
1999A425600UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA59GHIRA Ioan ValeriuCartarea herpetofaunei din transilvania in scopul caracterizarii si protejarii biodiversitatii ecosistemelor din aceasta zona
1999A460600UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA126CRACIUN ConstantinCorelatii structural - functionale endocrino - metabolice la nivel sistemic ale unor glucocorticoizi topici
1999A485600UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA129TUDORANCEA ClaudiuImpactul ecologic si genetic asupra structurii si functionarii unor ecosisteme acvatice din transilvania; efectele impactului asupra structurii si dinamicii unor biocenoze din ecosistemele acvatice ale raurilor crisul repde si somesul mic
1999A475600UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA128TOMESCU NicolaeStudii biocenologice in spatii protejate din transilvania (cheile somesului cald si amonte de chei)
1999A450600UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA52MURESAN IoanStudiul petrurgic al rocilor (magmatice si metamorfice), a conditiilor de a obtine din topitura produse vitroase si cristalizate cu structura si proprietati prestabilite; caracteristicile de structura si compozitie ale acestora
1999A440600UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA21DRAGOS NicolaeCercetari privind ultrastructura comparata a cloroplastului la algele eucariote
1999A4120600UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA44BALINTONI Ioan-coriolanStudiul structural si deformational al tectonitelor din carpatii orientali, În corelatie cu paragenezele minerale si litostratigrafia acestora
1999A415600UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA133CRACIUNAS CorneliaStudii complexe, genetice si ultrastructurale in vederea evaluarii efectelor citotoxice si mutagene induse de compusi chimici ce intra in compozitia unor pesticide si detergenti
1999A490600UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA43PETRESCU IustinianEvolutia paleoclimatica in neogenul superior si cuaternarul din romania in lumina datelor paleontologice si evaluarea paleomediilor generatoare de carbuni
1999A430600UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA38POP DanaBaza de date multimedia pentru colectii mineralogice
1999A442600UNIVERSITATEA BUCURESTI100ERDELI GeorgeDiferentieri geografice in dinamica satului romanesc contemporan
1999A425600UNIVERSITATEA BUCURESTI115PENE ConstantinModelarea stochastica a parametrilor rocilor colectoare
1999A431600UNIVERSITATEA BUCURESTI101POPESCU NicolaeDezvoltarea ecologicĂ a staȚiunilor balneo - climaterice din carpaȚi Și subcarpaȚi; potenȚial Și posibilitĂȚi de dezvoltare
1999A430600UNIVERSITATEA BUCURESTI102PATROESCU MariaDinamica peisajelor rurale din romÂnia; studiu de caz: cÂmpia romÂnĂ
1999A445600UNIVERSITATEA BUCURESTI89IELENICZ MihaiEvaluarea calitatii mediului in diferite regiuni georafice pentru dezvoltare durabila carpati podisul dobrogei podsiul tarnavelor
1999A4230600UNIVERSITATEA BUCURESTI99VADINEANU AnghelutaElaborarea modelelor de functionare pentru ostrovul fundu mare }i pentru un sector din insula mica a brailei (etap@ a proiectului multianual rolul functional al biodiversitatii in sistemul dunarii inferioare)
1999A450600UNIVERSITATEA BUCURESTI106COSTIN GeluStudiul ambiantelor petrografice de presiune ridicata din carpatii meridionali; implicatii privind modelele de punere in loc a eclogitelor si evolutia termobarometrica a domeniilor cu de roci de presiune ridicata
1999A470600UNIVERSITATEA BUCURESTI88TESIO CĂlin DumitruCercetĂri asupra biologiei speciilor animale, vegetale si microbiene din campia munteniei de est si centrale
1999A415600UNIVERSITATEA BUCURESTI114MARUNTEANU CristianVade mecum pentru evaluarea conditiilor naturale si a susceptibilitatii terenurilor pentru amplasarea depozitelor de deseuri
1999A415600UNIVERSITATEA BUCURESTI69STOICA IleanaCaracterizarea genetica si incadrarea taxonomica prin tehnici de biologie moleculara a unor tulpini de drojdii non - conventionale cu valoare biotehnologica; faza 1999: analiza moleculara comparativa, prin tehnici de biologie moleculara, a genomurilor unor
1999A440600UNIVERSITATEA BUCURESTI93DINISCHIOTU AncaStudii cinetice Și termodinamice referitoare la unele reacȚii catalizate de fosfoprotein fosfataze În funcȚie de structura substratelor
1999A47600UNIVERSITATEA BUCURESTI121STROIA FloricaRealizarea in triaxial, de analize cu grad ridicat de acuratete, pe probe de roca argiloasa nisipoasa, netulburate sau remodelate
1999A440600UNIVERSITATEA BUCURESTI98HERLEA VictoriaIdentificarea tulpinilor de enterobacterii rezistente la antibiotice (izolate din intestin animal, mediu acvatic, alimente) ai stabilirea frecven?ei acestora În contextul riscului reprezentat de circula?ia tulpinilor rezistente
1999A465600UNIVERSITATEA BUCURESTI108SECLAMAN MarinReconsiderarea petrogenezei asociatiilor de roci deformate penetrativ cuprinse in orogenul carpatic pe baza analizei de strain si analizei cinematice modelarea experimentala a deformarii asociatiilor petrografice
1999A470600UNIVERSITATEA BUCURESTI71TUGULEA LauraMultiplicarea si selectionarea hibridoamelor care produc anticorpi monoclonali la peptidul sintetic ps 19
1999A465600UNIVERSITATEA BUCURESTI119COSTACHE MarietaStructura distributia si controlul genetic al antigenelor tisulare abh si lewis bazele moleculare ale polimorfismului abh si lewis studiul polimorfismului alfa 2fucoziltransferazelor la indivizi cu fenotip bombay si reunion
1999A435600UNIVERSITATEA BUCURESTI147SCRADEANU DanielSistem informatic pentru selectarea validarea si stocarea informatiilor geologige
1999A435600UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA6COSTE IoanStabilirea si caracterizarea unitĂtilor de vegetatie si biotop din sud - vestul romÂniei
1999A432600UNIVERSITATEA DE NORD BAIA-MARE66DAMIAN Gheorghe StefanTetraedritele din mineralizaȚiile din romÂnia
1999A410600UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA95MIHAILESCU Ion FlorinStudiul efectelor ecologice Și economice ale fenomenelor climatice de risc din dobrogea; etapa a 3 - a anualĂ, 1999: caracterizarea climatica si repartitia teritoriala a precipitatiilor abundente si torentiale (cantitati maxime În 24 ore) din dobrogea
1999A435600UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA40BRANDUS CosticaAnaliza si prognoza disfunctiilor in mediul geografic al bucovinei pentru planificarea si managementul potentialului resurselor naturale
1999A411850UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV8COMAN GheorgheStudiul imunochimic al unor compusi de sinteza organica, metaboliti si al unor poluanti ai mediului
1999A442600UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE117SIMION TeodorCivilizatia carpatica sinteza geografica
1999A523000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA103RAPUNTEAN GheorgheStudiu asupra algelor unicelulare din genul prototheca ecoligie si importanta pentru patologia veterinara
1999A522000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI184CARP CARARE MihaiCercetari privind frecventa bacteriilor din genul clostridium implicate in toxiinfectiile alimentare la pestele neprelucrat si prelucrat
1999A533000UNIVERSITATEA CRAIOVA72OLTEANU IonCercetari privind metabolitii de stres termic, hidro - mineral si patogen cu rol asupra calitatii productiei si rezistentei vitei de vie la conditii ambientale
1999A521250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI211TOGOE IulianInvestigatii comparative asupra toxinelor sintetizate de unele bacterii din genul fusobacterium si a rolului acestora in producerea pododermatitelor infectioase la rumegatoare
1999A521250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI39MANOLESCU NicolaeLimfoame maligne la animale
1999A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA112ROTAR IoanCercetari privind dezvoltarea durabila a agriculturii montane
1999A521250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA51NEDELEA GabrielCercetari privind utilizarea unor linii dubluhaploide cu origine diferita in vederea obtinerii unor genotipuri de orzoaica de toamna cu caracteristici tehnologice superioare
1999A532250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA100COZMA VasileElaborarea unor strategii de profilaxie si combatere in eimerioze la animale
1999A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA9DECUN MihaiCombaterea populatiilor de muscide din fermele de porcine si de taurine
1999A521250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI228MICLAUS IonCercetari in terapia oncologica veterinara
1999A512000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA6MOGA MANZAT RaduConduita optima in preventia de necesitate a tetanosului la cal
1999A521250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI158LAZAR IoanDepoluarea apelor reziduale provenite din industria miniera, folosind exopolizaharide (biopolimeri) bacterieni
1999A529250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI216CONSTANTIN NicolaeManipularea mecanismului umoral de control al secretiei lactate, la oaie
1999A532250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI172BURTAN IoanMonitorizarea vindecarii plagilor la carnivore sub influenta unor factori terapeutici
1999A521250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA25DRAGOMIR NeculaiStudiul eficacitatii fixarii biologice a azotului atmosferic la unele specii de leguminoase furajere
1999A521250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA109GHERGARIU SabinCercetari de etiopatogeneza in patologia peripartala la vaci
1999A521250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA32BUTNARU GalliaEvaluarea in situ si ex situ a biodiversitatii genetice vegetale din banat si din alte centre de conservare, stabilirea complexului de gene implicate in toleranta la factori de stres abiotic
1999A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA38RUSU IoanModificĂri survenite În starea de asigurare cu nutrienti a solurilor din banat
1999A521250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI3DAVIDESCU Velicica ElenaOptimizarea din punct de vedere calitativ si energetic a unor verigi tehnologice (fertilizarea) la culturile agricole in contextul protectiei mediului
1999A521250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA128MARGHITAS LiviuUtilizarea propolisului in producerea de material sĂditor floricol cu ÎnsuȘiri biologice Și fitosanitare corespunzĂtoare standardelor internationale
1999A516250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI154TARDEA ConstantinConservarea prin plastifiere a organelor vegetative la soiurile de vita de vie in vederea studiului ampelografic
1999A516250UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI62BANU ConstantinCercetari privind procesarea cu microunde a carnii de vita, porc si pui
1999A512500UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA13SINCAI Mariana ElisabetaInfluenta fluidelor magnetice asupra procesului de proliferare celulara si aplicatii in practica medicala
1999A516250UNIVERSITATEA CRAIOVA83GHEORGHITA MarinCercetari privind posibilitatile tehnologice, biologice si biochimice de obtinere si conditionare a vinurilor rosii seci cu valoare igieno - alimentara ridicata
1999A516250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI164VACARU OPRIS IoanContributii la imbunatatirea performantelor in incubatia oualor de gaina si in cresterea puilor de carne, folosind tehnici nucleare
1999A516250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI185COTOFAN OtiliaMorfologia tumorilor maligne si a leziunilor preneoplazice la pisici, suine si animale de blana
1999A516250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA110MATES NicolaePrepararea si experimentarea unor produse medicamentoase sub forma de spray in tratamentul afectiunilor chirurgicale la animale
1999A521250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI200STROE ElenaSelectia in campul de control la soia (glycine max l; merr)
1999A515000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA93IANOS GheorgheUtilizarea terenurilor agricole din banat in functie de starea de calitate a solurilor
1999A516250UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI202BULANCEA MirceaProcesarea unor materi auxiliare din industria vinului pentru ontinerea de bioflavone si antioxidanti
1999A516250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI174CIUREA Ion-valeriuStrategii privind managementul dezvoltarii rurale si a ingineriei economice agricole in zona subcarpatica a moldovei
1999A516250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA53SAMFIRA IonelTehnologia si ameliorarea unor graminee furajere perene
1999A516250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI180MITROI AdrianSurse regenerabile de energie in agricultura
1999A516250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI223STAN NistorFundamentarea unui program de implementare a unui sistem sustenabil (durabil) de cultura a plantelor legumicole
1999A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA31PETRESCU IrinaComportarea unor tipuri de monosomi in conditii de stress abiotic
1999A516250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI146IONEL AdrianRolul interactiunii fertilizarii organice si organo - minerale diferentiate si a factorilor pedoclimatici asupra productivitatii, biodiversitatii si calitatii pajistilor permanente degradate din podisul central moldovenesc
1999A516250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA17PALAGESIU IoanCercetari privind un nou daunator al porumbului diabrotica virgifera virgifera le conte
1999A516250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI212SERBAN MihaiImplicatii biochimice, fiziologice si imunologice ale unor lectine vegetale asupra organismului animal
1999A516250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI74JINGA IonelBiotransformarea namolului poluant de porc in compost si valorificarea sa in exploatatiile legumicole
1999A516250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI197MOTCA GheorgheStudii privind bazele ecofiziologice si fitotehnice ale elaborarii randamentului la unele culturi agricole in conditiile din campia romana centrala
1999A516250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI70ENE AlexandruStudiul resurselor funciare agricole din bazinul hidrografic izvorul dulce, judetul buzau, in scopul stabilirii masurilor necesare refacerii potentialului ecologic al terenurilor
1999A532250UNIVERSITATEA CRAIOVA89VASILE DumitruCercetari privind caracteristicile si folosirea rationala a solurilor din bazinul hidrografic al raznicului pentru mentinerea echilibrului ecologic in zona
1999A516250UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV221POPESCU SimionCercetari teoretice si experimentale privind adaptarea tractoarelor agricole pentru lucrari de gospodarire comunala
1999A516250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI196SĂNDOIU Dumitru-ilieBazele fertilitatii solului brun roscat În rotatiile de scurta durata - element esential al agrotehnicii diferentiate
1999A516250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI207ANTOCE Oana ArinaStudiul prin intermediul calorimetriei izoterme a efectelor diversilor inhibitori asupra drojdiilor utilizate in oenologie
1999A516250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI49CORNILA NicolaeCercetari de microscopie computerizata privind organele ingestive la galinacee
1999A516250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI190SELARU ElenaCercetari privind utilizarea composturilor la cultura containerizata a plantelor ornamentale, in acord cu cerintele speciilor si cu comercializarea
1999A516250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI204OANCEA MargaretaCercetari privind gestiunea cheltuielilor si a veniturilor in exploatatiile agricole private
1999A515250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI148VASILICA ConstantinCercetari de lunga durata privind influenta fertilizarii organo - minerale asupra cantitatii si calitatii recoltei si a insusirilor fizico - chimice ale solului in rotatia trienala sfecla - grau de toamna - porumb
1999A516250UNIVERSITATEA CRAIOVA82VOICA NicolaeStudiul populatiilor locale de fasole pentru boabe din oltenia si extragerea de genotipuri valoroase pentru ameliorare
1999A521250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA116MORAR GavrilaMonitorizarea acumularii productiei de cartof În zona colinara a transilvaniei
1999A516250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA123CANTOR MariaInducerea variabilitatii genetice În scopul diversificarii fondului de germoplasma la specia gladiolus hybridus si conservarea lui prin culturi in vitro
1999A516250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI218ROMAN Gheorghe ValentinStudii privind utilizarea modelelor matematice de simulare in prognozarea productiei la plantele de cultura mare
1999A516250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI78JURCOANE StefanaCercetari privind marirea capacitatii de biosinteza a proteazelor extracelulare la tulpini de bacillus subtilis
1999A516250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI147AVARVAREI IoanCercetari privind modificarile principalelor insusiri ale solurilor (fizice, chimice si biologice) sub influenta tehnologiilor agricole, in diferite agroecosisteme din cimpia moldovei si stabilirea masurilor de mentinere si ridicare a fertilitatii
1999A56000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA54POPESCU GheorgheCercetari cu privire la identificarea surselor de germoplasma rezistenta fata de boli la cerealele paioase
1999A511250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI217DOJANA NicolaeCercetari privind influenta tiroxinei, insulinei, hidrocortizonului si adrenalinei asupra unor parametri biochimici sanguini la iepure
1999A511250UNIVERSITATEA CRAIOVA80PANA VioricaOrganizarea exploatatiilor mici si mijlocii si proiectarea filierelor produselor agricole in zonele preorasenesti din judetul dolj
1999A511250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI188DRUGOCIU DanCercetari privind monitorizarea activitatii ovariene la taurine dependenta de diagnosticul clinic si paraclinic; modalitati eficiente si economice de tratament
1999A511250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI99NICOLAESCU IonCercetari pentru stabilirea conditiilor optime de functionare a instalatiilor de udare autodeplasabile
1999A511250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI168JICA VasileAmeliorarea genetica a taurinelor din moldova si elaborarea respectiv optimizarea tehnologiilor de exploatare a taurinelor in ferme familiale mici si mijlocii
1999A511250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA5DĂRĂBUS GheorgheCriptosporidioza : implicatii epidemiologice, patogenie, diagnostic si control parazitologic faza 1999: cercetĂri privind incidenta criptosporidiozei În vestul romÂniei si rolul transmiterii interspecifice În epidemiologia bolii
1999A511250UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI209RALEA MihaiProcese de precipitare tartrica În vinuri alimentare investigate În regim dinamic real prin interferometrie holografica laser
1999A511250UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI153AILIESEI OctavitaCercetari microbiologice privind activitatea unor grupe ecofiziologice de bacterii in apele de suprafata si citeva tipuri de sol din moldova
1999A511250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA138CATANA CorinaMetode de multiplicare si conservare la catina alba (hippophae rhamnoides)
1999A511250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI156CÂMPEANU GheorgheFolosirea biosurfactantilor bacterieni in bioremedierea mediilor contaminate cu hidrocarburi reziduale
1999A511250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA117MARGHITAS MarilenaModificarea principalilor indici agrochimici ai solului sub influenta unor doze ecologice si superintensive de ingrasaminte chimice la cultura cartofului
1999A511250UNIVERSITATEA CRAIOVA73PANA DumitruOptimizarea sistemului de cultura a plantelor in exploatatiile agricole din oltenia
1999A511250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA12CURTUI ValeriuInfluenta unor micotoxine, singure sau asociate, asupra sanatatii si productiei puilor broiler
1999A511250UNIVERSITATEA CRAIOVA81IANCU StancuImbunatatirea potentialului productiv al solurilor nisipoase nivelate si nenivelate din oltenia prin masuri agroameliorative
1999A511150UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI176CHIRAN AurelContributii privind cresterea eficientei economice a produselor avicole prin implementarea marketingului in unitatile avicole integrate
1999A511150UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA118SARB VasileCercetari privind optimizarea tehnologiei de recoltare a furajelor pentru fan in ferme private din zonele submontane ale transilvaniei
1999A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA129SALAJAN GheorgheCercetari privind optimizarea unor amestecuri de nutreturi unice destinate ingrasarii mieilor
1999A511150UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA134LADOSI IoanProducerea in vitro si crioconservarea genofondului la specia suinae
1999A511150UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI195BUDOI GheorgheStrategia combaterea integrata a buruienilor, component al managementului integrat al buruienilor, pentru conditiile din partea de s;e; a romÂniei
1999A511150UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI142CIOCARLAN VasileCercetari asupra florei antropofile buruieni de carantina din romania
1999A511150UNIVERSITATEA CRAIOVA79BECHERESCU Corneliu GabrielTestarea efectului fitonutritiv al ingrasamintelor lichide foliare de tip folamin in vederea omologarii
1999A511150UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI187SOLCAN GheorgheStudiul actiunii agentilor cancerigeni si cocancerigeni asupra aparatului digestiv la animale de experienta si al terapiei anticanceroase
1999A511150UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI175IACOB TeodorRolul factorilor tehnologici asupra gradului de convertire a energiei solare in biomasa acumulata in conditiile pastrarii echilibrului ecologic
1999A511150UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA229BOLTE SimionEpidemiologia bolii neoplazice la animale in vestul romaniei si terapia antineoplazica prin asociere
1999A511150UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI58VIZIREANU CameliaCercetari privind accelerarea procesului de difuzie la sararea carnii În camp ultrasonic
1999A511150UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA126MICLEA VasileCercetari asupra precocitatii functiei de reproducere la puicute, cocosei, parinti, rase grele
1999A511150UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA14MADOSA EmilianCercetari privind analiza genetica la ovazul de toamna comparativ cu ovazul de primavara
1999A511150UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA28PACALA NicolaeIdentificarea si caracterizarea genei receptorului de estrogeni si implicatiile sale in manifestarea prolificitatii la suine
1999A511150UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI143MARACINEANU FlorinStudii de ingineria mediului privind reabilitarea amenajarilor de drenaj din lunca dunarii
1999A511150UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV48LEAHU IosifCercetari privind organizarea sistemica, modelarea, fiabilitatea, optimizarea, conducerea, si reglarea structural functionala a biocenozelor forestiere de rasinoase cu fag din carpatii romaniei
1999A520250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI170RUNCEANU LiviuFormule medicamentoase de sincronizare si superovulatie; studii asupra lichidelor de transfer; inovularea la receptoare
1999A518250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI177SAVU PaulLucrarile de combatere a eroziunii solului, componenta majora a mentinerii echilibrului ecologic in podisul moldovei
1999A510250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI181POPESCU OvidiuCercetari biochimice si histochimice privind efectul compusilor anorganici cu siliciu asupra procesului ateromatos la animale
1999A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI224AXINTE MihailCercetari privind bazele ecofiziologice si tehnologice ale productiei de grau si triticale de primavara, in cadrul unei agriculturi sustenabile (durabile)
1999A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI165STAN TraianContributii la imbunatatirea fertilitatii suinelor prin diminuarea efectelor factorilor stresanti si izolarea reproductiva a indivizilor purtatori de gene halotan - pozitiv
1999A511250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI179ONISIE TeodorImpactul tehnologiilor agricole asupra calitatii si conservarii mediului in conditiile agroecosistemelor din moldova
1999A525250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI150JITAREANU GerardCompactarea solurilor din moldova ca urmare a activitatilor antropice si metode de ameliorare a acestora
1999A515250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI178IACOB Viorica-elenaCercetari de biologie si ecologie a unor agenti patogeni si daunatori ai culturilor agricole si plantelor ornamentale din zona centrala a moldovei
1999A515250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI182PERIANU TudorCercetari privind imbunatatirea metodologiei de diagnostic, profilaxie si combatere in gastroenterita hemoragica cu parvovirus la caine
1999A530250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI225COTEA ValeriuStudiul diferitelor grupe de compusi fenolici (antociani, catechine, procianidoli) din diferite produse hortivinicole si transformarile pe care le sufera in procesele de pastrare, conditionare si industrializare
1999A512250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI173COTEA CorneliuCercetari histologice si histochimice privind glandele endocrine implicate in cresterea prolificitatii la suinele femele
1999A515250UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI155BARA IonObtinerea, selectia, caracterizarea si valorificarea de noi genotipuri, la specii de microorgganisme si plante, in vivo si in vitro
1999A530250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA114MUNTEAN Leon SorinCercetari privind insusirile morfologice si genetice ale germoplasmei de hamei existente in romania si ale unor plante medicinale cultivate (echinacea pallida nutt;)
1999A515250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA124MIRESAN VioaraOptimizarea tehnologiei de ingrasare a tineretului ovin pe pasune
1999A530250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA113GHIZDAVU IustinSubstante de origine vegetala cu utilizari in protectia plantelor
1999A525250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA119PAMFIL DoruEvaluarea resurselor de germoplasma cu ajutorul markerilor genetici rapd În vederea utilizarii acestora ca material initial de ameliorare
1999A511250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA125MAN CornelStudiul conditiilor de igiena in unele ferme de lapte din transilvania
1999A520250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA90FLORIAN ViorelProtectia ecologica impotriva bolilor principalelor agroecosisteme si Întregirea herbarului fitopatologic al transilvaniei
1999A511250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA127CIOBANU Daniel-constantinCercetari privind evidentierea unor markeri genetici adn care controleaza indici de vitalitate si de performante la suine si utilizarea lor in selectia la nivel molecular
1999A525250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA121APAHIDEAN Alexandru SilviuCercetari privind tehnologia culturilor de tomate si castraveti În sere, pe substrat organic fara sol
1999A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA139ARDELEAN MarinStudiul variabilitatii somaclonale si inducerea mutatiilor in vitro la speciile horticole ornamentale in vederea crearii materialului initial de ameliorare
1999A515250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA102NEGREA Octavian ValeriuInfluenta procesului de aclimatizare asupra statusului imunologic si parazitologic la capre de angora importate in nord - vestul romaniei
1999A520250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA120BUDIU ViorelCercetari privind stabilizarea si valorificarea agricola a terenurilor alunecate, amenajate
1999A525750UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA91SAVATTI MirceaAmeliorarea unor specii furajere anuale si perene
1999A515250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA98SOCACIU CarmenMecanisme de actiune citotoxicĂ si genotoxicĂ a unor promotori tumorali si efectele asocierii cu pigmenti carotenoidici ca agenti citoprotectori
1999A512250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA97RUSU MihaiCercetari privind efectul unor masuri agrochimice În refacerea fertilitatii solurilor degradate prin poluarea industriala din zona zlatna
1999A521250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA94GUS PetruSisteme noi de lucrare a solului, cu consum redus de energie si conservarea solului, in zonele colinare
1999A516000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA92BOTEZ ConstantinInducerea de mutatii la hamei (humulus lupulus) si caracterizarea acestora prin tehnica rapd
1999A515250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA122ZAHARIA DumitruPerfectionarea tehnicilor de diversificare, multiplicare si conservare a germoplasmei speciilor ornamentale si producerea de material saditor
1999A522250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA104BABA Alecsandru IoanStudiul infectiei cu helicobacter la canide
1999A515500UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA106VASIU ConstantinInfluenta in vivo si in vitro a unor extracte vegetale asupra profilului imunofiziologic la puii de gainĂ
1999A520250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA107GROZA IoanCercetari privind elaborarea, testarea si implementarea in productie a unor produse medicamentoase pentru ginecologia veterinara
1999A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA105SPINU MarinaStudiul interrelatiei imunorectivitatii antivirale si antiparazitare la nurci cu boala aleutina in diferite parazitoze
1999A510250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA57CERNESCU HoriaControlul functiei de reproducere la animalele de companie
1999A510000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA34GOIAN MirceaFolosirea de resurse minerale si organice reciclate in vederea sporirii calitatii produselor agricole, cresterea fertilitatii solului si protectia mediului
1999A512250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA11DAVID GheorgheCercetari privind zonarea si cultivarea porumbului zaharat În banat
1999A510250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA15DRAGANESCU EmilCercetari privind reactia diferitelor soiuri de piersic si cais fata de factorii de biotop din centrele de cultura din banat În vederea Îmbunatatirii zonarii si tehnologiei de cultura
1999A530250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA4LĂZUREANU AurelCercetĂri privind combaterea integratĂ a buruienilor din culturile de grÂu si porumb cu implicatii directe asupra productiei si a rezidiilor de erbicide din sol si plante in conditiile specifice din partea de vest a tĂrii
1999A520250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA22POP AdelinaStudiul unor aspecte fiziologice ale tolerantei la exces de saruri a unor biotipuri cultivate si spontane din cÂmpia joasa a timisului
1999A523250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA27VINTILA IoanTransferul de nuclei embrionari in ovule enucleate in vederea clonarii embrionilor de mamifere
1999A512250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA10TABARA ValeriuStudiul privind formarea elementelor de productivitate la principalele cereale cultivate În banat
1999A525000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA52BORCEAN IoanElaborarea tehnologiilor de cultivare in vederea introducerii in cultura a unor specii de plante oleaginoase
1999A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA56PIRSAN PaulCercetari privind cresterea eficientei simbiozelor fixatoare de azot la leguminoasele pentru boabe
1999A515250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA19BERAR ViorelCercetari privind influenta diferitilor factori agrotehnici În determinarea productiei si calitatii la cartoful timpuriu, În zona de cÂmpie a banatului -
1999A515250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA35MOISUC AlexandruElaborarea tehnologiilor de ameliorare a pajistilor din vestul tarii
1999A514250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA37BORCEAN Adrian EugenEvaluarea impactului principalelor verigi tehnologice asupra dinamicii agentilor patogeni ai graului in conditiile unei agriculturi durabile
1999A532250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI145STANESCU VasileIncidenta speciei clostridium perfringens in diferite produse de origine animala (alimente, furaje), consecinte epidemiologice si alcatuirea unei banci de tulpini pentru obtinerea de seruri hiperimune
1999A529250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI199VAJIALA MihaiCercetari privind translocarea in sistemul sol - planta a metalelor grele, provenind din compostul din namol de epurare folosit ca material fertilizant pentru solurile agricole
1999A527250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI141SOFRONIE RamiroIntegrarea unor tehnici avansate in monitorizarea factorilor geodinamici si de mediu pentru reabilitarea spatiului rural
1999A525250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI192POPESCU VictorCercetari cu privire la diversificarea sortimentului legumicol si stabilirea unor tehnologii specifice
1999A530250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI214POMOHACI NicolaiCercetari privind valorificarea unor produse hortiviticole pentru obtinerea de bauturi si concentrate alimentare
1999A520250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI215OPREA AurelianFolosirea biotehnologiilor moderne in vederea ameliorarii portaltoilor la vita de vie
1999A515250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI144MAGDALINA IonRedreasarea sistemelor de irigatii prin optimizarea amplasarii exploatatiilor agricole si implementarea unor solutii eficiente de organizare a aplicarii udarilor in raport cu schema hidrotehnica interioara
1999A510250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI40CURCA DumitruAcidul ascorbic si reactivitatea organismului animal
1999A522250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI203DINU IonCercetari privind evolutia parametrilor cantitativi si calitativi ai materialului seminal de la vierii din rasele marele alb si landrace, folositi la ÎnsamÂntari artificiale, În functie de sezon, hranire si sistem de Întretinere
1999A525250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI194BERCEA IonOptimizarea metodelor de diagnostic a infectiilor cu retrovirusuri animale prin procedee virusologice si imunologice
1999A520250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI191CIOFU Ruxandra LauraInfluenta unor factori fizici si tehnologici asupra cresterii si dezvoltarii unor plante legumicole in cadrul conceptului de agricultura biologica si biodinamica
1999A515250UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI206GEORGESCU GheorgheCercetari privind influienta smartaminei si a unor factori poluanti asupra calitatii laptelui si starii de sa na tate a vacilor
1999A524250UNIVERSITATEA CRAIOVA87POPA AurelCercetari privind valorificarea convenienta a produselor la unele specii de plante horticole in arealele favorabile ale ecosistemului din oltenia
1999A523250UNIVERSITATEA CRAIOVA84ANTON DoinaDiversificarea sortimentului si optimizarea tehnologiilor de cultura la plantele floricole
1999A520250UNIVERSITATEA CRAIOVA76MOCANU RomulusPoluarea mediului agricol prin chimizarea agriculturii in judetul dolj, reziduuri, impact, calitatea recoltei
1999A515250UNIVERSITATEA CRAIOVA86CHILOM PelaghiaOptimizarea structurii culturilor legumicole in functie de potentialul natural al solului si biologic al plantelor
1999A520250UNIVERSITATEA CRAIOVA2IONESCU IoaninValorificarea superioara a pajistilor din zonele colinara si montana
1999A517250UNIVERSITATEA CRAIOVA88GODEANU IoanCrearea si omologarea de noi soiuri si portaltoi pentru cultura intensiva a nucului
1999A515250UNIVERSITATEA CRAIOVA71GLODEANU ConstantinCercetari privind combaterea integrata a bolilor si daunatorilor din oltenia, in agroecosisteme diferite si utilizarea pesticidelor determinand efectele lor secundare
1999A520250UNIVERSITATEA CRAIOVA75GINGIOVEANU IonStudiul germoplasmei, crearea de linii si soiuri de arahide si stabilirea tehnologiei de cultura pe nisipurile irigate din oltenia
1999A510250UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI68AMARFI RodicaStudiu privind procesarea minima in industria alimentara utilizand tehnici intensive
1999A661800UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES TIMISOARA50ZOSIN IoanaMorfo - functionalitatea tiroidiana in timpul sarcinii in relatie cu aportul de iod
1999A6121500UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI11MUT Ileana DeliaImplementarea tehnicilor moderne de diagnostic in hemopatiile maligne
1999A6261500UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES TIMISOARA44POPA IoanStudiul prospectiv screening pentru diagnosticul precoce al toxoplasmozei congenitale
1999A612500UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA35SAMPELEAN DorelCiroza hepatica insotita de diabet zaharat aspecte etiopatogenice prognostice si terapeutice
1999A676000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA30MIU NicolaeStudiul privind tratamentul antiviral cu interferon a În hepatitele cronice b la copil
1999A651500UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI52DUMITRACHE ConstantinParticularitati etiopatogenice evolutive si individualizari diagnostice si terapeutice in procesul de neoplazie endocrina
1999A6136500UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES TIMISOARA61BRATU DorinAplicatiile materialelor cu baza titan În stomatologie
1999A6221500UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA IASI42TULUC FlorinCercetari de algeziologie in domeniul receptorilor purinergici o abordare farmacologica
1999A6115500UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA26BADEA Ioan RaduValoarea ecografiei de contrast in diagnosticul tumorilor digestive
1999A621500UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES TIMISOARA47SERBAN MargitAutoimunitatea in pediatrie problema majora de sanatate
1999A661500UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA24JEBELEANU GheorgheVariabilitatea genetica a paraoxonazei factor de risc pentru complicatiile cardiovasculare la pacientii cu diabet zaharat de tip 2
1999A6201500UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI43DINU AlexandruModificari ale membranei celulare induse de radiatia laser he ne folosita in chirurgia laser studii experimentale teoretice si aplicatii
1999A653500UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE TARGU-MURES7SABAU MariusDezvoltarea unor programe de achizitie si prelucrare a datelor provenite din masuratorile fiziologice
1999A6121500UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE TARGU-MURES8PASCU IonReglarea hemodinamica a activitatii organelor modelarea circuitului sanguin la om optimizarea curgerii sÂngelui prin vase compromise anatomic
1999A6151500UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA IASI56PETRESCU GheorgheCercetari experimentale privind rolul functional si biochimic al sistemului renina angiotensina de la nivelul vascular
1999A656500UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA IASI37GROSU IoanCercetari biomecanice privind comportarea dinamica si tribologica a unor biomateriale utilizate in protezarea articulara
1999A6129500UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA IASI55COSTULEANU MarcelStudii de dezvoltare a aplicabilitatii biotehnologiei in terapeutica aparatului respirator
1999A6121500UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA13SANDULESCU Robert ValentinCercetĂri privind dezvoltarea unor metode electroanalitice si aplicatiile acestora la detectia calitativĂ si cantitativĂ a unor compusi de interes farmaceutic
2000A329800UNIVERSITATEA NATIONALA DE MUZICA BUCURESTI667STOIANOV CarmenBanca de date audio a universitatii de muzica
2000A349725ACADEMIA DE POLITIE ALEXANDRU IOAN CUZA BUCURESTI1292DOGARU MariaHeraldica romaneasca
2000A345800ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI398VOINEAGU VergilAnsamblu conceptual, metodologic, statistic si informatic pentru analiza variabilelor calitative definitorii ale comportamentului diverselor fenomene economico - sociale
2000A353000ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI386SMEUREANU IonTeleactivitatile si relansarea pietei fortei de munca din romania
2000A334634ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI393ROSCA Gh. IonNoi paradigme ale managementului modern al intreprinderii - intranet
2000A357000ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI388MOLDOVEANU GeorgeContributii privind modelarea financiara de evaluare a tehnologiilor avansate de fabricatie
2000A345000ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI394MITRUT ConstantinCercetari privind tehnici avansate de modelare a fenomenului inflationist in contextul economic actual
2000A360300ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI407IVAN IonPlatforma pentru estimarea costului testarii prototipurilor software orientate obiect
2000A360300ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI406BODEA Constanta NicoletaContributii la perfectionarea managementului proiectelor de cercetare stiintifica universitara prin benchmarking
2000A324570ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI1037BADESCU AdrianEvaluarea impactului informatiei incomplete si imperfecte asupra procesului decizional al firmei
2000A245000ACADEMIA TEHNICA MILITARA BUCURESTI62PATRICIU Victor-valeriuUtilizarea criptografiei computationale in securitatea informatica in internet; etapa 2000 - sisteme pentru semnarea digitala si protectia criptografica a documentelor electronice in internet
2000A240000UNIVERSITATEA MARITIMA CONSTANTA61BUZBUCHI NicolaeModelarea numerica a fenomenelor termogazodinamice, mecanice, a functionarii motoarelor cu ardere interna navale si a sistemelor auxiliare ale acestora
2000A6128500UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI252MUT Ileana DeliaImplementarea tehnicilor moderne de diagnostic in hemopatiile maligne
2000A6150000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI251DUMITRACHE ConstantinParticularitati etiopatogenice, evolutive si individualizari diagnostice si terapeutice in procesul de neoplazie endocrina
2000A6110000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI221PAUNA Mihaela RodicaConsideratii privind perspectivele clinico - medicale si financiare ale protezarii mobile la adultul tÂnar
2000A6232000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES TIMISOARA1087POPA IoanStudiul prospectiv screening pentru diagnosticul precoce al toxoplasmozei congenitale
2000A6110000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES TIMISOARA1086BRATU DorinAplicatiile materialelor cu baza titan in stomatologie
2000A670000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES TIMISOARA1085SERBAN MargitAutoimunitatea in pediatrie - problema majora de sanatate
2000A6265000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA IASI699PETRESCU GheorgheCercetari experimentale privind rolul functional si biochimic al sistemului renina - angiotensina de la nivelul vascular la mamifere si la om
2000A687000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA219ZAHARIA ValentinObtinerea, caracterizarea fizico - chimica si evaluarea potentialului antibacterian si antifungic al unor calcone tiazolo[3, 2 - b][1, 2, 4]triazolice
2000A625500UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA259MIU NicolaeTratamentul cu inteferon in hepatita cronica cu virus b la copil
2000A610000UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA258SAMPELEAN DorelCiroza hepatica insotita de diabet zaharat: aspecte etiopatogenice, prognostice si terapeutice
2000A355575UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA-IULIA738PAUL IuliuCulturi si complexe culturale neoeneolitice si din epoca bronzului in transilvania centrala si de sud
2000A360000UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA-IULIA737MARZA IacobPreiluminism si iluminism politic in transilvania
2000A512000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI113DRUGOCIU DanCercetari privind monitorizarea activitatii ovariene la taurine dependenta de diagnosticul clinic si paraclinic; modalitati eficiente si economice de tratament
2000A513000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI412OPREAN Octavian ZaharieDominantele patologice la mistret (sus scrofa ferus) si implicatiile epidemiologice si sanitare ale acestora
2000A514000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI115COTOFAN OtiliaMorfologia tumorilor maligne si a leziunilor preneoplazice la pisici, suine si animale de blana
2000A516000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI140COTOFAN VasileMorfologia organelor genitale la bizam (ondatra zibethica)
2000A512000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI112SOLCAN GheorgheStudiul profilaxiei si trapiei cancerului de colon
2000A516000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI126POPESCU OvidiuCercetari biochimice si histochimice privind efectul silicatuluide sodiu asupra procesului ateromatos la sobolan si iepure
2000A514000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI121IACOB TeodorRolul factorilor tehnologici asupra gradului de convertire a energiei solare in biomasa acumulata in conditiile pastrarii echilibrului ecologic
2000A512000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI110COMAN IoanCercetari privind incidenta si gradul contaminarii cu miceti si micotoxine a unor substraturi vegetale folosite in hrana animalelor si elaborarea unor tehnologii de conservare a boabelor de cereale cu umiditate excesiva folosind reagenti chimici volatil
2000A514000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI111STAN TraianContributii la imbunatatirea fertilitatii suinelor prin diminuarea efectelor factorilor stresanti si izolarea reproductiva a indivizilor purtatori de gene h - pozitiv
2000A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI114IONEL AdrianRolul interactiunii fertilizarii organice si organo - minerale diferentiate si a factorilor pedoclimatici asupra productivitatii, biodiversitatii si calitatii pajistilor permanente degradate din podisul central moldovenesc
2000A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI122CIUREA Ion-valeriuStrategii privind managementul dezvoltarii rurale si a ingineriei economice agricole in zona subcarpatica a moldovei
2000A512000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI120CHIRAN AurelContributii privind cresterea eficientei economice a produselor avicole prin implementarea marketingului in unitatile avicole integrate
2000A512000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI123ONISIE TeodorImpactul tehnologiilor agricole asupra calitatii si conservarii mediului in cadrul ecosistemelor din moldova
2000A513000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI119STAN NistorFundamentarea unui program de implementare a unui sistem sustenabil (durabil) de cultura a plantelor legumicole
2000A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI118TARDEA ConstantinConservarea prin plastifiere a organelor vegetative la soiurile de vita de vie in vederea studiului ampelografic
2000A516000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI124JITAREANU GerardDegradarea solurilor din moldova ca urmare a activitatilor antropice si metode de ameliorare a acestora
2000A516000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI135VINTU VasileCercetari privind posibilitatea folosirii produsului rezidual vinasse la imbunatatirea starii de fertilitate a solurilor ecosistemelor agricole si praticole
2000A514000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI116PERIANU TudorCercetari privind imbunatatirea metodologiei de diagnostic, profilaxie si combatere in gastroenterita hemoragica cu parvovirus la caine
2000A516000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI130COTEA CorneliuStructuri vestigiale rathke in hipofiza la vaci si foliculogeneza in ovar
2000A527000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI125AXINTE MihailContributia unor factori ecofiziologici si tehnologici la formarea productiei de seminte, grasimi si proteine la floarea - soarelui si naut
2000A516000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI139TOMA Liana DoinaStudiul reactiei ecofiziologice la factorii de stres pedoclimatic, atacul agentilor patogeni si poluare la unele plante de cultura in conditiile moldovei
2000A516000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI128AVARVAREI IoanCercetari privind evolutia principalelor insusiri de fertilitate ale solurilor, sub impactul tehnologiilor agricole practicate in diferite agroecosisteme din campia moldovei
2000A521000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI132BURTAN IoanInfluenta unor produse biologice asupra vindecarii plagilor la cabaline
2000A516000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI127IACOB Viorica-elenaCercetari de biologie si ecologie a unor agenti patogeni si daunatori ai culturilor agricole si horticole din zona centrala a moldovei
2000A516000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI137VACARU-OPRIS IoanImbunatatirea fluxului tehnologic din statiile de incubatie a oualor de gaina prin folosirea tehnicilor nucleare si efectul acestora asupra performantelor productive ale puilor eclozionati
2000A528000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI117COTEA ValeriuStudiul diferitelor grupe de compusi fenolici (antociani, catechine, procianidoli) din diferite produse hortivinicole si transformarile pe care le sufera in procesele de pastrare, conditionare si industrializare
2000A426000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI206LUPASCU GheorgheStructura, tipologia si dinamica peisajului geografic din grupa nordica a carpatiilor orientali
2000A120000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI1169BALBA NicolaeMateriale micro si mezoporoase cu rol de catalizator În petrochimie si În protectia mediului corelatii structura reactivitate selectivitate
2000A115000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI1353CECAL AlexandruStudiul radiocinetic asupra cresterii cristalelor in geluri
2000A320000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI824AFLOROAEI StefanReprezentarea strainului in filosofia romaneasca postbelica o abordare hermeneutica
2000A512000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI152AILIESEI OctavitaCercetari microbiologice privind activitatea unor grupe ecofiziologice de bacterii in apele de suprafata si citeva tipuri de sol din moldova faza (anul ii - 2000) activitatea biologica a unor grupe ecofiziologice de bacterii implicate in circuitul azotului
2000A126000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI197POPA Catalin GeorgeControlul sistemelor parabolice si hiperbolice neliniare
2000A137000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI193JUCAN ToaderRetele petri in modelarea, analiza si sinteza sistemelor
2000A120000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI169LOZNEANU ErziliaStudii privind elucidarea proceselor aflate la originea comportarii neliniare a unor structuri autoorganizate observate in fizica, chimie si biologie; aplicatii: senzori de mediu
2000A125436UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI192LUCANU DorelStructuri algebrice aplicate in specificarea si modelarea sistemelor
2000A334634UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI165MIFTODE VasileForme specifice de interventie si protectie a familiilor defavorizate
2000A430000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI190MITITIUC MihaiIntroducerea, acomodarea Și umĂrirea naturalizĂrii În grĂdina botanicĂ iaȘi a unor plante rare Și ocrotite din flora romÂniei
2000A137000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI201MOROSANU GheorgheProbleme la limita cu aplicatii in fizica si tehnica
2000A122000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI825MOTREANU DumitruProbleme neliniare cu valori la frontiera abordate prin metode variationale si de grad topologic
2000A495000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI188MURARIU TitusGeochimia, geotermometria Și potenȚialul metalogenetic al pegmatitelor din romÂnia
2000A429000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI148MUSTATĂ GhiorgheEfectul impactului antropic asupra biodiversitĂȚii din ecosistemele litorale ale mĂrii negre de pe coastele romÂniei
2000A122000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI195ANASTASIEI MihaiFibrari diferentiabile si aplicatii
2000A122000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI159IORDAN Alexandra RalucaCompusi anorganici cu proprietati speciale din clasa compusilor oxidici
2000A138000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI181POPA GheorgheStudiul proprietatilor plasmei de temperatura joasa produsa in amestecuri de gaze reactive
2000A340484UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI205NECULAU AdrianSĂrĂcia - aspecte psihosociale
2000A135000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI172RUSU MihaelaContribuȚii la studiul proprietĂȚilor electrice Și optice ale unor compuȘi semiconductori binari În straturi subȚiri
2000A120000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI173RUSU GheorgheProcese fizice În straturi subȚiri semiconductoare
2000A310000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI224SALAVASTRU ConstantinTehnici de argumentare in discursul jurnalistic
2000A119000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI167STANCU AlexandruStudiul proceselor de magnetizare a mediilor feromagnetice cu structura granulara
2000A415000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI150STEFAN NicolaeBiodiversitatea fitocenoticĂ din obcinele bucovinei
2000A122000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI171STRAT MitachiMatrici polimere; proprietati fotocromice si anizotrope ale unor folii din alcool polivinilic (pva) cu adausuri de coloranti si polimeri organici ; filtre de polarizare
2000A115000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI177SULITANU NeculaiCercetĂri privind materiale magnetice noi sub formĂ de straturi subȚiri pe bazĂ de metale de tranziȚie cu adaosuri de pĂmÂnturi rare Și elemente neferomagnetice
2000A122000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI182TOMA MihaiStudiul influenȚei cÂmpului magnetic asupra diferitelor regiuni ale plasmei unei descĂrcĂri În gaze
2000A122000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI179VLAHOVICI AlexandruStudiul proprietĂȚilor fotoluminiscente ale unor compuȘi heterociclici cu azot, oxigen Și sulf În vederea utilizĂrii lor În tehnologii neconvenȚionale Și biologice
2000A121000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI196VRABIE IoanAnaliza unor sisteme diferentiale neliniare infinit dimensionale si aplicatii
2000A364350UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI164ZAIT DumitruImpactul managementului intercultural asupra stiintelor de gestiune si cooperarii economice est - vest
2000A119000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI160PALAMARU Mircea NicolaeCompusi de coordinatie ai biometalelor cu liganzi polidentati; biomimetizare si modelare in bioanorganica
2000A117000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI155CONSTANTINESCU MirceaCercetari asupra dinamicii si mecanismului de reactie
2000A470000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI146ION IordacheStudii biocenologice si de monitoring in ariile protejate din judetele moldovei (suceava, botosani, iasi) (pentru anul 2000 - judetul suceava)
2000A138000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI199POPA EugenFunctii reale si optimizare; cadru abstract si aplicatii
2000A122000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI200CHIRITA StanModele clasice Și generalizate În mecanica mediilor continue: studiul calitativ al soluȚiilor problemelor la limitĂ Și cu valori iniȚiale
2000A350800UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI194ANDRIESCU AlexandruMonumenta linguae dacoromanorum, biblia 1688; iisus navi, judecĂtorii, ruth
2000A514000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI153BARA IonObtinerea, selectia, caracterizarea si valorificarea de noi genotipuri la specii de microorganisme si plante in vivo si in vitro faza anul iii (2000) cercetari privind izolarea, testarea, selectia si caracterizarea unor tulpini de actinomicete producatoare
2000A122000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI685CIOBANU GabrielModele de calcul molecular de la teorie la vizualizari software si experimente biologice
2000A335100UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI203COZMA TeodorProiectarea promovarea si managementul unor strategii psihopedagogice cu privire la introducerea pe scarĂ largĂ a educatiei integrate În sistemul de ÎnvatĂmÂnt din tara noastrĂ
2000A135000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI180DELIBAS MihaiStudiul spectrometric al unor substanȚe anizotrope Și optic active
2000A125000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI154DRUTA IoanCercetari in clasa indolizinelor si azaindolizinelor; sinteza, structura, proprietati, activitate biologica
2000A430000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI174DUMITRASCU Nicoleta -vioricaEvaluarea biocompatibilitatii unor materiale polimere de interes medical, dupa tratamentul cu plasma descarcarii corona
2000A123000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI166GEORGESCU VioletaCercetari privind obtinerea, structura si proprietatile magnetice ale unor filme metalice multistrat; studiul anizotropiei si al mecanismelor de cuplaj magnetic
2000A122000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI183GHEORGHIU MarianaCercetari in domeniul fizicii medicale si biofizicii
2000A329250UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI204IACOB LuminitaOptimizarea procesului de orientare ȘcolarĂ Și profesionalĂ prin intermediul constituirii unei metodologii psihologice standard
2000A135000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI178IGNAT MargaretaModelarea teoreticĂ a proceselor neliniare În sisteme cu forȚe cu razĂ micĂ Și mare de acȚiune
2000A4105000UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI145CHIFU ToaderCercetĂri privind biodiversitatea floristicĂ Și fitocenologicĂ din podisul bÂrladului Și cÂmpia covurluiului
2000A421000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA377IMBROANE Alexandru MirceaImplementarea unui proiect pilot de tip gis urban, privind modul de utilizare a cladirilor din zona centrala a municipiului cluj - napoca
2000A460000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA370GOREA MariaStudii de microscopie electronica privind influienta compozitiei mineralogice a materiilor prime asupra proprietatilor si microstructurii ceramicii din semiportelan
2000A245000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA324GAGEA LuciaStudiu asupra unor matrici ceramice colorate cu functie de acoperire
2000A420000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA368GHIRA Ioan ValeriuCartarea herpetofaunei din transilvania in scopul caracterizarii si protejarii biodiversitatii ecosistemelor din aceasta zona
2000A352650UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA334GHISOIU MagdalenaSisteme si structuri noi de reducere a somajului
2000A130000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA287GROSU IonStudiul unor noi clase de compusi ce prezinta atropizomerie si a unor noi derivati 1, 3 - dioxanici ce pot fi utilizati la sinteza de compusi macrociclici si de intercalanzi
2000A368000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA326GUDEA NicolaeHabitat si societate in vestul si nord vestul romaniei in mileniul i i;chr; - mileniul i d;chr
2000A350310UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA337GYEMANT LadislauLimba si cultura ebraica in romania
2000A314625UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA348HORIA PitariuDiagnoza organizationala În contextul schimbarilor sociale si economice; teorii, modele, metode de investigare si optimizare a managementului resurselor umane
2000A125000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA271ANDRICA DorinStudii asupra varietatilor si aplicatiilor diferentiabile
2000A135000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA294ILONCA GheorgheStudiul proprietatilor electrice si magnetice ale supraconductorilor cu temparatura critica Înalta dopati cu ioni ai elementelor de tranzitie
2000A240000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA1283IMRE LUCACI ArpadModel matematic dinamic si optimizarea regimului de lucru in procesul de electroliza a saramurii in reactoare cu membrana schimbatoare de ioni
2000A476000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA376IONESCU CorinaFormatiuni geologice cu continut de geme din vestul si nord - vestul romaniei: evaluare si tehnici de expertiza gemologica
2000A122000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA272IRIMIE Florin DanProcesarea asistata celular a substraturilor organice
2000A125000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA317ILIESCU TraianStudii de structura si interactiuni moleculare prin metode ale spectroscopiei optice (spectre raman, ir si electronice)
2000A460000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA371DRAGOS NicolaeCercetari privind ultrastructura comparata a cloroplastului la algele eucariote
2000A118000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA291CURTUI MariaSepararea uraniului, toriului si paminturilor rare din resurse sarace; recuperarea acestor metale din ape reziduale Și alte surse de poluare
2000A364000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA345CSUCSUJA IstvanDezvoltarea economica a romÂniei; industria metalurgica si sectorul miner aurifer Între anii 1919 - 1940
2000A485000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA372CRACIUN ConstantinCorelatii structural - functionale endocrino - metabolice la nivel sistemic ale unor glucocorticoizi topici
2000A119000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA283CRISTEA IoanSinteze de produsi naturali cu schelet izoprenic (monoterpenoide) substante farmaceutice cosmetice arome alimentare
2000A138000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA280CRISAN MirceaStudiul sistemelor electronice puternic corelate prin metode perturbative si a grupului de renormare; aplicatii la mecanismul de aparitie a supraconductibilitatii si tranzitiei metal izolator
2000A352650UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA339ISACU Aurel-danCeramica provinciala romana din castrele si vici militare ale daciei porolissensis
2000A128000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA266DANCIU VirginiaSonoelectrochimie: efectul ultrasunetelor asupra reactiilor electrochimice - seure -
2000A495000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA373BALINTONI Ioan - CoriolanStructura, litostratigrafia si petrografia masivului fagaras, carpatii meridionali
2000A460000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA381DRAGAN-BULARDA MihailCercetari de geomicrobiologie si enzimologie a zonelor subterane (pesteri si soluri ingropate) - dovezi ale persistentei vietii in conditii extreme
2000A123000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA292ANGHEL Sorin - DanPlasma cuplata capacitiv de mica putere; realizare, diagnosticare, modelare si aplicatii
2000A335000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA353DRUTU IoanModalitati de optimizare a domeniilor de preprofesionalizare, profesionalizare, orientare si plasare a fortei de munca pentru persoanele cu deficiente mintale si neuromotorii
2000A122000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA313FORIZS EditCompusi coordinativi cu liganzi biologic activi
2000A119000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA311FRANGOPOL Petre T.Influenta unor compusi chimici antioxidanti asupra membranelor lipidice si biomembranelor
2000A119000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA277SILAGHI-DUMITRESCU LuminitaComplecsi moleculari si supramoleculari cu liganzi ditopici heterofunctionali
2000A131000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA275FRENTIU MilitonModelarea si implementarea unei baze multidisciplinare de algoritmi pentru crearea unui centru de calcul de inalta performanta
2000A122000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA299BALDEA IoanMetode cinetice de analiza a urmelor, studii cinetice in sinteza unor substante cu activitate biologica si a unor procese de oxidare
2000A135000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA276ASTILEAN SimionStudiul proprietatilor optice si spectroscopice ale nanostructurilor dielectrice si metalice
2000A120000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA281DIUDEA MirceaPredictia activitatii biologice cu ajutorul indicilor de proprietate
2000A358500UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA330STANEANU GheorgheImpozitele si implicatiile lor asupra vietii economico - sociale
2000A122000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA295RUSU MarianaNoi polioxometalati cu metale tranzitionale si fragmente organometalice
2000A375000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA343ROTARIU TraianTranzitie demografica si dezvoltare social - economica in transilvania, la finele secolului al xix - lea si inceputul secolului al xx - lea
2000A122000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA315RUS IoanSisteme de operatori iterati
2000A335100UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA342RUSU Maria LuciaAlternative de optimizare a managementului calitatii totale cu ajutorul aplicatiilor informatice
2000A246000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA260AGACHI SerbanUtilizarea retelelor neuronale artificiale in chimie si inginerie chimica
2000A431000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA378SCHREIBER Wielfried-eckartDinamica peisajelor geografice În partea de vest a cÂmpiei transilvaniei
2000A329250UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA338MARGA AndreiTraditie si spiritualitate europeana; premizele intelectuale ale integrarii europene
2000A131000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA302SILAGHI-DUMITRESCU IoanStructura stabilitatea si reactivitatea compusilor elementelor din grupele 13 - 15
2000A131000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA304SILBERG Ioan AlexandruDerivati fenotiazinici policiclici cu caracter dipolar accentuat
2000A131000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA312SILVESTRU Cristian SorinInteractiuni intra - si intermoleculare in compusi organometalici; combinatii hipervalente neutre si ionice
2000A381000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA331RADOSAV DoruRevolutia romana din 1989 in memoria martorilor si participantilor; cercetare de istorie orala
2000A118000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA303SIMON VioricaStudiul proprietatilor fizice ale unor materiale necristaline vitroase si macromoleculare de interes În biologie si medicina
2000A328784UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA340RACOVITAN DanCercetari privind utilizarea sistemelor de calcul pentru implementarea prin metode clasice si bazate pe inteligenta artificiala a instruirii În domeniul informaticii economice si de afaceri
2000A490000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA374SURDEANU VirgilHazarde naturale si antropice În zonele locuite din judetul cluj
2000A322934UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA327SZAMOSKOZI StefanMetodologia de aplicare a instrumentelor de evaluare si a tehnicilor de activare a potentialului intelectual adaptata la copii cu trebuinte educative speciale
2000A354000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA325TOMAI NicolaeOptimizarea activitatii bancare si de asigurari prin mijloace electronice;modelare, simulare, studiu de caz
2000A440000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA379TOMESCU NicolaeStudii biocenologice in spatii protejate din transilvania; (studii biocenologice in ecosisteme naturale din podisul somesan: dealurile clujului si dealurile dejului)
2000A125000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA270TOMOAIA-COTISEL MariaChimia fizica a sistemelor supramoleculare formate din substante biologic active
2000A4243000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA361TUDORANCEA ClaudiuImpactul ecologic si genetic asupra structurii si functionarii unor ecosisteme acvatice din transilvania; efectele impactului uman asupra organizarii si dinamicii unor biocenoze din bazinul de drenaj al raului somesul mic
2000A329250UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA329TULAI ConstantinElaborarea si executia tabloului de trezorerie al firmei; echilibrul financiar al firmei
2000A132000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA307URECHE VasileMetode cantitative si calitative in mecanica cereasca si teoria structurii si evolutiei stelare
2000A117000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA264VENTER Monica MihaelaCicluri anorganice in derivati (organo)metalici cu liganzi azot si oxigen donori biologic activi
2000A349725UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA350VESE VasileElite politice În transilvania 1900 - 1965
2000A120000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA309SIMON SimionStudiul ordinii locale În sisteme oxidice aluminoase amorfe si cristaline
2000A460000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA364PETERFI Leontin StefanCercetari ultrastructurale si moleculare cu implicatii În filogenia genului euglena
2000A440000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA383KESSLER EugenStudiul complex al faunei de vertebrate actuale si fosile din carstul muntiilor padurea craiului
2000A355575UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA333LEB Ioan VasileTeologie si cultura transilvana in contextul spiritualitatii europene in sec; xvi - xix
2000A131000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA286MAGER SorinSinteza, stereochimia, reactivitatea si activitatea biologica a derivatilor 1, 7 - dioxaspiro[5;5]undecanului, 1, 4, 7, 10 - tetraoxa - spiro[5;5] undeca - nului si 1, 7, 10, 15 - tetraoxadispiro[5;2;5;2]hexadecanului
2000A117000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA265MOCANU AuroraInfluenta unor compusi chimici anticancerosi asupra membranelor lipidice si biomembranelor
2000A137000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA288MOLDOVAN GrigorCercetari avansate relative la modelare si programare in sisteme distribuite, cu aplicatii in inteligenta artificiala si alte domenii
2000A120000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA301NAGY LadislauStudiul tranzitiilor electronice induse de particule incarcate in atomi, molecule si clusteri
2000A340000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA335NEMETH Eduard MariusSisteme de fortificare in vestul si nord - vestul romaniei in mileniul i i;chr; - mileniul i d;chr
2000A370200UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA354NITCHI Ioan StefanCercetari privind utilizarea metodelor analitice precum si a celor bazate pe inteligenta artificiala destinate unor sisteme suport de decizie În informatica economica si de afaceri
2000A450000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA382ONAC Bogdan PetroniuInterferenta dintre sistemele geotermale si carst in nord - vestul romaniei: procese mineralogenetice si minerale asociate
2000A373000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA359OPREAN Coriolan HoratiuReligie si societate la populatiile barbare din bazinul carpatic in secolele v - x; cu speciala privire la transilvania
2000A334634UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA328ROSCA TeodorGestiunea riscului in banci si pentru plasamentele efectuate pe pietele de capital
2000A323400UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA336PAMFIL AlinaRedimensionarea didacticii literaturii din perspectiva teoriilor receptarii
2000A122000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA279JITARU MariaContributii electroanalitice si sintetice În clasa nitrozoderivatilor (celsin - no)
2000A460000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA375PETRESCU IustinianPaleomediile de geneza ale formatiunilor cu evaporite (sare si gips) din tertiarul transilvaniei (studii de paleontologie, sedimentologie, paleogeografie, tectonica si modele de geneza)
2000A126000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA262POP IoanStudiul unor probleme din mecanica fluidelor, teoria transferului de caldura, sistemelor dinamice si teoria stabilitatii
2000A138000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA298POP AurelStudiul proceselor disipative În starea mixta a supraconductorilor cu temperatura critica Înalta
2000A334634UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA344POP IoanDictionar analitic de opere literare romanesti
2000A123000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA296POP ViorelStudiul proprietatilor fizice ale unor compusi oxidici supraconductori cu elemente de tranzitie (sisteme policristaline si paturi subtiri)
2000A128000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA269POPESCU Ionel CatalinSisteme electrocatalitice cu activitate controlata bazate pe structuri auto - organizate
2000A4139000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA365POPESCU OctavianControlul exprimarii genei pentru enolaza la cianobacterii, toxoplasma gondii si protiste capabile de fotosinteza oxigenica - implicatii functionale si filogenetice
2000A126000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA261PRECUP RaduProbleme la limita neliniare si aplicatii
2000A322934UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA347PREDA VasileMetodologia interventiei precoce la copiii cu cerinte educative speciale (deficienti senzoriali si mintali
2000A126000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA274PURDEA IoanClase ecuationale de algebre universale
2000A245000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA323OZUNU AlexanduModelarea proceselor gaz - solid necatalitice
2000A468000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA362CODREA Vlad-aurelAnaliza modificarilor paleoambientale la limita eocen - oligocen in transilvania si semnificatiile acestora in cadrul general euroasiatic
2000A137000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA310MOCANU PetruInegalitati si subordonari diferentiale; operatori integrali; convexitate si stelaritate; aplicatii
2000A468000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA363BUCUR IoanAspecte ale sedimentarii, analiza de facies si structurarea secventiala a depozitelor carbonatice mezozoice si tertiare din arealul carpatic si sectoare adiacente; comparatii cu alte regiuni tethysiene
2000A140000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA267BURZO EmilElaborarea si studiul proprietatilor fizice ale unor noi materiale pe baza elementelor de tranzitie 4f
2000A120000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA306CODREANU StelianaAplicatii ale teoriei sistemelor dinamice neliniare si fenomene stohastice in plasma, biofizica, astrofizica si inginerie
2000A130000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA314COMAN GheorgheProcedee de aproximare si de calcul numeric
2000A122000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA305CORDOS EmilSistem de detectie spectrala cu arie de fotodetectori cu transfer de sarcina pentru aplicatii analitice instrumentale
2000A119000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA268COSMA ConstantinStudii asupra radonului si thoronului din sol, apa, aer si materiale de constructie: dozimetre personale si masuratori retrospective
2000A138000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA282COZAR OnucStudiul proprietatilor fizice ale unor structuri moleculare de interes biomedical prin metode spectroscopice
2000A513000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA384RAKOSY LenutaCercetari de inginerie genetica la floarea soarelui
2000A334634UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA332BORCILA MirceaDictionar conceptual al lingvisticii integrale
2000A420000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA380BEDELEAN IoanSisteme geologo - ecologice in zone protejate din patrimoniul natural al judetelor cluj, alba si salaj
2000A135000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA284BARBUR IoanStudiul prorietatilor fizice (structurale, electrice si magnetice) ale unor compusi perovschitici a2bbo6
2000A115000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA297ARDELEAN IoanStudiul starilor locale si interactiunilor magnetice ale ionilor elementelor de tranzitie in matrici oxidice vitroase
2000A352650UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA349BARBULESCU MihaiFuneraria dacoromana; arheologia funerara a daciei romane
2000A137000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA289BRECKNER Wolfgang WernerCercetari in teoria aproximarii si a analizei convexe
2000A135000UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA316BURDA IoanProiectarea si realizarea unui spectrometru pentru determinarea timpului de viata a purtatorilor de sarcina in semiconductori; studiul unor semiconductori utilizati la realizarea dispozitivelor semiconductoare
2000A430000UNIVERSITATEA BUCURESTI1334POPESCU GheorgheMineralogia si continutul in metale grele ale prafului din marile aglomerari urbane;studiul prafului rezultat din activitatea de prelucrare a minereurilor polimetalice din orasul baia mare
2000A376050UNIVERSITATEA BUCURESTI1311POP Lucian BucurProfiluri valorice nationale in perspectiva comparativa
2000A115500UNIVERSITATEA BUCURESTI1330IOVA FlorianaSpectroscopia optica a complecsilor cu ioni ai elementelor de tranzitie si pamanturi rare
2000A410000UNIVERSITATEA BUCURESTI1091PENE ConstantinModelarea stocastica a parametrilor rocilor colectoare
2000A376050UNIVERSITATEA BUCURESTI1329PAUN EmilPedagogica online 2000
2000A427000UNIVERSITATEA BUCURESTI1339PATROESCU MariaDinamica peisajelor rurale În romÂnia; studiu de caz cÂmpia romÂnĂ
2000A460000UNIVERSITATEA BUCURESTI1287PANAIOTU Emilia CristinaStudii diagenetice comparative in diferite unitati tectonice din romania
2000A440000UNIVERSITATEA BUCURESTI1107PANAIOTU Cristian GeorgeStudiul paleomagnetic al rocilor miocene din muntii apuseni
2000A133000UNIVERSITATEA BUCURESTI1074OANCEA DumitruCinetica reactiilor enzimatice in medii neconventionale, in reactoare discontinue si continue
2000A119000UNIVERSITATEA BUCURESTI1094MELTZER VioricaStudiul energetic alunor substante organice de sinteza cu largi aplicatii in industria chimica si farmaceutica
2000A410000UNIVERSITATEA BUCURESTI1084MARUNTEANU CristianVade - mecum pentru evaluarea conditiilor naturale si a susceptibilitatii terenurilor pentru amplasarea depozitelor de deseuri
2000A123000UNIVERSITATEA BUCURESTI1088MARIAN PaulinaNoi aplicatii ale teoriei sistemelor deschise in optica cuantica
2000A123000UNIVERSITATEA BUCURESTI1331POPESCU Florin DumitruO noua metoda spectroscopica de analiza a sistemelor atomice si moleculare:puntea spectroscopica
2000A495000UNIVERSITATEA BUCURESTI1298SECLAMAN MarinOriginea si semnificata microstructurilor simplectitice generate subsolidus in rocile endogene
2000A119000UNIVERSITATEA BUCURESTI1317LECA MinodoraAdezivi multifunctionali cu mediu de dispersie apos
2000A117000UNIVERSITATEA BUCURESTI1318MICUT MarinSisteme colagen - surfactanti cu aplicatii in farmacie si cosmetica
2000A415000UNIVERSITATEA BUCURESTI1306SCRADEANU DanielSistem informatic pentru selectarea validarea si stocarea informatiilor geologice
2000A117000UNIVERSITATEA BUCURESTI1323TOADER EmilNou reactor cu plasma pentru modificarea proprietatilor suprafetelor
2000A485000UNIVERSITATEA BUCURESTI1291TESIO CalinCercetari asupra biologiei speciilor animale, vegetale si microbiene din campia munteniei de est si centrale
2000A410000UNIVERSITATEA BUCURESTI1320STROIA FloricaRealizarea in triaxial, de analize cu grad ridicat de acuratete, pe probe de roca argiloasa - nisipoasa, netulburate sau remodelate
2000A450000UNIVERSITATEA BUCURESTI1290STOIAN VeronicaAnaliza citogenetica a formelor parentale si a programelor obtinuti in hibridarile hordeum (2x) x hordeum bulbosum (2x si 4x) si procedee de restabilire a fertilitatii hibrizilor
2000A121000UNIVERSITATEA BUCURESTI1322STEFANESCU AntonModele in teoria echilibrului;aplicatii
2000A117000UNIVERSITATEA BUCURESTI1324SANDULESCU IoanChimicale fine prin hidrogenare catalitica selectiva a compusilor organici
2000A471000UNIVERSITATEA BUCURESTI1098DINU CorneliuDeterminarea influentei factorilor antropici asupra dinamicii sedimentelor litorale in zona costiera cuprinsa intre agigea si eforie sud
2000A410000UNIVERSITATEA BUCURESTI1059POPESCU RodicaStudiul geochimic al impactului haldelor de minereuri radioactive asupra mediului inconjurator
2000A465000UNIVERSITATEA BUCURESTI1092IORDACHESCU DanaSepararea unor inhibitori naturali ai enzimelor proteolitice din surse vegetale in scopuri biotehnologice
2000A121000UNIVERSITATEA BUCURESTI1112SANDRU NicolaeModelarea matematica a unor procese de prelucrare a metalelor
2000A117000UNIVERSITATEA BUCURESTI1100RUXANDRA ValeriuEfectul iradierii cu electroni asupra proprietatilor electrice ale straturilor subtiri policristaline din compusi semiconductori a2 - b6
2000A364000UNIVERSITATEA BUCURESTI1067RETEGAN MihaiPolitica externa a statelor din centrul si estul europei;studiu comparativ:1960 - 1980
2000A132000UNIVERSITATEA BUCURESTI1071PREDA VasileModele bayesiene pentru modele adaptive
2000A427000UNIVERSITATEA BUCURESTI1305POPESCU NicolaeDezvoltarea ecologica a statiunilor balneo - climaterice din carpati si subcarpati;potential si posibilitati de utilizare
2000A320000UNIVERSITATEA BUCURESTI1335STEFANESCU StefanModelare si simulare stohastica in prognoza sociala
2000A138000UNIVERSITATEA BUCURESTI1073ANGELESCU Tatiana AlexandraElectroproducere de particule stranii
2000A120000UNIVERSITATEA BUCURESTI1300DONDERA MihaiSisteme atomice in camp electromagnetic: stari floquet si tranzitii discret - continuu
2000A120000UNIVERSITATEA BUCURESTI1337BUDAU PavelImplementarea microscopiei cu forte de polarizare(scanning polarization force microscopy - spfm / si utilizarea acesteia in masurarea potentialelor de suprafata, a fortelor de polarizare, si a constantelor dielectrice
2000A329800UNIVERSITATEA BUCURESTI1327BIDU-VRANCEANU AngelaLexic specializat interdisciplinar
2000A382000UNIVERSITATEA BUCURESTI1321BARNEA AlexandruArheologia mileniului d;hr;la dunarea mijlocie si de jos
2000A115000UNIVERSITATEA BUCURESTI1315BARNA Emil StefanStudiul sistemului cristal lichid nematic - polimer cu gradient de polimerizare
2000A350800UNIVERSITATEA BUCURESTI1063CONSTANTINESCU NicolaeCercetarea si studierea, invatarea culturii romanesti in pragul mileniului iii; constatari, evaluari, prognoza, actiune
2000A115000UNIVERSITATEA BUCURESTI1336ANTOHE StefanStudiul fotosensibilitatii electrozilor semiconductori cu materiale organice si biologice; aplicatii la cresterea performantelor celulelor fotovoltaice si fotoelectrochimice
2000A476000UNIVERSITATEA BUCURESTI1070COSTIN GeluProcese minerale la interfata crusta - manta;evidente petrologice din carpati
2000A131000UNIVERSITATEA BUCURESTI1101ANGELESCU EmilianCatalizatori solide acide pentru izomerizarea de alcani si alchene
2000A121000UNIVERSITATEA BUCURESTI1105ALSTANEI MariaStudiul spectroelectrochimic al unor procese de oxido - reducere a unor compusi organici cu n si o cu actiune fiziologica
2000A138344UNIVERSITATEA BUCURESTI1349COSTESCU AdrianInteractia razelor x si gamma cu sistemele atomice
2000A131000UNIVERSITATEA BUCURESTI1350SEGAL EugenCercetari de cinetica heterogena in sisteme solid gaz
2000A131000UNIVERSITATEA BUCURESTI239PARVULESCU VasileHidrogenari catalitice asimetrice pe catalizatori mesoporosi
2000A119000UNIVERSITATEA BUCURESTI1069ALEXANDRU HoriaMecanisme de crestere si proprietati ale cristalelor crescute din solutii
2000A495000UNIVERSITATEA BUCURESTI1301ATANASIU NicolaeModele de facies ale formatiunilor sedimentare din orogenul si avantfosa carpatica
2000A117000UNIVERSITATEA BUCURESTI1075DOLOCAN VoicuObtinerea si studiul proprietatilor fizice ale structurilor magnetice neomegene
2000A451000UNIVERSITATEA BUCURESTI1099IELENICZ MihaiDinamica versantilor prin procese hidrodinamice si gravitationale in carpati si subcarpati; evaluari ale degradarii terenurilor si modele morfodinamice
2000A121000UNIVERSITATEA BUCURESTI1095HILLEBRAND MihaelaStudiul experimental si teoretic al starilor excitate ale unor compusi organici: proprietati fotochimice si fotofizice
2000A455000UNIVERSITATEA BUCURESTI1299HERLEA VictoriaAplicarea taxonomiei polifazice cu accent pe criterii moleculare la studiul unor tulpini de enterobacterii rezistente la antibiotice(izolate din intestin uman, animal, ape si alimente)faza 2000
2000A4120000UNIVERSITATEA BUCURESTI1326FLONTA Maria LuizaFiziologia canalului de k implicat in mentinerea potentialului de repaus neuronal in axonul de sobolan, faza 2000:identitatea si proprietatile canalului de k lent in axonul mielinizat
2000A451000UNIVERSITATEA BUCURESTI1294ERDELI GeorgeModele de dezvoltare ecoturistica a unor areale din romania
2000A476755UNIVERSITATEA BUCURESTI1289CIULACHE SterieStudiul interconditionarilor reciproce clima - constructii, pe teritoriul romaniei
2000A122000UNIVERSITATEA BUCURESTI1332TOMESCU IoanCercetari de combinatorica si teoria grafurilor si aplicatii in informatica
2000A450000UNIVERSITATEA BUCURESTI1314ILINCA GheorgheMetode computationale in mineralogia sulfurilor si sulfosarurilor
2000A121000UNIVERSITATEA BUCURESTI1110CIOCAZANU IonRealizarea unor banci de date termochimice din date de calorimetrie(adiabatica, izoterma si neizoterma) necesare modelarii unor procese tehnologice din industria chimica
2000A418000UNIVERSITATEA BUCURESTI1106DINU DianaObtinerea unor preparate enzimatice cu activitate pectinolitica complexa cu utilizari in biotehnologiile indigene
2000A128000UNIVERSITATEA BUCURESTI1288DANET Florin AndreiSenzori chimici si biochimici pentru analiza automata in flux cu aplicatii in controlul calitatii produselor si al poluarii mediului
2000A125000UNIVERSITATEA BUCURESTI1072CUCULESCU IoanProcese ramificate si semigrupuri corespunzatoare;aplicatii in rezolvarea numerica a ecuatiilor operatoriale prin metoda monte - carlo
2000A415000UNIVERSITATEA BUCURESTI1066CSUTAK OrtansaFaza 2000 incadrarea sistematica si analiza genetica a unor tulpini de drojdii izolate din soiuri poluate cu deseuri petroliere
2000A137000UNIVERSITATEA BUCURESTI1325CRISTESCU NicolaeNoi abordari teoretice si numerice in modelarea matematica a sarii si a aplicatiilor sale practice
2000A137000UNIVERSITATEA BUCURESTI1096DRAGOS LazarMiscari fuide in prezenta corpurilor;aplicatii in aerodinamica subsonica si supersonica
2000A422000UNIVERSITATEA BUCURESTI1312ZAHARIA LilianaStudiul resurselor de apa din carpatii si subcarpatii curburii in vedeerea optimizarii valorificarii lor pentru alimentarea populatiei din judetele aferente regiunii
2000A4268301UNIVERSITATEA BUCURESTI1097VADINEANU AnghelutaElaborarea modelelor de functionare pentru ostrovul fundu mare si pentru un sector din insula mica a brailei (etapa a ii - a)
2000A340950UNIVERSITATEA BUCURESTI1213BREZEANU StelianRomÂnii la anul 1000; etnie, limbĂ Și civilizaȚie materialĂ
2000A375000UNIVERSITATEA BUCURESTI1310ZAMFIR CatalinSocietatea romaneasca la inceput de mileniu, probleme sociale, riscuri, strategii de dezvoltare sociala
2000A123000UNIVERSITATEA BUCURESTI1103TUDOR TiberiuCercetari in prelucrarea si transmiterea optica a informatiei;teoria coerentei mutuale a spinorilor si aplicatii
2000A420000UNIVERSITATEA BUCURESTI1108VOICA ConstantinUtilizarea algelor unicelulare ca model biologic pentru determinarea influentei erbicidelor asupra proceselor fiziologice ale plantelor
2000A120000UNIVERSITATEA BUCURESTI1316VLADUCA GheorghitaModele, parametrizari si coduri de calcul pentru evaluarea spectrelor energetice si a numarului mediu de neutroni prompti de fisiune la nuclee actinide
2000A339314UNIVERSITATEA BUCURESTI1214VELTER TiberiuPolitica marii britanii fata de statele balcanice intre anii 1913 - 1924; studiu de caz romania
2000A451000UNIVERSITATEA BUCURESTI1303VESPREMEANU EmilInfluenta schimbarilor sistemului atmosfera - mare - uscat din spatiul litoral romanesc al marii negre asupra evolutiei tarmului deltaic si lagunar
2000A440000UNIVERSITATEA BUCURESTI1064VASSU TatianaFaza 2000:ameliorarea genetica a unor tulpini de bacterii lactice utilizate ca probiotice si inoculant prin electrotransformare;inducerea si determinarea bacteriocinelor
2000A440000UNIVERSITATEA BUCURESTI1061UDUBASA Sorin SilviuEvolutia metalogenezei pe teritoriul romaniei: i - evolutia metalogenezei asociata vulcanismului neogen
2000A516000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA445ROTAR IoanCercetari privind dezvoltarea durabila a agriculturii montane
2000A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA438ARDELEAN MarinStudiul variabilitatii somaclonale si inducerea mutatiilor in vitro la speciile horticole ornamentale, in vederea crearii materialului initial de ameliorare
2000A521000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA562RAPUNTEAN GheorgheAprofundarea cercetarilor privind morfologia, cultivarea, biochimia si antigenitatea la algele unicelulare din genul prototheca
2000A512000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA416LADOSI IoanProducerea in vitro si crioconservarea fondului genetic la specia suinae
2000A533000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA454COZMA VasileElaborarea unor strategii de profilaxie si combatere in eimerioze la animale
2000A512000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA433CATANA CorinaMetode de multiplicare si conservare la catina alba (hippophae rhamnoides, l;)
2000A524000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA439SAVATTI MirceaAmeliorarea unor specii furajere anuale si perene
2000A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA435CANTOR MariaInducerea variabilitatii genetice in scopul diversificarii fondului de germoplasma la specia gladiolus hybridus si conservarea lui prin culturi in vitro
2000A528000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA440GHIZDAVU IustinSubstante de origine vegetala cu utilizari in protectia plantelor
2000A525000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA431PAMFIL DoruEvaluarea resurselor de germoplasma cu ajutorul markerilor genetici rapid in vederea utilizarii acestora ca material initial de ameliorare
2000A514000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA417MIRESAN VioaraOptimizarea tehnologiei de ingrasare a tineretului ovin de pasune
2000A512000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA232SALAJAN GheorgheVerificarea si optimizarea nivelului de potasiu in hrana mieilor supusi ingrasarii folosind ca sursa speciala sarurile fine de tazlau
2000A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA434GUS PetruSisteme noi de lucrare a solului, cu consum redus de energie si conservarea solului, in zonele colinare
2000A514000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA443MARGHITAS MarilenaModificarea principalilor indici agrochimici ai solului sub influenta unor doze ecologice si superintensive de Îngrasaminte chimice la cultura cartofului
2000A512000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA444RUSU MihaiCercetari privind efectul unor masuri agrochimice in refacerea fertilitatii solurilor degradate prin poluarea industriala din zona zlatna
2000A512000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA413CIOBANU DanielCercetari privind evidentierea unor markeri genetici adn care controleaza indici de vitalitate si performante la suine si utilizarea lor in selectia la nivel molecular
2000A514000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA441SOCACIU CarmenMecanisme de actiune citotoxica si genotoxica a unor promotori tumorali si efectele asocierii cu pigmenti carotenoidici ca agenti citoprotectori
2000A519000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA436FLORIAN ViorelProtectia edcologica impotriva bolilor principalelor agroecosisteme
2000A511000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA451APAHIDEAN Alexandru SilviuCercetari privind tehnologia culturii de tomate in sera, pe substrat organic (fara sol)
2000A516000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA423MERCE EmilianImplicatii ale starii factorilor reproductiei economice asupra profitabilitatii În cresterea animalelor
2000A516000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA415MICLEA VasileStudii citogenetice asupra ovocitelor si embrionilor cultivati in vitro
2000A516000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA429MUNTEAN Leon SorinAmeliorarea si tehnologia de cultivare a unor plante medicinale si aromatice
2000A513000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA426LASLO CornelEvaluarea toxicitatii unor metale grele, prin degradari oxidative În alimente de natura vegetala si animala; sisteme chimice si biochimice de decontaminare prin complexare În procese tehnologice
2000A516000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA446BOTEZ ConstantinUtilizarea markerilor moleculari rapd pentru caracterizarea variabilitatii genetice la unele specii de plante medicinale
2000A513000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA453GIURGIU GavrilInvestigatii etiopatogenetice, clinice si paraclinice a unor dismetabolii polifactoriale la monogastrice
2000A513000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA420MAN CornelStudiul conditiilor de igiena in unele ferme de ovine din centrul si nord - vestul romaniei
2000A513000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA455GHERMAN CalinStudiul unor populatii de diptere miazigene cutanate si genitale la animale, localizate in ecosisteme din centrul si nord - vestul romaniei si cunoasterea incidentei fenomenului de chimiorezistenta la insecticide
2000A513000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA450FLORINCESCU AdrianaStudiul impactului estetic si al efectelor antierozionale ale trandafirilor de peisaj
2000A512000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA414SARB VasileCercetari privind optimizarea tehnologiei de recoltare a furajelor pentru fan in ferme private din zonele submontane ale transilvaniei
2000A511000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA418VLAIC AugustinCercetari privind polimorfismul genetic al k - cazeinei si b - lactoglobulinei stabilit la nivel de adn si utilizarea acestuia in selectia asistata de markeri genetici la taurine
2000A516000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA560GROZA Ioan StefanCercetari privind biotehnologia transferului de embrioni la vaca, metode de prelevare, crioconservare
2000A511000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA564MATES NicolaePrepararea si omologarea produsului iodoform spray in chirurgia veterinara
2000A516000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA456BABA Alecsandru IoanStudiu epidemiologic, diagnostic histologic si investigatii biochimice ale tesuturilor tumorale la animale
2000A513000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA425BUDIU ViorelCercetari privind protectia mediului inconjurator prin stabilizarea si valorificarea agricola a terenurilor alunecate, amenajate
2000A513000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA428CERNEA SolovastruCercetari privind insusirile morfologice si genetice ale germoplasmei de hamei existente in romania
2000A514000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA563VASIU ConstantinInfluenta in vivo si in vitro a unor extracte vegetale asupra profilului imunofiziologic la puii de gaina
2000A511000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA561SPINU MarinaUtilizarea unor sisteme in vitro ca alternativa pentru testarile imunologice pe animale
2000A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA442MORAR GavrilaMonitorizarea acumularii productiei de cartof În zona colinara a transilvaniei
2000A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA421MARGHITAS LiviuUtilizarea propolisului in producerea de material saditor floricol cu Însusiri biologice si fitosanitare corespunzatoare standardelor internationale
2000A525000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA69DECUN MihaiCombaterea populatiilor de muscide din fermele de porcine si de taurine
2000A512000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA67BOLTE SimionEpidemiologia bolii neoplazice la animale În vestul romÂniei si terapia antineoplazica prin asociere
2000A512000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA71PETRESCU IrinaComportarea unor tipuri de monosomi În conditii de stress abiotic
2000A516000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA86GOIAN MirceaCercetari privind influenta fertilizantilor organici si minerali asupra unor indicatori de calitate a solului
2000A516000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA96BORZA IacobCercetari privind posibilitatile de valorificare nepoluanta În agricultura a unor reziduuri din sud - vestul romÂniei (banat)
2000A519000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA72POP AdelinaStudiul unor aspecte fiziologice ale tolerantei la exces de saruri a unor biotipuri cultivate si spontane din cÂmpia joasa a timisului
2000A512000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA74MADOSA EmilianCercetari privind analiza genetica la ovazul de toamna comparativ cu cel de primavara
2000A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA63DRAGOMIR NeculaiStudiul eficacitatii fixarii biologice a azotului atmosferic la unele specii de leguminoase furajere
2000A512000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA65PACALA NicolaeIdentificarea si caracterizarea genei receptorului de estrogeni si implicatiile sale În manifestarea prolificitatii la suine
2000A514000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA77MOISUC AlexandruElaborarea tehnologiilor de ameliorare a pajistilor din vestul tarii
2000A516000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA105TRIF Radu Gh. MihaiStudiul efectului imunotoxic al micotoxinelor: aflatoxina b1, toxina t - 2 si octratoxina
2000A512000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA82TABARA ValeriuStudiul privind formarea elementelor de productivitate la principalele cereale cultivate În banat
2000A513000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA102STANCIU GavrilEfectul Încrucisarii dintre rasele red holstein si baltata romÂneasca asupra indicilor productivi la vacile din fermele comerciale din partea de vest a tarii
2000A513000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA66CERNESCU HoriaControlul functiei de reproductie la animalele de companie
2000A514000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA85RUSU IoanModificari survenite În starea de asigurare cu nutrienti a solurilor din banat
2000A513000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA109SINCAI MarianaStudiul efectului antitumoral al unor fluide magnetice biocompatibile
2000A513000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA94BERAR ViorelCercetari privind influenta tipului de sol si a fertilizarii asupra unor cultivare de legume radacinoase În conditiile cÂmpiei de vest
2000A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA70BUTNARU GalliaEvaluarea in situ si ex situ a biodiversitatii genetice vegetale din banat si din alte centre de conservare, stabilirea complexului de gene implicat În toleranta la factori de stres abiotic
2000A513000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA87GHINEA LucianCercetari privind parametrii ecologici ai proceselor de mineralizare, nitrificare si denitrificare În solurile agricole
2000A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA84PALAGESIU IoanCercetari privind un nou daunator al porumbului diabrotica virgifera virgifera le conte
2000A512000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA64DARABUS GheorgheCriptosporidioza: implicatii epidemiologice, patogenie, diagnostic si control parazitologic; faza 2000: cerecetari privind patogeneza si statusul imun În criptosporidioza
2000A527853UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA83BORCEAN IoanElaborarea tehnologiilor de cultivare În vederea introducerii În cultura a unor specii de plante oleaginoase
2000A56000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA78POPESCU GheorgheCercetari cu privire la identificarea surselor de germoplasma rezistenta fata de boli la cerealele paioase
2000A523000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA75NEDELEA GabrielCercetari privind utilizarea unor linii dubluhaploide cu origine diferita În vederea obtinerii unor genotipuri de orzoaica de toamna cu caracteristici tehnologice superioare
2000A512000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA81DAVID GheorgheCercetari privind zonarea si cultivarea porumbului zaharat În banat
2000A512000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA68MOGA MÂNZAT RaduConduita optima În preventia de necesitate a tetanosului la cal
2000A512000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA76SAMFIRA IonelTehnologia si ameliorarea unor graminee furajere perene
2000A513000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA79BORCEAN Adrian-eugenEvaluarea impactului principalelor verigi tehnologice asupra dinamicii agentilor patogeni ai grÂului În conditiile unei agriculturi durabile
2000A511000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA97FALCĂ ConstantinSupravegherea nutriȚional metabolicĂ a unor efective de vaci de lapte, clinic sĂnĂtoase Și cu cetozĂ
2000A430000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA95COSTE IoanStudiul biodiversitatii covorului vegetal În sud - vestul romÂniei (banat)
2000A528000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA73LAZUREANU AurelCercetari privind combaterea integrata a buruienilor la cultura de grÂu si porumb cu implicatii directe asupra productiei si reziduurilor de erbicide din sol si plante În conditiile specifice din partea de vest a tarii
2000A516000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA104MILOVAN GheorgheEvaluarea unor surse si a punctelor critice de contaminare microbiana, pe parcursul etapelor de obtinere, transport, procesare si depozitare a laptelui
2000A513000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA107TRIF AlexandraCercetari În perspectiva utilizarii În domeniul biomedical a unor saruri cuaternare de fosfoniu polimere
2000A512000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA80PÎRSAN PaulCercetari privind cresterea eficientei simbiozelor fixatoare de azot la leguminoase pentru; boabe
2000A513000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA91BOTAU DoricaCercetari privind inducerea si selectia variatiilor somaclonale la solanum melongena si licopersicon esculentum
2000A513000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA103VINTILA IoanTransferul de nuclei embrionari În ovule enucleate În vederea clonarii embrionilor de mamifere
2000A527000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI696STANESCU VasileStudiul privind elaborarea, testarea si implementarea În laboratoarele de profil a serurilor hiperimune de biotip pentru diagnosticul serologic al toxiinfectiilor alimentare si al altor stari morbide provocate de clostridium perfringens la om si animale
2000A516000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI707UDRESCU SevastianÎnsusiri fizice ale solurilor aluviale din zona balta borcea În legatura cu aplicarea diferitelor sisteme tehnologice agricole În vederea conservarii solurilor ca cerinta a agriculturii durabile
2000A513000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI691CURCA DumitruActiunea unor bioelemente asupra cantitatii si calitatii colagenului
2000A516000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI692POPESCU VictorCercetari cu privire la cultura fara sol a tomatelor, ardeiului si vinetelor in sere
2000A516000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI695CORNILA NicolaeCercetari de microscopie computerizata privind aparatul respirator la pasari
2000A513000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI702SERBAN MihaiInvestigarea proprietatilor antimicrobiene si antiparazitare ale unor lectine vegetale
2000A513000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI701DOJANA NicolaeCercetari privind activitatea unor enzime serice la tineret galinaceu În perioada de intrare În ciclu de ouat, crescut În sistem industrial
2000A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI717JINGA IonelBiotransformarea namolului poluant de porc in compost si valorificarea sa in exploatatiile legumicole
2000A513000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI690STOICA IoanCercetari privind optimizarea alimentatiei minerale a ovinelor din zona dobrogei
2000A512000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI718NICOLAESCU IonCercetori pentru stabilirea conditiilor optime de functionare a instalatiilor autodeplasabile
2000A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI709ROMAN Gheorghe ValentinStudii privind utilizarea modelelor matematice de simulare in prognozarea productiei la plantele de cultura mare
2000A513000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI694ILIESCU Ana FeliciaStudii privind stabilirea metodologiei de evaluare peisagistica a siturilor naturale si amenajate si elaborarea de proiecte de amenajari peisagistice
2000A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI722TOGOE IulianInvestigatii comparative asupra toxinelor sintetizate de unele bacterii din genul fusobacterium si a rolului acestora În producerea pododermatitelor infectioase la rumegatoare
2000A512000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI687CAMPEANU GheorgheFolosirea biosurfactantilor bacterieni in bioremedierea mediilor contaminate cu hidrocarburi reziduale
2000A513000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI682STOICA Maria AngelaCercetari complexe (de laborator si de eficienta economica) asupra materialului seminal de vier
2000A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI684LAZAR IoanDepoluarea apelor reziduale provenite din industria miniera, folosind exopolizaharide (biopolimeri) bacterieni
2000A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI711MOTCA GheorgheStudii privind bazele ecofiziologice si fitotehnice ale elaborarii randamentului la unele culturi agricole in conditiile din campia romana centrala
2000A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI713STROE ElenaSelectia in campul de control la soia (glycine max l; merr
2000A512000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI720SELARU ElenaCercetari privind utilizarea composturilor la cultura containerizata a plantelor ornamentale, in acord cu cerintele speciilor si cu comercializarea
2000A512000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI715MARACINEANU FlorinStudii de ingineria mediuui privind reabilitarea amenajarilor de drenaj din lunca dunarii
2000A528000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI714VAJIALA MihaiCercetari privind translocarea in sistemul sol - planta a metaleor grele provenind din compostul din namol de epurare folosit ca material fetilizant pentru solurile agricole
2000A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI712MITROI AdrianSuese regenerabile de energie În agricultura
2000A523000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI724BERCEA IonOptimizarea metodelor de diagnostic a infectiilor cu retrovirusuri animale prin procedee virusologice si imunologice
2000A514000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI716MAGDALINA IonRedresarea sistemelor de irigatii prin optimizarea amplasarii exploatatiilor agricole si implementarea unor solutii eficiente de organizare a aplicarii udarilor in raport cu schema hidrotehnica interioara
2000A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI723MANOLESCU NicolaeLimfoame maligne la animale
2000A520000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI710DAVIDESCU Velicica ElenaOptimizarea din punct de vedere calitativ si energetic a unor verigi tehnologice (fertilizarea) la culturile agricole in contextul protectiei mediului
2000A518000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI719CIOFU Ruxandra LauraInfluenta unor factori fizici si tehnologici asupra cresterii si dezvoltarii unor plante legumicole in cadrul conceptului de agricultura biologica si biodinamica
2000A513000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI683CORNEA Calina PetrutaCercetari privind identificarea si utilizarea unor markeri moleculari (izoenzime, fragmente de adn) pentru caracterizarea unor specii de ciuperci cultivate
2000A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI708SANDOIU Dumitru-ilieBazele fertilitĂtii solului brun roscat in rotatiile de scurtĂ duratĂ - element esential al agrotehnicii diferentiate
2000A529000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI725CONSTANTIN NicolaeManipularea mecanismului umoral de control al secretiei lactate, la oaie
2000A515000UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI726JURCOANE StefanaCercetari privind marirea capacitatii de biosinteza a proteazelor extracelulare la tulpini de bacillus subtilis
2000A340500UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA840BIZEREA MariusImplementarea si dezvoltarea unui centru - pilot mixt universitate - gospodarii agroturistice În zona semenic - lapusnicu mare - rudaria
2000A430000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA838CHECIU IacobInvestigarea potentialului teratogen si a mecanismelor patogenetice ale cu 2+ la embrionul tÂnar de vertebrate
2000A514000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA826IANOS GheorgheUtilizarea terenurilor agricole În functie de starea de calitate a solurilor din banat
2000A137000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA827MARUSTER StefanInterfete inteligente pentru rezolvarea problemelor neliniare
2000A420000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA828URDEA PetruStudiul proceselor morfodinamice actuale din zona alpina a carpatilor meridionali, din perspectiva gestiunii durabile a zonelor montane
2000A137000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA829GASPAR DumitruOperatori liniari: reprezentari, transformari si interpolare
2000A138000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA830COTAESCU IonNoi efecte În sisteme cu rupere de simetrie
2000A358500UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA831GYURCSIK MargaretaRomÂnia si lumea francofona contemporana; studii interculturale
2000A310600UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA832SARBU RichardDialectul istroroman; studii (ii)
2000A415000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA834STANESCU DanAnaliza calitativa si cantitativa a asocierilor eratice hiemale de passeriforme din padurile de quercus pedunculatus in vestul romaniei
2000A131000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA851PAPUC DanStructuri geometrice, topologice si diferentiale utilizate in modelarea unor sisteme dinamice din fizica, economie si socio - biologie
2000A119000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA835DOCA NicolaeTransferul energetic selectiv interfazic: aplicatii privind efectul de compensare si la descompunerea unor precursori
2000A137000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA850REGHIS MirceaStudiu calitativ si metode numerice pentru sisteme dinamice descrise de ecuatii diferentiale În spatii infinit dimensionale
2000A137000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA849MEGAN MihailComportari asimptotice pentru sisteme cu control În spatii infinit dimensionale
2000A121000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA848BIRAU OctavianSurse de raze x de mare stralucire; difractia razelor x si aplicatiile acestora la observarea directa a imperfectiunilor de retea prin topografia În raze x si interferometrie cu raze x
2000A123500UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA841CONSTANTIN GheorgheAbordari statistice si algoritmice cu aplicatii in turbulente si economie
2000A117000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA842CHIRIAC AdrianEnzime hidrolitice in solventi organici
2000A128000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA844MRACEC MirceaStudiul comparativ al proprietatilor structurale ale compusilor chimici prin functionala densitate si metode mo semiempirice si ab initio
2000A119000UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA847NUTIU RemusLubrifianti sintetici de tip esteric
2000A415000UNIVERSITATEA DE NORD BAIA-MARE735DAMIAN Gheorghe StefanTetraedritele din mineralizatiile din romÂnia
2000A420000UNIVERSITATEA DE NORD BAIA-MARE734OROS VasileCercetari asupra actiunii geomicrobiologice in depozitele de deseuri miniere si efectelor asupra ecosistemelor in zona baia mare
2000A122000UNIVERSITATEA DE NORD BAIA-MARE801PAPP ErhardtProprietati electrice si magnetice ale gazului electronic bidimensional
2000A516000UNIVERSITATEA CRAIOVA49GHEORGHITA MarinStudiul potentialului natural si oenologic al podgoriilor din oltenia privind obtinerea vinurilor rosii bogate in compusi polifenolici cu actiune favorabila asupra sanatatii omului
2000A513000UNIVERSITATEA CRAIOVA51CHILOM PelaghiaOptimizarea tehnologiilor de cultivare a unor specii legumicole În conditii de cÂmp si spatii protejate
2000A519000UNIVERSITATEA CRAIOVA15IONESCU IoaninValorificarea superioara a pajistilor din zonele colinara si montana
2000A513000UNIVERSITATEA CRAIOVA52IANCU Stancu]mbunatatirea potentialului productiv al solurilor nisipoase nivelate si nenivelate din oltenia prin masuri agroameliorative
2000A513000UNIVERSITATEA CRAIOVA57VOICA NicolaeStudiul populatiilor locale de fasole pentru boabe din oltenia si extragerea de genotipuri valoroase pentru ameliorare
2000A513000UNIVERSITATEA CRAIOVA58GODEANU IoanStudiul particularitatilor biologice si agroproductive ale unor elite de nuc in cultura de concurs in vederea omologarii
2000A511000UNIVERSITATEA CRAIOVA47COTIGA ConstantinCercetari privind protectia ecologica prin stavilirea fenomenului de spulberare a cenusei de termocentrala depusa in halde si darea lor in circuitul agricol
2000A519000UNIVERSITATEA CRAIOVA12MOCANU RomulusPoluarea mediului agricol prin chimizarea agriculturii in judetul dolj
2000A122000UNIVERSITATEA CRAIOVA1RADULESCU VicentiuSisteme guvernate de ecuatiile fizicii matematice, sisteme expert si aplicatii in fizica
2000A245000UNIVERSITATEA CRAIOVA3DUMITRU ConstantinTehnologii si echipamente modulate multifunctionale pentru producerea pieselor din pulberi metalice si ceramice, organizate in sistem flexibil
2000A512000UNIVERSITATEA CRAIOVA17PANA DumitruOptimizarea sistemului de cultura a plantelor in exploatatiile agricole din oltenia
2000A516000UNIVERSITATEA CRAIOVA54POPA AurelCercetari privind valorificarea convenienta a produselor la unele specii de plante horticolele in arealele favorabile ale ecosistemului din oltenia
2000A245000UNIVERSITATEA CRAIOVA6MUSATESCU CarmenMediu intranet pentru implementarea unor tehnici performante de comunicatie intre utilizatori
2000A245000UNIVERSITATEA CRAIOVA7CAMPEANU AurelStudii privind comportarea masinilor de inductie alimentate la frecventa variabila; analiza functionarii in cazul considerarii saturatiei
2000A512000UNIVERSITATEA CRAIOVA8PANA VioricaOrganizarea exploatatiilor mici si mijlocii si proiectarea filierelor produselor agricole in zonele preorasenesti din judetul dolj
2000A415000UNIVERSITATEA CRAIOVA9CORNEANU GabrielStabilirea capacitatii antimutagene si/sau anticarcinogene a extractelor pure din specii de nigella (ranunculaceae); posibilitatea de obtinere a unor produse anticarcinogene noi
2000A535000UNIVERSITATEA CRAIOVA11OLTEANU IonCercetari privind metabolitii de stres termic, hidromineral si patogen cu rol asupra calitatii productiei si rezistentei vitei de vie la conditii ambientale
2000A245000UNIVERSITATEA CRAIOVA4PURCARU Dorina-mioaraContributii la achizitia, prelucrarea si interpretarea semnalelor de la senzori specifici robotilor
2000A512000UNIVERSITATEA CRAIOVA13BECHERESCU CorneliuTestarea efectului fitonutritiv al ingrasamintelor lichide foliare de tip folamin in vederea omologarii; etapa a doua: testarea ingeasamintelor folamin in experiente de camp
2000A533000UNIVERSITATEA CRAIOVA14VASILE DumitruCercetari privind caracteristicile si folosirea rationala a solurilor din bazinul hidrografic al raznicului pentru mentinerea echilibrului ecologic in zona
2000A514000UNIVERSITATEA CRAIOVA16GLODEANU ConstantinCercetari